Handluj akcjami Barrick Gold!
BARRICK GOLD

Kurs akcji Barrick Gold - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Barrick Gold!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Akcje Barrick Gold to możliwa opcja dla inwestorów szukających dywersyfikacji w sektorze złota. Jednak przed podjęciem decyzji o kupnie lub sprzedaży ważne jest zrozumienie czynników, które wpływają na cenę akcji. Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę zmienność cen złota, które mogą się zmieniać w zależności od czynników ekonomicznych, geopolitycznych i społecznych, a także wyniki samej spółki. Produkcja złota i koszty wydobycia, wyniki finansowe spółki oraz ewentualne przejęcia lub fuzje to czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zakupie lub sprzedaży akcji Barrick Gold. Ważne jest również przyjrzenie się trendom na rynku złota i długoterminowym prognozom, aby zrozumieć, jak te czynniki mogą wpłynąć na akcje Barrick Gold w przyszłości.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Cena złota: Barrick Gold jest jednym z największych na świecie producentów złota, więc cena złota ma bezpośredni wpływ na jego zyski, a tym samym na cenę akcji.

Analiza nr 2

Koszty operacyjne: Jak w każdej firmie górniczej, koszty operacyjne są kluczowym czynnikiem dla Barrick Gold. Wysokie koszty mogą wpłynąć na jego rentowność, a tym samym na cenę akcji.

Analiza nr 3

Konkurencja: Barrick Gold stoi w obliczu ostrej konkurencji na rynku złota. Zmiany w strategii jego konkurentów lub wejście nowych graczy na rynek mogą mieć wpływ na cenę akcji spółki.

Analiza nr 4

Globalna sytuacja gospodarcza: Na cenę złota może wpływać globalna sytuacja gospodarcza. W czasach kryzysu gospodarczego lub niestabilności politycznej złoto może być postrzegane jako bezpieczna przystań, co może spowodować wzrost lub spadek ceny akcji Barrick Gold.

Analiza nr 5

Zarządzanie spółką: Jakość zarządzania spółką może mieć wpływ na jej cenę akcji. Złe decyzje lub złe zarządzanie zasobami mogą negatywnie wpłynąć na cenę akcji.

Kurs akcji Barrick Gold - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Barrick Gold
Sprzedać akcje Barrick Gold
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Barrick Gold

Dobra znajomość spółki Barrick Gold jest oczywiście niezbędna, jeżeli planuje się analizę tych akcji. Dlatego chcielibyśmy opowiedzieć Ci więcej o firmie i jej działalności, aby pomóc Ci w poszukiwaniach.

Barrick Gold Corporation to kanadyjska spółka wydobywająca złoto, której podstawową działalnością jest produkcja i sprzedaż złota oraz miedzi. Grupa prowadzi również pokrewną działalność w zakresie poszukiwania złóż i rozwoju kopalń.

Posiada udziały w 14 kopalniach złota, w tym w sześciu kopalniach złota klasy pierwszej. Należą do nich: Carlin, Cortez, Turquoise Ridge, Nevada Gold Mines, Pueblo Viejo, Loulo-Gounkoto, Kibali, Beladero, Porgera, North Mara i Bulyanhulu.

Pod względem geograficznym kopalnie złota firmy znajdują się na całym świecie, m.in. w Argentynie, Kanadzie, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Demokratycznej Republice Konga, Republice Dominikany, Mali, Tanzanii i USA. Kopalnie miedzi znajdują się w Zambii, Chile i Arabii Saudyjskiej.

Siedziba Grupy Barrick Gold znajduje się obecnie w Toronto (Ontario, Kanada). Jeszcze kilka lat temu grupa zajmowała pozycję światowego lidera w wydobyciu złota, wyprzedzając jedynie amerykańską firmę Newmont Mining oraz południowoafrykańskie spółki Goldfields i AngloGold Ashanti.

Jednak w 2019 r. Grupa Newmont Mining, która połączyła się z GoldCorp, przekształciła się w Grupę Newmont Goldcorp i stała się liderem w swojej branży.

Barrick Gold pozostaje jedną z wiodących na świecie firm zajmujących się wydobyciem złota, a jej akcje są notowane na kanadyjskiej giełdzie TSX oraz wchodzą w skład indeksu giełdowego S&P/TSX.

Konkurencję

Poznajmy teraz głównych obecnych konkurentów grupy Barrick Gold dzięki zestawieniu jej największych rywali na rynku:

Mines Agnico Eagle

Ta kanadyjska firma specjalizuje się w wydobyciu, przetwarzaniu i produkcji złota, produkuje także inne metale, takie jak srebro, cynk i miedź.

Goldcorp

Jest kanadyjską firmą z siedzibą w Vancouver zatrudniającą ponad 115 000 osób na całym świecie, która zarządza wydobyciem w kopalniach w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Meksyku, a także kanadyjskim projektem Opinaca, który jest światowej klasy złożem w Kanadzie.

Newmont Mining Corporation

Amerykańska firma, która jest częścią koncernu z siedzibą w Denver w stanie Kolorado i jednym z największych producentów złota na świecie. Jest drugą co do wielkości firmą wydobywającą złoto na świecie, zaraz po Barrick Gold.

Rio Tinto

Warto również uważnie śledzić grupę Rio Tinto, która jest anglo-australijską wielonarodową grupą górniczą prowadzącą działalność w Australii i Ameryce Północnej. Firma ta jest również obecna w wielu krajach i na wszystkich kontynentach. Jednak jej aktywa górnicze znajdują się przede wszystkim w Australii i Kanadzie. Grupa Rio Tinto posiada obecnie aktywa brutto o wartości 81 mld USD w formie złożonej sieci przedsiębiorstw i spółek zależnych.

Handluj akcjami Barrick Gold!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Barrick Gold
Korzyści i mocne strony akcji Barrick Gold jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, niezaprzeczalną zaletą jest to, że grupa Barrick Gold ma geograficznie dobrze ugruntowaną pozycję na całym świecie. Spółka wydobywa obecnie złoża i opracowuje innowacyjne projekty poszukiwawcze i rozwojowe na wszystkich kontynentach.

Aby sprostać popytowi na rynku grupa może oczywiście liczyć na swoich licznych pracowników, ponieważ Barrick Gold zatrudnia na dzień dzisiejszy ponad 20.000 osób na całym świecie.

Ponadto grupa Barrick Gold uspokaja inwestorów dzięki swoim rezerwom złota. Szacuje się, że jej rezerwy minerałów wynoszą obecnie prawdopodobnie aż 130 milionów uncji.

Grupa Barrick Gold wydaje również dużo pieniędzy na ochronę środowiska. W czasach, gdy ochrona planety i środowiska naturalnego są jednym z ważniejszych globalnych problemów, takie działanie wzmacnia dobry wizerunek marki tej firmy.

Ponadto widać, że grupa Barrick Gold stara się osiągnąć rozgłos. Przykładem może być zainstalowanie najwyższej na świecie turbiny wiatrowej, która stoi w kopalni w Veladero w Argentynie na wysokości ponad 4200 metrów.

Firma uspokaja również analityków i inwestorów swoją zdolnością do realizacji kwot produkcji złota. Wyczyn ten osiągnięto dzięki bardzo dobrze przemyślanej strategii operacyjnej, którą grupa realizuje od kilku lat.

Ponadto grupa Barrick Gold inwestuje dużo pieniędzy w technologię, ekspansję i poszukiwania, aby w dalszym ciągu maksymalizować zyski. Dzięki tym staraniom zdobywa coraz większe zaufanie akcjonariuszy.

Negatywne czynniki wpływające na akcje Barrick Gold
Wady i słabe strony akcji Barrick Gold jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, pomimo wysiłków ze strony grupy Barrick Gold mających na celu poprawę wizerunku z ekologicznego punktu widzenia, grupa nadal jest bardzo ostro krytykowana przez ekologów z całego świata, którzy oskarżają przedsiębiorstwo o uwalnianie do środowiska bardzo toksycznych substancji, takich jak cyjanek, rtęć i inne metale ciężkie, co powoduje znaczne szkody dla ekologii, ale także liczne przypadki zatrucia u ludzi.

W przedmiocie wizerunku korporacyjnego grupy Barrick Gold można również wspomnieć o zarzutach wystosowanych wobec kopalni złota Porgera, które miały bardzo negatywny wpływ na firmę. Spółka została wyłączona z The Government Pension Fund of Norway, który jest jednym z największych państwowych funduszy na świecie. Oczywistym jest, że powyższe wyłączenie pociągnęło za sobą konsekwencje finansowe dla grupy.

Jeśli te kilka wad wydaje się mniej liczne niż zalety tej akcji, ich waga pozostaje ważna i dlatego należy je wziąć pod uwagę przed zakupem lub sprzedażą oraz przy ustalaniu strategii inwestycyjnej na kursie akcji Barrick Gold.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest obecna kapitalizacja rynkowa spółki Barrick Gold?

W lutym 2020 roku kapitalizacja rynkowa spółki Barrick Gold wynosiła ok. 35.012 mln USD. Warto również zauważyć, że w roku obrotowym 2019 firma osiągnęła obroty rzędu 9.717 mln USD. W tym samym roku jej wynik netto wyniósł 3.969 mln USD. Możesz oczywiście śledzić te wyniki na stronie internetowej swojego brokera lub na stronie internetowej tej firmy.

Kim są główni prywatni akcjonariusze spółki Barrick Gold?

W połowie 2020 roku akcjonariuszami spółki Barrick Gold byli: Capital Research & Management – 5,60%, Van Eck Associates – 4,78%, Fidelity Management & Research – 4,72%, BlackRock Investment Management – 3,19%, Fidelity Asset Management – 3,05%, First Eagle Investment Management – 2,70%, The Vanguard Group – 2,67%, Flossbach Von Storch – 2,60%, Capital Research & Management WI – 2,33% i Boston Partners Global Investors – 1,97%.

W jakim indeksie notowane są akcje grupy Barrick Gold?

Obecnie grupa Barrick Gold jest oczywiście notowana na giełdzie kanadyjskiej, a więc na giełdzie w Toronto. Wchodzi jednak również w skład indeksu S&P/TSX 60. Indeks ten jest indeksem obejmującym sześćdziesiąt największych akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Toronto pod względem kapitalizacji rynkowej. Indeksem tym i jego składem zarządza firma konsultingowa o tej samej nazwie, Standard & Poor’s.

Handluj akcjami Barrick Gold!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.