Uitleg van shortselling

In de aandelenhandel, zoals in alle vormen van handel, zijn er algemeen gebruikte beleggingstechnieken en -methoden die de uitvoering van nauwkeurige en doeltreffende strategieën mogelijk maken. Een van de populairste van deze methoden, short selling, is de moeite waard om te leren kennen, omdat het kan worden toegepast op vele aandelenmarkt activa. Hier volgt enige uitleg over deze beleggingstechniek op de beurs.  

Online aandelen verkopen!
77% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Uitleg van shortselling

Wat is een korte verkoop?

Short selling is een specifieke methode om op de aandelenmarkt te beleggen. Het is iets heel anders dan de traditionele beleggingsmethode waarbij een aandeel wordt gekocht om het later te verkopen en een meerwaarde te realiseren als de koers stijgt, en het werkt zelfs omgekeerd.

Samengevat kan short selling worden omschreven als het verkopen van effecten voordat u ze bezit. In dit geval is het de tussenpersoon of makelaar die deze effecten leent in ruil voor de betaling van rente voor rekening van de belegger. Voor de investeerder bestaat de methode erin te wachten op een daling van de prijs van de geleende activa om ze tegen een lagere prijs terug te kopen en aldus winst te maken op het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs.

 

Welke aandelen kunnen short worden verkocht?

Short selling is een van de enige methoden om winst te maken wanneer de koers van een aandeel daalt. Omdat het gaat om het speculeren op de waardedaling van een onderneming, is short selling in sommige landen, zoals Griekenland en Venezuela, nog steeds verboden. Sommige ondernemingen verbieden ook short selling van hun effecten. Dit is bijvoorbeeld het geval voor Michelin of Lagardère.

Gelukkig is short selling toegestaan in de meeste Europese landen, alsook in Japan en de Verenigde Staten. Maar in Frankrijk kunnen alleen effecten die in aanmerking komen voor de SRD of Service de Règlement Différé vanuit een traditionele effectenrekening short worden verkocht.

 

De voordelen van short selling :

In deze tijden van economische crisis en wanneer de financiële markten vaker bearish dan bullish zijn, is short selling een steeds populairdere methode voor beleggers omdat het de mogelijkheid biedt winst te maken ondanks slechte marktomstandigheden. Daarom zijn er wetten om ze te beperken.

Dit is het belangrijkste voordeel van deze beleggingsmethode, die u in staat stelt van nieuwe kansen te profiteren in perioden die niet bevorderlijk zijn voor een koersstijging, zoals momenteel het geval is.

Short selling kan uiteraard worden gebruikt als aanvulling op traditionele beleggingen, met name om het risico van verliezen op bepaalde activa af te dekken.

 

Voorbeeld van een korte verkoop:

Om beter te begrijpen hoe een korte verkoop werkt, volgt hier een concreet voorbeeld:

Stel dat u besluit om 10 aandelen van bedrijf X short te verkopen voor 35 euro per stuk. Aan het eind van de handelsmaand zijn deze aandelen nu 30 euro waard. Daarom besluit u deze aandelen terug te kopen om van het prijsverschil te profiteren.

In dit geval is de meerwaarde gelijk aan het verschil tussen de verkoopprijs en de terugkoopprijs, vermenigvuldigd met het aantal betrokken aandelen, d.w.z. :

Winst = (35-30)x10 = 50

Uw brutowinst is dus € 50 op deze transactie. Van dit resultaat moet u natuurlijk wel het bedrag aftrekken van de rente op de lening die u bij uw tussenpersoon of makelaar hebt afgesloten, alsook het bedrag van de dividenden die rechtstreeks aan de shortkoper zullen worden betaald.

 

Wanneer en waarom short gaan?

Er zijn vele redenen waarom een belegger of institutionele belegger short zou willen verkopen. Wij zullen hier uitleggen wanneer en waarom u deze strategie moet gebruiken, vooral met CFD's die short posities toelaten.

In de eerste plaats is de meest gebruikelijke reden voor short selling dat het beleggers de kans biedt om in de markt te beleggen, zelfs wanneer deze daalt. Deze strategie vergroot dus de strategische kansen door prijsdalingen en crisissituaties interessant te maken. Maar dit is niet het enige gebruik van short selling in de handelswereld.

Sommige traders gebruiken deze methode inderdaad ook om een hedging strategie uit te voeren, ook wel hedging genoemd. Dit houdt in dat u een shortpositie opent die u kan helpen om potentiële verliezen op een longpositie in hetzelfde activum tijdens een ongunstige periode te beperken. Deze short positie zal dan worden gesloten zodra de uptrend terugkeert. Dit is een zeer gebruikelijke strategie die door beleggers wordt toegepast om het risico te beperken. Maar deze strategie kan nog verder gaan. Stel dat u een kooppositie hebt ingenomen op verschillende aandelen van een aandelenindex. Het is dan mogelijk een short positie te openen op de waarde van de index zelf en uw verliezen te dekken wanneer de aandelen in waarde dalen, terwijl u tegelijkertijd winst maakt op de totale waarde van de index.

Voordat u short gaat, moet u zich echter bewust zijn van de risico's die deze strategie inhoudt, ondanks de vele voordelen. Bij gebruik van een short positie is er immers geen echte limiet aan de potentiële verliezen. Short verkopen met CFD's kan immers tot grote verliezen leiden, aangezien de prijs van een activum onbeperkt kan stijgen, terwijl de daling ervan hoe dan ook bij nul zal stoppen, aangezien een prijs nooit negatief kan zijn. Daarom raden wij u aan altijd een stoplossorderop deze posities te plaatsen om uw verliezen te beperken.

 

Gebruik van hefboomwerking bij een korte verkoop:

Of u nu kiest voor short selling met SRD of CFD's, u kunt natuurlijk ook profiteren van het hefboomeffect op deze posities. In alle gevallen zal het door uw makelaar aangeboden hefboomniveau hetzelfde zijn, of u nu een koop- of een verkooppositie inneemt, en dit wordt uitsluitend bepaald door het effect waarin u belegt.

De huidige brokers gebruiken immers verschillende hefbomen, afhankelijk van het soort activa waarin u belegt en dus van de betrokken financiële markten. Zo zullen de meest volatiele markten minder hefboom bieden dan de minst volatiele markten, of zelfs helemaal geen hefboom, om het risico van aanzienlijke verliezen in geval van een trendombuiging te beperken.

 

Wat zijn de voornaamste risico's en gevaren van baissetransacties?

Short gaan is weliswaar interessant voor handelaren, maar kan ook gevaarlijk zijn. Dit geldt met name voor baissetransacties via de SRD, waarbij u het geld om de verkochte effecten te kopen niet hoeft aan te houden. Het enige wat hier vereist is, is de betaling van een uitgestelde afwikkelingsvergoeding of DSC, die enkele dagen na de verkoop zal worden vereffend. Indien het effect waarop de baissetransactie betrekking heeft in waarde stijgt, is de belegger dus gedwongen zijn schuld af te lossen.

Op dezelfde manier en zoals we hierboven hebben gezien, is het mogelijk om een hefboomeffect te gebruiken om een korte verkoop te doen. Dit hefboomeffect verhoogt weliswaar uw winstkansen, maar ook uw verlieskansen. Het is daarom niet aan te bevelen voor minder ervaren handelaren, die door deze hefboom en een slechte strategie snel een groot deel van hun kapitaal kunnen verliezen op één enkele transactie. Dit risico geldt zowel voor short selling als voor long posities.

Ten slotte is ook het gebruik van zogeheten automatische handel om baissetransacties uit te voeren een riskante praktijk. Dit komt omdat handelssoftware die deze methode gebruikt, speelt met krappe prijsspreidingen in de tijd en op grote schalen. Bovendien bestaat bij automatische handel met grote volumes het risico dat de koers van een activum wordt verstoord doordat dalingen worden versterkt.

 

Waarom short selling werd verboden en daarna weer werd toegestaan:

Zoals u wellicht al weet, is short selling in Frankrijk niet altijd mogelijk geweest. Vanwege de risico's en nadelen die deze strategie voor beleggers kan inhouden, heeft Frankrijk in 2008 besloten deze praktijk te verbieden. Maar uiteindelijk werd baissetransacties vanaf februari 2011 opnieuw toegestaan, op voorwaarde dat zij strenger gereglementeerd waren dan voorheen.

Hoewel Frankrijk en andere Europese landen zoals Duitsland en het Verenigd Koninkrijk dit verbod hadden ingevoerd, waren de resultaten van het verbod niet overtuigend en was het effect zeer beperkt. Bovendien beseften specialisten dat dit verbod ook bepaalde problemen en risico's met zich meebracht. Zo leidt het beperken van neerwaartse speculatie tot een kunstmatige instandhouding van de prijs van een effect en dus meestal tot een overwaardering ervan. Deze overwaardering geeft op haar beurt een vertekend signaal af aan de marktdeelnemers en maakt de situatie dus nog complexer.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat is een korte verkoop in beurstaal?

Op de aandelenmarkt is er sprake van een shorttransactie wanneer een belegger een shortpositie inneemt, d.w.z. wanneer hij anticipeert op een koersdaling van het activum waarin hij belegt, in tegenstelling tot een belegger die een longpositie inneemt en dus aandelen heeft gekocht in de overtuiging dat de koers ervan zal stijgen. Short selling is dus de verkoop van effecten op de effectenmarkt die niet in het bezit zijn van de belegger maar die kunnen worden geleend.

Hoe short je een aandeel?

Short gaan van een aandeel op de aandelenmarkt is in feite geld lenen van uw effectenmakelaar. De makelaar schiet de nodige fondsen voor om de belegger in staat te stellen een verkooppositie in te nemen in ruil voor een commissie op deze transactie. De belegger kan een positie innemen tegen de marktprijs of via een stop order.

Welke beleggingsproducten staan short selling toe?

Het is mogelijk om op de traditionele manier short te gaan op de aandelenmarkt, maar alleen met bepaalde brokers die dit toestaan en alleen op bepaalde aandelen. Er bestaan echter ook instrumenten waarmee u shortposities kunt innemen zonder dat u dit soort lening hoeft af te sluiten. Het gaat met name om CFD's of contracts for difference die door bepaalde online makelaars worden aangeboden.

Online aandelen verkopen!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.