Handluj akcjami Airbus!
AIRBUS

Kurs akcji Airbus - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Airbus!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Airbus jest wiodącą europejską firmą z branży lotniczej i kosmicznej oraz obronnej. Jej działalność obejmuje projektowanie, produkcję i sprzedaż samolotów cywilnych i wojskowych, satelitów i systemów obronnych. Jednak przed zakupem lub sprzedażą akcji Airbusa należy zrozumieć czynniki, które wpływają na cenę akcji. Na tej stronie przedstawiamy kompleksową analizę kursu akcji Airbus, uwzględniającą kluczowe wskaźniki wyników finansowych, ostatnie wydarzenia oraz analizę działalności firmy.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Oczywiście, biorąc pod uwagę sektor, w którym Grupa Airbus działa od kilku lat, trzeba będzie uważnie śledzić działalność i kondycję ekonomiczną najważniejszych linii lotniczych. Wpłynie to na ilość przyszłych zleceń dla firmy.

Analiza nr 2

Interesujące będą również publikacje wyników kwartalnych i rocznych firmy, zwłaszcza jeśli porównamy je z celami wyznaczonymi przez grupę i regularnie komunikowanymi.

Analiza nr 3

Możliwe jest również przewidywanie przyszłych wyników firmy Airbus dzięki danym dotyczącym jej portfela zamówień rozłożonego na kilka lat. Oczywiście monitorowane będzie również ogłaszanie umów z niektórymi liniami lotniczymi.

Analiza nr 4

Ponieważ reputacja statków powietrznych Airbus Group ma zasadnicze znaczenie dla jej sukcesu, wszelkie wydarzenia, które mogłyby zmienić wizerunek marki, takie jak ewentualne problemy techniczne lub wypadki, czy też rozwój nowych, innowacyjnych statków powietrznych, również będą śledzone z najwyższą uwagą.

Analiza nr 5

Wreszcie inne dane, które również mogą pośrednio wpłynąć na działalność grupy Airbus, dotyczą ceny paliwa, a więc ceny ropy naftowej, którą można śledzić na rynku towarowym.

Kurs akcji Airbus - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Airbus
Sprzedać akcje Airbus
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Airbus

Na początku przedstawimy kompletną prezentację grupy Airbus i jej działalności. Informacje te umożliwią lepsze zrozumienie otoczenia gospodarczego tej grupy, a tym samym jej potencjału wzrostu w nadchodzących latach.

Grupa Airbus jest francuską grupą specjalizującą się w aeronautyce, przemyśle kosmicznym i obronnym. Airbus jest obecnie europejskim liderem w tym sektorze działalności i zajmuje drugie miejsce w światowym rankingu tego sektora, tuż za Boeingiem, swoim głównym konkurentem, którego przedstawimy poniżej.

Aby lepiej zrozumieć sektory działalności grupy Airbus można je podzielić na różne kategorie pod względem generowanych obrotów, a mianowicie:

  • Rozwój i produkcja samolotów komercyjnych – główna działalność tej grupy, która jest światowym liderem w tym segmencie dla samolotów posiadających ponad 100 miejsc. Działalność ta generuje 74,1% obrotów grupy.
  • Działalność związana z systemami obronnymi oraz lotniczymi i kosmonautycznymi stanowi prawie 17,2% obrotów firmy. Działalność ta dotyczy w szczególności wojskowych statków powietrznych, w tym samolotów transportowych, samolotów patrolu morskiego, samolotów do zwalczania okrętów podwodnych i samolotów uzupełniania paliwa w locie, ale także sprzętu kosmicznego, takiego jak wyrzutnie orbitalne, satelity obserwacyjne i komunikacyjne lub sprzęt turbośmigłowy, a także systemów obrony i bezpieczeństwa, takich jak systemy rakietowe, elektroniczne i telekomunikacyjne. Należy przy tym zaznaczyć, że grupa oferuje również usługi dodatkowe, takie jak szkolenia i obsługa techniczna samolotów.
  • Pozostałe 8,7% obrotów pochodzi z produkcji śmigłowców cywilnych i wojskowych.

Interesujące jest również geograficzne rozmieszczenie działalności grupy. Grupa generuje jedynie 27,9% obrotów w Europie, 36,6% w regionie Azji i Pacyfiku, 17,5% w Ameryce Północnej, 10% na Bliskim Wschodzie, 2,2% w Ameryce Łacińskiej i 5,8% w pozostałych częściach świata.

Konkurencję

Boeing

Jak wspomniano powyżej, grupa Airbus jest obecnie numerem dwa na świecie w swoim sektorze działalności, za amerykańską grupą Boeing. W rzeczywistości jednak obie grupy są niemalże osamotnione na tym rynku i jako jedyne dzielą między siebie główny segment samolotów komercyjnych na świecie. Dlatego też konieczna jest dobra znajomość Grupy Boeing, aby móc uwzględnić tę konkurencję w swojej analizie. The Boeing Company jest więc amerykańską firmą, która specjalizuje się również w budowie samolotów i jest obecnie światowym liderem w tym sektorze. Oferuje samoloty komercyjne, a także części zamienne i wsparcie techniczne, usługi serwisowe i inżynieryjne. Boeing jest również aktywny w dziedzinie obronności, produkując samoloty wojskowe i systemy mobilności, takie jak samoloty obronne, helikoptery i pociski, a także usługi wsparcia logistycznego, inżynieryjne, konserwacyjne i szkoleniowe. Boeing oferuje również sprzęt kosmiczny, taki jak satelity i wyrzutnie, a także prowadzi dodatkową działalność polegającą na finansowaniu komercyjnych i prywatnych samolotów oraz sprzętu lotniczego. Główny obszar działalności Boeinga to oczywiście Stany Zjednoczone, ale firma jest również silnie obecna w Azji, Europie i na Bliskim Wschodzie oraz oczywiście na całym świecie. Przeprowadzając analizę fundamentalną Airbus Group, należy brać pod uwagę wszystkie informacje pochodzące od tego głównego konkurenta, takie jak ważne komunikaty prasowe Boeinga, istotne wiadomości, premiery nowych samolotów i wyniki finansowe.


Sojusze strategiczne

Grupa Airbus nie polega na własnych strategiach wzrostu i regularnie nawiązuje ważne partnerstwa w celu przyspieszenia swojego rozwoju. Te partnerstwa są oczywiście bardzo ważne, jeśli chcesz handlować tym akcji skutecznie, ponieważ ich ogłoszenia mogą mieć bezpośredni wpływ na decyzje inwestorów o tym, jak handlować akcji Airbus. Oto kilka przykładów niedawnych partnerstw między Airbusem a innymi dużymi firmami, które pomogą Ci to zrozumieć.

Thales

W 2013 r. firmy Airbus i Thales podpisały długoterminową umowę partnerską dotyczącą programów Airbus Flight Hour Services (FHS) i Tailored Support Package (TSP) dla samolotów A320, A330, A340, A380 i A350XWB. Nowe partnerstwo obejmuje dostawy sprzętu wymiennego oraz usługi serwisowe komponentów, w tym wszelkie niezbędne testy, wsparcie i konserwację, leasing, wymianę i modyfikacje.

Rolls-Royce

W 2015 r. Airbus i producent silników Rolls-Royce postanowili zostać partnerami w porozumieniu dotyczącym konkretnego sektora konserwacji predykcyjnej dla linii lotniczych.

Safran

Airbus Group i Safran ogłosiły w 2016 r., że zakończyły tworzenie wspólnego przedsiębiorstwa o nazwie Airbus Safran Launchers (ASL), którego celem jest projektowanie i tworzenie następnej generacji rakiet nośnych dla rakiety Ariane 6.

Dassault Systèmes

W lutym 2019 roku grupa Airbus zawiązała z francuską grupą Dassault Systèmes partnerstwo na dużą skalę, niemal identyczne jak to podpisane rok wcześniej z Boeingiem. Partnerstwo to dotyczy wykorzystania przez Airbus platformy cyfrowej 3DExperience stworzonej przez Dassault Systèmes w celu promowania modernizacji procesów przemysłowych. Sojusz ten doprowadzi do wdrożenia platformy współpracy dla wszystkich aspektów produktów cywilnych i wojskowych producenta, a zatem powinien umożliwić Airbusowi utrzymanie pewnej konkurencyjności w stosunku do jego głównego konkurenta. Platforma ta umożliwia projektowanie produktów i symulację ich działania, a także organizację ich produkcji i zarządzanie ich utrzymaniem. Dzięki tej platformie oddziały grupy Airbus i jej podwykonawcy będą mogli współpracować i współdziałać na jednej wspólnej platformie cyfrowej, w sposób nie tylko bardziej wydajny i szybszy, ale także bardziej precyzyjny i tańszy.

China Aviation Supplies Holding Company

W marcu 2019 roku Grupa Airbus zawarła partnerstwo z dużą chińską grupą China Aviation Supplies Holding Company. Partnerstwo to dotyczy zakupu 300 samolotów Airbus przez chińskie linie lotnicze. W ramach tego kontraktu zamówiono 290 samolotów z rodziny A320 i 10 samolotów z rodziny A350 w związku ze wzrostem popytu ze strony chińskich linii lotniczych w większości segmentów rynku, w tym w lotach krajowych, tanich, regionalnych i międzynarodowych lotach długodystansowych. Jednak partnerstwo sugeruje interesującą przyszłość Airbusa na rynku chińskim, ponieważ analitycy przewidują, że Chiny będą potrzebować ponad 7 400 nowych samolotów pasażerskich i towarowych w ciągu najbliższych 20 lat, czyli prawie 20% całkowitego światowego zapotrzebowania na pojedynczym rynku.

Handluj akcjami Airbus!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Airbus
Korzyści i mocne strony akcji Airbus jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, główną zaletą jest oczywiście pozycja grupy Airbus na światowym rynku aeronautyki, przemysłu kosmicznego i obronnego. Należy pamiętać, że jedynym konkurentem grupy pozostaje amerykański koncern Boeing, z którym stale walczy o pozycję lidera.

Jak wskazano powyżej w prezentacji tej firmy, grupa Airbus jest aktywna w różnych sektorach, oczywiście głównie w aeronautyce cywilnej, ale także w sektorze obrony i przestrzeni kosmicznej oraz śmigłowców. Taki podział działalności grupy na poszczególne segmenty i spółki zależne stanowi formę zabezpieczenia przed ryzykiem związanym z działalnością w jednym sektorze.

Kolejną zaletą jest działalność w sektorze, w którym grupa Airbus ma niewielu konkurentów. Należy zauważyć, że jest to sektor, w którym występują wysokie bariery wejścia, co ogranicza liczbę nowych podmiotów. Cecha ta ułatwia również grupie ustalanie cen, umożliwiając osiąganie dobrych marży.

Należy również docenić dobrą widoczność przyszłych przychodów grupy Airbus. W istocie portfel zamówień grupy zapewnia widoczność w perspektywie kilku lat.

Zaletą grupy Airbus jest również interesująca pozycja z geograficznego punktu widzenia, ponieważ prowadzi sprzedaż w wielu krajach na całym świecie, ale przede wszystkim dobra obecność na rynkach wschodzących, które stanowią obecnie ponad połowę działalności firmy.

Co więcej, od kilku lat grupa Airbus prowadzi politykę zwiększania stopy redystrybucji na rzecz akcjonariuszy, co oczywiście podoba się inwestorom.

Negatywne czynniki wpływające na akcje Airbus
Wady i słabe strony akcji Airbus jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, wielka szkoda, że podział obrotów grupy Airbus pomiędzy różne spółki zależne nie jest odpowiedni. Przypomnijmy, że zdecydowana większość przychodów grupy nadal pochodzi wyłącznie z produkcji samolotów komercyjnych. Spadek tempa rozwoju lub popytu w tym sektorze może zatem stanowić poważne zagrożenie dla rentowności grupy Airbus.

Ponadto, aby stawić czoła swojemu amerykańskiemu konkurentowi, grupa Airbus musi być cały czas innowacyjna. W tym celu musi więc inwestować dużo pieniędzy w badania i rozwój, co ma znaczący wpływ na jej wyniki. Należy przypomnieć, że obecne inwestycje grupy w badania i rozwój stanowią ponad 4% całkowitego obrotu przedsiębiorstwa, pomimo wielu wysiłków podjętych w celu zmniejszenia tych wydatków.

O ile grupa Airbus cieszy się dobrą reputacją i odnosi sukcesy w sektorze lotnictwa komercyjnego i cywilnego, nie udało jej się niestety osiągnąć takiego samego sukcesu w sektorze lotnictwa i systemów wojskowych. Inwestorzy pamiętają o ciągłych trudnościach grupy związanych z niepowodzeniem komercyjnym jej samolotu A400 w 2016 r., które miało bardzo negatywny wpływ na ogólną rentowność grupy Airbus, generując duże koszty.

Z kolei w sektorze kosmicznym Airbus może obawiać się silniejszej konkurencji niż w innych segmentach. Od kilku lat jej znaczącym konkurentem jest grupa Space X, co może doprowadzić do dalszej utraty udziału w rynku w nadchodzących latach.

Ostatnim słabym punktem grupy Airbus jest jej strategiczna kontrola rentowności operacyjnej. Niestety rentowność rozczarowała inwestorów w ubiegłych latach i choć w 2018 r. była lepiej kontrolowana, inwestorzy są bardziej ostrożni wobec publikacji przyszłych wyników finansowych.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Na jakich indeksach notowane są akcje Airbus Group?

Akcja Airbus Group jest oczywiście jedną z najbardziej znanych i popularnych akcji na francuskiej giełdzie. Airbus jest również spółką o bardzo wysokiej kapitalizacji rynkowej. W związku z tym jest on uwzględniany w obliczeniach francuskiego benchmarkowego indeksu giełdowego CAC 40 i tym samym znajduje się wśród 40 najbardziej skapitalizowanych spółek francuskich. Wchodzi również w skład indeksu Eurostoxx 50 i tym samym jest jedną z 50 największych kapitalizacji w Europie.

Na jakich wskaźnikach powinniśmy się skupić w przypadku akcji Airbusa?

Istnieje wiele wskaźników, które powinny być preferowane w celu przewidywania przyszłych ruchów kursu akcji Airbus. Szczególne znaczenie mają bezpośrednie informacje ekonomiczne, takie jak portfel zamówień grupy, który daje dość wiarygodny obraz przyszłych wyników, lub bardziej pośrednie elementy, takie jak kondycja sektora lotnictwa komercyjnego i turystycznego, od którego zależy część działalności grupy, a tym samym atrakcyjność ceny jej akcji.

Ile trzeba wydać, aby kupić akcje Airbusa?

Cena akcji Airbus może się znacznie zmieniać w zależności od różnych czynników, takich jak wyniki finansowe firmy, ogłoszenia o nowych kontraktach i ogólne trendy giełdowe. Na cenę akcji Airbus mogą również wpływać ogólne warunki ekonomiczne, czynniki geopolityczne i konkurencja na rynku. W chwili pisania tego tekstu cena akcji Airbusa na giełdzie w Paryżu (Euronext) od kilku lat oscyluje między 100 a 200 euro. Należy jednak pamiętać, że ceny mogą ulegać szybkim zmianom, więc w chwili, gdy będziesz to czytał, cena akcji Airbusa może być inna. Dlatego ważne jest, aby sprawdzić aktualną cenę akcji Airbus przed zakupem u brokera lub patrząc na wykres na żywo.

Handluj akcjami Airbus!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.