Handluj akcjami BASF!
BASF

Kurs akcji BASF - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami BASF!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Przede wszystkim, w odniesieniu do możliwości rozwoju BASF, należy zauważyć, na przykład, zdolność do opracowywania nowych produktów przy większych niż dotychczas inwestycjach w badania. Dotyczy to w szczególności innowacji w dziedzinie organizmów genetycznie modyfikowanych, na które grupa kładzie w ostatnich latach duży nacisk. Spółka mogłaby również skorzystać ze wzrostu popytu w regionie Azji i Pacyfiku, na którym to rynku ma szczególnie ugruntowaną pozycję.

Analiza nr 2

Oczywiście, pewne zagrożenia mogą zahamować rozwój działalności BASF, w szczególności problem coraz bardziej rygorystycznych regulacji rządowych, zwłaszcza w dziedzinie ekologii, które mogą uniemożliwić wprowadzenie na rynek niektórych produktów.

Analiza nr 3

Oczywiście, rosnąca konkurencja pomiędzy BASF i innymi graczami na tym rynku jest również zagrożeniem, które należy wziąć pod uwagę, podobnie jak wysoki brak stabilności gospodarczej w krajach docelowych BASF i znaczne zróżnicowanie wymagań.

Analiza nr 4

Wreszcie nie jest wykluczone, że grupa BASF znajdzie się ponownie w centrum skandalu ekologicznego, jak to miało miejsce w przypadku wycieku chromu w Hannibal. Miałoby to oczywiście poważne konsekwencje finansowe dla grupy.

Kurs akcji BASF - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje BASF
Sprzedać akcje BASF
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki BASF

Grupa BASF jest wiodącym międzynarodowym koncernem chemicznym. Jej działalność obejmuje różne dziedziny, głównie produkcję wyrobów funkcjonalnych, ale także chemikaliów, materiałów o wysokiej wydajności, agrochemikaliów i innych drobnych produktów. BASF jest również zaangażowany w poszukiwanie, produkcję i handel ropą naftową i gazem ziemnym.

Chociaż większość obrotów generowanych przez tę branżę przypada na Niemcy, ma ona również wpływ na Europę, Amerykę Północną oraz Azję i Pacyfik.

Kurs akcji firmy BASF jest obecnie notowany na rynku Prime Standard Market spółki Deutsche Boerse AG w Niemczech. Grupa BASF wchodzi również w skład niemieckiego indeksu giełdowego DAX 30.

Konkurencję

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z głównymi konkurentami grupy BASF, z dokładną prezentacją głównych graczy działających w jej sektorze działalności lub w sektorach pokrewnych:

Bayer 

Po pierwsze, Grupa Bayer jest niemiecką firmą farmaceutyczną i agrochemiczną, która specjalizuje się w opracowywaniu leków, produktów zdrowotnych dostępnych bez recepty, produktów weterynaryjnych oraz środków ochrony roślin dla rolnictwa.

ExxonMobil Corporation 

Ta inna amerykańska firma z branży naftowej i gazowej działa również w sektorze chemicznym. Dziś jest to jedna z największych firm na świecie pod względem obrotów i kapitalizacji rynkowej.

Dow Chemical

Znana również jako The Dow Chemical Company, ta amerykańska wielonarodowa firma specjalizuje się w produkcji i sprzedaży chemikaliów i była notowana na NYSE do sierpnia 2017 roku.

Royal Dutch Shell 

Grupa Shell jest angielsko-holenderskim przedsiębiorstwem naftowym, gazowym i petrochemicznym oraz jedną z najstarszych międzynarodowych firm na świecie. Shell jest również trzecią co do wielkości firmą na świecie pod względem obrotów. Jest to również druga co do wielkości firma w sektorze naftowym.

TotalEnergies 

Grupa ta jest prywatną francuską firmą naftową i gazową, która jest jednym z gigantów branży i jedną z sześciu największych firm na świecie w tym sektorze. Działalność TotalEnergies obejmuje cały łańcuch produkcji ropy naftowej, od wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego do wytwarzania energii, rafinacji i dystrybucji handlowej, a także działalność chemiczną i petrochemiczną.

Sinopec

Ostatnim poważnym konkurentem BASF jest Sinopec Group lub China Petroleum and Chemical Corporation. Jest to chińska grupa naftowo-chemiczna, która jest jednym z liderów w tym sektorze. Sinopec jest również jednym z największych przedsiębiorstw na świecie pod względem obrotów we wszystkich sektorach.


Sojusze strategiczne

Technip

W 2011 roku firma Technip zawarła długoterminowe partnerstwo, które pozwoli BASF korzystać z jej rozległych zasobów inżynieryjnych przy realizacji swoich projektów, zwłaszcza w Europie, ale także w innych regionach. Ta umowa o współpracy obejmuje szeroki zakres usług, od badań po usługi związane z realizacją projektów.

Bouygues construction

Podczas Kampusu Innowacji zorganizowanego przez Bouygues Construction we wtorek, 7 października 2014 r., jedna z wiodących na świecie firm budowlanych i usługowych oraz światowy lider chemiczny BASF podpisały ramy długoterminowej współpracy.

Tesla

W 2015 roku R-M i Glasurit, dwie specjalistyczne marki wysokiej klasy lakierów z grupy BASF, zostały partnerami firmy Tesla, aby przywrócić kolor pojazdom po naprawie.

Handluj akcjami BASF!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje BASF
Korzyści i mocne strony akcji BASF jako instrumentu giełdowego

Inwestorzy, którzy zajmują pozycję na akcjach BASF z długoterminową strategią, zaczynają od dogłębnej analizy mocnych i słabych stron spółki. To właśnie proponujemy zrobić teraz, zaczynając od podsumowania mocnych stron grupy.

Po pierwsze, należy pamiętać, że BASF jest wiodącą firmą chemiczną na świecie, co daje mu silną pozycję w stosunku do dostawców i klientów. Aby osiągnąć tę dominującą pozycję, BASF wdrożył strategię opartą na licznych dotacjach i tworzeniu licznych spółek joint venture w ponad 80 różnych krajach.

BASF koncentruje się również na zrównoważonym rolnictwie, aby zdobyć dodatkowy udział w rynku, jednocześnie dostarczając rolnikom rozwiązania, które naprawdę spełniają ich potrzeby. Grupa wyróżnia się również niektórymi produktami wysokiej jakości, takimi jak polimery o wysokiej wydajności.

Firma BASF może również polegać na sile swojej marki i jej popularności w przemyśle na całym świecie. Grupa dokłada wszelkich starań, aby utrzymać ten dobry wizerunek publiczny i nadal zaznaczać swoją obecność wśród nowych graczy w branży.

Negatywne czynniki wpływające na akcje BASF
Wady i słabe strony akcji BASF jako instrumentu giełdowego

Podczas gdy powyższe mocne strony Grupy BASF powinny zachęcać do zajęcia pozycji kupna akcji już teraz, nie należy pomijać potencjalnych słabości, które mogą zakłócić wzrost akcji. Oto szczegóły dotyczące najważniejszych słabości tej firmy.

Po pierwsze, pomimo postępu w tej dziedzinie, Grupa BASF jest nadal w dużym stopniu narażona na wysokie koszty wytwarzania produktów mniej zanieczyszczających środowisko. Aktualne problemy ekologiczne są rzeczywiście w centrum zainteresowania firm chemicznych, zwłaszcza w odniesieniu do produktów rolnych.

Wreszcie, drugi słaby punkt grupy BASF dotyczy wydatków na badania i rozwój, które pozostają niższe niż w przypadku konkurentów. Może to spowodować utratę udziału w rynku, jeśli pozostanie w tyle za innymi graczami w sektorze chemii przemysłowej, którzy w zdobywaniu nowych udziałów w rynku stawiają przede wszystkim na innowacje.

Jak widać, słabych stron BASF jest mniej niż mocnych. Jednak te słabości są ważne dla akcjonariuszy i inwestorów i mogą wpłynąć na spadek ceny akcji. Dlatego powinieneś uważnie monitorować te elementy i brać je pod uwagę w swoich strategiach handlowych.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie duże inwestycje poczyniła firma BASF?

Grupa BASF posiada obecnie udziały w różnych firmach, w tym 100% BASF Coatings GmbH, 100% BASF Services Holding GmbH, Ludwigshagen, 100% BASF Schwarzheide, 100% Polyurethanes BASF GmbH, Lemfoerde, 100% Wintershall Holding AG, 100% Kassel, 50% Wingas GmbH Kassel i 50% Styrenics we Frankfurcie. Posiada również inne oddziały w ponad 170 krajach na całym świecie.

Kim są główni akcjonariusze BASF?

Obecnie kapitał Grupy BASF jest w posiadaniu różnych prywatnych akcjonariuszy, w tym Norges Bank Investment Management - 2,98%, The Vanguard Group - 2,80%, DWS Investment - 1,60%, Amundi Asset management - 1,53%, BNP Paribas Asset management - 1,49%, Franklin Advisers - 1,41%, DWS Investments - 1,39%, BlackRock Asset management Deutschland - 1,20%, Deka Investment - 1,04% i BlackRock Investment Management - 1,02%.

Jakie wskaźniki techniczne powinny być używane do handlu akcjami BASF?

Jeśli chcesz handlować akcjami BASF efektywnie, musisz przeprowadzić, oprócz analizy fundamentalnej tej akcji, odpowiednią i kompletną analizę techniczną. Aby to zrobić, najlepiej używać wykresów giełdowych z możliwością dostosowania, które pozwalają na wybór okresu i wyświetlanie kilku wskaźników jednocześnie. Jeśli chodzi o te wskaźniki, preferowane są wskaźniki trendu i zmienności, jak również punkty strategiczne, takie jak pivoty, wsparcia i opory.

Handluj akcjami BASF!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.