Handluj akcjami AstraZeneca!
ASTRAZENECA

Kurs akcji AstraZeneca - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami AstraZeneca!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Rozważasz zainwestowanie części swojego kapitału w akcje grupy AstraZeneca? Jeśli tak, warto poświęcić chwilę na przeczytanie naszego artykułu prezentującego jej akcje notowane na giełdzie, w którym znajdziesz wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia własnych analiz tego waloru. Przedstawimy zarówno ważne dane fundamentalne dotyczące tej spółki szczegółowo opisując jej obszary działalności, konkurentów i główne partnerstwa, jak również dane techniczne obejmujące notowaniami i historyczną analizą techniczną kursów na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Dzięki tym informacjom będziesz mógł prawidłowo przeprowadzić własne analizy.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Jednym z najważniejszych elementów, który należy uwzględnić przeprowadzając analizę tej akcji, jest niewątpliwie rozwój działalności grupy za granicą, w szczególności na rynkach wschodzących.

Analiza nr 2

Ważnymi elementami powiązanymi ze wzrostem kursu tego papieru wartościowego są również innowacje opracowane przez grupę. Należy przede wszystkim monitorować postępy firmy AstraZeneca w dziedzinie leków biopochodnych, która jest obecnie w fazie dynamicznego wzrostu.

Analiza nr 3

Czynnikami wzrostu grupy i jej sprzedaży są również starzenie się ludności na świecie oraz wzrost populacji na świecie.

Analiza nr 4

Należy również monitorować i uwzględnić wprowadzanie na rynek leków generycznych, które konkurują bezpośrednio z niektórymi wygasłymi patentami firmy AstraZeneca.

Analiza nr 5

Ponadto na działalność tej grupy mają również wpływ regulacje i przepisy prawa dotyczące wprowadzania leków do obrotu na całym świecie.

Analiza nr 6

Warto też uważnie obserwować konkurencję w tym sektorze działalności.

Kurs akcji AstraZeneca - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje AstraZeneca
Sprzedać akcje AstraZeneca
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki AstraZeneca

Grupa AstraZeneca powstała w 1999 roku w wyniku połączenia szwedzkiej spółki Astra z brytyjską spółką Zeneca. Grupa ta jest obecnie jedną z wiodących firm farmaceutycznych na świecie i produkuje wiele leków i protokołów leczenia sprzedawanych na rynku. Działalność grupy farmaceutycznej AstraZeneca można podzielić ze względu na segmenty medyczne, do których skierowane są jej produkty, oraz na obroty generowane w każdym z nich.

 • Leczenie chorób sercowo-naczyniowych i metabolicznych stanowi ponad 35,3% obrotów generowanych przez grupę.
 • Leczenie chorób układu oddechowego stanowi 20,7% całkowitego obrotu firmy.
 • Leczenie onkologiczne stanowi 14,7% obrotów firmy.
 • Kolejne 22% obrotu generowane jest przez leczenie chorób zapalnych i autoimmunologicznych, chorób neurologicznych, chorób układu pokarmowego i chorób zakaźnych.
 • Pozostałe 7,3% obrotu pochodzi z badań i studiów prowadzonych przez AstraZeneca dla innych dużych grup.

Grupa AstraZeneca generuje obecnie większość obrotów w Ameryce, ponieważ rynek ten stanowi obecnie 39,9% całkowitych obrotów. W Europie kontynentalnej grupa generuje 24,3% całkowitych obrotów, w tym 8% w Wielkiej Brytanii. W Afryce, Azji i Australii grupa generuje łącznie 27,8% całkowitych obrotów.

Konkurencję

Odkryjmy teraz konkurencję grupy Astrazeneca, przedstawiając jej głównych przeciwników w jej sektorze działalności, ich specyfikę i ważne informacje.

Novartis

Grupa Novartis to szwajcarska grupa farmaceutyczna, która powstała w 1996 roku z połączenia firm Ciba Geigy i Sandoz. Specjalizuje się w produkcji farmaceutyków, leków generycznych oraz preparatów do pielęgnacji oczu.

Pfizer

Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer został założony w 1849 roku i jest obecny w ponad 150 krajach na całym świecie. Jest jednym ze światowych liderów w swoim sektorze pod względem obrotów i kapitalizacji rynkowej. Grupa zatrudnia ponad 81.800 osób na całym świecie i znana jest z licznych fuzji z konkurencyjnymi firmami.

Roche

Ta szwajcarska firma również specjalizuje się w sektorze farmaceutycznym, w którym jest jednym z głównych podmiotów. Firma działa od 2004 roku w dwóch odrębnych segmentach, farmaceutycznym i diagnostycznym, i koncentruje się na medycynie zindywidualizowanej. Grupa działa w ponad 150 krajach i zatrudnia ponad 94.000 osób.

Sanofi

Grupa Sanofi jest francuskim przedsiębiorstwem międzynarodowym specjalizującym się w działalności farmaceutycznej i szczepionkach. Grupa posiada organizację działalności opartą na produktach po reorganizacji strukturalnej w 2015 roku. Pod względem obrotów grupa Sanofi zajmuje trzecie miejsce w tym sektorze na świecie i nieco niższe pod względem kapitalizacji rynkowej. Większość obrotów grupy Sanofi generowana jest poza Europą, a grupa zatrudnia obecnie ponad 100 000 osób w około 100 krajach. Na rynku francuskim Sanofi zajmuje obecnie trzecią pozycję pod względem kapitalizacji rynkowej i jest w ponad 9,48% własnością grupy L'Oréal.

Merck & Co Inc

Grupa Merck and Co jest również bezpośrednim konkurentem Astrazeneca. Ta amerykańska firma farmaceutyczna zatrudnia ponad 68.000 osób na całym świecie i jest jedną z pięciu największych firm farmaceutycznych na świecie. Jest to dawna spółka zależna grupy Merck KGaA, która od 1917 roku jest niezależna i nie jest już z nią związana.

Johnson & Johnson

Grupa Johnson & Johnson to amerykańska firma farmaceutyczna założona w 1886 roku. Specjalizuje się w produkcji sprzętu farmaceutycznego i medycznego, artykułów higienicznych, kosmetyków, a także oferuje powiązane usługi dla konsumentów i pracowników służby zdrowia. Firma Johnson & Johnson posiada 250 spółek zależnych i jest obecna w 60 krajach na całym świecie, a jej produkty są sprzedawane w 175 krajach. Spółka wchodzi również w skład indeksu Dow Jones Industrial Average. Johnson & Johnson jest również firmą z listy Fortune 500, posiadającą liczne marki leków i artykułów pierwszej pomocy.


Sojusze strategiczne

Aby być innowacyjną firmą w dziedzinie badań i rozwoju nowych produktów leczniczych AstraZeneca musi posiadać znaczących i starannie dobranych partnerów. W tym celu firma już wcześniej zawierała różne sojusze z innymi firmami z tego samego lub powiązanego sektora działalności.

Adherium

W 2015 r. grupa AstraZeneca nawiązała partnerstwo z nowozelandzką firmą Adherium w celu nawiązania współpracy w zakresie wziewnego leczenia pacjentów cierpiących na choroby układu oddechowego. Opracowane nowe leczenie wykorzystuje technologie cyfrowe stworzone przez firmę Adherium.

Unicancer

W 2017 r. grupa AstraZeneca połączyła również siły z francuską grupą Unicancer specjalizującą się w walce z nowotworami w celu utworzenia partnerstwa w zakresie prowadzenia badań klinicznych zmierzających do wdrożenia narodowego planu walki z rakiem w Algierii. Obie firmy przeprowadzą najpierw podsumowanie zastałej sytuacji, a następnie opracują program rozwoju w różnych ośrodkach w kraju.

Merck

Również w 2017 roku AstraZeneca ogłosiła nawiązanie partnerstwa w dziedzinie onkologii z amerykańskim koncernem farmaceutycznym Merck. Współpraca ta ma na celu prowadzenie badań nad rozwojem określonych typów nowotworów za pomocą ukierunkowanych badań klinicznych.

Handluj akcjami AstraZeneca!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje AstraZeneca
Korzyści i mocne strony akcji AstraZeneca jako instrumentu giełdowego

Aby umożliwić zrozumienie, w jaki sposób może zmieniać się kurs akcji grupy AstraZeneca w perspektywie długo lub średnioterminowej, należy zrozumieć potencjalne przyczyny wzrostu lub spadku wartości tej firmy. W tym celu najlepiej byłoby porównać mocne i słabe strony tej firmy, które stanowią w rzeczywistości zalety i wady tego papieru wartościowego. Poniżej kilka informacji umożliwiających lepsze zrozumienie tej akcji.

Niniejszą analizę porównawczą rozpoczniemy od podsumowania głównych obecnych atutów grupy AstraZeneca:

 • Przede wszystkim warto oczywiście wspomnieć o tym, że AstraZeneca była w 2020 roku w centrum uwagi inwestorów dzięki opracowaniu swojej szczepionki przeciwko Covid-19. Firma sprzedała kilkaset milionów dawek tej szczepionki do różnych krajów jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Dramatyczna dla ludności i gospodarki epidemia sprawiła, że w 2020 roku kurs akcji tej grupy na giełdzie zyskał bardzo dużo punktów.
 • Kolejną zaletą grupy AstraZeneca jest silna i pewna obecność tej spółki na niektórych strategicznych rynkach, w tym na rynkach wschodzących, która jest wynikiem dobrze zarządzanej i skutecznej strategii rozwoju. Warto wiedzieć, że grupa AstraZeneca jest obecnie aktywna w ponad stu różnych krajach na wszystkich kontynentach. Grupa zatrudnia ponad 60 000 osób na całym świecie.
 • Jednym z kluczy do sukcesu firmy AstraZeneca jest niewątpliwie wysoki poziom inwestycji w badania i rozwój. To właśnie ogromne i regularne inwestycje umożliwiają jej utrzymanie się w czołówce innowacji i nieustanne oferowanie nowych produktów w odpowiedzi na potrzeby rynku. Warto wspomnieć, że grupa posiada obecnie ponad 11 000 dedykowanych zespołów badawczo-rozwojowych.
 • Kolejnym atutem tej grupy jest fakt, że wprowadziła ona już na rynek kilka produktów, z których każdy generuje przychody rzędu ponad 1 mld USD. Dotyczy to w chwili obecnej około dziesięciu produktów grupy.
 • Warto również podkreślić różnorodność i jakość portfela produktów tej grupy, obejmującego m.in. leki na raka, na niektóre choroby układu krążenia, choroby układu pokarmowego, niektóre infekcje, leki neurologiczne czy na choroby układu oddechowego i stany zapalne.
 • Kolejną mocną stroną grupy AstraZeneca jest silny rozwój w ostatnich latach segmentu leków biopodobnych, w którym grupa zajmuje szczególnie dobrą pozycję.
 • Ponadto zwiększenie starzejącej się ludności świata pozwala przypuszczać, że w nadchodzących latach popyt na leki będzie duży i stosunkowo stabilny.
Negatywne czynniki wpływające na akcje AstraZeneca
Wady i słabe strony akcji AstraZeneca jako instrumentu giełdowego

Oczywiste jest, że powyższe mocne strony potwierdzające ogromny potencjał wzrostu grupy AstraZeneca nie powinny być analizowane samodzielnie, lecz powinny być zestawione z jej słabymi stronami, które przedstawiamy poniżej.

 • Po pierwsze należy wspomnieć, że grupa AstraZeneca została w przeszłości dotknięta kryzysem związanym z brakiem niektórych leków, zwłaszcza leku Cefotan. Mimo że kryzys ten należy już do przeszłości, zaszkodził on grupie i wpłynął bardzo negatywnie na wizerunek marki.
 • Grupa ma również inne słabe strony z komercyjnego punktu widzenia, ponieważ niedługo wygasną patenty na wiele jej leków będących obecnie w obrocie. Z tego powodu firma jest bezpośrednio zagrożona przez konkurencję produkującą leki generyczne i może w najbliższej przyszłości stracić więcej udziałów w rynku.
 • Rygorystyczne regulacje i przepisy organów sanitarnych, w szczególności w odniesieniu do zatwierdzania testów i badań klinicznych oraz wydawania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, mogą również mieć niekorzystny wpływ na sprzedaż grupy AstraZeneca i powodować duże straty w przypadku, gdy złożenie wniosku wymagało dużych inwestycji, a lek będący przedmiotem wniosku nie uzyskał zezwolenia na sprzedaż.
 • To samo dotyczy częstych procesów sądowych grupy AstraZeneca w związku z jej patentami lub problemami cenowymi, które również poważnie szkodzą wizerunkowi tej spółki.
 • Ponadto, grupa napotyka również rosnącą konkurencję w zakresie badań i rozwoju ze strony przedsiębiorstw biotechnologicznych, które próbują zdobyć silną pozycję na rynku, przez co grupa może stracić udziały w rynku i zyski.
Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Ile akcji grupy AstraZeneca znajduje się obecnie w obrocie giełdowym?

Na dzień 30 lipca 2020 roku liczba akcji grupy AstraZeneca w obrocie giełdowym wynosiła 1 312 mln. Akcje te są przedmiotem obrotu na kilku rynkach finansowych, ponieważ spółka jest notowana w trzech indeksach. Akcje grupy AstraZeneca są notowane jednocześnie na giełdach w Londynie, Sztokholmie i Nowym Jorku pod symbolem AZN.

Kiedy powstała firma AstraZeneca?

Spółka AstraZeneca została założona 6 kwietnia 1999 roku. Została wówczas utworzona w wyniku połączenia dwóch firm: Astra AB ze Szwecji i Zeneca PLC z Wielkiej Brytanii. Obecnie firma ta zatrudnia ponad 70 600 osób, głównie na rynkach wschodzących, takich jak Chiny, Rosja i Ameryka Środkowa, w Europie i w Stanach Zjednoczonych.

W jakiej walucie notowany jest kurs akcji AstraZeneca?

Akcje grupy AstraZeneca notowane są głównie w dolarach amerykańskich. Posiadacze akcji tej spółki notowanej na giełdzie w Londynie mogą jednak otrzymać dywidendę w innej walucie, w tym oczywiście w funcie szterlingu, lecz również w innych walutach światowych. Należy jednak uważać na kurs wymiany tych dywidend uwzględniając walutę, w której chcemy otrzymywać dywidendy lub walutę, w której dokonywane są transakcje kupna i sprzedaży papierów wartościowych.

Handluj akcjami AstraZeneca!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.