Handluj akcjami ArcelorMittal!
ARCELORMITTAL

Kurs akcji ArcelorMittal- analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami ArcelorMittal!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Inwestowanie na giełdzie może być ryzykowne, zwłaszcza dla nowicjuszy, którzy nie znają podstaw inwestowania. Dlatego też, przed zakupem lub sprzedażą akcji tej spółki, ważne jest, aby zrozumieć, co należy wziąć pod uwagę, aby podjąć świadome decyzje. Rzeczywiście, na cenę akcji ArcelorMittal wpływa kilka kluczowych czynników. Dlatego istotne jest zrozumienie tych czynników w celu oceny perspektyw ArcelorMittal na przyszłość przed podjęciem jakichkolwiek decyzji. Na tej stronie przyjrzymy się szczegółowo różnym elementom, które należy wziąć pod uwagę przed zakupem lub sprzedażą akcji ArcelorMittal.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Globalne warunki ekonomiczne: Jak każda firma działająca w sektorze stalowym, ArcelorMittal jest w dużym stopniu zależny od globalnych warunków ekonomicznych, które mogą wpłynąć na cenę akcji.

Analiza nr 2

Ceny surowców: Cena surowców, w szczególności rudy żelaza i węgla, może mieć znaczący wpływ na koszt produkcji stali. Jeśli ceny tych surowców wzrosną, może to doprowadzić do spadku marż firmy ArcelorMittal, a tym samym może mieć wpływ na cenę jej akcji.

Analiza nr 3

Konkurencja: Spółka ArcelorMittal działa na konkurencyjnym rynku i musi sprostać konkurencji ze strony innych producentów stali, w szczególności z Chin. Rozwój konkurencji może mieć wpływ na cenę akcji.

Analiza nr 4

Polityka publiczna: polityka publiczna, taka jak środki ochrony handlu lub przepisy dotyczące ochrony środowiska, może mieć wpływ na wyniki ArcelorMittal, a tym samym na cenę akcji.

Analiza nr 5

Wyniki finansowe ArcelorMittal: Wyniki finansowe spółki, w tym zyski, sprzedaż i perspektywy wzrostu, mogą również wpłynąć na cenę akcji. Inwestorzy zwracają szczególną uwagę na wyniki kwartalne i roczne spółki.

Kurs akcji ArcelorMittal- analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje ArcelorMittal
Sprzedać akcje ArcelorMittal
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki ArcelorMittal

Jeśli chcesz dokonać dobrej analizy kursu akcji ArcelorMittal, musisz oczywiście posiadać gruntowną wiedzę na temat tej firmy, jej głównych działań i źródeł dochodów. Dlatego też oferujemy Państwu kompletny przegląd przedsiębiorstwa i jego źródeł zysku.

Grupa ArcelorMittal jest francuskim przedsiębiorstwem działającym w branży stalowej. A dokładniej, jest światowym liderem w tym sektorze.

Aby lepiej zrozumieć działalność grupy, można ją podzielić na poszczególne działy według udziału w obrotach, które generują, w następujący sposób

  • Sprzedaż samej tylko płaskiej stali węglowej stanowi ponad 59,3% obrotów firmy wraz z kręgami walcowanymi na gorąco i na zimno, blachami powlekanymi i innymi produktami.
  • Na kolejnym miejscu plasuje się sprzedaż długiej stali węglowej, która generuje 20,9% obrotów firmy, w tym belek, prętów zbrojeniowych do betonu, stali kupieckiej, walcówki, drutu do cięcia, grodzic, szyn dla transportu publicznego, kształtowników specjalnych i wyrobów z drutu.
  • Na drugim miejscu plasuje się sprzedaż rudy żelaza i węgla, która generuje 2,7% obrotów firmy.
  • Sprzedaż produktów rurowych stanowi 2,5% obrotu.
  • Wreszcie, pozostałe 14,6% obrotów pochodzi z innych produktów i usług, w tym przetwarzania, dystrybucji i handlu stalą.

Produkty sprzedawane przez grupę przeznaczone są dla różnych sektorów, m.in. motoryzacyjnego, AGD, opakowaniowego i budowlanego.

W ujęciu geograficznym, grupa ArcelorMittal generuje 7,9% sprzedaży w Niemczech, 5,8% we Francji, 5,3% w Hiszpanii, 30,4% w Europie, 18,8% w Stanach Zjednoczonych, 19,1% w obu Amerykach i 12,7% w Azji i Afryce.

Konkurencję

Zapoznajmy się teraz z głównymi konkurentami grupy ArcelorMittal, przedstawiając głównych graczy w tym sektorze działalności oraz kilka informacji na ich temat.

China Baowu Steel

Ta firma, znana wcześniej jako Baosteel, jest obecnie największym konkurentem ArcelorMittal. Jest to największy producent stali w Chinach. Siedziba firmy znajduje się na przedmieściach dzielnicy Baoshan w Szanghaju. Grupa zatrudnia obecnie ponad 35 000 osób, a na jej czele stoi Ai Baojun. Należy tu zaznaczyć, że firma ta jest przedsiębiorstwem państwowym i w 2019 roku stała się największym na świecie producentem stali, wyprzedzając ArcelorMittal.

ThyssenKrupp AG

Kolejnym bezpośrednim konkurentem ArcelorMittal jest niemiecka grupa stalowa ThyssenKrupp AG, utworzona oficjalnie w 1999 roku. Ta ostatnia firma powstała z połączenia Friedrich Krupp AG Hoesch-Krupp i Thyssent AG. Jest właścicielem i operatorem kilku spółek zależnych na całym świecie, ale posiada dwie siedziby, jedną w Essen, a drugą w Duisburgu. W przeszłości siedziba firmy znajdowała się w Düsseldorfie. Obecnie ThyssenKrupp zatrudnia ponad 160.000 osób, a jego działalność podzielona jest na kilka działów

Tata Steel Europe

Tata Steel Europe, dawniej znana jako Corus Group, jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją stali i aluminium. Jest jedną z filii indyjskiej grupy stalowej Tata Steel i została utworzona w wyniku połączenia Koninklijke Hoogovens NV i British Steel plc w październiku 1999 roku. W 2010 roku firma zmieniła nazwę na Tata Steel Europe.

Salzgitter AG

Kolejnym konkurentem ArcelorMittal jest Salzgitter AG, która składa się z dwóch firm, Reichwerke AG fur Berg i Huttenbetriebe AG, założonej w 1962 roku. Następnie w 1989 r. została przejęta przez grupę Preussag AG. Drugie przedsiębiorstwo powstało ponownie w 1998 r. z Preussag Sthal AG, kiedy to zlikwidowano działalność Preussag AG związaną wyłącznie z przemysłem stalowym, a następnie przedsiębiorstwo zostało przekształcone w firmę turystyczną. Salzgitter AG jest obecnie niemiecką grupą stalową z około 100 firmami. Grupa jest notowana na SDAX i zatrudnia ponad 25.000 osób. Zajmuje również 5 miejsce w Europie w zakresie belek profilowanych i wyrobów płaskich oraz 1 miejsce na świecie w zakresie walcowania rur.

US Steel

Ostatnim poważnym konkurentem ArcelorMittal jest US Steel Group, wcześniej znana jako United Steel Corporation. Jest to producent stali z siedzibą w USA, prowadzący znaczącą działalność w Europie Środkowej. Firma powstała w 1901 roku w wyniku połączenia Federal Steel Company i hut Andrew Carneige'a.


Sojusze strategiczne

Strategia konkurencyjna firmy Arcelormittal opiera się na strategii obejmującej partnerstwa strategiczne, takie jak te przedstawione tutaj.

TechnipFMC

W 2014 r. firma ArcelorMittal została wybrana przez grupę TechnipFMC jako jej wyłączny partner w zakresie dostaw drutu stalowego wysokiej wytrzymałości na potrzeby rozwoju podmorskich pól naftowych i gazowych

Steelcame

Grupa stalowa ArcelorMittal ogłosiła w piątek 10 lutego 2017 r. utworzenie spółki joint venture z włoską grupą Cellino, o nazwie Steelcame. Przejmie ona aktywa Solustil, francuskiej spółki zależnej ArcelorMittal specjalizującej się w przetwórstwie wyrobów stalowych.

Air Liquide

Air Liquide i ArcelorMittal, wiodący światowy producent stali, podpisały również w 2017 roku dwie długoterminowe umowy przedłużające na dostawy tlenu, azotu i argonu do zakładów produkcyjnych ArcelorMittal zlokalizowanych w przemysłowych obszarach portowych Fos-sur-Mer i Dunkierki we Francji. Air Liquide umacnia również swoją pozycję w Belgii, w Gandawie, podpisując nową długoterminową umowę na dostawy z ArcelorMittal, w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na gaz przemysłowy. W ramach tego nowego kontraktu, Air Liquide rozszerzy swoją sieć rurociągów w krajach Beneluksu.

Veolia 

W 2018 r. grupa Arcelormittal zawarła również partnerstwo z grupą Veolia i jej spółką zależną Veolia Industries Global Solutions dotyczące utworzenia spółki joint venture. Celem tej spółki joint venture jest modernizacja zakładu produkcji energii Veolii w Fos-sur-Mer poprzez poprawę efektywności środowiskowej zakładu dzięki optymalizacji odzysku energii z gazów hutniczych i redukcji emisji CO2.

Handluj akcjami ArcelorMittal!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje ArcelorMittal
Korzyści i mocne strony akcji ArcelorMittal jako instrumentu giełdowego

Pierwszą rzeczą, którą można wymienić jako niezaprzeczalny atut firmy ArcelorMittal, jest oczywiście jej pozycja w sektorze działalności. Grupa jest obecnie wiodącą firmą stalową na świecie, odpowiadającą za ponad 7% międzynarodowej produkcji stali. Pozostaje również światowym liderem w dziedzinie górnictwa, znacznie wyprzedzając swoich konkurentów.

Rynki, na których grupa ArcelorMittal jest najbardziej obecna, są również atutami firmy ze strategicznego punktu widzenia. Grupa jest szczególnie aktywna na rynku europejskim, który jest chroniony przez środki antydumpingowe przeciwko stali z Chin. ArcelorMittal dokonuje również wyczynu, jakim jest posiadanie ponad 60% udziału w rynku sprzedaży stali w Ameryce Północnej, która również jest sektorem preferowanym przez firmy z tego sektora.

Z czasem grupa ArcelorMittal wyciągnęła wnioski ze swoich doświadczeń i dziś oferuje pionową integrację swojej działalności poprzez samodzielne wykonywanie poszczególnych zadań, od prostego wydobycia po dystrybucję i obróbkę metalu, co oczywiście zapewnia dodatkowe dochody i jeszcze silniejszą obecność na rynku.

Kolejnym czynnikiem przemawiającym na korzyść akcji ArcelorMittal jest strategia rozwoju międzynarodowego grupy, szczególnie w krajach wschodzących, w których przemysł cieszy się coraz większym popytem, takich jak Brazylia czy RPA.

Na pochwałę zasługują również działania firmy zmierzające do obniżenia poziomu zadłużenia. Aby osiągnąć ten cel, firma ArcelorMittal oparła się na strategii podwyższania kapitału w połączeniu z bardziej stabilną rentownością.

Wreszcie, należy zauważyć, że akcje ArcelorMittal należą do najsilniej rosnących w ostatnich latach i w oczach inwestorów cieszą się interesującym statusem czystego gracza.

Negatywne czynniki wpływające na akcje ArcelorMittal
Wady i słabe strony akcji ArcelorMittal jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, o ile jako zaletę można podać strategię przemysłową realizowaną przez ArcelorMittal, która polega na pełnym zarządzaniu pionowym od wydobycia do produkcji, o tyle można ubolewać nad brakiem odwagi grupy w zakresie tworzenia wartości poprzez działalność, która ostatecznie nie jest zbyt zdywersyfikowana.

W ostatnich latach spółka odczuła również skutki bardzo znaczącego spadku cen niektórych surowców, takich jak ruda żelaza i węgiel. W związku z tym jego kopalnie odnotowują znaczny spadek rentowności. Grupa ArcelorMittal, ze względu na swoją specyficzną działalność, jest również w dużym stopniu narażona na kaprysy rynku stali i zmiany jej cen. Ponieważ ten ostatni wykazał ostatnio znaczny spadek, spowodowany w szczególności bardzo znacznym spadkiem popytu w Chinach, przedsiębiorstwo dokonuje większości sprzedaży po cenach rynkowych, co znacznie obniża jego marże. Ceny stali gwałtownie spadają również w Stanach Zjednoczonych, co powoduje, że inwestorzy obawiają się znacznego pogorszenia wyników w najbliższych latach.

Należy się również obawiać, że w najbliższej przyszłości inne zakłady produkcyjne firmy ArcelorMittal zostaną przeniesione poza Europę, zwłaszcza ze względu na coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące emisji CO2.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Czy Arcelormittal jest uwzględniony w innych indeksach giełdowych niż CAC 40?

Grupa Arcelormittal wchodzi obecnie w skład francuskiego indeksu giełdowego CAC 40, a tym samym w skład 40 największych francuskich kapitalizacji giełdowych. Jednakże jest on również uwzględniony w innych indeksach giełdowych, takich jak CAC All Share, CAC All Tradable, CAC Large 60, Euronext 100, IBEX 35, LuxX i AEX. Jego głównym indeksem pozostaje jednak francuski CAC 40.

Jak zachowywały się akcje Arcelormittal w ostatnim czasie?

Jeśli chcesz wiedzieć, jak zachowywały się akcje Arcelormittal w ciągu ostatnich kilku lat, to w ciągu ostatniego roku wykazały one wzrost o 63,72%. W ciągu ostatnich dwóch lat spadł o 33,91%. W ciągu trzech lat kurs akcji stracił 41,27%, a w ciągu pięciu lat jego spadek wyniósł 40,91%. Dane te są przydatne do zrozumienia podstawowych trendów tej akcji.

Handluj akcjami ArcelorMittal!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.