Handluj akcjami Alstom!
ALSTOM

Kurs akcji Alstom - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Alstom!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Produkcja infrastruktury w segmencie transportu czy energetyki jest obecnie na topie, dlatego wielu inwestorów jest zainteresowanych akcjami spółek z tego sektora działalności. Jeśli chcesz dodać akcje tego typu do portfela akcji, zachęcamy do zapoznania się z praktycznymi informacjami na temat spółki Alstom umożliwiającymi zrozumienie, w jaki sposób możesz przeprowadzić dokładną analizę kursu jej akcji.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

W szczególności konieczne będzie monitorowanie rozwoju rynku energii odnawialnej, który może mieć w przyszłości większy lub mniejszy wpływ na popyt Alstom.

Analiza nr 2

Należy również dokładnie przeanalizować dywersyfikację działalności grupy poprzez przejęcie spółek z różnych sektorów, co mogłoby pozwolić na dywersyfikację przychodów.

Analiza nr 3

Innym wskaźnikiem mogłoby być starzenie się floty elektrowni, co prowadziłoby do większego zapotrzebowania, a tym samym większych przychodów dla grupy.

Analiza nr 4

Oczywiście konkurencja w tym sektorze również będzie musiała być ściśle monitorowana, szczególnie w odniesieniu do komponentów energetycznych.

Analiza nr 5

Międzynarodowe regulacje dotyczące tego sektora działalności oraz zmiany wydawane przez rządy w tym zakresie to również wskaźniki, które należy uważnie śledzić.

Analiza nr 6

Ponieważ działalność grupy Alstom jest silnie związana z globalnym wzrostem gospodarczym, należy z zainteresowaniem śledzić międzynarodowe dane ekonomiczne.

Analiza nr 7

Oczywiście, należy również uważnie śledzić różne partnerstwa strategiczne, które Alstom może zawiązać, by zwiększyć swój wzrost w mniej lub bardziej długim okresie.

Analiza nr 8

Na koniec należy zwrócić uwagę na wyniki finansowe grupy, porównując je z wynikami z lat poprzednich oraz z oczekiwaniami analityków.

Kurs akcji Alstom - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Alstom
Sprzedać akcje Alstom
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Alstom

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat grupy Alstom i jej szczegółowej działalności. Informacje te pozwolą lepiej zrozumieć, jak ta firma może rozwijać się w średnio lub długoterminowej perspektywie.

Grupa Alstom jest francuską firmą specjalizującą się w sektorze infrastruktury kolejowej. Obecnie jest jednym z wiodących graczy w produkcji infrastruktury dla sektora kolejowego na całym świecie.

Aby lepiej przybliżyć sektory działalności grupy Alstom, można je podzielić na różne działy pod względem generowanych obrotów, a mianowicie:

  • Największą część obrotów firmy generuje segment taboru kolejowego z pociągami, tramwajami i lokomotywami, tj. 48,1% obrotów.
  • Następnie działalność w zakresie systemów sygnalizacyjnych, informacyjnych i kontrolnych, która generuje 18,1% obrotów.
  • Działalność w zakresie usług kolejowych generuje prawie 17,9% obrotów firmy i obejmuje działania konserwacyjne, modernizacyjne, zarządzanie częściami zamiennymi, wsparcie techniczne i pomoc techniczną.
  • Pozostałe 15,9% obrotów generuje infrastruktura kolejowa, w tym infrastruktura do układania torów, systemów zasilania elektrycznego linii, urządzeń elektromechanicznych lub systemów telekomunikacyjnych i informacji pasażerskiej na stacjach, terminali automatycznej sprzedaży biletów, urządzenia dostępu do ruchomych schodów, wind dla niepełnosprawnych, automatyczne drzwi peronowe, systemy wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia.

Warto również znać rozkład geograficzny obrotów grupy, która obecnie generuje 19% swoich obrotów we Francji, 38% w pozostałej części Europy, 16,6% na Bliskim Wschodzie i w Afryce, 15,6% w obu Amerykach i 10,8% w regionie Azji i Pacyfiku.

Kurs akcji Alstom jest obecnie notowany na paryskiej giełdzie Euronext we Francji w segmencie A. Dodatkowo Alstom wchodzi w skład francuskiego indeksu CAC 40.

Konkurencję

Po zapoznaniu się z różnymi obszarami działalności grupy Alstom, nadszedł czas na poznanie jej głównych konkurentów i przeciwników w jej sektorze działalności, którego głównych graczy przedstawiamy poniżej.

Siemens Mobility

Jednym z bezpośrednich konkurentów Alstom jest oczywiście grupa Siemens Mobility. Jest to spółka zależna grupy Siemens, która specjalizuje się w projektowaniu i sprzedaży automatycznych systemów metra. Siedziba firmy znajduje się w Monachium, w Bawarii. Należy jednak zauważyć, że w 2017 roku spółka Siemens Mobility prawie połączyła się z grupą Alstom. Grupa Alstom złożyła bowiem projekt fuzji, który miał zostać sfinalizowany w 2018 r., w celu utworzenia nowego podmiotu pod nazwą Siemens-Alstom. Jednak dwa lata później, w lutym 2019 roku, Komisja Europejska ostatecznie nie wyraziła zgody na fuzję tych firm.

CAF

Kolejnym bezpośrednim konkurentem grupy Alstom jest firma CAF, czyli Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles. Jest to hiszpańska firma produkująca tabor kolejowy z siedzibą w Beasain w Kraju Basków. Grupa ta projektuje i produkuje wiele rodzajów produktów dla tego przemysłu, takich jak wagony kolejowe, wagony towarowe, lokomotywy, a nawet osie o zmiennym rozstawie kół.

Stadler

Kolejnym konkurentem jest szwajcarska grupa Stadler. Producent ten specjalizuje się również w produkcji taboru kolejowego, w szczególności pociągów regionalnych i podmiejskich. Grupa Stadler nie oferuje bezpośrednio gotowych do użycia pojazdów szynowych, lecz modułowe platformy, które dostosowuje do potrzeb swoich klientów.

Hyundai Rotem Company

Ostatnim poważnym i znaczącym konkurentem grupy Alstom jest Hyundai Rotem Company, znana również pod nazwą Hyndai Rotem, a wcześniej jako KOROS, w skrócie od Korea Rolling Stock Corporation. Firma specjalizuje się w produkcji taboru kolejowego i uzbrojenia. Jej siedziba znajduje się w Korei Południowej. Grupa Hyundai Rotem została utworzona w 1999 roku w wyniku połączenia trzech firm specjalizujących się w produkcji taboru kolejowego, a pod obecną nazwą działa od 2007 roku. Jest oczywiście spółką zależną Hyundai Motor Group.


Sojusze strategiczne

Grupa Alstom zdobywa udział w rynku nawiązując współpracę z różnymi innymi dużymi firmami na całym świecie. Aby lepiej zrozumieć, jaką ma strategię zawierania sojuszy, poznaj kilka ostatnich partnerstw.

SNCF

W 2016 roku Alstom i SNCF zawarły partnerstwo innowacyjne w celu stworzenia nowej generacji TGV.

Bouygues

Spółka Bouygues została partnerem grupy Alstom w wyniku nabycia udziału w jej kapitale w 2014 r.

General Electric

 Również w 2014 roku amerykański gigant General Electric zaproponował grupie Alstom utworzenie kilku strategicznych spółek joint venture.

Thales

W 2017 r. krążyły pogłoski o negocjacjach w sprawie ewentualnego partnerstwa pomiędzy Thales a Alstom w sektorze transportu kolejowego. Nie wiadomo jeszcze, czy dojdzie do porozumienia.

Handluj akcjami Alstom!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Alstom
Korzyści i mocne strony akcji Alstom jako instrumentu giełdowego

Pierwszym atutem grupy Alstom jest bez wątpienia jej pozycja w jednym z sektorów docelowych, jakim jest sektor transportu kolejowego, z ofertą produktów i usług dla tramwajów, metra czy TGV. Obecnie Alstom jest jednym z liderów w tym sektorze w skali międzynarodowej.

Od pewnego czasu Alstom czerpie również korzyści z rozwoju krajów wschodzących i ich stale rosnących potrzeb w zakresie infrastruktury. Z drugiej strony, kraje zachodnie w dalszym ciągu odnawiają i modernizują własną infrastrukturę. To wszystko razem stanowi rynek światowy wyceniany przez specjalistów na ponad 10 miliardów euro, którego wzrost wynosi 2,5-3% rocznie.

Kolejną mocną stroną grupy Alstom jest jej zdolność do wykonywania wszystkich robót w zakresie budownictwa kolejowego. Nastąpiło to w szczególności dzięki przejęciu działalności sygnalizacyjnej grupy General Electric, która stanowi ponad 54% obrotów w segmencie sygnalizacji oraz systemów i usług, w tym 17% w zakresie samej sygnalizacji. 45% obrotów generują pociągi, a reszta obrotów pochodzi z usług serwisowych.

Przyszłe wyniki grupy Alstom są przejrzyste dzięki dobrze wypełnionemu portfelowi zamówień, w szczególności w zakresie kontraktów międzynarodowych. Nie istnieje więc zagrożenie dla krótko- i średnioterminowej rentowności tej firmy, a inwestorzy nie mają w związku z tym powodów do niepokoju.

Warto ponadto zauważyć, że zwrot wkładów przez grupę Alstom wynoszący ponad 3,2 mld EUR w ciągu ostatnich lat, w wyniku sprzedaży działalności związanej z energią na rzecz amerykańskiej grupy General Electric, daje grupie Alstom pewną stabilność i solidność finansową, przy prawie całkowitym wyeliminowaniu zadłużenia grupy.

Negatywne czynniki wpływające na akcje Alstom
Wady i słabe strony akcji Alstom jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, wiemy, że cena akcji grupy Alstom jest silnie zależna od wydatków publicznych i możliwości finansowania jej głównych klientów. Skutkuje to większą ekspozycją na ryzyko z uwagi na niewielkie zróżnicowanie klientów w księdze zamówień grupy Alstom. Na bilans firmy mogą wpłynąć decyzje polityczne w sprawie budżetów.

Wiemy również, że grupa Alstom jest obecnie od kilku lat w trakcie procesu sprzedaży na rzecz grupy General Electric. Dość łatwo jednak zauważyć, że w tym czasie zmienność kursu akcji grupy Alstom stale rośnie i zależy przede wszystkim od zapowiedzi związanych z tym procesem. Taka sytuacja utrzyma się do 2020 r., jednak w 2018 r. ulegnie znacznemu przyspieszeniu. We wrześniu 2018 r. grupy Alstom i General Electric mają utworzyć wspólne przedsiębiorstwo z opcjami sprzedaży przez Alstom na rzecz GE w segmentach Grid i Renewables, które również mogą zadebiutować na giełdzie. W 2020 r. taka sama sytuacja będzie miała miejsce z Global Nuclear i French Steam.

O ile międzynarodowy rozwój działalności grupy Alstom jest pewny, rozwój tych segmentów działalności we Francji pozostaje poważnym problemem, który grupa musi rozwiązać, potęgującym konflikt zarządzania z państwem francuskim, które jest akcjonariuszem, aczkolwiek mniejszościowym, grupy.

Inwestorzy wyrazili również ubolewanie z powodu braku jasnych celów w kilku ostatnich latach obrotowych oraz wytycznych na 2020 r. w wysokości 7% w porównaniu z 5,3% obecnie.

Oczywiście wiadomo również, że te wspólne przedsięwzięcia tworzone przez grupy Alstom i General Electric poważnie zwiększą ryzyko niedoszacowania akcji grupy Alstom. Do czasu pełnego sfinalizowania porozumienia przyszła grupa będzie miała status przemysłowej spółki holdingowej.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jakie wydarzenia odznaczyły się w historii grupy Alstom?

W 1969 roku Alstom została filią Compagnie Générale d’Électricité. W 1976 roku grupa połączyła się z Chantiers de l’Atlantique i przekształciła się w Alstom Atlantique. W 1989 roku grupa Alstom połączyła się z GEC Power Systems przekształcając się w GEC-Alstom. W 1989 roku grupa GEC-Alstom zmieniła nazwę na Alstom i weszła na giełdę. W 2010 roku grupa wykupiła działalność przesyłową Areva T&D. W 2014 roku spółka sprzedała sektor energetyczny firmie General Electric, a państwo francuskie nabyło 20% jej kapitału. W roku 2020 grupa przejęła działalność kolejową Bombardier Transport.

Gdzie i jak mogę kupić lub sprzedać akcje Alstom?

Aby kupić lub sprzedać akcje Alstom, można skorzystać z kilku opcji w zależności od potrzeb i preferencji inwestycyjnych. Aby złożyć zlecenie kupna lub sprzedaży akcji Alstom, można skorzystać z usług brokerów internetowych lub tradycyjnych. Jeśli wolisz większą elastyczność w swoich inwestycjach, możesz zdecydować się na standardowy rachunek papierów wartościowych, aby kupować lub sprzedawać akcje Alstom. Wreszcie, kontrakty CFD to finansowe instrumenty pochodne, które pozwalają spekulować na ruchach cen akcji Alstom bez ich fizycznego posiadania. Mogą być wykorzystywane do handlu krótkoterminowego, ale wiążą się z wyższym poziomem ryzyka.

Czy kurs akcji Alstom jest notowany w kilku indeksach?

Jak zapewne już wiesz, spółka Alstom jest obecnie jedną ze spółek wchodzących w skład francuskiego referencyjnego indeksu giełdowego CAC All Shares. Jednak być może nie wiesz, że wchodzi on również w skład innych indeksów, w tym CAC All Tradable, CAC Large 60, CAC Next 20, Euronext 100, Low Carbon 100 Europe, SBF 120 i Stoxx France 50.

Dlaczego kurs akcji Alstom spada?

Cena akcji Alstom może spaść z wielu powodów, np. jeżeli Alstom opublikuje wyniki finansowe poniżej prognoz analityków, może to doprowadzić do spadku zaufania inwestorów do spółki i spowodować spadek ceny akcji. Wydarzenia takie jak recesja gospodarcza, niestabilność polityczna, zmiany w przepisach lub wysokie stopy procentowe mogą wpłynąć na cenę akcji Alstom. Jeżeli Alstom doświadczy problemów operacyjnych, takich jak opóźnienia w produkcji, awarie techniczne lub kwestie bezpieczeństwa, może to doprowadzić do spadku zaufania inwestorów do firmy i wpłynąć na cenę jej akcji. Wreszcie, jeżeli inwestorzy uznają branżę, w której działa Alstom, za mniej atrakcyjną ze względu na zmianę trendów rynkowych lub technologicznych, może to mieć negatywny wpływ na cenę akcji Alstom na rynku.

Handluj akcjami Alstom!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.