Handluj akcjami AT&T!
AT&T

Kurs akcji AT&T - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami AT&T!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Przed zakupem akcji AT&T online, sugerujemy, aby dowiedzieć się więcej o tej akcji i tej firmy w tym artykule. Wspólnie dokonamy przeglądu informacji i danych, które będą potrzebne do analizy tych akcji, w tym pełnej prezentacji firmy, jej działalności i źródeł przychodów, szczegółowej prezentacji jej głównych konkurentów na rynku oraz kilku ostatnich przykładów partnerstwa strategicznego, które nawiązała. Przyjrzymy się również jego analizie fundamentalnej wraz z listą najważniejszych elementów, na które warto zwrócić uwagę.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Po pierwsze, będziemy monitorować niektóre dane, takie jak ruch danych w sieciach komórkowych i jego wzrost, szczególnie dzięki inwestycjom AT&T w 5G.

Analiza nr 2

Podobnie, dywersyfikacja działalności grupy w niektórych obszarach, takich jak cloud computing, będzie interesująca do zbadania ze względu na pozytywny wpływ, jaki może mieć na rozwój grupy.

Analiza nr 3

Polityka cenowa AT&T będzie również musiała być ściśle monitorowana, ponieważ będzie miała wpływ na jej konkurencyjność, a tym samym na jej zdolność do zdobywania udziału w rynku.

Analiza nr 4

Oczywiście, główni konkurenci w tym sektorze również będą musieli być uważnie monitorowani, ponieważ rynek telefonii komórkowej osiąga dojrzałość i nasycenie, pozostawiając niewiele miejsca na rozwój dla starszych operatorów, takich jak AT&T.

Analiza nr 5

Wreszcie, konieczne będzie również śledzenie wyników finansowych grupy, które są publikowane co roku i co kwartał i które muszą być porównywane z celami strategicznymi grupy i oczekiwaniami analityków. W szczególności monitorowana będzie ewolucja równowagi między wzrostem a marżą.

Kurs akcji AT&T - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje AT&T
Sprzedać akcje AT&T
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki AT&T

Po tych ogólnych danych giełdowych, przejdźmy do bardziej szczegółowej prezentacji grupy AT&T i jej działalności. Będziesz musiał znać główne źródła przychodów tej firmy, aby zrozumieć jej możliwości rozwoju w nadchodzących miesiącach i latach.

AT&T Inc. jest amerykańską firmą działającą w sektorze telekomunikacyjnym. Dokładniej mówiąc, jest to obecnie jedna z wiodących firm w tym sektorze w Stanach Zjednoczonych.

Aby lepiej zrozumieć działalność firmy AT&T, można podzielić ją na różne działy według udziału w przychodach, które generują i w ten sposób:

  • Największy udział w działalności i przychodach grupy nadal mają usługi telefonii komórkowej.
  • Na drugim miejscu znajduje się telefonia stacjonarna i usługi kablowe z telefonią lokalną i międzymiastową.
  • Grupa oferuje również usługi dostępu do Internetu, przesyłania wiadomości oraz telewizji satelitarnej.

Jeśli chodzi o podział dochodów grupy, wiadomo, że 90,2 % obrotów pochodzi ze sprzedaży usług, a tylko 9,8 % ze sprzedaży dóbr inwestycyjnych.

Interesującą kwestią jest również geograficzny rozkład działalności grupy AT&T oraz jej obroty. Wiemy, że grupa generuje obecnie 89,6% swoich obrotów w Stanach Zjednoczonych, 1,8% w Meksyku, 1,5% w Brazylii, 1,8% w Ameryce Łacińskiej, 3,4% w Europie, 1,5% w regionie Azji i Pacyfiku oraz 0,4% w pozostałych częściach świata.

Konkurencję

Teraz, gdy wiesz już nieco więcej o grupie AT&T i jej działalności, poznajmy jej głównych konkurentów.

Verizon Communications Inc

Po pierwsze, Verizon Communications Inc, dawniej znany jako Bell Atlantic Corporation, jest również jedną z wiodących firm telekomunikacyjnych w USA. Działa na rynkach telefonii komórkowej, stacjonarnej i biznesowej oraz posiada liczne międzynarodowe spółki zależne.

Comcast Corporation

Innym poważnym konkurentem AT&T jest amerykańska grupa medialna Comcast Corporation, która jest największym operatorem kablowym w kraju, a także prowadzi działalność w zakresie elektroniki użytkowej i telewizji.

Time Warner Cable Inc

Wreszcie, ta firma, poprzednio znana jako Warner Cable Communications jest drugim co do wielkości operatorem kablowym w USA po Comcast. Firma ta niedawno połączyła się z Charter Communications.


Sojusze strategiczne

AT&T ma kilku silnych konkurentów na swoim rynku, ale ma też kilku ważnych partnerów, jak pokazują dwa przykłady ostatnich sojuszy strategicznych.

Microsoft 

Przede wszystkim i w 2019 roku, to właśnie z Microsoftem ta grupa sprzymierzyła się w partnerstwie wokół 5G i chmury poprzez IoT i Edge Computing. Poprzez swoją spółkę zależną At&T Communications, grupa jest zaangażowana w Azure ze statusem niewyłącznego dostawcy referencyjnego, a także w Microsoft 365, czyli pakiet Microsoft. AT&T ogłosiło wówczas, że zamierza wdrożyć rozwiązanie Microsoftu u wszystkich swoich pracowników. W odniesieniu do Azure, AT&T powiedział, że będzie migrować wszystkie swoje obciążenia, inne niż sieciowe, do platformy chmurowej Microsoft przed 2024 roku.

IBM

Niedawno, w 2020 roku, AT&T podpisało strategiczne partnerstwo z IBM, aby pomóc przedsiębiorstwom w zarządzaniu aplikacjami hostowanymi w środowiskach hybrydowych za pomocą IBM Cloud Satellite. Obie firmy nawiązały współpracę, która pozwoli tym firmom lepiej zaadoptować technologie 5G dzięki hybrydowej platformie opracowanej przez IBM do zarządzania aplikacjami w chmurze, zarówno na miejscu, jak i na brzegu. W szczególności, obaj partnerzy będą współpracować, aby pomóc przedsiębiorstwom w zarządzaniu ich aplikacjami hostowanymi w hybrydowych środowiskach chmurowych z IBM Cloud Satellite poprzez wykorzystanie Red Hat OpenShift w sieciach operatora. IBM Cloud Satellite, który jest oparty na Red Hat OpenShift, umożliwia klientom dostęp z dowolnego miejsca do usług chmurowych i bezpieczeństwa IBM. Stowarzyszenie z siecią 5G firmy AT&T ma na celu zapewnienie klientom w wysoce regulowanych branżach dostępu do możliwości 5G, które mogą poprawić wrażenia użytkowników, odkryć nowe źródła przychodów i zoptymalizować proces, jak powiedziały obie firmy.

Handluj akcjami AT&T!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy powstała firma AT&T?

Firma została założona w 1983 roku jako Southwestern Bell Corporation w St. Louis, Missouri. Była to jedna z oryginalnych 7 Regionalnych Operacyjnych Firm Dzwonkowych, znanych również jako Baby Bells. W wyniku działań antymonopolowych przeciwko America, Telephone & Telegraph w 1975 roku, powstała spółka holdingowa dla Southwestern Bell Telephone Company. W dniu 1 stycznia 1984 r. holding przejął pełną kontrolę nad Southwestern Bell Telephone.

Gdzie i jak inwestować na giełdzie w USA?

Jeśli chcesz kupić akcje AT&T, będziesz musiał to zrobić za pośrednictwem specjalnych funduszy, które pozwalają na składanie zleceń na akcje amerykańskie. Ale jest to również możliwe do spekulacji na cenę tej akcji idzie w górę lub w dół poprzez instrumenty pochodne online, takie jak kontrakty CFD.

Jak analizować wykresy akcji AT&T?

Analiza techniczna akcji AT&T jest co najmniej tak samo ważna jak analiza fundamentalna. Aby to zrobić, będziesz musiał przede wszystkim używać wykresów z możliwością dostosowania i wyświetlić kilka wskaźników trendu, zmienności lub płynności i dokonać interpretacji w oparciu o swoją wiedzę na temat analizy wykresów.

Handluj akcjami AT&T!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.