Handluj akcjami Apple!
APPLE

Kurs akcji Apple - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Apple!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Wśród akcji, które można kupić lub sprzedać jest oczywiście Apple, które w oczach inwestorów jest akcją popularną. Aby pomóc Ci rozwijać swoje strategie inwestycyjne na tej akcji w najbardziej efektywny sposób, proponujemy w tym artykule odkryć kilka praktycznych informacji na temat tej firmy, jej działalności w szczegółach, jej głównych konkurentów lub jej ostatnich partnerstw. Dokonamy również przeglądu głównych dat, które naznaczyły jej historię oraz jej obecne mocne i słabe strony.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Warto śledzić próby dywersyfikacji działalności grupy Apple na inne segmenty technologiczne, w których jeszcze nie działa. Może to być w szczególności segment konsol do gier, który mógłby skłonić Apple do konkurowania z Sony i innymi głównymi graczami w tym sektorze.

Analiza nr 2

Należy również monitorować rozwój partnerstw strategicznych i sojuszy z innymi przedsiębiorstwami, szczególnie w kontekście przyszłego rozwoju.

Analiza nr 3

Ogólnie rzecz biorąc, należy monitorować dane dotyczące rozwoju i wzrostu liczby produktów i usług online, takich jak udostępnianie treści lub muzyki, czyli segmentów, w których Apple ma bardzo dobrą pozycję.

Analiza nr 4

Oczywiście analiza konkurencji będzie również szczególnie ważna, zwłaszcza w segmencie smartfonów, w którym udział w rynku szybko się zmienia. Należy również monitorować jej pozycję lidera w zakresie systemu operacyjnego Android w tym segmencie.

Analiza nr 5

Wreszcie, w odniesieniu do rynków wschodzących, trzeba śledzić działania wdrożone przez Apple w celu zwiększenia wielkości sprzedaży.

Kurs akcji Apple - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Apple
Sprzedać akcje Apple
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Apple

Zacznijmy od bliższego przyjrzenia się działalności grupy Apple. O ile wszyscy znają tę amerykańską firmę przynajmniej z nazwy, dowiesz się, że w rzeczywistości jej działalność jest zróżnicowana.

Grupa Apple jest amerykańską firmą specjalizującą się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży sprzętu komputerowego, telekomunikacyjnego i muzycznego. Aby lepiej zrozumieć wagę reprezentowaną przez różne segmenty działalności Apple, poniżej przedstawiamy podział jej działalności na różne segmenty w zależności od procentu generowanych obrotów.

  • Przede wszystkim, największa działalność grupy Apple dotyczy produktów telefonicznych, w tym słynnych telefonów komórkowych marki iPhone. Sama ta działalność stanowi ponad 62,8% obrotów grupy.
  • Następnie działalność związana z produkcją i sprzedażą notebooków, w tym komputerów marki MacBook, MacBook Air i MacBook Pro. Oczywiście kategoria ta obejmuje także niektóre komputery stacjonarne markek iMac, Mac Mini, Mac Pro i Xserve. W sumie sprzedaż komputerów Apple generuje 9,6% obrotów grupy.
  • Na trzecim miejscu są nośniki muzyczne, czyli odtwarzacze muzyczne marki iPod oraz iPad, które generują ponad 43 mln obrotów rocznie, a także akcesoria do tych urządzeń. Działalność ta stanowi 7,1% obrotów firmy.
  • Kolejną działalnością jest produkcja i sprzedaż urządzeń peryferyjnych, takich jak monitory, systemy pamięci masowej, drukarki, kamery wideo, karty pamięci, czy serwery lub przełączniki, oraz inne tego typu produkty. Urządzenia peryferyjne generują około 6,5% obrotów Apple.
  • Pozostałe 14% obrotów Apple pochodzi z działalności i produktów innych firm, takich jak oprogramowanie, usługi serwisowe i dostęp do Internetu.

Ponieważ grupa Apple jest grupą o zasięgu międzynarodowym, warto poznać rozkład geograficzny jej obrotów, który przedstawia się następująco: Największą część obrotów Apple generuje w Stanach Zjednoczonych – 36,9% obrotów firmy. Następnie w Europie – prawie 23,5% obrotów, w Chinach – 19,5% obrotów, w Japonii – 8,2% obrotów, w regionie Azji i Pacyfiku – 6,6% obrotów i w obu Amerykach – 5,3% obrotów.

Konkurencję

Jak przeczytałeś w poprzednim akapicie, grupa Apple prowadzi różnorodną działalność w wielu segmentach. Analizując konkurencję tej grupy, należy zatem znać konkurentów w każdym z tych segmentów, którzy mogą przejąć od Apple udziały w rynku.

Segment tabletów

Wiemy również, że w segmencie tabletów IPad opracowany i wprowadzony na rynek przez Apple stawia czoła kilku głównym konkurentom. Wśród najbardziej popularnych spółek w tym segmencie znajdują się w szczególności następujące grupy

Smartfony

Jeśli chodzi o segment smartfonów, w nim również konkurencja bardzo silna. Oczywiście głównym przeciwnikiem Apple na tym rynku jest koreański Samsung, który rozwija gamy telefonów z funkcjami bardzo podobnymi do smartfonów Apple. Będziemy również obserwować szybko rozwijającego się koreańskiego konkurenta, Huaweï, którego sprzedaż stale rośnie.

Komputery

W segmencie komputerowym weźmiemy oczywiście pod uwagę konkurencję ze strony systemu operacyjnego Windows, który znajduje się w większości dzisiejszych komputerów i który bezpośrednio konkuruje z iOS firmy Apple. Jeśli chodzi o same komputery, należy oczywiście obserwować znane marki w tym segmencie, takie jak HP, Sony, Acer, Asus lub Lenovo.

Muzyka

W segmencie odtwarzaczy muzycznych, pozostało niewielu konkurentów nadal stanowiących realne zagrożenie dla Apple, która posiada większość udziałów w rynku. Warto jednak obserwować firmy Sony, Philips i Samsung, które chcą zdobyć udziały w tym rynku.


Sojusze strategiczne

Aby być dziś głównym graczem w swoim sektorze działalności, grupa Apple musiała wdrożyć bardzo dobrze przemyślaną długoterminową strategię i tym samym stopniowo zdobywać udziały w rynku. Warto zbadać tworzenie partnerstw i sojuszy strategicznych, które są jednym z głównych celów strategii, przed rozpoczęciem handlu tymi akcjami. Apple nieustannie nawiązuje współpracę z innymi firmami i każde z tych zdarzeń w mniejszym lub większym stopniu wpływa na kurs jej akcji na giełdzie. Przedstawiamy kilka przykładów ostatnich takich sojuszy, co pomoże lepiej zrozumieć ich wpływ. 

Salesforce 

Na przykład w 2018 r. grupa Apple zawarła strategiczne partnerstwo z firmą Salesforce, specjalizującą się w obsłudze klienta, w celu zdobycia większego udziału w rynku w segmencie biznesowym. Chociaż Apple jest liderem na rynku konsumenckim, nie ma jeszcze wystarczająco ugruntowanej pozycji na rynku biznesowym. W ramach tego sojuszu Salesforce zajmie się rozwojem funkcji specjalnych, dedykowanych relacjom z klientami i obsługą klienta w systemie operacyjnym iOS, które zostaną następnie zintegrowane z ofertą aplikacji lub będą oferowane w formie zestawów lub innym deweloperom. Wśród opracowywanych obecnie funkcji znajdują się nowe funkcje biznesowe, które wykorzystują najnowsze zmiany systemu iOS, takie jak App Shortcuts, Face ID i Apple Business Chat.

Kering

Również w 2018 roku grupa Apple nawiązała współpracę z segmentem produktów luksusowych poprzez wdrożenie strategicznego sojuszu z grupą Kering. Celem tego partnerstwa jest opracowanie i napisanie biznesowej aplikacji dla pracowników butików tej grupy. Oczywiście taki rodzaj partnerstwa może znacznie wzmocnić pozycję Apple w sektorze produktów luksusowych, biorąc pod uwagę dużą liczbę marek i tym samym sklepów zarządzanych przez Kering, takich jak Gucci, Yves Saint-Laurent, Boucheron, Balenciaga czy Alexandre McQueen.

Alibaba

Ostatnie partnerstwo grupa Apple nawiązała w 2019 r. z Alibabą, chińskim gigantem sprzedaży online. Przypomnijmy, że Apple generuje dużą część swoich obrotów w Chinach, które jednak obecnie spadają ze względu na wojnę handlową między tym krajem a Stanami Zjednoczonymi, w szczególności w zakresie smartfonów. Aby przeciwdziałać spadkom sprzedaży i bojkotowi chińskich użytkowników, Apple, we współpracy z Alibabą i jej spółką zależną Ant Financial Services Group, wprowadziła kredyt 0% na zakupy smartfonów iPhone na tej platformie internetowej. Wdrożony system umożliwia więc chętnym klientom zakup telefonu iPhone XR lub XS na raty rozłożone na 3, 6, 9, 12 lub 24 miesiące bez żadnych odsetek.

Handluj akcjami Apple!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Apple
Korzyści i mocne strony akcji Apple jako instrumentu giełdowego

Spróbujemy teraz dowiedzieć się nieco więcej o długoterminowych perspektywach zmian kursu akcji Apple, dokonując analizy jej obecnych mocnych i słabych stron. Mocne i słabe strony wskazują na możliwości wzrostu firmy, a tym samym zdolność jej akcji do przyciągania inwestorów. Zacznijmy od przypomnienia atutów tej grupy, których jest bardzo dużo.

Przede wszystkim grupa Apple jest grupą o zasięgu międzynarodowym i jedną z największych grup na świecie. Stopa zatrudnienia w firmie jest oznaką jej silnego rozwoju, ponieważ Apple zatrudnia obecnie ponad 100.000 osób na całym świecie. Innym ważnym atutem Apple jest jej bardzo duża, ale także bardzo lojalna baza klientów, którzy posiadając jeden z produktów tej marki mają tendencję do kupowania kolejnych produktów Apple z innych segmentów.

Ponadto, grupa Apple jest również grupą znaną z wielu innowacji. W każdym roku firma wydaje dużo pieniędzy na badania i rozwój, aby móc zaoferować użytkownikom innowacyjne produkty technologiczne, które spełniają coraz więcej potrzeb. Ponadto, dzięki swoim osiągnięciom, Apple stara się również zająć miejsce w nowych segmentach, opracowując produkty, które nie wchodzą jeszcze w skład jej oferty.

Grupa Apple osiąga zyski ze sprzedaży również dzięki konkretnej strategii rozwoju mającej na celu utrzymanie silnej sieci dystrybucji. Istotnie sieć ta rozciągnięta jest na całym świecie w formie butików Apple, zewnętrznych sprzedawców, ale także poprzez sprzedaż online i partnerstwa z kilkoma operatorami telefonicznymi.

Kolejnym strategicznym atutem grupy Apple jest bardzo dobrze przemyślana strategia komunikacyjna i jakość reklam. Są one nadawane w różnych mediach, takich jak telewizja, media drukowane, reklamy internetowe i plakaty w przestrzeniach miejskich.

Oczywiście marka Apple jest sama w sobie prawdziwym atutem grupy. Dzięki swojej wyjątkowej historii, godnej największych historii sukcesów, i spuściźnie po Stevie Jobsie, Apple stała się prawdziwą legendą i podbiła serca całego pokolenia.

Ostatnim atutem grupy Apple jest jej silna zdolność do regularnego oferowania nowych produktów, tworząc w ten sposób nowe potrzeby konsumentów i wyprzedzając konkurencję, szczególnie w segmencie smartfonów.

Negatywne czynniki wpływające na akcje Apple
Wady i słabe strony akcji Apple jako instrumentu giełdowego

Właśnie zobaczyliśmy wiele mocnych stron akcji Apple i główne atuty tej firmy. Przekonałeś się, że istnieje wiele argumentów przemawiających za zwiększeniem wartości tej akcji. Ale powinieneś również rozważyć analizę słabych stron Apple przed zakupem lub sprzedażą akcji. Oto główne słabości tej grupy.

Przede wszystkim, jak krótko wspomnieliśmy już wcześniej, główną słabą stroną Apple jest brak jej obecności w branży biznesowej. Niektórzy główni konkurenci Apple, tacy jak Dell lub HP, od wielu lat dominują na tym rynku, a firmie Apple nie udało się jeszcze zdobyć zaufania firm w wystarczającym stopniu.

Druga i ostatnia słaba strona Apple dotyczy jej strategii marketingowej mającej na celu zamknięcie jej ekosystemu. Produkty Apple są bowiem zaprojektowane do działania tylko z innymi produktami tej samej marki i aplikacjami opracowanymi przez grupę. Tymczasem konkurenci stawiają na większą otwartość, która coraz bardziej przyciąga użytkowników, którzy chcą zachować swobodę w dokonywaniu własnych wyborów.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest rynek referencyjny dla akcji Apple?

Kurs akcji Apple jest obecnie notowany na rynku referencyjnym Nasdaq w Nowym Jorku. Zatem jej akcje notowane są w dolarach amerykańskich. Jeśli kupisz tę akcję, aby dodać ją do swojego portfela akcji, musisz wziąć pod uwagę kurs wymiany między euro a dolarem amerykańskim. Można również oczywiście spekulować na tej akcji poprzez kontrakty CFD brokera internetowego.

Jaka jest kapitalizacja rynkowa akcji Apple?

Obecnie (w marcu 2020 r.) kapitalizacja rynkowa spółki Apple wynosi ponad 1 bilion USD. Oczywiście wycena ta nie jest stała i zmienia się z biegiem czasu. Już wcześniej firma Apple miała tak wysoką kapitalizację w 2018 roku, która następnie spadła poniżej biliona dolarów z powodu spadku sprzedaży. Zasadniczo wartość akcji Apple jest głównym czynnikiem, który będzie miał wpływ na tę kapitalizację.

Kiedy i jak śledzić wyniki firmy Apple?

Aby śledzić wyniki finansowe grupy Apple, należy sprawdzać kalendarz finansowy tej spółki na platformie wybranego brokera. Kalendarz ten zawiera listę przeszłych i przyszłych publikacji wraz z ich dokładnymi datami. Firma Apple zazwyczaj przedstawia swoje roczne wyniki finansowe za poprzedni rok około lutego każdego roku. Nie zapomnij też sprawdzić półrocznego sprawozdania finansowego firmy.

Ile trzeba wydać, aby kupić akcje Apple? 

Cena akcji Apple ulega ciągłym zmianom w wyniku podaży i popytu na rynku giełdowym. Cena akcji Apple może ulegać gwałtownym zmianom ze względu na wiele czynników, w tym wyniki finansowe spółki, perspektywy rozwoju, ogólne warunki ekonomiczne i wydarzenia na świecie. Aktualną cenę akcji Apple można sprawdzić w czasie rzeczywistym w różnych serwisach finansowych, takich jak Yahoo Finance, Google Finance czy Bloomberg. W chwili pisania tej odpowiedzi cena akcji Apple wynosi od 150 do 200 USD, ale może ona w każdej chwili ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji na rynku. Należy pamiętać, że zakup poszczególnych akcji, takich jak akcja Apple, wiąże się z ryzykiem, a inwestorzy powinni prowadzić własne badania i analizy, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne. Ważne jest również, aby zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny, aby zmniejszyć ryzyko związane z posiadaniem poszczególnych akcji.

Handluj akcjami Apple!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.