Handel in de USD/CNH!
USD/CNH

Analyse van de USD/CNH koers

Handel in de USD/CNH!
KOPEN   VERKOPEN
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Meer en meer Forex beleggers zijn geïnteresseerd in het USD/CNH of Dollar Yuan valutapaar. Maar voordat u in dit valutapaar gaat beleggen, moet u natuurlijk weten hoe u het moet analyseren en de verschillende indicatoren ervan kunt interpreteren. In dit artikel geven wij u enige nuttige informatie over dit valutapaar, alsmede over de factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de fundamentele analyse ervan.  

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens in deze activa te beleggen

Analyse nr. 1

Uiteraard zullen de uitspraken van de Amerikaanse Federal Reserve en het FOMC over het monetaire beleid van de Amerikaanse dollar met grote belangstelling worden gevolgd. Hetzelfde geldt voor de verklaringen en vergaderingen van de People's Bank of China die belast is met de stabiliteit van de yuan.

Analyse nr. 2

De Chinese regering speelt ook een belangrijke rol in de wisselkoers van haar munt ten opzichte van de dollar, aangezien zij in het kader van een echte wisselkoersoorlog in het verleden verschillende brutale devaluaties van haar munt heeft doorgevoerd. Hoewel deze devaluaties vaak worden verhuld door een nieuwe berekeningsmethode voor te stellen, zijn het niettemin gebeurtenissen die van nabij moeten worden gevolgd.

Analyse nr. 3

Uiteraard is de waarde van zowel de dollar als de yuan nauw verbonden met de economische gezondheid van zowel de VS als China. Een sterke economie zal de munt in kwestie aantrekkelijker maken voor beleggers en vice versa in geval van een economische crisis. Het zal dus nodig zijn de voornaamste economische indicatoren betreffende deze twee markten te volgen, zoals de ontwikkeling van het BBP, de orders voor duurzame goederen, de werkloosheidscijfers en het consumentenvertrouwen.

Analyse nr. 4

Natuurlijk zullen, zoals wij nu al enkele jaren zien, de economische en politieke conflicten tussen deze twee economische grootmachten in de wereld ook een zeer belangrijke invloed hebben op de wisselkoers. De handelsoorlog tussen de twee landen speelt een belangrijke rol in de belangstelling van beleggers voor dit valutapaar. Daarom zullen de verklaringen van deze twee regeringen over hun handel nauwlettend worden gevolgd.

Handel in de USD/CNH!
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Gedetailleerde presentatie van de Amerikaanse dollar :

Ten eerste is de US-dollar de officiële munteenheid van de Verenigde Staten en hun eilandgebieden. Het is momenteel de grootste valuta ter wereld en de meest verhandelde valuta op de valutamarkt. Als zodanig is het ook de belangrijkste reservevaluta van de wereld. Het wordt gebruikt door verschillende landen in de wereld buiten de Verenigde Staten.

Wat het monetaire beleid voor de Amerikaanse dollar betreft, heeft de Federal Reserve Board (FED) uiteraard de leiding. Haar rol is het monetaire beleid van het land te bepalen en uit te voeren via het Federal Open Market Committee (FOMC). De stemgerechtigde leden van de FOMC zijn 7 Fed-directeuren en 5 presidenten van de 12 District Reserve Banks. De FOMC houdt 8 vergaderingen per jaar die het waard zijn om nauwlettend in het oog te houden omdat zij gewoonlijk de rentetarieven en de groeivoorspellingen bekendmaken.

Ook moet worden opgemerkt dat de Federal Reserve thans een grote mate van onafhankelijkheid geniet bij de vaststelling van het monetaire beleid voor de Amerikaanse dollar, aangezien zij minder onderhevig is aan politieke invloed omdat de meerderheid van haar leden voor lange perioden in functie is. Aldus hebben zij de gelegenheid de verschillende stadia te bestrijken waarin één partij de overhand heeft in het presidentschap en in het Congres.

De Amerikaanse Federal Reserve is ook verantwoordelijk voor de publicatie van een halfjaarlijks verslag over het monetair beleid in februari en juni. Dit verslag wordt gevolgd door een toespraak van de voorzitter van de Reserve, die vragen van het Amerikaanse Congres en de bankcomités over het verslag beantwoordt. Dit verslag is bijzonder interessant omdat het de prognoses van het FOMC bevat voor de werkloosheid, de inflatie en het BBP.

Een van de belangrijkste verschillen tussen de Fed en andere mondiale banken is dat de doelstellingen van de Federal Reserve voor de lange termijn zijn vastgesteld met betrekking tot duurzame economische groei en prijsstabiliteit. Om deze doelstellingen te bereiken moet de Fed het monetaire beleid dus gebruiken als een middel om een evenwichtige groei te bereiken, maar ook om de inflatie en de werkloosheid terug te dringen. Om dit te bereiken beschikt zij over verschillende middelen, waaronder open-marktoperaties tegen marktvoorwaarden en de beoogde federal funds rate.

Tenslotte is de dollar als actief op de financiële markt zeer liquide en volatiel, zodat u zeer voorzichtig moet zijn als u in het valutapaar USD/CNH wilt beleggen.

 

Gedetailleerde presentatie van de Yuan :

Laten we overgaan tot een volledige presentatie van de Yuan, de Chinese munteenheid die officieel Renminbi of RMB wordt genoemd. De Yuan is in feite slechts een rekeneenheid en wordt uitgegeven door de People's Bank of China of PBOC.

De Yuan speelt natuurlijk een belangrijke rol in Azië sinds de jaren 2000, toen de Chinese regering haar munt wilde internationaliseren. Het doel is te trachten een zekere stabiliteit van deze valuta in Azië te handhaven, zodat de Yuan wordt gebruikt en aanvaard als een internationale valuta en als een alternatief voor de Amerikaanse dollar. De Yuan speelt dus een steeds belangrijkere rol in de Aziatische handel, zoals de dollar in de Verenigde Staten en de euro in de Europese Unie.

Onlangs is de Yuan ook opgenomen in de mand van bijzondere trekkingsrechten van het IMF. In november 2015 heeft het Internationaal Monetair Fonds ingestemd met de opname van de Chinese munt in de mand van valuta's die wordt gebruikt om de waarde van de bijzondere trekkingsrechten of BTR's te bepalen. Deze maatregel, die in oktober 2016 in werking is getreden, is vooral een technische maatregel, maar heeft niettemin een belangrijke symbolische betekenis. Er zij aan herinnerd dat de SDR's een beperkte rol hebben. Zij werden in 1969 door het IMF gecreëerd om de officiële deviezenreserves van zijn lidstaten aan te vullen en dienen tevens als rekeneenheden. Houders van SDR's kunnen deze inwisselen tegen verschillende valuta's op basis van overeenkomsten tussen de aangesloten landen of op verzoek van het IMF.

De opneming van de Yuan in de SDR vergroot ook het vertrouwen in de munt.

Tenslotte wint de Yuan steeds meer terrein, maar is nog ver verwijderd van de concurrentie met de Amerikaanse dollar om de status van reservevaluta te verwerven. Haar internationale invloed is echter sterk toegenomen.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de Yuan en de Renmimbi?

Laten we eerst in herinnering brengen dat de officiële munteenheid van de Volksrepubliek China momenteel de Renminbi of kortweg RMB is. Er is geen echt verschil tussen de renminbi en de yuan. De term yuan is immers de gangbare benaming voor de Chinese munteenheid die door de media of in verband met beleggingen op de valutamarkt wordt gebruikt. De term 'renminbi' betekent hier 'munteenheid van het volk' en wordt alleen in officiële toespraken gebruikt.

Welke technische indicatoren moeten worden gebruikt om de USD/CNH te analyseren?

Als u een goede technische analyse van de dollar/yuan wisselkoers wilt maken, zult u uw Forex grafieken zorgvuldig moeten kiezen en verschillende belangrijke technische indicatoren moeten weergeven. Trend-, volatiliteits- en liquiditeitsindicatoren zijn hier belangrijk, maar u kunt ook strategische keerpunten gebruiken zoals draaipunten, belangrijke steun- of weerstandsniveaus.

Hoe worden de wisselkoersen van de dollar yuan vastgesteld?

In werkelijkheid is het bij beleggen op de Forex markt belangrijk te weten dat de koers of de wisselkoers van een valuta ten opzichte van een andere, in dit geval de dollar en de yuan, varieert naar gelang van vraag en aanbod en het volume van de handel tussen deze valuta's. Het is daarom belangrijk te begrijpen wat deze uitwisselingen kan beïnvloeden.

Handel in de USD/CNH!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 78% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.