Handluj akcjami Airbnb!
AIRBNB

Kurs akcji Airbnb - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Airbnb!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Chcesz kupić lub sprzedać akcje Airbnb, które niedawno weszły na giełdę? W tym artykule znajdziesz informacje i dane, których prawdopodobnie będziesz potrzebował do analizy tej akcji, aby pomóc Ci przewidzieć przyszłe trendy. Na tej stronie znajdziesz informacje na temat działalności i źródeł przychodów spółki, prezentację jej głównych konkurentów, jej ostatnich partnerów oraz informacje, które należy wziąć pod uwagę w kontekście jej analizy fundamentalnej.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Po pierwsze, ważne będzie monitorowanie zmian regulacyjnych na korzyść lub niekorzyść zakwaterowania AirBnB. Elementy te mogą rzeczywiście spowolnić lub pobudzić wynajem tej witryny, a tym samym jej działalność. Dotyczy to w szczególności podatków, które muszą płacić osoby wynajmujące swoje kwatery lub limitów wynajmu w ciągu roku.

Analiza nr 2

Konieczne będzie również ścisłe monitorowanie rozwoju nowych funkcji i nowych technologii przez AirBnB w celu ułatwienia wynajmu oferowanego zakwaterowania lub zarządzania administracyjnego dla najemców. Tak było zwłaszcza w przypadku uruchomienia AirBnB plus, który jest formą platformy hotelowej dla osób odpornych na klasyczny system AirBnB.

Analiza nr 3

To samo dotyczy dywersyfikacji działalności grupy, która nie skupia się tylko na noclegach i zaczęła już inwestować w platformę restauracyjną czy nawet wycieczki poprzez doświadczenia AirBnB.

Analiza nr 4

Działania prawne ze strony lokalnych władz mogą również wpłynąć na działalność AirBnB w niektórych krajach.

Analiza nr 5

Ważne będzie również śledzenie konkurencji, z jaką spotyka się spółka, szczególnie w odniesieniu do dużych grup, które kiedyś specjalizowały się w tradycyjnych hotelach i które próbują zaistnieć w tym segmencie w związku z jego znacznym wzrostem w ostatnich latach.

Analiza nr 6

Wreszcie, należy również śledzić publikacje finansowe i ekonomiczne grupy AirBnB, w tym jej wyniki roczne i kwartalne, które najlepiej porównać z oczekiwaniami analityków i celami wyznaczonymi przez spółkę.

Kurs akcji Airbnb - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Airbnb
Sprzedać akcje Airbnb
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Airbnb

Aby jeszcze bardziej ułatwić Państwu analizę akcji AirBnB, przedstawiamy szczegółową prezentację firmy i jej działalności. Pomoże Ci to zrozumieć przyszłe wyzwania i to, w jaki sposób grupa może im sprostać lub osiągnąć wzrost.

Grupa AirBnB, która wcześniej była znana jako Airbed and Breakfast, jest amerykańską firmą, która przyjmuje formę platformy płatnych usług społecznościowych do wynajmu zakwaterowania między osobami fizycznymi. Firma została założona w 2008 roku i od tego czasu rozrosła się do kilku milionów ofert i jest obecna w ponad 192 krajach na całym świecie.

W ten sposób mała firma przekształciła się w Airbnb Inc, która weszła na nowojorską giełdę w grudniu 2020 roku. Siedziba firmy znajduje się w San Francisco, USA. Działalność Airbnb w Europie prowadzona jest przez spółkę zależną Grupy, Airbnb Ireland Private Unlimited Company Dublin, która jest spółką zarejestrowaną w Irlandii.

Model biznesowy Airbnb jest prosty, ponieważ firma pozwala osobom prywatnym wynajmować całość lub część swojego domu jako dodatkowe miejsce zamieszkania. Strona oferuje te usługi poprzez platformę wyszukiwania i rezerwacji pomiędzy osobą wynajmującą mieszkanie a potencjalnymi najemcami. Od momentu powstania, dziesiątki milionów noclegów zostało zarezerwowanych za pośrednictwem tej platformy.

Następnie, a od 2016 r. grupa Airbnb zaczęła dywersyfikować swoje usługi, oferując podróżnym m.in. doświadczenia czy miejsca. Serwis doświadczeń pozwala mieszkańcom dzielić się swoim życiem towarzyskim, zainteresowaniami czy pracą. Jeśli chodzi o serwis miejsc, to składa się on z adresów miejsc rekomendowanych według określonych kryteriów i proponowanych przez przewodników-ekspertów po danych miejscach.

Konkurencję

Oczywiście Airbnb, które stworzyło ten nowy sposób zakwaterowania turystów, przyciągnęło na rynek kilku poważnych konkurentów. Oto najważniejsze z nich, na które powinieneś zwrócić uwagę w swojej analizie:

Expedia

Ta amerykańska firma z Seattle początkowo prowadzi kilka internetowych biur podróży, w tym Expedia.com, Hotels.com czy Hotwire.com. Prowadzi ponad 90 marek punktów sprzedaży w ponad 60 krajach na całym świecie, a także dokonuje rezerwacji podróży dla linii lotniczych i hoteli, jak również marek konsumenckich i stron internetowych o dużym natężeniu ruchu. Notowana na amerykańskim indeksie giełdowym S&P500, firma niedawno weszła w segment Airbnb poprzez przejęcie Homelidays, która również specjalizuje się w wynajmie wakacyjnym dla osób indywidualnych.

Booking

Ta holenderska firma i strona internetowa oferuje również zakwaterowanie w kilku rodzajach nieruchomości z hotelami lub łóżkami i śniadaniami, ale także prywatne zakwaterowanie, podobnie jak Airbnb. Strona internetowa firmy jest dostępna w 43 różnych językach, a jej siedziba mieści się w Amsterdamie. Od momentu przejęcia w 2005 roku jest własnością amerykańskiej grupy Priceline. Booking jest obecnie obecny w około 60 krajach i zatrudnia ponad 7000 osób na całym świecie. Oferuje zakwaterowanie w ponad 540.000 nieruchomości w 202 różnych krajach. Model biznesowy firmy nie opiera się na pobieraniu opłat za rezerwacje, ale jest finansowany z prowizji pobieranych bezpośrednio od dostawców usług noclegowych.


Sojusze strategiczne

Paryż

W 2020 roku grupa ogłosiła, że będzie sponsorem Igrzysk Olimpijskich w Paryżu w 2024 roku, wywołując prawdziwy skandal. Zgodnie z zapowiedzią tej ostatniej, platforma wynajmu stanie się tym samym głównym sponsorem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego do 2028 roku. To porozumienie jest postrzegane jako prawdziwy afront przez stolicę Paryża, a wybrani przedstawiciele od kilku tygodni walczą z Airbnb o obowiązek posiadania numeru rejestracyjnego, aby móc wynajmować swoje mieszkanie. Airbnb, ze swojej strony, wciąż kwestionuje ważność paryskiego rozporządzenia, które jest stosowane także w innych krajach.

STB

Wcześniej i nadal w 2020 roku, grupa nawiązała strategiczne partnerstwo z Singapurską Radą Turystyki poprzez swoją spółkę zależną Airbnb Experiences w celu promowania wysokiej jakości doświadczeń turystycznych w Singapurze i zachęcania singapurskich graczy z branży turystycznej do digitalizacji i przejścia na innowacyjne, hybrydowe modele biznesowe. Dzięki temu partnerstwu, Airbnb i STB mogą nadal oferować wysokiej jakości doświadczenia międzynarodowym turystom w obecnym środowisku turystycznym. W związku z tą współpracą, Airbnb uruchomiło nową stronę docelową, na której prezentuje kolekcję ikonicznych wirtualnych doświadczeń w mieście-państwie.

Handluj akcjami Airbnb!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Airbnb
Korzyści i mocne strony akcji Airbnb jako instrumentu giełdowego

Aby móc jak najlepiej ocenić zdolność grupy Airbnb do stawienia czoła przyszłości, a więc przyspieszenia wzrostu lub stawienia czoła ewentualnym zagrożeniom, konieczne jest zrozumienie zalet i wad tej wartości.

Do mocnych stron tej grupy należą:

  • Po pierwsze, Airbnb ma wszystkie karty, by pozycjonować się jako marka godna zaufania wśród konsumentów, włączając w to weryfikację tożsamości oraz recenzje użytkowników i gospodarzy.
  • Strategia cenowa Airbnb, która bezpośrednio konkuruje z hotelami, jest również wyraźnym atutem tej grupy i pozwala jej zachować konkurencyjność.
  • Wielu inwestorów jest zainteresowanych objęciem udziałów w spółce ze względu na jej silną obecność na świecie i wysoką wycenę.
  • Airbnb korzysta również z niskich kosztów operacyjnych, ponieważ jego model jest całkowicie internetowy. Ponadto, model ten pozwala na generowanie przychodów zarówno od hostów, jak i użytkowników końcowych.
  • Wreszcie, silny globalny popyt na tego typu usługi daje im duży potencjał wzrostu.
Negatywne czynniki wpływające na akcje Airbnb
Wady i słabe strony akcji Airbnb jako instrumentu giełdowego

Do słabych stron tej firmy należą:

  • Po pierwsze, istnieją problemy z prawem i regulacjami dotyczącymi mieszkalnictwa. W niektórych krajach nielegalne jest wynajmowanie mieszkania na okres krótszy niż 30 kolejnych dni w celu utrzymania długoterminowej podaży mieszkań dla mieszkańców.
  • Grupa może również zobaczyć, jak jej reputacja zostaje nadszarpnięta przez miernych gospodarzy, którzy otrzymują złe recenzje, ponieważ Airbnb nie ma kontroli nad jakością ich usług.
  • Wreszcie, Airbnb może wkrótce stanąć w obliczu silnej konkurencji ze względu na swój łatwy do powielenia model biznesowy
Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jakich przejęć dokonała grupa Airbnb?

Airbnb przejęło kilku swoich konkurentów, w tym Accoleo w Hamburgu i CrashPadder w Wielkiej Brytanii. Dzięki temu przejęciu firma stała się największym turystycznym serwisem noclegowym typu peer-to-peer w kraju. W 2012 r. grupa przejęła również NabeWise, przewodnik turystyczny, a następnie rozszerzyła swoją ofertę o rekomendacje lokalnych podróżników. W tym samym roku firma przejmie również Localmind, platformę pytań i odpowiedzi, która pozwala użytkownikom na zamieszczanie pytań dotyczących konkretnych miejsc.

Kiedy AirBnB został wpisany na listę?

W czwartek, 10 grudnia 2020 r., Airbnb wszedł na giełdę na Wall Street. Operacja ta rozpoczęła się od notowania na giełdzie Nasdaq z ceną 146 USD za akcję, co stanowi wzrost o 115% w porównaniu z ceną IPO. Pod koniec pierwszego dnia notowań, kapitalizacja rynkowa Airbnb wyniosła ponad 100 miliardów dolarów.

Czy można kupić akcje Airbnb online?

Oczywiście możliwe jest kupienie akcji Airbnb online poprzez brokera lub za pośrednictwem giełdowego produktu inwestycyjnego. Po wejściu na giełdę Nasdaq, akcje Airbnb są również oferowane przez niektórych brokerów instrumentów pochodnych, takich jak brokerzy CFD, pozwalając inwestorom na zajmowanie wyższych lub niższych pozycji w akcjach bez konieczności ich zakupu.

Ile trzeba wydać, aby kupić akcje Airbnb?

Cena akcji Airbnb zmienia się w zależności od wahań na giełdzie oraz podaży i popytu. Nie ma zatem stałej ceny zakupu akcji Airbnb. Cena akcji może się zmienić w dowolnym momencie w zależności od wiadomości gospodarczych, finansowych lub politycznych, a także wyników firmy. Jeśli chcesz kupić akcje Airbnb, możesz skorzystać z brokera online lub platformy handlowej online, która pozwoli Ci zobaczyć cenę w czasie rzeczywistym i złożyć zlecenia kupna lub sprzedaży zgodnie z Twoimi celami i budżetem. Należy pamiętać, że inwestowanie na giełdzie jest ryzykowne, a ceny akcji mogą ulegać znacznym wahaniom w zależności od wydarzeń gospodarczych i politycznych, a także wyników spółki.

Handluj akcjami Airbnb!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.