Handluj akcjami BioNTech!
BIONTECH

Kurs akcji BioNTech - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami BioNTech!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Akcje niemieckiej firmy biotechnologicznej BioNTech są jednym z papierów wartościowych, które można dziś kupić lub na których można spekulować przez Internet. Jednak oczywiście zanim zaczniesz inwestować na giełdzie, musisz wiedzieć, jak przeprowadzić dokładne i odpowiednie analizy tego papieru wartościowego. W tym celu trzeba mieć wystarczającą wiedzę ekonomiczną i techniczną na temat tej akcji i tej firmy. Oferujemy pomoc w tym zakresie, przedstawiając dane i informacje na temat firmy BioNTech, takie jak szczegóły dotyczące jej działalności, głównych konkurentów na rynku czy ostatnio zawartych porozumień. Wyjaśnimy również, w jaki sposób należy wykonać dobrą analizę fundamentalną tego papieru wartościowego.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Po pierwsze, w sektorze działalności grupy BioNTech, tj. biotechnologii, należy uwzględnić prowadzone przez tę firmę badania oraz postęp poszczególnych faz badań klinicznych prowadzonych nad nowymi produktami leczniczymi.

Analiza nr 2

Trzeba oczywiście śledzić uzyskiwanie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu przez międzynarodowe organy ds. zdrowia, które są kluczowym elementem analizy fundamentalnej.

Analiza nr 3

Jeśli chodzi o najważniejsze dane, które należy wziąć pod uwagę w ramach niniejszej analizy, trzeba skupić się na strategicznych partnerstwach zawieranych przez grupę BioNTech z innymi firmami, a w szczególności z laboratoriami, w celu uzyskania finansowania w zamian za pozwolenie na wprowadzenie na rynek gotowych produktów.

Analiza nr 4

Należy również oczywiście uważnie śledzić działalność bezpośrednich konkurentów BioNTech, czyli innych firm biotechnologicznych, które prowadzą podobną działalność badawczą i które mogą w związku z tym mieć mniejszy lub większy wpływ na kurs tej akcji.

Kurs akcji BioNTech - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje BioNTech
Sprzedać akcje BioNTech
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki BioNTech

Przejdźmy teraz do spółki BioNTech i prowadzonej przez nią działalności. Dobra znajomość dokładnych obszarów działalności tej firmy jest niezbędna, jeśli chcesz zrozumieć, w jaki sposób spółka może się rozwijać, a więc jak jej akcja może się zachować w perspektywie krótko- lub długoterminowej. Przedstawiamy więc pełną prezentację tej grupy i jej głównych źródeł dochodu.

Grupa BioNTech SE jest niemiecką firmą prowadzącą działalność w sektorze biotechnologii. Dokładniej rzecz biorąc, głównym przedmiotem działalności tej firmy mającej siedzibę w Niemczech są szczególne rodzaje immunoterapii przeznaczone dla pacjentów w leczeniu nowotworów i innych poważnych chorób.

Sektor biotechnologii rozwija szeroką gamę produktów przy użyciu różnych podejść naukowych i platform technologicznych, w tym zawierających proponowane indywidualnie produkty oparte na mRNA, na komórkach T, chimerycznych receptorach antygenów, modulatorach punktów kontrolnych układu odpornościowego, przeciwciałach skierowanych przeciwko nowotworom i małym cząsteczkom.

Warto wiedzieć, że firma oferuje również produkty diagnostyczne i usługi w zakresie opracowywania leków dla innych obszarów terapeutycznych, takich jak na przykład choroby zakaźne, alergie i choroby autoimmunologiczne.

Popularność firmy BioNTech wzrosła w 2020 roku dzięki opracowaniu, we współpracy z amerykańskim laboratorium Pfizer, pierwszej dopuszczonej do obrotu szczepionki przeciwko Covid-19, w której zastosowano technologię mRNA opracowaną przez BioNTech.

Grupa BioNTech zatrudnia obecnie prawie 1 310 osób na całym świecie.

Konkurencję

Po przedstawieniu najważniejszych informacji o firmie BioNTech i jej głównych specjalizacjach, prezentujemy sektor działalności tej grupy, a co za tym idzie jej głównych konkurentów na rynku. Konkurentami dla działalności grupy BioNTech są inne firmy biotechnologiczne i laboratoria farmaceutyczne, więc warto je znać i uważnie śledzić ich aktualności i wyniki.

Sanofi 

Jednym z głównych konkurentów BioNTech jest oczywiście francuska wielonarodowa grupa Sanofi. Prowadzi ona działalność w sektorze farmaceutycznym sprzedając leki na receptę na cukrzycę, choroby rzadkie, stwardnienie rozsiane i leki onkologiczne, a także produkty zdrowotne dla szerokiego grona odbiorców i szczepionki.

Regeneron Pharmaceuticals

To amerykańska firma z sektora biotechnologicznego, która produkuje m.in. lek Rilonacept. Grupa ta, z siedzibą w Tarrytown w stanie Nowego Jorku, również brała udział w wyścigu o wynalezienie szczepionkę przeciwko Covid.

Moderna Therapeutics

Ta znana firma jest amerykańską spółką biotechnologiczną, która została utworzona w 2010 roku i ma siedzibę w Cambridge w stanie Massachusetts (USA). Tak samo jak w przypadku grupy BioNTech, głównym celem działalności tej firmy jest opracowywanie terapii białkowych opartych na technologii kwasu rybonukleinowego pełniącego rolę przekaźnika, czyli inaczej mRNA. Co więcej, w 2020 roku firmie Moderna również udało się opracować własną szczepionkę przeciwko Covid-19, która przekonała wiele krajów na świecie i uzyskała różne dopuszczenia do obrotu, niedługo po swoim bezpośrednim konkurencie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej.

AstraZeneca

 Ta grupa farmaceutyczna jest brytyjską grupą, która powstała w wyniku fuzji szwedzkiej firmy Astra i brytyjskiego laboratorium Zeneca w kwietniu 1999 roku. Obecnie grupa zatrudnia ponad 63 000 osób na całym świecie w różnych obszarach działalności, w tym w sektorze badań, rozwoju, produkcji, sprzedaży produktów farmaceutycznych i dostarczaniu usług opieki zdrowotnej. Grupa jest tym samym obecna w dziedzinie diabetologii, anestezjologii, kardiologii, wirusologii, gastroenterologii, onkologii, neurologii i pneumologii. Opracowała również szczepionkę przeciwko Covid-19.

CureVac

Firma ta jest niemiecką grupą biofarmaceutyczną z siedzibą w Tybindze. Specjalizuje się również w opracowywaniu terapii opartych na przekaźniku RNA, czyli inaczej mRNA. Działalność grupy koncentruje się na opracowywaniu szczepionek przeciwko chorobom zakaźnym oraz leków stosowanych w leczeniu nowotworów i chorób rzadkich. Grupa zatrudnia obecnie prawie 400 pracowników. Curevac podpisała ponadto liczne umowy partnerskie z innymi organizacjami i firmami, takimi jak Sanofi Pasteur, Johnson & Johnson, Eli Lilly and Company, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations oraz International AIDS Vaccine Initiative. W 2020 roku grupa ta opracowała również szczepionkę przeciwko koronawirusowi i była przedmiotem podejrzenia o przechwytywanie pracowników, które wywołało kontrowersje między Stanami Zjednoczonymi a Niemcami.


Sojusze strategiczne

Na szczęście grupa BioNTech ma na rynku nie tylko wrogów, lecz może również liczyć na różnych, cennych partnerów, o czym świadczą poniższe przykłady ostatnich strategicznych sojuszy, które udało się firmie zawrzeć:

Pfizer 

W 2020 roku niemieckie laboratorium biotechnologiczne podpisało strategiczną umowę z amerykańskim laboratorium Pfizer w przedmiocie opracowania szczepionki przeciwko Covid-19. Obie firmy współpracowały nad opracowaniem eksperymentalnej szczepionki, obecnie już zatwierdzonej, która wykorzystuje technologię przekaźnika RNA opracowaną przez firmę BioNTech, BNT162, w celu zapobiegania zarażeniu koronawirusem. Współpraca ta miała na celu przyspieszenie opracowania tej szczepionki wykorzystując zasoby obu podmiotów. Przypomnijmy, że obie grupy podpisały w 2018 r. umowę w zakresie wspólnego opracowania szczepionki przeciw grypie opartej na technologii mRNA.

Sanofi

Innym niedawno nawiązanym partnerstwem jest współpraca pomiędzy Sanofi i BioNTech. Ten precedensowy w przemyśle farmaceutycznym projekt ma na celu umożliwienie francuskiemu laboratorium, po porażce poniesionej w opracowaniu szczepionki przeciwko koronawirusowi, produkowania szczepionki opracowanej przez BioNTech i Pfizer. Współpraca ta rozpocznie się wczesnym latem 2021 r. i umożliwi zrekompensowanie trudności produkcyjnych, jakie napotkali producenci szczepionek przeciwko Covid-19, które zostały dopuszczone do obrotu. Sanofi wykona zatem końcowe etapy produkcji w celu dostarczenia ponad 125 milionów dawek szczepionki do Unii Europejskiej.

Novartis 

Najnowsze partnerstwo zostało nawiązane z laboratorium Novartis i jest ono prawie takie samo jak współpraca nawiązana z Sanofi. Firma Novartis podpisała przedwstępną umowę z BioNTech na butelkowanie szczepionki mRNA w aseptycznym zakładzie produkcyjnym w Stein w Szwajcarii. Jeśli ostateczna umowa zostanie zawarta, szwajcarski gigant farmaceutyczny rozpocznie produkcję w drugim kwartale 2021 roku, a pierwsze dawki pochodzące z jego fabryki będą dostępne już w trzecim kwartale.

Handluj akcjami BioNTech!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje BioNTech
Korzyści i mocne strony akcji BioNTech jako instrumentu giełdowego

Aby móc przewidzieć, jak będzie kształtował się kurs akcji BioNTechu w najbliższych tygodniach, miesiącach czy latach, należy zrozumieć, w jaki sposób spółka może się rozwijać lub jak poradzi sobie z zagrożeniami, które mogą ją spotkać w przyszłości.
Do przeprowadzenia tego typu analizy niezbędna jest oczywiście znajomość głównych mocnych i słabych stron firmy. To właśnie proponujemy tutaj odkryć w sposób bardziej szczegółowy:

Analizę porównawczą mocnych i słabych stron BioNTech rozpocznijmy od przyjrzenia się zaletom tej spółki, które są argumentami przemawiającymi za wzrostem ceny jej akcji.

  • Przede wszystkim pamiętajmy, że BioNTech od 2020 roku cieszy się zainteresowaniem wielu inwestorów i od tego czasu zanotował bardzo silny wzrost kursu akcji. Podczas gdy w październiku 2020 roku, kiedy po raz pierwszy pojawiła się na giełdzie, cena akcji wynosiła zaledwie 13 dolarów, w sierpniu 2021 roku osiągnęła rekordowy poziom ponad 450 dolarów. Choć od tego czasu kurs akcji uległ lekkiej korekcie w dół, perspektywy dalszych wzrostów pozostają atrakcyjne.
  • Jednym z głównych atutów tego biotechu jest oczywiście to, że jako jeden z pierwszych opracował skuteczną szczepionkę przeciwko Covid-19, we współpracy z firmą Pfizer. BioNTech specjalizuje się w badaniach nad szczepionkami wykorzystującymi messenger RNA, które jest jedną z efektywnych technologii walki z wirusem.
  • Oprócz tego, że BioNTech jako jedna z pierwszych firm biotechnologicznych znalazła skuteczną szczepionkę przeciwko koronawirusowi, ma teraz przewagę nad konkurencją w tej dziedzinie, ponieważ jej szczepionka jest najszerzej rozprowadzana na świecie, a jej sprzedaż może nadal rosnąć w nadchodzących miesiącach i latach.
  • Niedawne opracowanie szczepionki przyjaznej dzieciom, która ma przeciwdziałać nawrotowi pandemii poprzez udostępnienie szczepień dzieciom powyżej 6 roku życia, jest również elementem mogącym zwiększyć wyniki spółki i firmy Pfizer oraz sprzedaż, co może wspierać cenę akcji w średnim okresie.
  • Ponadto BioNTech pracuje obecnie, również we współpracy z firmą Pfizer, nad adaptacją swojej szczepionki, która jest bardziej skuteczna w zwalczaniu nowych wariantów, a zatem w przypadku sukcesu może stać się liderem w tej dziedzinie i szybko zdobyć udział w rynku.
  • Na koniec, wśród wielkich atutów BioNTechu, odnotowujemy próby, które firma nadal prowadzi nad innymi metodami leczenia i szczepionkami wykorzystującymi posłańcze RNA, a które mogłyby umożliwić leczenie innych chorób zakaźnych lub innych. Ponadto, dzięki sukcesowi szczepionki Covid, grupa mogła przyciągnąć uwagę innych laboratoriów, a tym samym uzyskać więcej funduszy.
Negatywne czynniki wpływające na akcje BioNTech
Wady i słabe strony akcji BioNTech jako instrumentu giełdowego

Oczywiście grupa BioNTech nie ma samych zalet i musi sobie radzić również z pewnymi słabościami. Dlatego ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z jego słabości przed rozpoczęciem zakupu tej akcji lub handlu nim online. Oto podsumowanie głównych słabości tej akcji.

  • Po pierwsze, cena akcji BionTech zależy w dużej mierze od prognoz sprzedaży w przyszłości. Jeśli inne szczepionki Covid-19 okażą się skuteczne wobec nowych wariantów, firma nie będzie w stanie osiągnąć zakładanych celów. Ponadto nie przewiduje się, aby opracowanie specjalnej szczepionki przeciwko wariantowi Omicron było w rzeczywistości opłacalne, ponieważ trzecia dawka istniejącej szczepionki wydaje się już skuteczna w przypadku tego wariantu.
  • Przeszkodą w rozwoju BioNTech jest również konkurencja, w szczególności konkurencja ze strony spółki Moderna. Rzeczywiście, zgodnie z ostatnim raportem CDC, wydaje się, że więcej osób chce wybrać bardziej skuteczną szczepionkę Moderna. Jeżeli nie wpłynie to na sprzedaż BioNTech w perspektywie krótkoterminowej, to w perspektywie długoterminowej może mieć negatywne skutki.
Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są ostatnie wyniki grupy BioNTech?

Najnowsze opublikowane wyniki Grupy BioNTech dotyczą roku 2019. W roku obrotowym 2019 obrót grupy wyniósł 91 228 000 euro. Jednak jej wynik netto, wyniósł –179.172.000, co stanowi znaczną stratę. Ta strata netto wynika z faktu, że przedsiębiorstwo poczyniło duże inwestycje, które powinny umożliwić mu generowanie zysków w perspektywie długoterminowej. Oczywiście w 2020 roku nie wypłacono dywidendy za ten rok obrotowy.

Jaką analizę techniczną akcji BioNTech należy przeprowadzić?

Jeżeli chcesz przeanalizować kurs akcji BioNTech powinieneś, poza analizą fundamentalną, przeprowadzić analizę techniczną. Polega ona na użyciu innowacyjnych, nowoczesnych wykresów, które będą wyświetlały wskaźniki trendu, wskaźniki zmienności oraz strategiczne progi zwrotu lub przyspieszenia trendu. Trzeba oczywiście umieć prawidłowo interpretować te wskaźniki, a zatem mieć dobrą wiedzę podstawową.

Gdzie i jak kupować akcje BioNTech?

Istnieje możliwość zakupu akcji BioNTech za pośrednictwem giełdowych produktów inwestycyjnych, przede wszystkich produktów związanych z sektorem biotechnologii. Można również korzystać z instrumentów pochodnych śledząc zmiany tego aktywa bazowego i tym samym spekulować online na jego cenie.

Handluj akcjami BioNTech!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.