Handluj akcjami Air Liquide!
AIR LIQUIDE

Kurs akcji Air Liquide - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami Air Liquide!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

Być może słyszeliście Państwo o Air Liquide, ale nie do końca wiecie, co to jest i co oferuje. A jednak jest to jedna z najbardziej popularnych spółek giełdowych wśród inwestorów. Rzeczywiście, akcje Air Liquide oferują wiele przydatnych informacji do analizy cenowej. Dowiedz się tutaj z kilkoma wyjaśnieniami, na czym polega jej działalność i jak prawidłowo analizować jej cenę akcji przed zakupem lub sprzedażą akcji Air Liquide.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Dywersyfikacja działalności Grupy Air Liquide, w szczególności w sektorze energii odnawialnej i innych obiecujących segmentach dzięki podpisaniu umów z producentami ogniw fotowoltaicznych, będzie uważnie analizowana.

Analiza nr 2

Plany strategiczne realizowane przez grupę są często szczegółowo przedstawiane opinii publicznej. Można zatem zapoznać się z nimi i porównać je z rzeczywistymi wynikami firmy, aby określić sygnały świadczące o wzroście lub spadku tej wartości.

Analiza nr 3

Z największym zainteresowaniem należy także śledzić rozwój sektora ochrony zdrowia, który stanowi dla grupy uprzywilejowany cel.

Analiza nr 4

Oczywiście będziemy również uważnie śledzić rozwój działalności grupy w krajach wschodzących poprzez podpisywanie umów lub tworzenie partnerstw.

Analiza nr 5

Na cenę akcji będzie miała również wpływ sytuacja gospodarcza na świecie, dlatego należy ją uwzględnić w analizie fundamentalnej przed zakupem lub sprzedażą akcji Air Liquide.

Analiza nr 6

Wreszcie, biorąc pod uwagę bardzo specyficzny sektor, w którym działa Air Liquide, inwestycje Grupy w badania i rozwój będą ściśle monitorowane.

Kurs akcji Air Liquide - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje Air Liquide
Sprzedać akcje Air Liquide
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki Air Liquide

Air Liquide jest francuską firmą specjalizującą się w produkcji gazów technicznych i medycznych. Jest również jednym z liderów w tym sektorze na poziomie międzynarodowym. Działalność firmy obejmuje różne dziedziny, głównie gazy przemysłowe i medyczne, takie jak tlen, azot, wodór i gaz do syntezy, ale także urządzenia i usługi do kontroli systemów płynów oraz zarządzania gazami i cieczami chemicznymi, które stanowią 95,7% jej obrotów, jak również urządzenia do spawania i cięcia oraz chemikalia wysokowartościowe, które stanowią 2,3% jej obrotów, lub produkty do nurkowania bezpośrednio związane z jej główną działalnością. Pozostałe 2% obrotów grupy dotyczy działalności inżynieryjnej i budowlanej w zakresie zakładów produkcji gazu oraz wytwarzania produktów zaawansowanych technologicznie.

Rynek Air Liquide jest głównie europejski, ale obejmuje również pozostałe kraje świata. I tak, tylko 12,9% przychodów firmy jest generowanych we Francji, a 23,6% w pozostałych krajach Europy. Ponadto 32,9% sprzedaży przypada na Stany Zjednoczone, 21,7% na region Azji i Pacyfiku, a 3,1% na Afrykę i Bliski Wschód.

Klientami Air Liquide są głównie przemysłowcy i duzi przemysłowcy. W przypadku przemysłu wielkoskalowego jest on skierowany głównie do użytkowników gazów i rozwiązań energetycznych o dużej objętości, działających w różnych sektorach, takich jak chemiczny, petrochemiczny, rafineryjny i metalurgiczny.

Dostawy gazu i innych rodzajów energii odbywają się za pośrednictwem bezpośrednich rurociągów utworzonych i zarządzanych bezpośrednio przez Air Liquide, która dysponuje siecią ponad 7000 km takich rurociągów, co stanowi największą sieć na świecie.

Jednak inne mniejsze branże również stanowią część portfela klientów Air Liquide, w tym rzemieślnicy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Oczywiście są to również firmy, które zużywają gaz, ale w mniejszych ilościach. Klienci ci pochodzą z różnych sektorów, takich jak przemysł spożywczy, obróbka cieplna metali, produkcja szkła lub formatowanie niektórych części metalowych. W tym przypadku Air Liquide nie korzysta z sieci dostaw rurociągowych, lecz dostarcza swoje produkty bezpośrednio do zakładu klienta w specjalnych opakowaniach. W tym celu grupa może liczyć na flotę ponad 10 000 tankowców, które przemierzają świat pod marką Gaz Industriels Services.

 

Klienci Grupy Air Liquide w innych sektorach działalności :

Oczywiście, sektor przemysłowy i przemysł wielkogabarytowy nie są jedynymi sektorami, w których Air Liquide wykorzystuje swoje produkty. Przykładowo, do klientów Grupy należą również specjaliści z branży elektronicznej, tacy jak producenci półprzewodników, ekranów TFT-LCD oraz producenci z sektora fotowoltaicznego. Dostarcza tym firmom określone gazy o wysokiej czystości, a także płynne chemikalia i sprzęt do stosowania tych produktów.

Air Liquide współpracuje również z firmami z sektora opieki zdrowotnej, szczególnie w zakresie opieki domowej, poprzez różne spółki zależne, takie jak VitalAire i Orkyn. Dostarcza tlen i specjalistyczny sprzęt medyczny oraz zajmuje się koordynacją działań pracowników służby zdrowia i ich pacjentów. Oczywiście, Air Liquide zaopatruje również szpitale, gdyż obecnie jest głównym dostawcą usług dla szpitali we Francji poprzez swoją spółkę zależną Air Liquide Santé France. Odpowiada za produkcję, dystrybucję, rozwój, instalację i konserwację sprzętu oraz innych rozwiązań technicznych. Odpowiada również za szkolenie pracowników służby zdrowia w zakresie stosowania tych urządzeń i produktów.

Air Liquide produkuje niektóre gazy medyczne, takie jak tlen, podtlenek azotu, ksenon, mieszaninę O2/N2O i tlenek azotu, a także gazy do urządzeń medycznych, takie jak ciekły azot i CO2. Air Liquide dostarcza również do szpitali i ośrodków medycznych produkty i rozwiązania w zakresie higieny i dezynfekcji poprzez inne spółki zależne, takie jak Laboratoires Anios we Francji czy Schulke w Niemczech, a także produkty i urządzenia do sterylizacji narzędzi chirurgicznych. Ponadto Air Liquide produkuje również urządzenia medyczne, takie jak sprzęt do wentylacji i anestezji oraz zawory redukujące ciśnienie poprzez swoją spółkę zależną Air Liquide Medical Systems.

 

Rozwój innych działań uzupełniających przez Air Liquide i jej spółki zależne:

Oprócz głównych sektorów działalności, które właśnie wymieniliśmy i w których Air Liquide prowadzi swoją działalność, musimy podkreślić fakt, że firma ta stale rozwija się w innych, uzupełniających obszarach, o których również warto wiedzieć, takich jak

 • Spółka zależna Air Liquide Welding integruje firmę Soudure Autogène Française, która prowadzi działalność w zakresie spawania łukowego i spawania autogenicznego. (Ta spółka zależna została sprzedana w 2017 r.)
 • Działalność w zakresie chemii specjalistycznej.
 • Działalność inżynieryjna i budowlana, w tym budowa własnych jednostek produkcyjnych Air Liquide oraz jednostek należących do niektórych innych klientów zewnętrznych.
 • Działalność w sektorze lotniczym i kosmicznym poprzez różne partnerstwa z agencjami kosmicznymi, zwłaszcza w zakresie dostaw paliwa do rakiet kosmicznych.
 • Na koniec należy zauważyć, że Air Liquide sprzedał niedawno, w 2016 roku, spółce Montagu Private Equity swoją spółkę zależną specjalizującą się w nurkowaniu, w skład której wchodziła firma Aqua Lung/La spirotechnique.

Ważne jest również przyjrzenie się bardzo obiecującemu obszarowi, którym Air Liquide interesuje się od kilku lat i w który zainwestowała w 2016 roku. Jest to dynamicznie rozwijająca się sieć stacji paliw wykorzystujących różne rodzaje energii, które oferują użytkownikom alternatywne źródła energii i paliwa, głównie paliwa naturalne, takie jak sprężony gaz ziemny, skroplony gaz ziemny lub ciekły azot. Na przykład osoby zajmujące się transportem drogowym mogą teraz doładowywać swoje pojazdy chłodnicze. Grupa planuje również dodanie wodoru do gamy źródeł energii oferowanych na tych stacjach.

Konkurencję

Grupa Air Liquide jest niewątpliwie pionierem w swoim sektorze działalności i światowym liderem w tej dziedzinie. Jednak mimo że bezpośrednia konkurencja ogranicza się do trzech dużych firm, ich udział w rynku może w każdej chwili spaść na korzyść jednej z nich, dlatego tak ważne jest ich poznanie. Oto szczegóły dotyczące głównych konkurentów Air Liquide.

Linde AG

Linde AG, niemiecka grupa z branży gazowej i inżynieryjnej, jest głównym konkurentem Air Liquide. Co więcej, firma ma siedzibę w Europie, co czyni ją poważnym konkurentem, któremu należy się bacznie przyglądać.

Praxair

Praxair jest również poważnym konkurentem dla Air Liquide. Jest to największy dostawca gazów przemysłowych w Ameryce Północnej i Południowej oraz jeden z największych na świecie w tym sektorze.

Air Products and Chemicals

Air Products and Chemicals to amerykańska grupa przemysłowa o zasięgu międzynarodowym, specjalizująca się w produkcji gazów technicznych i medycznych. Siedziba firmy znajduje się w Allentown w Pensylwanii, w regionie Lehigh Valley w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest ona jednym z największych pracodawców.


Sojusze strategiczne

W ostatnich latach Grupa Air Liquide nawiązała również przemyślane partnerstwa z innymi dużymi firmami, które proponujemy tutaj szczegółowo omówić.

Toyota

W 2013 roku w Japonii, Air Liquide podpisał partnerstwo z Toyota Tsusho w celu dostarczania wodoru do pojazdów elektrycznych.

Carrefour

W 2017 roku partnerzy Air Liquide i Carrefour zainaugurowali działalność nowej stacji czystej energii w Servon. Będzie dostarczać przewoźnikom bioGNV i azot do urządzeń chłodniczych.

ArcelorMittal

Air Liquide i ArcelorMittal, wiodący producent stali na świecie, podpisały ostatnio dwie długoterminowe umowy na dostawy tlenu, azotu i argonu do zakładów produkcyjnych ArcelorMittal zlokalizowanych w portach przemysłowych Fos-sur-Mer i Dunkierka we Francji.

PAO Severstal

W 2019 roku Air Liquide zawarła również partnerstwo z grupą stalową PAO Severstal w zakresie dostaw tlenu, azotu i argonu w Rosji. W ramach tej umowy Air Liquide zapłaci 50 mln euro za budowę najnowocześniejszej jednostki rozdziału powietrza (ASU), która poprawi efektywność energetyczną i wpływ na środowisko procesu produkcyjnego Severstal.

Yankuang

W tym samym roku grupa ogłosiła również zawarcie ważnego partnerstwa w Chinach, podpisując protokół ustaleń z grupą górniczo-chemiczną Yankuang w celu rozwoju sektora energii wodorowej w tym kraju.

Handluj akcjami Air Liquide!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje Air Liquide
Korzyści i mocne strony akcji Air Liquide jako instrumentu giełdowego

Akcje Air Liquide to walor, który ma wiele zalet jako medium inwestycyjne online.

 • Po pierwsze, firma zajmuje wiodącą pozycję na arenie międzynarodowej w sektorze gazów technicznych i medycznych. Struktura firmy, która dzieli się na trzy główne obszary: gazy przemysłowe i usługi, inżynieria i budownictwo oraz rynki globalne i technologie/sprzęt dla przemysłu kosmicznego, lotniczego i kriogenicznego, jest również prawdziwym atutem tej zdywersyfikowanej firmy.
 • Grupa Air Liquide korzysta również z dobrego podziału swoich przychodów według stref geograficznych, ponieważ około 36% przychodów generuje w obu Amerykach, 38% w Europie i 23% w regionie Azji i Pacyfiku.
 • Strategia pozycjonowania się na różnych prężnych i defensywnych rynkach, takich jak zdrowie czy kogeneracja, nadaje jej interesujący, innowacyjny i awangardowy wymiar.
 • Air Liquide to także akcje, które przyciągają wielu inwestorów dzięki swoim dość optymistycznym wynikom w ciągu ostatnich 30 lat. W ciągu ostatnich dziesięcioleci wzrost wynosił ponad 6% rocznie, przy średnim wzroście zysku na akcję o 7,2% i dywidendy o 8,2%.
 • Air Liquide oferuje również szczególnie interesujący i solidny model biznesowy, oparty na kontraktach wieloletnich, które stanowią jedną trzecią przychodów generowanych przez kontrakty 20-letnie, oraz na długoterminowych partnerstwach przemysłowych, które pozwalają Grupie lepiej przewidywać przyszłe wyniki i wysoką rentowność, która zapowiada marżę operacyjną na poziomie 25%.
 • Wreszcie, Air Liquide jest w stanie utrzymać swoich akcjonariuszy dzięki wskaźnikowi wypłaty dywidendy, który przekracza 50% zysków oraz programom bonusowych akcji co dwa lata. Przez ponad 20 lat akcje te osiągały lepsze wyniki niż indeks CAC 40, a dzięki ciągłemu wzrostowi zysków od ponad wieku są obecnie uważane za podstawowy portfel akcji.
Negatywne czynniki wpływające na akcje Air Liquide
Wady i słabe strony akcji Air Liquide jako instrumentu giełdowego

Oczywiście, akcje Air Liquide mają nie tylko zalety dla inwestorów i przed rozpoczęciem handlu nimi online należy również wskazać niektóre słabe punkty tej spółki przed zakupem lub sprzedażą tych akcji.

 • Po pierwsze, działalność Grupy Air Liquide jest uważana za wysoce kapitałochłonną. Ponadto nastąpił wzrost cen w kontraktach Grupy typu "take-or-pay", których wpływ nie jest natychmiastowy i które sprzyjają ochronie marż w perspektywie średnioterminowej.
 • Ponadto firma odczuwa obecnie negatywne skutki spowolnienia światowej produkcji przemysłowej. Najbardziej ucierpiały oddziały zajmujące się elektroniką, inżynierią i budownictwem, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, gdzie obecnie mają przerwę w działalności.
 • Wreszcie, Air Liquide również doświadcza znacznego pogorszenia zadłużenia, pomimo podwyższenia kapitału jesienią 2016 roku, mającego na celu sfinansowanie oferty przejęcia Airgas.
Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jak dystrybuowany jest kapitał Air Liquide?

Kapitał Air Liquide, czyli inaczej mówiąc jej udziały, jest podzielony pomiędzy różne rodzaje udziałowców. Tak więc obecnie, tj. w maju 2020 roku, 32% kapitału tej grupy znajduje się w rękach akcjonariuszy indywidualnych. 18% tego kapitału należy do francuskich inwestorów instytucjonalnych, a pozostałe 50% kapitału jest w posiadaniu zagranicznych inwestorów instytucjonalnych. Oczywiście rozkład ten może z czasem ulec zmianie.

Czy Grupa Air Liquide rozdaje bezpłatne akcje?

Air Liquide wielokrotnie rozdawał akcje premiowe, ostatnia taka akcja miała miejsce w 2019 roku. Grupa robi to mniej więcej co dwa lata, przyznając jedną akcję premiową średnio na każde dziesięć posiadanych akcji, z wyjątkiem 2002 r., kiedy to jedna akcja premiowa przypadała na każde osiem posiadanych akcji, oraz 2010 r., kiedy to jedna akcja premiowa przypadała na każde piętnaście posiadanych akcji. W 2016 r., w związku z przejęciem Airgas, Grupa nie oferowała żadnych bezpłatnych akcji.

Jaka jest polityka dywidendowa Air Liquide?

Polityka Air Liquide zakłada wypłatę rocznej dywidendy, która w ciągu ostatnich trzydziestu lat rosła o 8,7% rocznie, tj. od 40 do 55% zysku netto Grupy, a pozostała część jest przeznaczana na rozwój firmy poprzez inwestycje przemysłowe, wykupy i innowacje. Air Liquide wypłaca również premię lojalnościową w postaci 10% dodatkowej dywidendy dla akcjonariuszy, którzy posiadają swoje akcje przez ponad dwa lata.

Dlaczego cena akcji Air Liquide spada?

Na cenę akcji Air Liquide może mieć wpływ kilka czynników, które mogą spowodować jej spadek, takich jak sytuacja gospodarcza. Air Liquide jest firmą, która działa w wielu sektorach gospodarki, takich jak przemysł, zdrowie, energia, środowisko itp. Dlatego też jakiekolwiek pogorszenie warunków gospodarczych na świecie lub w którymkolwiek z tych sektorów może mieć negatywny wpływ na działalność i wyniki Air Liquide, co może spowodować spadek ceny akcji. Air Liquide wykorzystuje wiele surowców do produkcji swoich wyrobów, w tym gazów przemysłowych. Wahania cen tych surowców mogą mieć wpływ na koszty produkcji Grupy Air Liquide, a tym samym na jej wyniki finansowe i cenę akcji.Air Liquide jest światowym liderem w dziedzinie gazów technicznych i związanych z nimi usług, ale na swoich rynkach spotyka się z silną konkurencją. Zmiany na konkurencyjnym rynku mogą wpłynąć na wyniki Air Liquide, a w konsekwencji na cenę akcji.

Gdzie i jak kupować lub sprzedawać akcje Air Liquide?

Kupno lub sprzedaż akcji Air Liquide można przeprowadzić za pośrednictwem brokera internetowego lub banku internetowego, który oferuje usługi handlowe. Ważne jest, aby wybrać zaufanego brokera, który oferuje niezawodną i bezpieczną platformę handlową. Akcje Air Liquide są notowane na rynku Euronext Paris, więc można je kupić lub sprzedać za pośrednictwem platformy handlowej specjalizującej się w tym rynku. Inwestorzy mogą również kupować lub sprzedawać akcje Air Liquide poprzez CFD (kontrakty na różnicę) oferowane przez niektórych brokerów. Należy pamiętać, że zakup akcji wiąże się z ryzykiem i inwestorzy powinni być świadomi tego ryzyka przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Zaleca się śledzenie wiadomości o spółce, monitorowanie wyników finansowych i zapoznanie się z analizą rynku przed podjęciem decyzji o zakupie lub sprzedaży akcji Air Liquide.

Handluj akcjami Air Liquide!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.