BP

Kurs akcji BP - analiza ceny na giełdzie

72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
 
Wykres dostarczony przez TradingView

W obecnym czasie rynek ropy naftowej cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów giełdowych. Dzięki kontraktom CFD można teraz robić zakłady online na zmianę trendu kursu akcji grup naftowych. Zachęcamy do zapoznania się z kluczowymi informacjami na temat akcji BP przydatnymi do wykonania analizy jej kursu.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Bardzo ważnym elementem badania kursu tej akcji są oczywiście wyniki grupy BP. Wyniki te są najczęściej publikowane oficjalnie na stronie internetowej tego koncernu naftowego, ale są również podawane w wiadomościach finansowych dotyczących tego rynku. Chodzi przede wszystkim o wysokość obrotu i zysk netto, które odzwierciedlają rentowność firmy.

Analiza nr 2

Inne publikacje finansowe, takie jak harmonogram wypłat dywidendy, który zawiera informacje o wynagrodzeniu dla akcjonariuszy, również odgrywają ważną rolę w dobrej analizie kursu akcji BP. Wartość akcji uprawniających do wysokiej dywidendy zwykle szybko rośnie, a co za tym idzie ich kurs, i odwrotnie.

Analiza nr 3

Ze względu na fakt, że kurs akcji koncernów naftowych jest pod silnym wpływem kosztów surowców, w tym przypadku ropy naftowej, należy uważnie śledzić zmiany ceny baryłki ropy naftowej, jak również wszystkie wiadomości i wydarzenia, które mogą mieć wpływ na jej cenę.

Analiza nr 4

Do wykonania kompletnej analizy fundamentalnej użyjemy również danych dotyczących bezpośredniego wydobycia ropy naftowej przez koncern BP oraz odkryć nowych złóż ropy.

Analiza nr 5

Należy również przeprowadzić analizę konkurencji w tym sektorze śledząc wyniki, wiadomości i zmiany udziałów rynkowych głównych graczy sektora naftowego, takich jak Total, Technip czy Chevron.

Handluj akcjami BP!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500

Ogólna prezentacja spółki BP

BP jest brytyjskim koncernem naftowym, który jest obecnie jednym z europejskich i światowych liderów w tym sektorze działalności. Jego działalność jest jednak szersza niż możemy przypuszczać.

Największą część obrotów grupa BP generuje oczywiście z rafinacja i dystrybucja ropy naftowej, której wolumen sprzedaży wyniósł w 2014 roku 7,7 mln baryłek dziennie. BP posiada ponad 14 rafinerii oraz sieć ponad 17 000 stacji paliw.

Mniejsza część obrotów tego koncernu dotyczy poszukiwania i wydobycia węglowodorów, w tym ropy naftowej, ale również gazu ziemnego.

Kurs akcji BP - analiza ceny na giełdzie
Handluj akcjami BP!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500

Konkurencję

Total 

 Jednym z największych konkurentów BP jest oczywiście grupa Total. Ten koncern naftowy z siedzibą we Francji jest jednym ze światowych gigantów w tym sektorze. Ma on również jedną z największych kapitalizacji rynkowych w indeksie CAC 40 i ogólnie w strefie euro. Jednym z atutów firmy Total jest przeprowadzona niedawno dywersyfikacja jej działalności, przede wszystkim w sektorze energii elektrycznej i gazu ziemnego, dzięki której firma nie jest już zależna wyłącznie od ropy naftowej.

Royal Dutch Shell 

To holenderski koncern naftowy, który w Ameryce Północnej znany jest również pod nazwą Shell Oil. Jest to koncern wielonarodowy prowadzący różnorodną działalność w tym samym sektorze co BP, który także posiada kilka strategicznych atutów.

Chevron

Wartym uwagi konkurentem BP jest również grupa Chevron. Jest drugim co do wielkości koncernem w tym sektorze w USA i jednym z największych firm naftowych na świecie. Chevron prowadzi działalność w ponad 180 krajach na całym świecie w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego, od poszukiwania surowca, poprzez wydobycie, rafinację, transport i produkcję chemicznych produktów pochodnych, aż do sprzedaży.

Exxon Mobil 

Inną amerykańską spółką, którą warto obserwować badając kurs akcji BP jest ExxonMobil Corporation, która jest kolejnym naftowo-gazowym liderem w USA i jedną z najbardziej rentownych firm na świecie. Jest również jedną z firm o największej kapitalizacji rynkowej na świecie.

Sinopec

Warto również przyjrzeć się chińskiemu koncernowi naftowemu Sinopec, który należy do największych firm na świecie pod względem wysokości obrotów.


Sojusze strategiczne

Grupa BP nawiązała również strategiczne partnerstwa z kilkoma dużymi koncernami.

Solvay

W 2000 roku grupa Solvay zawarła partnerstwo z grupą BP w celu wymiany swojego polipropylenu na polimery techniczne tej firmy.

Alfa Acess-Renova

W 2009 roku BP ogłosiła zawarcie nowego partnerstwa z Alfa Access-Renova w ramach spółki joint venture w Rosji, którą kontrolują w częściach równych, w celu szybkiego rozpoczęcia produkcji i zyskania statusu trzeciego co do wielkości koncernu naftowo-gazowego w tym kraju.

Rosneft

W 2016 roku BP i Rosneft utworzyły również w Rosji spółkę joint venture w sektorze poszukiwania ropy naftowej.

Ford

Grupa Ford i BP są wieloletnimi partnerami i wspólnie opracowują rozwiązania technologiczne dla klientów indywidualnych. Jednym z projektów wynikających z tego partnerstwa jest obecność zespołu Ford BP w Rajdowych Mistrzostwach Świata w Abu Dhabi.

Handluj akcjami BP!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500
Korzyści i mocne strony akcji BP jako instrumentu giełdowego

Zrozumienie mocnych i słabych stron grupy BP jest niezbędne dla wszystkich, którzy zamierzają spekulować na kursie tego papieru wartościowego. W celu sporządzenia dobrych analiz i prognoz tej akcji niezbędna jest znajomość mocnych i słabych stron tej firmy.

Rozpocznijmy tę analizę od podsumowania zalet akcji BP i jej mocnych stron na tle konkurencji.

  • Po pierwsze, grupa BP jest grupą wyjątkowo innowacyjną. Ta spółka naftowa od wielu lat wykorzystuje innowacje jako przewagę konkurencyjną. Grupa inwestuje co roku dużą część swoich środków pieniężnych w badania i rozwój w celu wyróżnienia się na tle konkurencji i zapewnienia sobie możliwości generowania większych przychodów w przyszłości.
  • Kolejną niezaprzeczalną mocną stroną tej firmy jest jej nieustanne dążenie do dywersyfikacji działalności i poszukiwania nowych źródeł przychodów. Umożliwia jej to skuteczniejsze zabezpieczenie przed ryzykiem związanym z działalnością w jednym tylko segmencie i pozwala generować większe zyski.
  • Kolejną ważną wartością dodaną tej grupy jest również jej polityka ekspansji i regularne nawiązywanie strategicznych partnerstw. Dzięki tym partnerstwom i przejęciom spółek BP kontynuuje ekspansję i znacznie zwiększa swoje możliwości wzrostu w perspektywie średnio- i długoterminowej.
Wady i słabe strony akcji BP jako instrumentu giełdowego

Jak widać powyżej grupa BP posiada wiele atutów. Ma jednak również słabe strony, które przedstawimy poniżej w formie listy najważniejszych słabych stron grupy.

  • Po pierwsze, należy podkreślić, że konsumpcja produktów rafinowanych odnotowuje od kilku lat znaczny spadek na całym świecie. W dłuższej perspektywie może to mieć istotny wpływ na działalność i rentowność grupy.
  • Kolejna słaba strona dotyczy marż uzyskiwanych z działalności rafineryjnej prowadzonej przez tę grupę. Marże te zostały obniżone w porównaniu z marżami konkurencji. Dlatego grupa BP stale poszukuje rozwiązań umożliwiających wypełnienie tej luki, m.in. poprzez maksymalne obniżenie kosztów.
  • Kolejną słabą stroną tej firmy jest również działalność konkurencji. Chociaż BP jest jednym z największych na świecie koncernów w sektorze ropy naftowej, musi stawić czoła konkurentom mogącym przejąć udziały w rynku, którzy również są gigantami i dysponują znacznymi zasobami finansowymi.
  • Ostatnim słabym punktem grupy BP jest zauważalny obecnie powolny wzrost, a nawet spowolnienie gospodarki światowej. Powszechnie wiadomo, że spowalniająca gospodarka bardziej szkodzi niektórym sektorom działalności, w tym sektorowi naftowemu i energetycznemu, powodując spadek popytu ze strony przemysłu.

Zalety i wady spółki BP wskazane powyżej mogą oczywiście zmieniać się w czasie, dlatego przed rozpoczęciem spekulacji na tych akcjach należy przeprowadzić odpowiednią analizę fundamentalną korzystając z aktualnych danych i uwzględniając ostatnie wydarzenia w tym sektorze.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Pod jakimi nazwami działała firma BP?

W ciągu swojej historii grupa BP kilkakrotnie zmieniała nazwę. BP została założona w 1909 roku jako spółka zajmująca się poszukiwaniem, wydobywaniem, rafinacją i sprzedażą ropy naftowej pod nazwą Anglo-Persian Oil Company, w skrócie APOC. W 1935 roku zmieniła nazwę na Anglo-Iranian Oil Company, w skrócie OIAC, a w 1954 roku na British Petroleum Company, w skrócie BP. W 2001 roku nazwę zmieniono na BPAmoco, a następnie z powrotem po prostu na BP.

Czy kurs akcji BP jest notowany w kilku centrach finansowych?

Niektóre największe spółki międzynarodowe są notowane w kilku indeksach, co oznacza, że ich akcje są notowane na kilku rynkach. Dotyczy to również spółki BP, która jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie pod akronimem BPE oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tokio pod numerem 5051.

Jaki czynnik najbardziej wpływa na kurs akcji BP?

Chociaż istnieje wiele elementów mogących wpłynąć na kurs akcji BP, jak wspomnieliśmy we wskazówkach dotyczących analizy fundamentalnej w tym artykule, niektóre dane mają większe znaczenie niż inne. Dotyczy to w szczególności ceny baryłki ropy naftowej, która jest prawdopodobnie elementem mającym najbardziej bezpośredni wpływ na spółkę, w związku z czym trzeba ją uważnie śledzić.

Handluj akcjami BP!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500