Handluj akcjami Amazon!
AMAZON

Kurs akcji Amazon - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Amazon!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Coraz więcej traderów i inwestorów indywidualnych jest zainteresowanych akcjami dużych spółek amerykańskich, w tym szczególne wzięcie mają spółki notowane na giełdzie Nasdaq. Dotyczy to akcji spółki Amazon, która odnotowuje bardzo duże wahania cen w perspektywie rocznej, dlatego przed zakupem lub sprzedażą należy je dokładnie przeanalizować.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Wykonując analizy fundamentalne tej akcji, należy oczywiście ściśle monitorować sektor sprzedaży online ogólnie i zmiany popytu.

Analiza nr 2

Reputacja Amazon jest często podważana przez prasę, a każde wydarzenie lub komunikat może mieć znaczący wpływ na cenę tej akcji na giełdzie. Mogą one dotyczyć spraw sądowych lub innych skandali społecznych.

Analiza nr 3

Ciekawym tropem do zbadania jest również coraz większe zróżnicowanie działalności prowadzonej przez tę grupę. W związku z tym warto monitorować wszystkie działania mające na celu przyspieszenie tej dywersyfikacji, takie jak tworzenie partnerstw strategicznych, przejmowanie spółek lub tworzenie wspólnych przedsiębiorstw.

Analiza nr 4

Ponieważ Amazon prowadzi sprzedaż na skalę międzynarodową, warto również uważnie śledzić rynek walutowy, ponieważ kursy wymiany mogą wpływać na konkurencyjność firmy.

Analiza nr 5

Ponadto, mimo że konkurencja Amazon jest stosunkowo słaba, należy bacznie obserwować inne duże firmy prowadzące sprzedaż internetową i ich główne wydarzenia, oraz przede wszystkim zmiany udziałów w rynku każdego z tych dużych graczy.

Kurs akcji Amazon - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Amazon
Sprzedać akcje Amazon
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Amazon

Aby zrozumieć problemy, z jakimi grupa Amazon może się spotkać w przyszłości, i aby móc odpowiednio przeanalizować cenę akcji przed ich zakupem lub sprzedażą, należy przede wszystkim zrozumieć działalność firmy i jej główne źródła dochodów. Dlatego teraz przedstawiamy Państwu kompletną prezentację tej firmy, jej działalności i źródeł dochodu:

Amazon Inc. to amerykańska firma działająca w sektorze handlu internetowego. Dokładniej mówiąc, firma ta jest obecnie jednym z wiodących na świecie internetowych sprzedawców detalicznych produktów konsumenckich. Równolegle firma rozwija działalność rynkową, która umożliwia osobom prywatnym i firmom dystrybucyjnym kupno i sprzedaż towarów i usług na swojej platformie.

Aby lepiej zrozumieć działalność grupy Amazon, można podzielić ją na trzy główne kategorie według rodzin produktów i usług z :

 • Produkty elektroniczne i informatyczne, w tym gry, aparaty fotograficzne, komputery osobiste, laptopy i urządzenia peryferyjne, telewizory, wieże stereo, odtwarzacze, produkty komunikacji bezprzewodowej i inne tego typu produkty. Amazon.com oferuje również sprzęt kuchenny i ogrodowy, odzież i akcesoria modowe oraz produkty kosmetyczne.
 • Oferowane są również produkty kulturalne, które wcześniej stanowiły główną kategorię produktów w serwisie i które nadal obejmują książki, produkty muzyczne, gry wideo i płyty DVD.
 • Grupa oferuje również inne produkty i usługi, takie jak usługi tworzenia interfejsów i aplikacji internetowych.

Działalność firmy Amazon można również podzielić ze względu na źródło przychodów na podstawie rodzaju działalności z :

 • Sprzedaż produktów, która generuje prawie 51,5% obrotów firmy.
 • Sprzedaż usług, która generuje ponad 48,5% obrotów firmy.

Interesujące jest również to, jak rozkładają się obroty grupy Amazon w ujęciu geograficznym. Ponad 66,8% obrotów firmy generowanych jest w Stanach Zjednoczonych, pozostałe 8% pochodzi z Niemiec, 6,8% z Wielkiej Brytanii, 4,9% z Japonii, a 13,5% z pozostałych krajów świata.

Konkurencję

Przeczytaj szczegółowe informacje o kilku obecnych głównych konkurentach grupy Amazon w jej sektorach działalności w naszej krótkiej prezentacji tych firm.

Alibaba

Grupa Alibaba jest chińską spółką notowaną na giełdzie, specjalizującą się również w sprzedaży internetowej, która oferuje giełdę publiczną ułatwiającą wymianę towarów między przedsiębiorstwami, platformy płatnicze i platformy sprzedaży detalicznej, wyszukiwarkę zakupów i usługi przetwarzania w chmurze. Osiąga wyższe przychody niż Amazon.

eBay

eBay jest kolejnym amerykańskim portalem aukcyjnym specjalizującym się w handlu online, który stał się światowym benchmarkiem w tym sektorze. Portal ma obecnie ma ponad 185 milionów aktywnych użytkowników na całym świecie. Grupa zatrudnia obecnie ponad 13 000 pracowników.

Walmart

Kolejna międzynarodowa amerykańska firma, która specjalizuje się w masowej dystrybucji i z biegiem czasu stała się pierwszą światową grupą w tym sektorze wyprzedzając Carrefour. Kolejne miejsce zajmuje wyszukiwarka Baidu, która posiada 20% udziału w rynku.

Carrefour

Kolejną grupą specjalizującą się w masowej dystrybucji, która może odebrać grupie Amazon udziały w rynku, jest francuska grupa Carrefour, która od 1963 roku jest pionierem modelu hipermarketów. W wyniku połączenia z firmą Promodès w 1999 r. stała się europejskim liderem masowej dystrybucji i trzecim co do wielkości graczem na świecie w tym sektorze w 2013 r.  Carrefour prowadzi działalność w Europie, w Ameryce Południowej i w Azji, a także w innych ważnych obszarach na świecie w formie partnerstw lokalnych. Prowadzi również supermarkety, sklepy osiedlowe i hurtownie samoobsługowe.

Netflix 

W branży treści online Amazon stawia oczywiście czoła gigantowi, jakim jest Netflix, amerykański koncern wielonarodowy utworzony w 1997 r. w sektorze Creative i specjalizujący się w dystrybucji i wyświetlaniu produkcji filmowych i telewizyjnych za pośrednictwem własnej platformy. Siedziba firmy znajduje się w Los Gatos w Kalifornii. Przypomnijmy, że w chwili powstania Netflix była spółką specjalizującą się w działalności komercyjnej w zakresie świadczenia usług internetowych wypożyczania i kupowania płyt DVD dostarczanych do domu, a następnie oferowała odpłatny streaming treści wideo dla abonamentów.


Sojusze strategiczne

Ford

Amazon nieustannie rozwija nowe partnerstwa z firmami z sektorów, które potrafią zaskoczyć. Podpisała na przykład umowę z producentem samochodów Ford w zakresie projektu urządzenia do zdalnego sterowania samochodem.

Samsung

Amazon nawiązała również w 2014 r. współpracę partnerską z Samsung w zakresie rozpowszechniania treści online za pośrednictwem telewizorów 4K.

Nintendo

W 2015 r. spółka Nintendo ogłosiła partnerstwo z grupą Amazon, jak również hiszpańska spółka Dia, która podpisała podobne porozumienie w 2016 r. na sprzedaż produktów w Internecie.

Monoprix (Grupa Casino)

W 2019 roku oba szyldy połączyły się w ramach partnerstwa handlowego w celu sprzedaży produktów Monoprix klientom usługi Amazon Prime Now w Paryżu i jego bliskich przedmieściach.

Volkswagen 

Również w 2019 roku grupa Amazon podpisała ważną umowę partnerską z Grupą Volskswagen w celu opracowania globalnej platformy o nazwie Volskswagen Automotive Cloud.

Handluj akcjami Amazon!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Amazon
Korzyści i mocne strony akcji Amazon jako instrumentu giełdowego

Znajomość spółki i jej zdolności do rozwoju wymaga wiedzy na temat jej mocnych i słabych stron, które stanowią zalety i wady tej akcji notowanej na giełdzie. Przyjrzyjmy więc bardziej szczegółowo najważniejszym mocnym i słabym stronom grupy Amazon.

Mocne strony, a więc czynniki, które mogą pomóc firmie Amazon w osiągnięciu wzrostu, są następujące:

 • Przede wszystkim trzeba zauważyć, że grupa Amazon ma długą historię i duże doświadczenie w porównaniu z jej konkurentami. Wiadomo, że amerykańska grupa była pionierem na rynku i dzięki temu ma ogromną przewagę pod względem wartości marki.
 • Do zalet firmy Amazon należą również zintegrowane usługi, takie jak monitorowanie zamówień online, przelewy pieniężne online i inne innowacyjne usługi, dzięki którym Amazon zyskuje silną przewagę. Należy pamiętać, że firma co roku intensywnie inwestuje w badania i rozwój mające na celu utrzymanie stałych klientów i przyciągnięcie nowych kupujących.
 • Kolejną mocną stroną grupy jest wielkość bazy klientów, która z roku na rok stale się powiększa. Grupa ma coraz więcej klientów przede wszystkim dzięki silnej ekspansji międzynarodowej firmy Amazon. Warto wiedzieć, że grupa regularnie wprowadza nowe linie produktowe, aby jeszcze bardziej wzmocnić swoją obecność na całym świecie.
 • Kolejną mocną stroną grupy Amazon jest oczywiście jej siła robocza. Warto wiedzieć, że Amazon jest jednym z największych pracodawców na świecie i obecnie zatrudnia ponad 500 000 pracowników w różnych zakładach znajdujących się w około dwudziestu różnych krajach.
 • Kontynuując nasz przegląd zalet firmy Amazon trzeba podkreślić siłę wizerunku marki, którą grupa starannie podtrzymuje poprzez działania marketingowe i brandingowe, na które przeznacza dużą część rocznego budżetu. Obecnie marka Amazon jest kluczową marką, widoczną wszędzie, czy to poprzez reklamę w Internecie, reklamę w prasie, reklamę w telewizji czy w innych mediach, co zwiększa jej rozpoznawalność na całym świecie i pomaga przyciągnąć nowych klientów.
 • Warto również wspomnieć, że Amazon wyróżnia się jako lider w poszczególnych segmentach sprzedaży detalicznej. Dzięki temu grupa jest obecnie jednym z największych sprzedawców detalicznych na świecie w sektorze technologii.
 • Kolejnym atutem tej amerykańskiej firmy jest jej oferta treści online. Amazon jest obecnie jednym z głównych graczy w tym sektorze, a działalność ta od kilku lat odnotowuje szybki wzrost. W ofercie są m.in. muzyka, filmy i rozrywka, np. seriale czy spektakle oferowane przez Amazon Prime, platformę konkurencyjną dla Netflixa czy Disney+.
 • Podczas pandemii wirusa Covid 19, która dotknęła świat w 2020 roku, można było zauważyć, że Amazon był jedną z firm, które na tej pandemii skorzystały. Zarówno dostawcy treści online, jak i platformy sprzedaży na odległość odniosły ogromne korzyści z kolejnych ograniczeń sanitarnych.
 • Trzeba również wziąć pod uwagę fakt, że Amazon nieustannie dywersyfikuje swoją działalność. W ostatnim czasie grupa wypozycjonowała się w sektorze rozwiązań hostingowych w chmurze, co znacznie zwiększyło jej przychody oraz miało pozytywny wpływ na wizerunek marki.
Negatywne czynniki wpływające na akcje Amazon
Wady i słabe strony akcji Amazon jako instrumentu giełdowego

Powyżej przedstawiliśmy zalety grupy Amazon, których jest wiele i są niewątpliwie prawdziwymi atutami, które umożliwiły grupie urośnięcie do rangi giganta, jakim jest obecnie. Ale oczywiście firma ta ma również swoje słabe strony, które poznasz poniżej.

 • Po pierwsze, trzeba uwzględnić fakt, że grupa Amazon nie jest jedyną grupą, która działa w tych sektorach działalności. Konkurencja w tym sektorze jest szczególnie ostra i wiele firm, idąc za przykładem sukcesu firmy Amazon, również rozwinęło działalność w tych nowych segmentach. Udziały grupy w rynku są więc stale zagrożone albo pojawieniem się nowych graczy, albo działaniami innych gigantów handlu internetowego.
 • O ile działania marketingowe grupy Amazon pomagają jej utrzymać dobry wizerunek marki i dobrą widoczność na całym świecie, budżety i duże inwestycje w reklamę lub zniżki dla klientów generują duże koszty. Jest to więc słabą stroną tej firmy, ponieważ inwestycje te negatywnie wpływają na rentowność w średnio lub długoterminowej perspektywie.
 • Pomimo różnych wysiłków podejmowanych w celu wzmocnienia wizerunku poprzez pozytywną komunikację, grupa Amazon nadal boryka się z zarzutami, które padły pod jej adresem kilka lat temu, dotyczącymi warunków pracy jej pracowników lub ich wynagrodzeń.
 • Ostatnią słabą stroną w odniesieniu do konkurencji grupy jest konkurencja lokalna w poszczególnych segmentach, która ma negatywny wpływ na działalność spółki. W związku z tym, że grupa Amazon wypozycjonowała w wielu sektorach wertykalnych, takich jak e-commerce, wideo, muzyka, chmura czy fire stick, obecnie musi stawić czoła konkurencji ze strony różnych graczy w każdym z tych segmentów.

Przeprowadzając analizę kursu akcji Amazon należy oczywiście zawsze brać pod uwagę powyższe czynniki przed zakupem lub sprzedażą. Przedstawione mocne i słabe strony będą miały wpływ na to, w jaki sposób grupa poradzi sobie z wyzwaniami i zagrożeniami w nadchodzących latach. Te mocne i słabe strony mogą również zmieniać się z biegiem czasu.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Czy trzeba analizować akcje spółki Amazon w euro?

Akcje Amazon są jednym z najbardziej niestabilnych akcji na giełdzie. Chociaż w ciągu ostatnich 10 lat cena akcji rosła, kurs nieustannie się waha od niskiego do wysokiego. Akcje są notowane na giełdzie NASDAQ w dolarach amerykańskich. Jeśli rozważasz zakup akcji Amazon musisz wziąć pod uwagę koszt wymiany EUR/USD przy zakupie, a następnie przy sprzedaży. Jednak zamiast koncentrować się na zmianach kursów walut i wartości wymiany akcji Amazon w euro, lepiej jest analizować możliwości nabycia tej akcji po niskim kursie w celu uzyskania krótkoterminowego zysku kapitałowego.

Jaka jest struktura własnościowa Grupy Amazon?

Firma Amazon jest w części własnością wielu dużych inwestorów instytucjonalnych, w tym Jeffa Bezosa z 9,98%, The Vanguard Group z 6,10%, MacKenzie Bezos z 3,44%, T Rowe Price Associates Investment Management z 3,19%, SSgA Funds Management z 3,15%, Fidelity Management & Research z 2,88%, BlackRock Fund Advisors z 1,84%, Geode Capital Management z 1,33%, Northern Trust Investments z 0,96% i Norges Bank Investment Management z 0,90%.

Jakich wskaźników technicznych należy użyć do analizy wykresu akcji spółki Amazon?

Analizując wyniki techniczne akcji spółki Amazon, najlepiej korzystać z różnych wskaźników trendu i zmienności. Do najczęściej używanych wskaźników wykresu należą średnie ruchome, RSI, stochastyka, MACD, wstęgi Bollingera, punkty pivota oraz główne techniczne poziomy wsparcia i oporu. Wszystkie te wskaźniki są zwykle dostępne na wykresach bieżących.

Czy firma Amazon wypłaca dywidendę swoim akcjonariuszom?

Nie. Obecnie firma Amazon nie wypłaca dywidendy swoim akcjonariuszom i nie wypłacała jej od momentu wejścia na giełdę. Ten brak wynagrodzenia dla akcjonariuszy wynika ze strategii rozwoju firmy, która ma na celu reinwestowanie dużej części zysków w przyszłe przejęcia i rozwój, aby zwiększyć swoją wartość i obecność na rynku.

Ile zarabia się na akcjach Amazon?

Zysk z akcji Amazon zależy od wielu czynników, takich jak ogólne warunki ekonomiczne, wyniki firmy, konkurencja w sektorze itp. Akcje Amazon są notowane na giełdzie i dlatego ich wartość może się wahać w zależności od podaży i popytu na rynku. Akcje Amazon są notowane na giełdzie i dlatego ich wartość może się wahać w zależności od podaży i popytu na rynku. Historycznie akcje Amazon osiągały bardzo dobre wyniki, a wartość firmy przez lata stale rosła. Należy jednak pamiętać, że inwestowanie w akcje zawsze wiąże się z ryzykiem, a wyniki z przeszłości nie są gwarancją przyszłych zysków. Jeśli są Państwo zainteresowani kupnem lub sprzedażą akcji Amazon lub innych akcji, zaleca się konsultację z profesjonalnym doradcą finansowym w celu uzyskania porady dostosowanej do Państwa sytuacji finansowej i celów inwestycyjnych.

Jaką cenę powinienem zapłacić za akcje Amazon?

Cena akcji Amazon zmienia się stale w zależności od podaży i popytu na rynku akcji. Cena akcji Amazon może ulegać gwałtownym wahaniom ze względu na wiele czynników, w tym wyniki finansowe firmy, perspektywy rozwoju, ogólne warunki ekonomiczne i wydarzenia na świecie. Aktualną cenę akcji Amazon można sprawdzić w czasie rzeczywistym na różnych stronach finansowych, takich jak Yahoo Finance, Google Finance lub Bloomberg. W chwili pisania tej odpowiedzi cena akcji Amazon wynosi ponad 3.000 USD, ale może się to w każdej chwili zmienić w zależności od rozwoju sytuacji na rynku. Należy pamiętać, że kupowanie poszczególnych akcji, takich jak akcje Amazon, wiąże się z ryzykiem, a inwestorzy powinni prowadzić własne badania i analizy, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne. Ważne jest również, aby zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny, aby zmniejszyć ryzyko związane z posiadaniem poszczególnych akcji.

Handluj akcjami Amazon!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.