Handluj akcjami AXA!
AXA

Kurs akcji AXA - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami AXA!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Wśród przedsiębiorstw, których akcje są notowane na giełdzie, zwłaszcza na rynku francuskim, jest wiele dużych grup finansowych, których działalność jest ściśle związana z bankowością lub ubezpieczeniami. Na przykład, jedną z najbardziej popularnych akcji wśród traderów i inwestorów indywidualnych jest AXA Group, która jest znana z wysokiej płynności i zdolności do innowacji. Oto kilka podstawowych informacji o spółce i kilka danych do analizy kursu akcji.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

W kontekście tej analizy należy z największą uwagą śledzić sektor ubezpieczeń, a w szczególności segment ubezpieczeń na życie, który generuje dużą część przychodów grupy.

Analiza nr 2

Podobnie, pozycja AXA na rynkach wschodzących oraz wszelkie działania podejmowane przez grupę w celu zwiększenia jej obecności na tych rynkach będą monitorowane z najwyższą uwagą.

Analiza nr 3

Sektor cyfrowy i sprzedaż online są również ważnym sposobem zwiększania sprzedaży przez AXA. W istocie trzeba będzie uważnie śledzić rozwój nowych usług online przez grupę.

Analiza nr 4

Sytuacja gospodarcza w krajach, w których Grupa AXA jest obecna, ma oczywiście również niezaprzeczalny wpływ na tę wartość, dlatego powinni Państwo śledzić te dane.

Analiza nr 5

Oczywiście, jak wszystkie firmy ubezpieczeniowe, rentowność Grupy AXA może być zagrożona przez wzrost roszczeń i odszkodowań. Zwrócimy zatem uwagę na te statystyki.

Analiza nr 6

Wreszcie, trzeba będzie oczywiście wziąć pod uwagę coraz silniejszą konkurencję w tym sektorze działalności na całym świecie i w związku z tym obecną sytuację jego głównych przeciwników.

Kurs akcji AXA - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje AXA
Sprzedać akcje AXA
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki AXA

Grupa AXA, znana głównie we Francji, jest w rzeczywistości liderem na rynku ubezpieczeń w całej Europie, a jej obroty generowane są przez wiele różnych rodzajów działalności, takich jak ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia majątkowe i wypadkowe, ale także dzięki zarządzaniu aktywami, ubezpieczeniom międzynarodowym czy działalności bankowej.

Grupa ta rozszerza swoją działalność w różnych krajach europejskich, ale największe zyski osiąga we Francji, gdzie szybko zdobywa uprzywilejowaną pozycję na rynku ubezpieczeń zdrowotnych. Sztandarowym produktem firmy jest wzajemne ubezpieczenie zdrowotne AXA, które w obliczu konkurencji pozostaje jednym z najbardziej stabilnych.

Najważniejsza jest działalność AXA Group w zakresie ubezpieczeń na życie, która stanowi 61,4% obrotów i obejmuje umowy oszczędnościowe, emerytalne, emerytalno-rentowe i zdrowotne. Kolejne miejsca zajmują ubezpieczenia majątkowe i wypadkowe w sektorach: samochodowym, mieszkaniowym, szkód majątkowych, odpowiedzialności cywilnej i dużych ryzyk, a także usługi assistance. AXA prowadzi również działalność w zakresie zarządzania aktywami, która stanowi 3,8% jej obrotów, oraz w zakresie powiązanej działalności bankowej we Francji, Belgii i Niemczech.

Aby uzmysłowić Państwu obecność i znaczenie Grupy AXA na całym świecie, poniżej przedstawiamy kilka ważnych danych liczbowych.

W 2019 roku Grupa AXA ma nie mniej niż 107 milionów klientów na całym świecie i tylko 9 milionów we Francji. Świadczy to wyraźnie o silnej obecności francuskiego ubezpieczyciela na rynku międzynarodowym.

Na rynku pracy AXA jest również kluczowym graczem, ponieważ grupa zatrudnia obecnie około 120 000 osób w różnych krajach i ma ponad 116 000 pracowników na całym świecie.

Na koniec spójrzmy na rentowność firmy AXA. W 2018 r. grupa wygenerowała obrót w wysokości ponad 24,5 mld euro przy wyniku operacyjnym netto wynoszącym ponad 1,42 mld euro.

Oczywiście liczby te są podane orientacyjnie i przedstawiają sytuację na rok 2019. W związku z tym mogą one z czasem ulegać zmianom.

Konkurencję

Teraz poznamy środowisko, w którym rozwija się Grupa AXA, przedstawiając jej głównych konkurentów w tym sektorze i ich działalność. Oto jego główni przeciwnicy w chwili obecnej:

Generali

Po pierwsze, grupa Assicurazioni Generali, notowana na Borsa Italiana, jest włoskim towarzystwem ubezpieczeniowym, które zostało założone w 1831 roku w Trieście, a według rankingu Forbesa należy do 50 najważniejszych firm na świecie. Grupa zajmuje trzecie miejsce na świecie w tym sektorze, zaraz po Allianz i AXA. Obecnie Generali obsługuje 72 mln klientów na całym świecie i jest szczególnie silne w segmencie ubezpieczeń na życie.

Zurich Insurance Group

Ta inna firma, lepiej znana jako Zurich, jest szwajcarską firmą ubezpieczeniową, która ma swoją siedzibę, jak sama nazwa wskazuje, w Zurychu. Zurich Insurance Group jest również największą firmą ubezpieczeniową w tym kraju. Jest to również jedna z największych firm na świecie według magazynu Forbes, który plasuje ją na 75 miejscu, a także jedna z największych międzynarodowych marek.

Aegon

Kolejnym poważnym konkurentem AXA jest oczywiście Aegon, notowany na giełdzie Euronext w Amsterdamie i będący holenderską firmą ubezpieczeniową. Firma działa w Holandii, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii i zatrudnia obecnie około 23 000 osób. Grupa posiada obecnie ponad 30 milionów klientów w około 20 różnych krajach. Aegon jest również jednym z głównych udziałowców Grupy ING, posiadając 6,3% udziałów.

Allianz SE

Ta inna firma założona w 1890 roku w Berlinie jest niemiecką firmą ubezpieczeniową i grupą. Jest również największym europejskim ubezpieczycielem i czwartym co do wielkości zarządcą aktywów na świecie. Grupa specjalizuje się w ubezpieczeniach majątkowych i wypadkowych oraz ubezpieczeniach na życie i działa w Niemczech, Szwajcarii, Francji i Włoszech. Wykorzystuje również sieć agentów ubezpieczeniowych do sprzedaży produktów bankowych.

AIG

Do największych graczy w branży ubezpieczeniowej na świecie wciąż należy AIG Group, która jest nazwą handlową globalnej sieci ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych American International Group Inc. AIG jest więc jedną z wiodących na świecie firm ubezpieczeniowych i świadczących usługi finansowe. Firma zatrudnia obecnie ponad 56 000 osób na całym świecie i obsługuje ponad 90 milionów klientów w ponad 100 krajach i jurysdykcjach.

Aviva Plc

Wreszcie, będziemy również śledzić konkurenta Aviva, która jest brytyjską firmą ubezpieczeniową obecną w prawie 14 krajach na całym świecie i która jest również jednym z największych w tym kraju. Jest to oczywiście jeden z wiodących europejskich ubezpieczycieli, który wraz z AXA, Allianz i Generali jest silnie obecny we Francji, a w szczególności w Niemczech.


Sojusze strategiczne

Jeśli chodzi o partnerstwo Axa, musimy zwrócić się w stronę start-upów, które są podstawą strategii aliansów ubezpieczyciela. Axa połączyła ostatnio siły z Blablacar i Deliveroo, aby zaoferować swoje usługi młodym, innowacyjnym firmom.

Alibaba

Axa podpisała również w 2016 roku partnerstwo z Alibaba Group w zakresie dystrybucji online swoich produktów.

ING Bank 

W 2018 roku Grupa AXA nawiązała również partnerstwo cyfrowe z ING Bankiem. Jest to ekskluzywne, długoterminowe partnerstwo, które umożliwi oferowanie produktów ubezpieczeniowych i powiązanych usług online w ponad 6 krajach. Dzięki tej umowie ING będzie mogło zdywersyfikować swoje źródła dochodów, oferując ubezpieczenia majątkowe i wypadkowe, ubezpieczenia zdrowotne oraz produkty ochrony osobistej w krajach, w których było obecne jedynie w sektorze bankowości internetowej. Obejmuje to rynki

MACIF

Niedawno, w lipcu 2019 roku, grupa AXA wraz z MACIF nie utworzyła, ale wzmocniła istniejące partnerstwo z Adie, stowarzyszeniem działającym w dziedzinie mikrokredytów we Francji. Partnerstwo, które rozpoczęło się w 2007 roku, umożliwiło już Adie zaoferowanie 3 000 mikroprzedsiębiorcom polis mikroubezpieczeniowych dostosowanych do ich potrzeb i działalności.

Handluj akcjami AXA!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje AXA
Korzyści i mocne strony akcji AXA jako instrumentu giełdowego

Oczywiście jednym z najciekawszych argumentów, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo trendu wzrostowego akcji AXA, jest jej pozycja wśród europejskich i międzynarodowych graczy w pewnych specyficznych segmentach sektora biznesowego. Grupa AXA jest obecnie numerem dwa wśród firm ubezpieczeniowych w Europie i liderem w dziedzinie ubezpieczeń na życie na świecie. Jest również światowym liderem w zarządzaniu aktywami. Ta pozycja lidera jest możliwa dzięki długoterminowej strategii realizowanej przez Grupę od trzydziestu lat, opartej przede wszystkim na strategicznych przejęciach przedsiębiorstw na całym świecie. Obecnie ta silna pozycja daje AXA większą widoczność na świecie niż większości jej konkurentów i niemal całkowite pokrycie różnych segmentów branży.

W istocie, to prowadzi nas do kolejnego pozytywnego argumentu dla przyszłej ewolucji kursu akcji, tym razem dotyczącego podziału działalności grupy na różne działy. Należy pamiętać, że same produkty oszczędnościowe na życie i emerytalne stanowią prawie 58% działalności grupy. Kolejne miejsce zajmują produkty ubezpieczeniowe inne niż ubezpieczenia na życie z 33% udziałem w działalności, a następnie ubezpieczenia międzynarodowe i zarządzanie aktywami. Odrębność tych różnych linii biznesowych zapewnia AXA lepsze zaspokojenie potrzeb rynku i ochronę przed ryzykiem związanym z jednym rodzajem produktu.

Oprócz tych argumentów szczególnie silna jest sytuacja finansowa spółki, co daje akcjonariuszom i inwestorom poczucie bezpieczeństwa i zachęca do zajmowania pozycji kupna. Ta siła finansowa wynika w dużej mierze ze scentralizowanego zarządzania środkami pieniężnymi firmy, której współczynnik wypłacalności we wrześniu 2016 r. wyniósł 191%.

Grupa AXA od prawie ośmiu lat koncentruje swoje działania i inwestycje na niektórych krajach o wysokim wzroście lub krajach wschodzących i zaczyna to przynosić efekty. W ten sposób od 2010 roku AXA zainwestowała w Azji nie mniej niż 4,2 mld euro i tym samym stała się liderem w swoim sektorze. Zainwestowała również 0,7 mld euro w regionie Morza Śródziemnego, Afryki i Ameryki Łacińskiej oraz 200 mln euro w Europie Wschodniej. Obecny rozwój tych sektorów geograficznych powinien zatem nadal przynosić AXA korzyści i generować jeszcze większe przychody.

Inną ciekawą strategią rozwoju AXA jest coraz większa koncentracja na digitalu. Wykorzystując te kanały komunikacji i dystrybucji, grupa staje się bardziej nowoczesna i poprawia swój wizerunek marki. Może również dotrzeć do szerszego rynku i być bardziej konkurencyjny w stosunku do konkurencji. Jednak ze strategicznego punktu widzenia, w celu dalszej poprawy rentowności i wyników, AXA zdecydowała się ostatnio skoncentrować na produktach technicznych, takich jak zdrowie, emerytury, które oferują bardziej interesujące marże i są mniej wrażliwe na zmiany i słabości stóp procentowych.

 Ogólnie rzecz biorąc, porównując wyniki AXA z wynikami całego rynku, można zauważyć, że grupa jest jedną z jedynych, która jest w stanie wygenerować niekiedy rekordowe zyski w niesprzyjającym otoczeniu z niskimi realnymi stopami procentowymi lub bardzo zmiennymi rynkami.

Ostatnim argumentem przemawiającym za wzrostem kursu akcji AXA jest ogólne zaufanie analityków i agencji ratingowych do akcji. Grupa ma rating AA od kilku z tych agencji i analitycy zgadzają się, że akcja jest wiarygodna.

Negatywne czynniki wpływające na akcje AXA
Wady i słabe strony akcji AXA jako instrumentu giełdowego

Jak widać z powyższego, Grupa AXA jest grupą solidną finansowo, o ciekawej strategii, która powinna pozwolić na rozwój działalności i wyników w kolejnych latach. Inwestorzy giełdowi nie analizują jednak tylko mocnych stron tej grupy, ale biorą pod uwagę również jej słabe strony oraz argumenty przemawiające za spadkiem tej akcji, które przedstawimy Państwu tutaj bardziej szczegółowo.

Po pierwsze, ze względu na bardzo specyficzny sektor działalności, w którym działa Grupa AXA, należy zauważyć, że struktura kapitału jest bardzo wrażliwa na kaprysy rynków finansowych. Dotyczy to w szczególności przedłużania się obecnego niskiego poziomu stóp procentowych, co jest niekorzystne dla usług stawek gwarantowanych oferowanych przez AXA oraz dla utrzymania marży w ubezpieczeniach na życie, a także nagłego wzrostu stóp procentowych.

Widoczny jest również znaczny strukturalny spadek rentowności produktów oszczędnościowych dla zdecydowanej większości ubezpieczycieli, w tym AXA. Jeśli chodzi o nowe umowy oszczędnościowe, rentowność i marża ubezpieczycieli jest obecnie bliska zeru, co stanowi prawdziwy problem w perspektywie długoterminowej.

Na rentowność Grupy AXA mogą również często wpływać pewne zdarzenia, które prowadzą do poważnych strat. Dotyczy to takich zdarzeń jak ataki terrorystyczne czy katastrofy klimatyczne, a konkretnie powodzie, których liczba wzrasta od kilku lat.

Kolejną poważną przeszkodą w rozwoju AXA jest konieczność spełnienia wymogów kapitałowych określonych w rozporządzeniu GSII, choć na razie udaje się jej sprostać tym wymogom.

Wreszcie ostatni argument przemawiający za spadkiem kursu AXA dotyczy braku zainteresowania inwestorów akcjami tego sektora. Rzeczywiście, od czasu kryzysu finansowego, który dotknął Europę kilka lat temu, inwestorzy wykazują pewną nieufność, a nawet rzeczywisty brak zaufania do firm finansowych w regionie, w tym do sektora ubezpieczeń.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

W jakich indeksach giełdowych notowane są akcje AXA?

Obecnie akcje AXA wchodzą w skład trzech głównych indeksów giełdowych: CAC 40, SBF 120 oraz Eurostoxx 50. Jest on również uwzględniony w różnych indeksach wtórnych, takich jak: CAC All Shares, CAC All-Tradable, CAC Large 60, Euro Stoxx 50, Euronext 100, Euronext CDP Environment France EW, Euronext CDP Environment France Ex Oil, FTSE Eurotop 100, Low Carbon 100 Europe, PEA, Stoxx Europe 50, Stoxx France 50.

Jakie są najważniejsze dane liczbowe dotyczące akcji AXA?

Axa posiada obecnie 107 milionów klientów na całym świecie i zatrudnia ponad 116 514 osób. Najnowsze wyniki finansowe AXA wykazały obroty w wysokości ponad 99 931 mln euro i zysk netto w wysokości 2,98 mln euro. Kapitalizacja rynkowa AXA w 2022 r. wyniesie 60 087 mln euro.

Czy AXA wypłaca dywidendę swoim akcjonariuszom?

Tak, AXA wypłaca dywidendę swoim akcjonariuszom i robi to nieprzerwanie od 1992 roku. Ostatnia znana dywidenda wynosi ok. 1,54 euro na akcję i została wypłacona w 2022 r. za rok 2021. Dywidenda jest wypłacana raz w roku, a dzień ustalenia prawa do dywidendy za rok poprzedni przypada zwykle w maju.

Handluj akcjami AXA!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.