Handluj akcjami Alphabet!
ALPHABET

Kurs akcji Alphabet - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Alphabet!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Być może nie słyszeliście o akcjach Alphabet, ale są to dawne akcje Google-A. Aby dowiedzieć się więcej o tej akcji i jej obrotach na żywo, odkryj jej wykres w czasie rzeczywistym tutaj, a także informacje o działalności spółki i analizę historyczną jej kursu.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

W szczególności będziemy obserwować dywersyfikację Alphabetu w kierunku nowych technologii i obszarów działalności w celu przyspieszenia wzrostu firmy.

Analiza nr 2

Regularne przejęcia innych firm również mogą zmaksymalizować rozwój tej działalności.

Analiza nr 3

Oczywiście, będziemy obserwować wdrażanie wszystkich przyszłych innowacji Alphabet, w tym segmentów sztucznej inteligencji i przetwarzania w chmurze.

Analiza nr 4

Mimo że Alphabet jest liderem w swoim sektorze, ma stosunkowo silną konkurencję, dlatego warto uważnie śledzić informacje na temat tych konkurentów.

Analiza nr 5

Istotną kwestią są również naciski regulacyjne i prawne, z jakimi musi się zmierzyć Alphabet, zwłaszcza w odniesieniu do prywatności danych.

Analiza nr 6

Wreszcie, będziemy również obserwować kwoty inwestowane przez Alphabet w badania i rozwój. Zbyt wysokie wydatki mogłyby zaszkodzić krótkoterminowej rentowności grupy i narazić ją na straty na giełdzie.

Kurs akcji Alphabet - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Alphabet
Sprzedać akcje Alphabet
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Alphabet

Chcielibyśmy teraz opowiedzieć nieco więcej o Grupie Alphabet, jej działalności i źródłach przychodów. Pozwoli to na lepsze zrozumienie wyzwań i możliwości przyszłego rozwoju.

Alphabet Group Inc. jest amerykańską firmą i spółką holdingową działającą w sektorze technologicznym.

Aby lepiej zrozumieć działalność Grupy Alphabet, można podzielić ją na kilka działów według udziału w obrotach, które generują:

  • Po pierwsze, podstawową działalnością firmy pozostaje obsługa wyszukiwarki Google, a także obsługa serwisu do hostingu i strumieniowej transmisji wideo YouTube oraz bezpłatnej internetowej poczty elektronicznej Gmail.
  • Następnie, wraz z firmą Google Nest, opracowuje i produkuje rozwiązania automatyki domowej, w tym sieci Wifi zsynchronizowane z automatycznymi programami dla termostatów, czujników dymu i systemów bezpieczeństwa.
  • Ponadto firma Calico prowadzi działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie biotechnologii, zajmując się leczeniem chorób związanych ze starzeniem się i chorób zwyrodnieniowych.
  • Spółka zależna Google X świadczy usługi badawcze w zakresie sztucznej inteligencji (AI).
  • Alphabet świadczy również usługi inwestycyjne poprzez zarządzanie funduszem inwestycyjnym przeznaczonym dla młodych firm działających w sektorze nowych technologii - Google Ventures oraz funduszem inwestycyjnym dla firm już rozwiniętych - Google Capital.
  • Ponadto grupa posiada infrastrukturę światłowodowej sieci dostępowej do Internetu, którą obsługuje firma Google Fiber.

Interesujący jest również rozkład geograficzny obrotów Alphabet, które w 46,6% generowane są w Stanach Zjednoczonych, w 5,2% w obu Amerykach, w 30,4% w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce oraz w 17,8% w regionie Azji i Pacyfiku.

Konkurencję

Grupa Alphabet jest oczywiście jednym z liderów w swoim sektorze, ale ma kilku poważnych konkurentów, którzy mogą wpływać na jej wyniki na giełdzie:

Grupa Meta 

Po pierwsze, Grupa Meta to amerykańska firma założona w 2004 roku przez Marka Zuckerberga, która jest również gigantem internetowym wśród firm GAFAM, do których należą Google, Apple, Amazon i Microsoft. Wcześniej firma koncentrowała się na portalu społecznościowym Facebook, a w 2012 roku przejęła Instagram, a następnie WhatsApp oraz Occulus VR w 2014 roku.

Microsoft 

Innym poważnym konkurentem firmy Alphabet jest amerykańska międzynarodowa Grupa Microsoft, która specjalizuje się w mikrokomputerach i została założona w 1975 roku. Grupa Microsoft jest obecna w ponad 120 krajach i zatrudnia ponad 148 000 osób na całym świecie.

Apple 

Innym poważnym konkurentem Alphabet jest grupa Apple, która również jest amerykańską firmą międzynarodową specjalizującą się w sprzedaży elektroniki użytkowej, komputerów i oprogramowania. Grupa oferuje smartfony, zegarki, komputery i tablety, a także produkty i usługi multimedialne oraz oprogramowanie dla profesjonalistów i użytkowników indywidualnych. Apple prowadzi obecnie 506 Apple Store'ów w ponad 25 krajach na całym świecie i zatrudnia prawie 137 000 osób. Posiada również i prowadzi sklep internetowy, w którym sprzedaje własne urządzenia i oprogramowanie, a także oprogramowanie i produkty innych producentów. Roczna sprzedaż firmy sięga dziesiątków miliardów dolarów.


Sojusze strategiczne

Sanofi

W 2016 r. spółka zależna Alphabet zajmująca się opieką zdrowotną nawiązała współpracę z firmą farmaceutyczną Sanofi w celu stworzenia połączonych obiektów służących do leczenia cukrzycy.

Chrysler

W ramach prac nad pojazdami autonomicznymi firma Alphabet nawiązała także kilka strategicznych partnerstw z producentami samochodów, takimi jak Chrysler w 2016 r.

GlaxoSmithKline

Również w 2016 r. spółka zależna Alphabet zajmująca się zdrowiem nawiązała współpracę z GSK Laboratories w ramach wspólnego przedsięwzięcia, którego celem jest stworzenie elektronicznych implantów do leczenia niektórych chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca, zapalenie stawów czy astma.

Handluj akcjami Alphabet!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Alphabet
Korzyści i mocne strony akcji Alphabet jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, grupa Alphabet, za pośrednictwem Google, jest obecnie firmą dominującą w dziedzinie wyszukiwania online, udostępniania treści wideo, reklamy online, mobilnych systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych. Alphabet korzysta również z szerokiej gamy produktów i usług, zarówno powiązanych, jak i niepowiązanych, co pozwala mu zajmować pozycję w wielu segmentach.

Jednak najbardziej dochodowym sektorem działalności grupy pozostaje reklama internetowa, z której przychody generowane są przez Google dzięki reklamom. W roku 2017 przychody te wyniosły ponad 95 mld dolarów, czyli ponad 86% całkowitego obrotu firmy Alphabet. Sam Google generuje ponad 32% przychodów z reklamy cyfrowej w USA, czyli dwa razy więcej niż Facebook. W skali międzynarodowej Google wygenerował ponad 32% przychodów z reklamy cyfrowej w 2016 r. Aby osiągnąć ten cel, Alphabet może polegać na kanałach Adwords, Adsense, YouTube i swoim systemie operacyjnym Android.

Jeśli chodzi o wyszukiwanie w Internecie, wyszukiwarka Google jest nadal najczęściej używaną na świecie wyszukiwarką do znajdowania informacji w sieci. Ta wyszukiwarka, która zapewniła firmie sukces, posiada w 2018 roku ponad 73% udziału w rynku i 92% w segmencie mobilnym. Dominacja Google w dziedzinie wyszukiwania online jest jeszcze bardziej znacząca w Europie, gdzie Google posiada ponad 90% udziału w rynku we wszystkich segmentach łącznie.

Mobilny system operacyjny Android jest oczywiście kolejnym mocnym punktem firmy Alphabet. W ciągu ostatnich kilku lat odnotował ponowny wzrost zainteresowania użytkowników i stał się najczęściej używanym mobilnym systemem operacyjnym na świecie. Jest on stosowany w wielu urządzeniach znanych firm z branży telefonii komórkowej, takich jak Samsung, Huawei, Xiaomi, OPPO, Lenovo i LG. Łącznie system Android posiada ponad 74% udziału w globalnym rynku smartfonów w 2018 roku. Dzięki dużej popularności systemu Android, Alphabet zdołał również zwiększyć popularność innych produktów i usług, takich jak Google Play, Google Play Music, Chrome i Google Search.

Dzięki wiodącej pozycji Google w tych różnych segmentach grupa Alphabet ma wiele przewag nad swoimi konkurentami. Po pierwsze, Google rejestruje i analizuje ogromne ilości informacji o swoich użytkownikach i ich zwyczajach związanych z wyszukiwaniem w Internecie. Dzięki tym informacjom grupa jest w stanie kierować reklamy lub dostosowywać swoje produkty do potrzeb użytkowników w sposób znacznie bardziej elastyczny niż jej główni konkurenci. Z drugiej strony, ta wiodąca pozycja pozwala firmom Alphabet i Google zdobywać popularność wśród konsumentów dzięki doskonałej znajomości marki. Alphabet ma zatem dużą władzę nad swoimi klientami, konkurentami i dostawcami.

Negatywne czynniki wpływające na akcje Alphabet
Wady i słabe strony akcji Alphabet jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, grupa jest krytykowana za naruszanie patentów, praw autorskich i prywatności użytkowników.

Ta bardzo duża firma technologiczna rzeczywiście przyciąga wiele uwagi mediów i konkurentów i jest często krytykowana za swoje działania i politykę.

W szczególności Grupa Alphabet konkuruje z wieloma innymi firmami technologicznymi, a patenty dotyczą wielu produktów i oprogramowania. Aby móc opracowywać nowe produkty i oprogramowanie, konieczne jest więc stworzenie licznych portfeli patentów. Firma Google była już oskarżana i skazywana w sprawach o naruszenie patentów, co skutkowało wypłatą setek milionów dolarów odszkodowania.

Naruszenia te dotyczą także praw autorskich. W kilku sprawach sądowych firma Google została już skazana za naruszanie praw autorskich. Wyroki te miały oczywiście negatywny wpływ na wizerunek marki Google i Alphabet. To samo dotyczy ochrony prywatności użytkowników. Google i Alphabet opierają swoją strategię na gromadzeniu, przechowywaniu i przetwarzaniu wszelkich informacji zebranych o użytkownikach swoich produktów i usług. Użytkownicy ci nie zawsze są jednak informowani o zmianach w zasadach ochrony prywatności dotyczących ich produktów i usług. W związku z tym firma jest często upominana przez rządy.

Wizerunek marki Google, a tym samym Alphabet, jest również nadszarpnięty przez przypadki uchylania się od płacenia podatków. Rzeczywiście, dzięki stosowaniu różnych sztuczek, aby płacić mniejsze podatki, szczególnie w Europie, Australii i innych krajach, Alphabet obniża swoje koszty, co wywołuje ostrą krytykę ze strony opinii publicznej.

Dlatego to właśnie negatywny rozgłos jest obecnie najbardziej szkodliwy dla potencjału grupy Alphabet. Z drugiej strony, naruszenia i wykroczenia, których winna jest grupa, prowadzą do procesów sądowych, które mogą mieć poważne konsekwencje finansowe dla firmy.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy powstała firma Alphabet?

Firma Alphabet została utworzona w 2015 roku jako konglomerat firm, które wcześniej należały do Google. Celem tego nowego podmiotu jest zatem uwolnienie historycznej spółki od działalności, która nie stanowi już jej podstawowej działalności, czyli usług internetowych, takich jak indeksowanie stron, platformy komunikacyjne lub platformy wideo, których przychody pochodzą z reklam internetowych. W ten sposób wyjaśniono również księgowość spółki.

Kim są najwięksi akcjonariusze Alphabet?

Grupa Alphabet jest częściowo własnością szeregu prywatnych akcjonariuszy, o których warto wiedzieć przed rozpoczęciem handlu tymi akcjami. Wśród nich są Larry Page (26,1%), Sergey Brin (25,2%), Eric Schmidt (5,3%), The Vanguard Group (10,2%), BlackRock (6,3%) i Fidelity Investments (5,4%).

Jak zmieniała się kapitalizacja rynkowa firmy Alphabet na przestrzeni czasu?

W 2016 r., rok po utworzeniu, kapitalizacja rynkowa firmy Alphabet wynosiła 555 mld USD, co czyni ją największą firmą na świecie. Jednak w 2017 r. pod względem kapitalizacji grupę tę wyprzedzi grupa Apple. Jednak od 2020 r. odnotowuje się, że łączna kapitalizacja rynkowa grupy przekroczyła 1 bln USD.

Handluj akcjami Alphabet!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.