Handluj akcjami American Airlines!
AMERICAN AIRLINES

Kurs akcji American Airlines - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami American Airlines!
KUP
SPRZEDAJ

77% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty - eToro.com
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Jeśli jesteś jednym z tych inwestorów, którzy interesują się akcjami grupy American Airlines, znajdziesz w tym artykule wszystkie informacje, jakich potrzebujesz, aby wykonać dobrą analizę ich kursu i przewidzieć jego przyszłe zmiany. Przedstawimy również szczegółowo tą firmę oraz jej główne obszary działalności, ogólne dane giełdowe, jej głównych konkurentów na rynku, jak również jej ostatnie partnerstwa. Poruszymy szczegółowo mocne i słabe strony tej spółki oraz udzielimy wskazówek, w jaki sposób należy przeprowadzić analizę fundamentalną tej akcji uwzględniając odpowiednie dane.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Przede wszystkim należy śledzić umowy code-share z innymi liniami lotniczymi, będące formą partnerstwa, których kilka przykładów przytoczymy poniżej w tym artykule, a które mogą stanowić interesujący efekt dźwigni dla tej firmy.

Analiza nr 2

Ważnym czynnikiem, który należy również uwzględnić przed zakupem tym akcji, jest zwiększenie liczby międzynarodowych kierunków oferowanych przez grupę American Airlines, ponieważ może to rozwinąć działalność i popularność tej firmy.

Analiza nr 3

Podobnie jak w przypadku wszystkich innych linii lotniczych, rentowność grupy American Airlines jest silnie zależna od cen paliwa. Trzeba więc uważnie śledzić kurs baryłki ropy naftowej i źródeł energii.

Analiza nr 4

Kolejnym czynnikiem, który należy uwzględnić przy analizie tej akcji, są rosnące koszty siły roboczej.

Analiza nr 5

Należy oczywiście monitorować również zmiany w przepisach oraz różne obszary polityki rządów w zakresie transportu i ekologii, które mogą mieć znaczący wpływ na tę grupę.

Analiza nr 6

Warto również oczywiście bardzo dokładne zbadać konkurencję w tym sektorze działalności, a w szczególności głównych amerykańskich konkurentów grupy, ich udziały w rynku oraz wszelkie ważne wydarzenia ich dotyczące, które mogą wpłynąć na ten sektor działalności.

Kurs akcji American Airlines - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje American Airlines (CFD)
Sprzedać akcje American Airlines (CFD)
77% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie eToro

Ogólna prezentacja spółki American Airlines

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat spółki American Airlines w formie szczegółowej prezentacji tej grupy. W ten sposób lepiej zrozumiesz, jakie są główne źródła przychodów tej firmy oraz jej wyzwania na przyszłość i jej potencjał wzrostu.

Grupa American Airlines jest amerykańską firmą specjalizującą się w transporcie lotniczym. Jest obecnie największą linią lotniczą na świecie.

Aby lepiej zrozumieć sektory działalności tej spółki, można je podzielić na różne działy pod względem generowanych obrotów, a mianowicie:

  • Transport pasażerski stanowi oczywiście największą część działalności American Airlines i generuje ponad 91,8% obrotów tej firmy.
  • Na drugim miejscu znajduje się transport towarów, który generuje około 1,9% obrotów grupy.
  • Pozostałe 6,3% obrotu grupy pochodzi z innych rodzajów działalności.
  • Grupa American Airlines zarządza obecnie flotą 942 samolotów.

Konkurencję

Po zapoznaniu się z kilkoma ciekawymi informacjami na temat linii American Airlines zachęcamy do przyjrzenia się jej głównym konkurentom na rynku. Umożliwi to uwzględnienie najnowszych wiadomości o tych spółkach oraz wszystkich innych informacji o nich, które mogą mieć wpływ na kurs tego papieru wartościowego.

United Airlines

Największym bezpośrednim konkurentem American Airlines są oczywiście linie lotnicze United Airlines. Linie te zatrudniają obecnie 86 852 pracowników i posiadają flotę 1262 samolotów, czyli obecnie największą flotę lotniczą na świecie. Firma jest również częścią grupy United Continental Holdings z siedzibą w Chicago, która wcześniej działała pod nazwą UAL Corporation. Warto również wspomnieć, że United Airlines jest jedną z firm, które przyczyniły się do utworzenia Star Alliance, największego stowarzyszenia linii lotniczych na świecie. Obsługuje ono ponad 170 krajów oferując 1000 międzylądowań. Grupa posiada również spółkę zależną, specjalizującą się w przewozach regionalnych, zwaną United Express.

Delta Airlines

Drugim bezpośrednim konkurentem American Airlines są linie Delta Airlines, które również są przedsiębiorstwem amerykańskim i obsługują regularne loty w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie. Główna siedziba tej linii lotniczej znajduje się w Atlancie. Należy zauważyć, że grupa Delta Airlines powstała w 2008 roku w wyniku fuzji spółek Delta i Northwest Airlines, która uczyniła z tego podmiotu jedną z największych linii lotniczych na świecie. Istotnie grupa zatrudnia ponad 75 000 osób i obsługuje 375 destynacji w 66 różnych krajach świata.


Sojusze strategiczne

Oczywiście, jak można się spodziewać, grupa American Airlines ma nie tylko wrogów, ale także cennych sojuszników. Przedstawimy teraz kilka przykładów partnerstw nawiązanych ostatnio przez tę linię lotniczą, najczęściej z konkurentami, których celem jest pobudzenie wzrostu.

JetBlue

W 2020 roku grupa American Airlines Group podpisała interesujące partnerstwo z tanią linią lotniczą JetBlue. Dzięki temu sojuszowi tych dwóch konkurentów połączyło swoje siły, aby umożliwić każdemu z nich sprzedaż miejsc na swoich lotach i dzielić się korzyściami wynikającymi z programów lojalnościowych.

Qatar Airlines

Linie Qatar Airlines były kiedyś jednym z głównych sojuszników American Airlines, ponieważ obie firmy podpisały umowę typu code-share. Jednakże umowa ta wygasła w 2017 r., podobnie jak podobna umowa z Etihad, ze względu na spór dotyczący rzekomych dotacji ze strony Państwa dla głównych przewoźników z Zatoki Perskiej. W tym samym roku Qatar Airways zrezygnowała również z planów zakupu 10% udziałów w amerykańskiej grupie. Jednak w 2020 roku obie linie lotnicze postanowiły wznowić partnerstwo w zakresie code-share, aby zwiększyć współpracę handlową. Po rozwiązaniu powyższych kwestii, nowa umowa umożliwi obu firmom świadczenie usług na rynkach w celu zwiększenia satysfakcji klientów.

RAM

Innym ważnym partnerstwem jest nawiązana przez American Airlines również w 2020 roku współpraca z Royal Air Maroc. Jest to również umowa typu code-share, taka sama jak opisywana powyżej, podpisana wcześniej z Qatar Airlines.

Handluj akcjami American Airlines!
77% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty To jest reklama dotycząca inwestowania w CFD na platformie eToro
Pozytywne czynniki wpływające na akcje American Airlines
Korzyści i mocne strony akcji American Airlines jako instrumentu giełdowego

Przyjrzymy się teraz zaletom i wadom akcji American Airlines, czyli głównym mocnym i słabym stronom tej spółki.

Mocne strony grupy są następujące:

  • American Airlines jest ceniona ze względu na najlepszy program lojalnościowy dla klientów, co ułatwia jej zdobywanie nowych udziałów w rynku.
  • Kolejnym atutem jest wizerunek marki grupy, ponieważ jest silna i nieustannie się rozwija, zwłaszcza od 2010 roku, dzięki tworzeniu nowych połączeń do tak wielu destynacji.
  • Grupa cieszy się również dobrym wizerunkiem wśród klientów ze względu na jakość usług i rozrywki oferowanych na pokładach jej samolotów.
  • Ponadto jedną z największych zalet tej linii lotniczej jest jej szeroki zasięg, ponieważ obsługuje ponad 250 różnych destynacji i posiada bardzo dużą flotę samolotów.
Negatywne czynniki wpływające na akcje American Airlines
Wady i słabe strony akcji American Airlines jako instrumentu giełdowego

Na koniec przedstawiamy dwie główne słabe strony tej firmy:

  • Po pierwsze, sytuacja finansowa grupy jest niestabilna i dość niepokojąca.
  • Po drugie, coraz większym zagrożeniem dla tej firmy są tanie linie lotnicze, które nieustannie przejmują udziały w rynku.
Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy i gdzie akcje American Airlines były notowane po raz pierwszy?

Grupa American Airlines weszła na giełdę w dniu 9 grudnia 2013 roku. Obecnie akcje tych amerykańskich linii lotniczych są nadal notowane na giełdzie Nasdaq oraz w segmencie Nasdaq Global Select Market pod symbolem giełdowym AAL. Warto również wiedzieć, że spółka American Airlines wchodzi w skład benchmarkowego indeksu giełdowego Nasdaq 100.

Jaka jest polityka wypłaty dywidend w grupie American Airlines?

Grupa American Airlines zawsze prowadziła stabilną politykę wypłacania dywidend. Wypłacała swoim akcjonariuszom dywidendę kwartalną. Jednak, jak w przypadku wszystkich spółek notowanych na giełdzie, decyzje o wypłacie i wysokości dywidendy podejmuje wyłącznie zarząd spółki.

Jaki udział w rynku posiada grupa American Airlines?

Obecnie grupa American Airlines posiada około 18% udziału w amerykańskim rynku krajowym linii lotniczych. Warto jednak zaznaczyć, że 35% jej rynku to rynek międzynarodowy. Jej udział w rynku europejskim wynosi 15,3%, w regionie Pacyfiku 4,1%, a w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach 16,6%.

Handluj akcjami American Airlines!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, 77% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.