Handluj akcjami ING!
ING

Kurs akcji ING - analiza ceny na giełdzie

Handluj akcjami ING!
KUP
SPRZEDAJ

Twój kapitał jest zagrożony
 
Wykres dostarczony przez TradingView

W spółki finansowe notowane na rynku europejskim mogą inwestować osoby, które chcą spekulować na giełdzie. Wśród tych akcji interesujące do zbadania są akcje Grupy ING. Przedstawimy tu zatem szczegółowo działalność tej grupy, a także historyczną analizę kursu jej akcji, która będzie przydatna przed zakupem lub sprzedażą akcji ING.

Elementy, które mogą mieć wpływ na kurs tego aktywa:

Analiza nr 1

Po pierwsze, trzeba będzie śledzić wszystkie operacje Grupy ING w ramach jej strategii ekspansji międzynarodowej. Zazwyczaj wiąże się to z tworzeniem spółek joint venture z lokalnymi firmami, ale może również skutkować przejęciem zagranicznych banków.

Analiza nr 2

Poza samą strategią ekspansji, wszystkie fuzje i przejęcia przeprowadzane przez ING direct mogą być bardzo ciekawymi punktami wejścia na rynek.

Analiza nr 3

Należy również uważnie obserwować dywersyfikację portfela produktów i usług bankowych oferowanych przez grupę. Dodając nowe usługi do już istniejących, ING mogłoby bowiem zdobyć nowe segmenty populacji, a tym samym pozyskać nowych klientów.

Analiza nr 4

Oczywiście, podobnie jak w przypadku wszystkich spółek z sektora bankowego, należy monitorować wszelkie zmiany w regulacjach rządowych czy EBC, które będą miały bezpośredni wpływ na działalność ING.

Analiza nr 5

Sytuacja gospodarcza w Europie, która pozostaje głównym rynkiem ING, jest również elementem, który należy monitorować, ponieważ bezpośrednio wpływa na zapotrzebowanie konsumentów na produkty bankowe (głównie kredyty i oszczędności).

Analiza nr 6

Wreszcie, należy wiedzieć, że sektor ubezpieczeń, który ING Direct Group stara się rozwijać, podlega takim samym zagrożeniom, jak inne firmy z tego sektora. Również klęski żywiołowe mogą być źródłem znacznych strat dla tej grupy i w zależności od ich zasięgu i obszaru dotkniętego klęską, wpływać na rentowność grupy na tyle, by wpłynąć na obniżenie ceny jej akcji.

Kurs akcji ING - analiza ceny na giełdzie
Kupić akcje ING
Sprzedać akcje ING
Twój kapitał jest zagrożony

Ogólna prezentacja spółki ING

Aby zrozumieć, jak prawdopodobnie będzie się kształtował kurs akcji ING w czasie, należy zrozumieć, w jaki sposób ta spółka generuje swoje przychody i jakie są jej główne źródła zysku. Dlatego też oferujemy Państwu szczegółową prezentację akcji ING ze szczegółami dotyczącymi jej działalności i generowanych przez nią obrotów w podziale na sektory, a także na obszary geograficzne. Te informacje pozwolą Ci udoskonalić analizę wyników grupy, a tym samym analizę ceny jej akcji przed zakupem lub sprzedażą.

ING Groep N.V. jest wiodącą grupą usług finansowych w krajach Beneluksu, oferującą pełen zakres usług bankowych i ubezpieczeniowych dla ponad 38 milionów klientów na całym świecie. Założona w 1991 roku firma ma siedzibę w Amsterdamie, w Holandii, i jest notowana na giełdzie Euronext Amsterdam.

Bankowość detaliczna jest główną działalnością ING, generującą 84% jego całkowitych przychodów. Działalność ta jest podzielona pomiędzy Holandię (32,3%), Belgię (18,6%), Niemcy (18,6%) i inne kraje (30,5%). ING oferuje pełen zakres produktów i usług bankowych dla osób fizycznych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych korporacji. Bankowość detaliczna ING charakteryzuje się podejściem zorientowanym na klienta, z innowacyjnymi usługami internetowymi i wyjątkowym doświadczeniem użytkownika.

Bankowość korporacyjna ING stanowi 31% jego całkowitych przychodów. Dział ten świadczy usługi korporacyjne i inwestycyjne dla swoich klientów instytucjonalnych, w tym kredyty, emisje obligacji, fuzje i przejęcia oraz usługi w zakresie rynków kapitałowych. ING jest uznawany za swoją wiedzę w zakresie zrównoważonych finansów - w 2021 roku został uznany za najlepszy bank w Europie w zakresie zrównoważonych finansów.

Wreszcie, inne rodzaje działalności ING, takie jak ubezpieczenia, leasing i specjalistyczna działalność finansowa, stanowią 4% jego całkowitych przychodów.

Na koniec 2022 roku ING będzie miał 640,8 mld euro depozytów pod zarządzaniem.

Konkurencję

Przyjrzyjmy się przez chwilę głównym rywalom Grupy ING, przedstawiając najważniejszych konkurentów w sektorze bankowym i ubezpieczeniowym.

ABN AMRO

w niderlandzkim sektorze bankowym najważniejszym konkurentem ING jest niderlandzki bank komercyjny i inwestycyjny ABN AMRO. Wchodzi w skład indeksu giełdowego AEX. Należy zauważyć, że firma została następnie przejęta przez konsorcjum kilku banków, w tym Fortis, RBS i Santander, w 2007 r., co stanowi największe przejęcie w historii sektora bankowego, o wartości ponad 70 mln euro.

BPCE

Kolejną grupą bankową bezpośrednio konkurującą z ING jest BPCE, która jest wspólnym organem centralnym Banque Populaire i Caisse d'Epargne we Francji. Grupa ta powstała w wyniku połączenia w 2009 r. Caisse Nationale des Caisses d'Epargne i Banque Fédérale des Banques Populaires. Grupa BPCE jest zatem drugą co do wielkości po Crédit Agricole instytucją bankowości spółdzielczej na świecie i obejmuje wszystkie spółki, które wcześniej tworzyły dwie grupy bankowe, a także ich własne lub wspólne spółki zależne.

Crédit Agricole

Kolejny gigant europejskiego sektora bankowego, Crédit Agricole specjalizował się kiedyś w usługach dla rolnictwa i nadal jest największą siecią banków spółdzielczych i wzajemnych na świecie. We Francji jego sieć obejmuje 39 banków regionalnych Crédit Agricole, a jego spółka holdingowa Crédit Agricole SA jest notowana na giełdzie Euronext Paris i wchodzi w skład indeksu giełdowego CAC 40.

Santander 

Poważnym konkurentem w tym sektorze jest również hiszpańska grupa bankowa Santander, która jest jednym z największych banków w Europie. Oczywiście, firma jest notowana na giełdzie w Madrycie, ale także w Londynie, Mediolanie i Nowym Jorku, zatrudnia ponad 182 000 osób, obsługuje ponad 90 milionów klientów i posiada 13 390 oddziałów na całym świecie. Grupa bankowa koncentruje się na kilku głównych rynkach z Hiszpanią, Portugalią, Niemcami, Wielką Brytanią, Brazylią, Meksykiem, Chile, Argentyną i USA.

AEGON

Przejdźmy do drugiego sektora, w którym działa Grupa ING, czyli do sektora ubezpieczeń. Tutaj jednym z głównych konkurentów jest grupa AEGON, która jest obecnie drugim co do wielkości ubezpieczycielem w Holandii. Ale działa również w Stanach Zjednoczonych i jest również udziałowcem w ING z udziałem 6,3%.

Ageas

Ostatnim konkurentem w sektorze ubezpieczeń jest Ageas Group, znana wcześniej pod nazwą Fortis, belgijska grupa ubezpieczeniowa notowana na giełdzie Euronext. Powstała w wyniku połączenia w 1990 r. AMEV, holenderskiego ubezpieczyciela, VSB Groep, holenderskiej grupy bankowej, oraz AG Group, belgijskiego ubezpieczyciela, a następnie dokonała kilku przejęć, szczególnie w krajach Beneluksu.


Sojusze strategiczne

AXA

W 2018 roku ING i AXA ogłosiły wyłączne, długoterminowe, obejmujące wiele krajów partnerstwo bancassurance, którego celem jest dostarczanie produktów ubezpieczeniowych i powiązanych usług za pośrednictwem scentralizowanej cyfrowej platformy ubezpieczeniowej. ING wniesie swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie bankowości internetowej, a AXA wniesie swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie modułowych i innowacyjnych produktów i usług ubezpieczeniowych. AXA będzie oferować klientom ING ubezpieczenia majątkowe i wypadkowe, zdrowotne i życiowe w ponad 6 różnych krajach, w tym we Francji, Niemczech, Włoszech, Czechach, Austrii i Australii.

Stardekk

Firma ta, która tworzy systemy rezerwacji online dla zakwaterowania i restauracji oraz jest jednym z głównych graczy na rynku oprogramowania w chmurze, nawiązała również strategiczne partnerstwo z Grupą ING. Celem jest wzmocnienie międzynarodowej pozycji spółki poprzez udział finansowy ING Belgia w tej spółce. Dzięki temu finansowaniu, Stardekk będzie w stanie rozszerzyć swoją międzynarodową sieć, poszerzyć i pogłębić ofertę produktów oraz dać prawdziwy impuls do rozwoju swojej organizacji.

Handluj akcjami ING!
Twój kapitał jest zagrożony. Wyniki nie są wyznacznikiem przyszłych wyników i nie są stałe w czasie.
Pozytywne czynniki wpływające na akcje ING
Korzyści i mocne strony akcji ING jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, Grupa ING ma silną przewagę w postaci marki, która jest bardzo popularna wśród ogółu społeczeństwa. Wystarczy spojrzeć na różne porównywarki ofert bankowych, aby przekonać się, że bank ten często plasuje się w czołówce, co oczywiście pomaga mu w pozyskiwaniu nowych klientów.

Inwestorzy giełdowi doceniają również dobrą sytuację finansową grupy. W sektorze bankowym niewielu firmom udaje się wypracować stabilne i uspokajające wyniki, a ING jest jedną z nich. Również w tym przypadku może to prowadzić do większego zainteresowania akcjonariuszy tymi akcjami niż akcjami konkurencyjnych grup bankowych.

Chociaż ING jest przede wszystkim bankiem znanym na rynku francuskim, jest to również firma międzynarodowa. Rzeczywiście, od wielu lat ING ma prawdziwą strategię ekspansji w pozostałych częściach świata, a w szczególności utworzył spółki joint venture w niektórych krajach zagranicznych. To oczywiście daje mu przewagę nad niektórymi konkurentami, zwłaszcza w Europie, i pozwala mu lepiej zabezpieczyć się przed ryzykiem związanym wyłącznie z gospodarką francuską.

Kolejną niezaprzeczalną zaletą ING Banku jest jego korzystne pozycjonowanie w pewnych specyficznych segmentach. Dotyczy to w szczególności usług zarządzania aktywami, w których bank należy do liderów tego sektora. Dzięki temu wzmacnia swój wizerunek wśród inwestorów i zwiększa atrakcyjność ceny akcji.

Wśród różnych aktywów Grupy ING można oczywiście wymienić również jej bardzo dużą siłę roboczą. W istocie, poprzez swoje różne oddziały rozsiane po całym świecie, Grupa ING zatrudnia ponad 100 000 osób. Pracownicy ci umożliwiają sprawne oferowanie produktów i usług bankowych przy zachowaniu jakości relacji z klientami, która często jest chwalona przez krytyków.

Wreszcie, wśród zalet tej grupy i jej udziału w rynku giełdowym należy również wymienić fakt, że Grupa ING posiada już obecnie bardzo silną bazę klientów, których liczba rośnie z każdym rokiem. Obecnie ING oferuje swoje usługi ponad 85 milionom klientów w ponad 40 krajach na całym świecie. Ta bardzo duża baza klientów jest również łatwa do utrzymania i pozwala ING na pozyskanie jeszcze większej liczby klientów poprzez, między innymi, strategie oparte na ofertach sponsorskich.

Negatywne czynniki wpływające na akcje ING
Wady i słabe strony akcji ING jako instrumentu giełdowego

Po pierwsze, jeśli interesuje Cię ogólnie sektor bankowy, to zapewne zdajesz sobie sprawę, że jest on niezwykle konkurencyjny. W rzeczywistości, oprócz głównych francuskich i europejskich historycznych graczy w tej dziedzinie, którzy mają duży udział w rynku, ING coraz częściej musi stawiać czoła niektórym bankom nowej generacji i bankom w 100 % internetowym. Grupa ING również stworzyła swoją własną ofertę bankowości internetowej, aby przeciwstawić się tym czystym graczom. Konkurencja jest szczególnie silna na rynku ubezpieczeń, gdzie ING ma trudności z pozycjonowaniem się pomimo licznych wysiłków w tym zakresie w ciągu ostatnich kilku lat. Zagrożenie pochodzi więc z różnych segmentów, nie tylko z segmentu bankowego.

Inny słaby punkt grupy ING, który może mieć negatywny wpływ na cenę akcji, dotyczy zysków osiąganych przez ten bank, które są mało regularne. Rzeczywiście, chociaż ogólna sytuacja finansowa tej firmy jest dobra, jak wspomnieliśmy powyżej wśród mocnych stron grupy, zyski ulegają znacznym wahaniom z roku na rok.

Podane tu informacje mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą być wykorzystywane bez przeprowadzenia dokładnej analizy fundamentalnej tego papieru wartościowego, uwzględniającej w szczególności dane zewnętrzne, przyszłe publikacje i wszelkie aktualności fundamentalne, które mogą zmienić te mocne i słabe strony lub uczynić je bardziej lub mniej uciążliwymi. Przedmiotowe informacje nie stanowią w żadnym wypadku rekomendacji do celów przeprowadzania transakcji.

Najczęściej zadawane pytania

Jak kształtuje się dywidenda z akcji ING?

Jeśli chodzi o ewolucję dywidendy z akcji Grupy ING, zauważamy, że dywidenda ta wyniosła 0,69 EUR netto na akcję za rok 2019, co oznacza yield na poziomie 11,88%. Na rok 2020 prognozy wskazują na dywidendę netto na akcję w wysokości 0,34 euro, czyli yield na poziomie 5,82%, a na rok 2021 prognozy wskazują na razie na dywidendę netto na akcję w wysokości 0,45 euro, czyli yield na poziomie 7,75%.

Jakie są główne cele finansowe Grupy ING?

Grupa ING regularnie informuje o swoich celach finansowych. Niedawno opublikowała cel na 2020 r., którym jest obrót w wysokości 17 764 mln euro, czyli EBITDA na poziomie -3%. Jeśli chodzi o prognozy długoterminowe, odnotowujemy również cel w zakresie obrotów na poziomie 17 970 mln euro na rok 2021, przy EBITDA na poziomie 1%, odpowiadającym temu osiągniętemu w roku 2019.

Kiedy jest najlepszy czas na zakup akcji ING?

Jeśli chcesz kupić akcje ING online lub wymienić je na akcje, musisz znaleźć najlepszy moment, aby to zrobić. Dlatego zaleca się uważnie śledzić wiadomości, które mogą mieć wpływ na tę akcję w górę, takie jak publikacja optymistycznych wyników lub prognoz lub innych ważnych operacji, pamiętając, aby systematycznie sprawdzać, czy analiza techniczna porusza się w tym samym kierunku, co te sygnały.

Handluj akcjami ING!

eToro to oferująca szeroką paletę aktywów platforma, która umożliwia inwestowanie w akcje i kryptowaluty, a także w kontrakty CFD.

Należy pamiętać, że kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi i korzystanie z nich wiąże się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu stosowania dźwigni finansowej. Inwestując w kontrakty CFD u tego dostawcy, {etoroCFDrisk}% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze. Należy upewnić się, że rozumie się, jak działają kontrakty CFD, i zastanowić się, czy można sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Wyniki historyczne nie są gwarancją wyników przyszłych. Przedstawiona historia inwestowania jest krótsza niż 5 lat i może okazać się niewystarczająca jako podstawa do podejmowania decyzji iwnestycyjnych.

Kopiowanie transakcji to usługa zarządzania portfelem świadczona przez eToro (Europe) Ltd., która jest autoryzowana i regulowana przez Cyprus Securities and Exchange Commission.

Inwestowanie w kryptoaktywa jest nieuregulowane w niektórych krajach UE i Wielkiej Brytanii. Brak ochrony konsumenta. Twój kapitał jest narażony na ryzyko

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.