Wat is de valutamarkt en hoe te beleggen?

De valutamarkt is een van de markten waarop kan worden belegd door te handelen in de ontwikkeling van de wisselkoersen van een valuta ten opzichte van een andere. Deze markt, ook bekend onder de naam Forex, vertoont echter bepaalde bijzonderheden die wij in een hieraan gewijd artikel willen ontdekken.  

Beleg op de valutamarkt!
{etoroCFDrisk}% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Wat is de valutamarkt en hoe te beleggen?

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens in deze activa te beleggen

Analyse nr. 1

Een relevante analyse van de prijs van een valutapaar vereist in de eerste plaats een goede technische en grafische analyse en de studie van verschillende indicatoren zoals trendindicatoren of volatiliteitsindicatoren over verschillende perioden.

Analyse nr. 2

U moet ook rekening houden met fundamentele analyse door het bestuderen van de economische kalender, die ook beschikbaar is op uw handelsplatformen en bevat alle belangrijke data om te volgen.

Analyse nr. 3

De analyse van een valutapaar omvat ook een analyse van de economische en financiële situatie van elk van de twee emitterende landen of zones. Daarom moet u bepaalde groei-indicatoren in de gaten houden, zoals het BBP, de verkoop van duurzame goederen en andere statistische gegevens die gratis beschikbaar zijn.

Analyse nr. 4

Natuurlijk is een goede monitoring van nieuws en communicatie van centrale banken ook essentieel als u een coherente en concrete investeringsstrategie wilt implementeren.

Analyse nr. 5

Tot slot zult u niet vergeten rekening te houden met het zeer speculatieve aspect van deze markt en de volatiliteit van de valutakruisingen door u te interesseren voor het sentiment van de beleggers dankzij de analyses die door professionals in dit soort activa zijn uitgevoerd.

De valutamarkt en hoe zij werkt :

De valutamarkt is dus een markt die tot doel heeft de wisselkoers, in dit geval de wisselkoers tussen de verschillende valuta's, vast te stellen. Maar Forex is ook de grootste markt ter wereld. Volgens officiële cijfers is het officiële dagelijkse handelsvolume op deze markt het hoogste van alle markten samen. De valutamarkt wordt dan ook beschouwd als de grootste, maar ook de meest liquide markt ter wereld in termen van transactievolume.

Om het belang en het specifieke karakter van de valutamarkt te begrijpen, is het van essentieel belang de verspreiding van het stelsel van zwevende wisselkoersen over de hele wereld sinds de jaren zeventig te begrijpen, evenals de technische vooruitgang, met inbegrip van de komst van hoogfrequente handelssoftware en de continue toegang tot deze markt, die ertoe hebben bijgedragen dat Forex de belangrijke handelsmarkt is geworden die het vandaag is geworden.

 

Plaats en tijdstip van notering op de deviezenmarkt :

Ondanks het aantal valuta's uit alle landen van de wereld dat zij beheert en noteert, is de valutamarkt een volledig gedematerialiseerde en gedecentraliseerde markt. Dit betekent dat de valutamarkt niet gekoppeld is aan een bepaalde effectenbeurs. Alle transacties op deze markt vinden over-the-counter plaats.

Bovendien is het mogelijk om transacties op de valutamarkt bijna continu uit te voeren, 24 uur per dag, 7 dagen per week, wat niet het geval is voor andere soorten activa, zoals aandelen die over het algemeen zijn gekoppeld aan een gelokaliseerd financieel centrum, zoals de beurzen van New York, Tokio of Parijs en waarvan de schema's zijn vastgesteld voor opening en sluiting.

Hoewel de theorie voorschrijft dat de valutamarkt altijd open moet zijn, sluit deze in werkelijkheid één keer per week tijdens de uren tussen de sluiting van de effectenbeurs op vrijdagavond om 22.00 uur aan de westkust van de Verenigde Staten en de opening op zondagavond om 22.00 uur van de Wellington Stock Exchange in Nieuw-Zeeland, waarmee de financiële week begint. Aangezien de meeste banken tijdens het weekend gesloten zijn, zijn de handelsvolumes op de valutamarkt relatief laag op zaterdag, zondag en feestdagen.

Het is ook interessant om te weten dat de valutamarkt echter grotendeels gedomineerd wordt door de City of London, aangezien meer dan een derde van de valutatransacties in de wereld daar plaatsvindt. Het valt echter op dat de invloed van de Aziatische financiële centra in de afgelopen jaren ook is toegenomen, maar momenteel nog steeds lager is dan dat van Londen.

 

De verschillende spelers op de valutamarkt en hun rol :

Op de valutamarkt zijn er verschillende spelers die verschillende rollen spelen. Deze belanghebbenden worden als volgt omschreven:

  • Particulieren en ondernemingen, meestal kleine en middelgrote ondernemingen en multinationals, zijn uiteraard aanwezig om buitenlandse valuta te kopen en te verkopen naar gelang van hun activiteiten.
  • Banken, handelsbanken, investeringsbanken en makelaars voeren er orders uit voor rekening van hun cliënten en voor eigen rekening.
  • Centrale banken en andere monetaire autoriteiten zijn uiteraard ook belangrijke spelers op de valutamarkt, aangezien zij deviezenreserves beheren en kunnen tussenkomen in de wisselkoersen van de valuta's waarvoor zij verantwoordelijk zijn.
  • Ook enkele internationale instellingen zijn vertegenwoordigd, zoals het IMF, de Wereldbank en de OESO.
  • Tenslotte spelen ook beleggingsfondsen een rol en sommige van deze fondsen zijn zelfs gespecialiseerd in valutahandel.

 

De belangrijkste valuta's op de valutamarkt :

Hoewel alle valuta's van de wereld uiteraard op de valutamarkt worden genoteerd, is de Amerikaanse dollar of USD nog steeds de referentievaluta op deze markt. In feite heeft een zeer groot deel van de handel op de Forex markt betrekking op deze valuta. Wat ook op te merken valt is dat de euro op deze ranglijst de tweede plaats inneemt en derhalve de op één na meest verhandelde valuta is, net na de Amerikaanse dollar.

Om te begrijpen hoe de valutamarkt werkt, moet men ook rekening houden met het feit dat valuta's in paren worden genoteerd. Bij elke transactie op deze markt zijn twee munteenheden betrokken. Je koopt een valuta door een andere te verkopen.

De aldus gevormde valutaparen worden ook wel "currency crosses" genoemd en het is natuurlijk en logisch dat de EUR/USD-cross de wisselkoers van de euro met de Amerikaanse dollar vertegenwoordigt, die het meest verhandeld wordt in de wereld. In feite is dit valutapaar elk jaar het onderwerp van bijna een kwart van de Forex-transacties in de wereld.

 

De soorten transacties die op de deviezenmarkt worden verricht :

Op de valutamarkt zijn er contante en termijntransacties. De contante transactie is de meest voorkomende transactie op deze markt en wordt ook wel een spot operatie genoemd. Dit houdt in dat een valuta tegen een andere wordt gekocht tegen een marktprijs met levering op D+2. Hier is de spotmarkt goed voor bijna een derde van de dagelijkse transacties op de valutamarkt.

De termijntransactie bestaat erin de prijs, de hoeveelheid en de datum van de toekomstige uitwisseling vast te stellen op het ogenblik dat de order wordt geplaatst. Het nut van deze operatie is dat zij een dekking vormt tegen wisselkoersschommelingen. Hier wordt dus, ongeacht de werkelijke prijs op de vervaldag, de transactie verricht tegen de prijs die is vastgesteld in de voorwaarden van het contract.

De verschillende deelnemers aan de valutamarkt bevinden zich derhalve dagelijks op deze markt als tegenpartij bij dekkings- of speculatietransacties. Door afdekkingstransacties kunnen banken zich indekken tegen een daling van de wisselkoersen. Voor ondernemingen maakt de valutamarkt het bijvoorbeeld mogelijk grondstoffen aan te kopen in een andere valuta dan de oorspronkelijke, door zich in te dekken tegen een ongunstige wisselkoers.

Tenslotte gaat het er bij speculatieve operaties vooral om de valuta's te kopen waarvan de waarde ten opzichte van de andere naar verwachting zal stijgen, en aldus winst te maken door deze valuta's later weer te verkopen. Hierdoor wordt een beter inzicht verkregen in de voordelen van termijntransacties voor ondernemingen en instellingen die hun activiteiten internationaal ontplooien.

Voorts moeten we in acht nemen dat futures-transacties op de OTC-markt gewoonlijk "forwards" worden genoemd, terwijl transacties op de futures-markt "futures" worden genoemd. Bepaalde andere derivaten worden gebruikt ter bescherming tegen de gevolgen van wisselkoersschommelingen, zoals swaps, valutaopties en bepaalde complexere gestructureerde producten. Swaps zijn dus goed voor bijna de helft van de volumes die vandaag op de valutamarkt worden verhandeld.

Zoals u zojuist hebt begrepen, biedt de valutamarkt sommige spelers de mogelijkheid zich met de termijnmarkt te beschermen tegen wisselkoersrisico's op hun winsten en uitgaven, maar het kan ook speculatie op de wisselkoersen van verschillende valuta's mogelijk maken.

 

Hedging en speculatie op de valutamarkt :

Zo zijn veel ondernemingen en handelsbanken actief op de valutamarkt, hoofdzakelijk voor hedging-doeleinden, maar andere spelers houden zich bezig met speculatieve transacties, zoals beleggingsfondsen of investeringsbanken die voor eigen rekening handelen om winst te genereren uit de dagelijkse wisselkoersbewegingen.

Sinds het einde van de vaste wisselkoersen in 1970 is het volume van de transacties op de valutamarkt namelijk explosief gestegen, alvorens zich enkele jaren geleden te stabiliseren. Vandaag de dag worden valutaparen immers door beleggers als volwaardige financiële activa beschouwd, zodat zij winsten of verliezen kunnen realiseren naar gelang van de schommelingen en tendensen van deze markt. De valutamarkt is niet echt een aandelenmarkt, maar de derivaten die er zijn ontwikkeld, waaronder opties en swaps, hebben de markt aantrekkelijker en populairder gemaakt voor speculatieve beleggers.

Deze speculatie op de valutamarkt is echter ook belangrijk voor de valutamarkt omdat zij de liquiditeit van deze markt waarborgt. Een belegger die zich wil indekken tegen een valutastijging moet dus die valuta kopen en zal dat alleen kunnen doen als de markt een beschikbare tegenpartij heeft, d.w.z. een verkoper van die valuta.

Natuurlijk kan speculatie op de valutamarkt ook de oorzaak zijn van sterke schommeling van bepaalde valutaparen, die soms zo ver gaan dat zij echte economische crises uitlokken die de interventie van centrale banken vereisen.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat is marge of margin call in Forex?

Bij beleggen op de valutamarkt is margin het geld dat u op uw handelsrekening moet hebben om uw open posities veilig te stellen en zo uw verliezen te betalen in geval van een slechte trend. Het bedrag van deze marge varieert van broker tot broker en van valutapaar tot valutapaar, maar is essentieel om uw posities open te houden.

Wie is de eigenaar van de valutamarkt en waar is deze gevestigd?

De valutamarkt behoort niemand in het bijzonder toe. Forex is immers een zogenaamde 'interbancaire' markt, hetgeen betekent dat alle transacties slechts tussen twee deelnemers plaatsvinden: de verkoper en de koper. Zolang het huidige banksysteem bestaat, bestaat de valutamarkt dus ook. De Forex markt is derhalve niet gebonden aan een bepaald land of een bepaalde gouvernementele organisatie.

Wat zijn de openingstijden van de valutamarkt?

De wissel- of valutamarkt heeft het bijzondere kenmerk dat ze vrijwel permanent open blijft. De beurs is dus geopend van zondagavond 22.00 uur, de openingstijd van de Australische handelssessie, tot de daaropvolgende vrijdag 22.00 uur, de sluitingstijd van de Amerikaanse markten.

Beleg op de valutamarkt!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. {etoroCFDrisk}% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.