ASTRAZENECA

Kurs akcji AstraZeneca - analiza ceny na giełdzie

72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy.
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Rozważasz zainwestowanie części swojego kapitału w akcje grupy AstraZeneca? Jeśli tak, warto poświęcić chwilę na przeczytanie naszego artykułu prezentującego jej akcje notowane na giełdzie, w którym znajdziesz wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia własnych analiz tego waloru. Przedstawimy zarówno ważne dane fundamentalne dotyczące tej spółki szczegółowo opisując jej obszary działalności, konkurentów i główne partnerstwa, jak również dane techniczne obejmujące notowaniami i historyczną analizą techniczną kursów na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Dzięki tym informacjom będziesz mógł prawidłowo przeprowadzić własne analizy.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Jednym z najważniejszych elementów, który należy uwzględnić przeprowadzając analizę tej akcji, jest niewątpliwie rozwój działalności grupy za granicą, w szczególności na rynkach wschodzących.

Analiza nr 2

Ważnymi elementami powiązanymi ze wzrostem kursu tego papieru wartościowego są również innowacje opracowane przez grupę. Należy przede wszystkim monitorować postępy firmy AstraZeneca w dziedzinie leków biopochodnych, która jest obecnie w fazie dynamicznego wzrostu.

Analiza nr 3

Czynnikami wzrostu grupy i jej sprzedaży są również starzenie się ludności na świecie oraz wzrost populacji na świecie.

Analiza nr 4

Należy również monitorować i uwzględnić wprowadzanie na rynek leków generycznych, które konkurują bezpośrednio z niektórymi wygasłymi patentami firmy AstraZeneca.

Analiza nr 5

Ponadto na działalność tej grupy mają również wpływ regulacje i przepisy prawa dotyczące wprowadzania leków do obrotu na całym świecie.

Analiza nr 6

Warto też uważnie obserwować konkurencję w tym sektorze działalności.

Handluj akcjami AstraZeneca!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500

Ogólna prezentacja spółki AstraZeneca

Grupa AstraZeneca powstała w 1999 roku w wyniku połączenia szwedzkiej spółki Astra z brytyjską spółką Zeneca. Grupa ta jest obecnie jedną z wiodących firm farmaceutycznych na świecie i produkuje wiele leków i protokołów leczenia sprzedawanych na rynku. Działalność grupy farmaceutycznej AstraZeneca można podzielić ze względu na segmenty medyczne, do których skierowane są jej produkty, oraz na obroty generowane w każdym z nich.

 • Leczenie chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych stanowi ponad 35,3% obrotów generowanych przez grupę.
 • Leczenie chorób układu oddechowego stanowi 20,7% całkowitego obrotu firmy.
 • Leczenie onkologiczne stanowi 14,7% obrotów firmy.
 • Kolejne 22% obrotu generowane jest przez leczenie chorób zapalnych i autoimmunologicznych, chorób neurologicznych, chorób układu pokarmowego i chorób zakaźnych.
 • Pozostałe 7,3% obrotu pochodzi z badań i studiów prowadzonych przez AstraZeneca dla innych dużych grup.

Grupa AstraZeneca generuje obecnie większość obrotów w Ameryce, ponieważ rynek ten stanowi obecnie 39,9% całkowitych obrotów. W Europie kontynentalnej grupa generuje 24,3% całkowitych obrotów, w tym 8% w Wielkiej Brytanii. W Afryce, Azji i Australii grupa generuje łącznie 27,8% całkowitych obrotów.

Kurs akcji AstraZeneca - analiza ceny na giełdzie
Handluj akcjami AstraZeneca!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500

Konkurencję

Jak wspomniano powyżej, grupa AstraZeneca jest jedną z najważniejszych firm w światowym przemyśle farmaceutycznym. Zajmuje dokładnie ósme miejsce na świecie pod względem wielkości obrotów. Znajomość jej konkurentów jest kluczowa, ponieważ rynek farmaceutyczny i rynek leków jest w tej chwili jednym z najtrudniejszych, a udział w rynku każdej firmy działającej na tym rynku zmienia się nieustannie. Dlatego przed rozpoczęciem inwestowania online w akcje AstraZeneca radzimy dokładnie zbadać konkurencję w tym sektorze. Aby umożliwić lepsze poznanie bezpośrednich konkurentów tej grupy przedstawiamy poniżej 10 największych firm na świecie działających w sektorze farmaceutycznym:

Novartis

Pierwsze miejsce zajmuje szwajcarska grupa Novartis.

Roche

Trzecie miejsce zajmuje szwajcarska grupa Roche.

Sanofi

Czwarte miejsce zajmuje francuska grupa Sanofi.

Merck

Piąte miejsce zajmuje amerykańska grupa Merck.

Johnson & Johnson

Szóste miejsce przypada amerykańskiej grupie Johnson & Johnson.

GlaxoSmithKline

Siódme miejsce zajmuje brytyjski koncern GlaxoSmithKline.

Gilead Sciences

Dziewiąte miejsce zajmuje amerykańska grupa Gilead Sciences.

Abbvie

Dziesiąte miejsce zajmuje amerykańska grupa AbbVie.


Sojusze strategiczne

Aby być innowacyjną firmą w dziedzinie badań i rozwoju nowych produktów leczniczych AstraZeneca musi posiadać znaczących i starannie dobranych partnerów. W tym celu firma już wcześniej zawierała różne sojusze z innymi firmami z tego samego lub powiązanego sektora działalności.

Adherium

W 2015 r. grupa AstraZeneca nawiązała partnerstwo z nowozelandzką firmą Adherium w celu nawiązania współpracy w zakresie wziewnego leczenia pacjentów cierpiących na choroby układu oddechowego. Opracowane nowe leczenie wykorzystuje technologie cyfrowe stworzone przez firmę Adherium.

Unicancer

W 2017 r. grupa AstraZeneca połączyła również siły z francuską grupą Unicancer specjalizującą się w walce z nowotworami w celu utworzenia partnerstwa w zakresie prowadzenia badań klinicznych zmierzających do wdrożenia narodowego planu walki z rakiem w Algierii. Obie firmy przeprowadzą najpierw podsumowanie zastałej sytuacji, a następnie opracują program rozwoju w różnych ośrodkach w kraju.

Merck

Również w 2017 roku AstraZeneca ogłosiła nawiązanie partnerstwa w dziedzinie onkologii z amerykańskim koncernem farmaceutycznym Merck. Współpraca ta ma na celu prowadzenie badań nad rozwojem określonych typów nowotworów za pomocą ukierunkowanych badań klinicznych.

Handluj akcjami AstraZeneca!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500
Korzyści i mocne strony akcji AstraZeneca jako instrumentu giełdowego

Aby umożliwić zrozumienie, w jaki sposób może zmieniać się kurs akcji grupy AstraZeneca w perspektywie długo lub średnioterminowej, należy zrozumieć potencjalne przyczyny wzrostu lub spadku wartości tej firmy. W tym celu najlepiej byłoby porównać mocne i słabe strony tej firmy, które stanowią w rzeczywistości zalety i wady tego papieru wartościowego. Poniżej kilka informacji umożliwiających lepsze zrozumienie tej akcji.

Niniejszą analizę porównawczą rozpoczniemy od podsumowania głównych obecnych atutów grupy AstraZeneca:

 • Przede wszystkim warto oczywiście wspomnieć o tym, że AstraZeneca była w 2020 roku w centrum uwagi inwestorów dzięki opracowaniu swojej szczepionki przeciwko Covid-19. Firma sprzedała kilkaset milionów dawek tej szczepionki do różnych krajów jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Dramatyczna dla ludności i gospodarki epidemia sprawiła, że w 2020 roku kurs akcji tej grupy na giełdzie zyskał bardzo dużo punktów.
 • Kolejną zaletą grupy AstraZeneca jest silna i pewna obecność tej spółki na niektórych strategicznych rynkach, w tym na rynkach wschodzących, która jest wynikiem dobrze zarządzanej i skutecznej strategii rozwoju. Warto wiedzieć, że grupa AstraZeneca jest obecnie aktywna w ponad stu różnych krajach na wszystkich kontynentach. Grupa zatrudnia ponad 60 000 osób na całym świecie.
 • Jednym z kluczy do sukcesu firmy AstraZeneca jest niewątpliwie wysoki poziom inwestycji w badania i rozwój. To właśnie ogromne i regularne inwestycje umożliwiają jej utrzymanie się w czołówce innowacji i nieustanne oferowanie nowych produktów w odpowiedzi na potrzeby rynku. Warto wspomnieć, że grupa posiada obecnie ponad 11 000 dedykowanych zespołów badawczo-rozwojowych.
 • Kolejnym atutem tej grupy jest fakt, że wprowadziła ona już na rynek kilka produktów, z których każdy generuje przychody rzędu ponad 1 mld USD. Dotyczy to w chwili obecnej około dziesięciu produktów grupy.
 • Warto również podkreślić różnorodność i jakość portfela produktów tej grupy, obejmującego m.in. leki na raka, na niektóre choroby układu krążenia, choroby układu pokarmowego, niektóre infekcje, leki neurologiczne czy na choroby układu oddechowego i stany zapalne.
 • Kolejną mocną stroną grupy AstraZeneca jest silny rozwój w ostatnich latach segmentu leków biopodobnych, w którym grupa zajmuje szczególnie dobrą pozycję.
 • Ponadto zwiększenie starzejącej się ludności świata pozwala przypuszczać, że w nadchodzących latach popyt na leki będzie duży i stosunkowo stabilny.
Wady i słabe strony akcji AstraZeneca jako instrumentu giełdowego

Oczywiste jest, że powyższe mocne strony potwierdzające ogromny potencjał wzrostu grupy AstraZeneca nie powinny być analizowane samodzielnie, lecz powinny być zestawione z jej słabymi stronami, które przedstawiamy poniżej.

 • Po pierwsze należy wspomnieć, że grupa AstraZeneca została w przeszłości dotknięta kryzysem związanym z brakiem niektórych leków, zwłaszcza leku Cefotan. Mimo że kryzys ten należy już do przeszłości, zaszkodził on grupie i wpłynął bardzo negatywnie na wizerunek marki.
 • Grupa ma również inne słabe strony z komercyjnego punktu widzenia, ponieważ niedługo wygasną patenty na wiele jej leków będących obecnie w obrocie. Z tego powodu firma jest bezpośrednio zagrożona przez konkurencję produkującą leki generyczne i może w najbliższej przyszłości stracić więcej udziałów w rynku.
 • Rygorystyczne regulacje i przepisy organów sanitarnych, w szczególności w odniesieniu do zatwierdzania testów i badań klinicznych oraz wydawania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, mogą również mieć niekorzystny wpływ na sprzedaż grupy AstraZeneca i powodować duże straty w przypadku, gdy złożenie wniosku wymagało dużych inwestycji, a lek będący przedmiotem wniosku nie uzyskał zezwolenia na sprzedaż.
 • To samo dotyczy częstych procesów sądowych grupy AstraZeneca w związku z jej patentami lub problemami cenowymi, które również poważnie szkodzą wizerunkowi tej spółki.
 • Ponadto, grupa napotyka również rosnącą konkurencję w zakresie badań i rozwoju ze strony przedsiębiorstw biotechnologicznych, które próbują zdobyć silną pozycję na rynku, przez co grupa może stracić udziały w rynku i zyski.
Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Ile akcji grupy AstraZeneca znajduje się obecnie w obrocie giełdowym?

Na dzień 30 lipca 2020 roku liczba akcji grupy AstraZeneca w obrocie giełdowym wynosiła 1 312 mln. Akcje te są przedmiotem obrotu na kilku rynkach finansowych, ponieważ spółka jest notowana w trzech indeksach. Akcje grupy AstraZeneca są notowane jednocześnie na giełdach w Londynie, Sztokholmie i Nowym Jorku pod symbolem AZN.

Kiedy powstała firma AstraZeneca?

Spółka AstraZeneca została założona 6 kwietnia 1999 roku. Została wówczas utworzona w wyniku połączenia dwóch firm: Astra AB ze Szwecji i Zeneca PLC z Wielkiej Brytanii. Obecnie firma ta zatrudnia ponad 70 600 osób, głównie na rynkach wschodzących, takich jak Chiny, Rosja i Ameryka Środkowa, w Europie i w Stanach Zjednoczonych.

W jakiej walucie notowany jest kurs akcji AstraZeneca?

Akcje grupy AstraZeneca notowane są głównie w dolarach amerykańskich. Posiadacze akcji tej spółki notowanej na giełdzie w Londynie mogą jednak otrzymać dywidendę w innej walucie, w tym oczywiście w funcie szterlingu, lecz również w innych walutach światowych. Należy jednak uważać na kurs wymiany tych dywidend uwzględniając walutę, w której chcemy otrzymywać dywidendy lub walutę, w której dokonywane są transakcje kupna i sprzedaży papierów wartościowych.

Handluj akcjami AstraZeneca!
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty na handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie Plus500