Wat is technische analyse?

De analyse speelt een doorslaggevende rol in het beleggen op de beurs. Leer dankzij onze toelichtingen om uw eigen technische en fundamentele analyses te maken.

Beginnen met online beleggen
79% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Hoe maak je een technische analyse op de beurs?

Als iemand besluit om geld te beleggen, of dat nu op de beurs is of op de Forex, en ongeacht de beleggingsinstrumenten en -producten waarvoor wordt gekozen, is het essentieel om te weten hoe de markten geanalyseerd moeten worden.

Op die manier kan zo nauwkeurig mogelijk worden bepaald wat de waarschijnlijke richting van de koers van een effect gaat worden en zo kan een doeltreffende beleggingsstrategie worden vastgesteld.

Traders beschikken over twee vormen van analyse: de technische analyse en de fundamentele analyse. In dit hoofdstuk leggen we uit wat de technische analyse van de markten inhoudt en wat het belang ervan is voor het online beleggen.

 

Technische analyse: wat is dat precies?

"Technische analyse" is een methode die erop is gericht de toekomstige tendensen van effecten op de verschillende financiële markten te voorspellen. Zoals de naam al aangeeft is technische analyse uitsluitend gebaseerd op technische aspecten en wordt alleen gebruik gemaakt van grafieken en historische gegevens. Vooral de prijzen, de verhandelde volumes en de openstaande belangen worden geanalyseerd.

Beleggers die technische analyses maken, doen dit met behulp van wiskundige en statistische indicatoren en daarnaast ook met behulp van de meest gangbare grafische indicatoren. Op grond van de conclusies die ze hieruit trekken, besluiten ze welke posities ze gaan innemen.

De meest gebruikte indicatoren voor dit type analyse worden realtime in grafieken afgebeeld. Dankzij hun interpretatie kan men te weten komen hoe de koers van het effect zich op de lange of minder lange termijn zal ontwikkelen. Zo kunnen via de trends verkoop- of koopsignalen opgepikt worden, oftewel signalen van een baisse- of haussemarkt.

 

Voor- en nadelen van de technische analyse:

Het belangrijkste voordeel van de technische analyse is dat er slechts weinig basisgegevens nodig zijn voor de toepassing ervan. Er wordt namelijk alleen een beroep gedaan op de grafieken van historische koersgegevens.

Door precieze tijdstippen en duidelijk gedefinieerde niveaus te gebruiken, kunnen met behulp van de technische analyse de belangrijkste momenten en daarmee de beste instap- en uitstappunten nauwkeurig voorspeld worden.

De technische analyse kent echter ook beperkingen. Een van de effecten van de technische analyse en het steeds algemenere gebruik dat er van wordt gemaakt is dat koersbewegingen van effecten worden uitgelokt doordat de analyses van verschillende beleggers samenvallen. Dit wordt een "geanticipeerde richting" genoemd.

Overigens moet de technische analyse altijd als aanvulling van de fundamentele analyse gebruikt worden. Een onverwachte gebeurtenis kan namelijk tegen de conclusies van een technische analyse ingaan, zelfs als deze heel nauwkeurig is. Dat is de reden dat de beurshandel geen exacte wetenschap is.  Houd daarom altijd de actualiteiten die van invloed kunnen zijn op de koersen in de gaten.

 

De belangrijkste principes van de technische analyse op de beurs:

De technische analyse van de beursmarkten wordt beheerst door drie belangrijke principes:

  • De markt houdt overal rekening mee: De koers van een effect wordt bepaald door een vergelijking tussen het aanbod en de vraag.
  • De prijzen bewegen heen en weer door trends te volgen: De technische analyse is niet gebaseerd op een toevallige ontwikkeling van de koersen maar op een ontwikkeling via trends die over een bepaalde periode zijn vastgesteld.
  • De geschiedenis herhaalt zich: Een van de fundamenten van de technische analyse is de herhaling in de loop van de tijd van bepaalde grafische schema's.

 

Het psychologische aspect van de technische analyse:

Hoewel de technische analyse op de beurs voornamelijk is gebaseerd op grafieken en wiskundige schema's, is het essentieel om er ook een psychologisch aspect bij te betrekken. Voor een exacte voorspelling moet je namelijk eveneens rekening houden met de reactie die de andere beleggers kunnen hebben op een bepaalde indicator.

 

Aanpasbare technische indicatoren :

Als de technische analyse u bang maakt met zijn schijnbare complexiteit, kunt u de grafieken aanpassen om enkele van de meest populaire indicatoren visueel weer te geven. U kunt dus meerdere interessante indicatoren tegelijkertijd en over de periode van uw keuze weergeven. Onder deze technische indicatoren zijn :

  • Pivotale punten: Deze indicatoren zijn gemakkelijk te herkennen op de grafieken die door de makelaars worden verstrekt en zijn in feite niveaus waarop de prijs zich het meest waarschijnlijk zal bewegen door de trend te verlengen of, integendeel, door deze om te keren. Het wachten op een prijs op een scharnierpunt geeft een goede indicatie of een trend zich waarschijnlijk zal voortzetten of niet.
  • Niveaus van steun en weerstand: Deze niveaus zijn ook interessant om te identificeren. Een ondersteuning komt overeen met een sterke psychologische drempel aan de onderkant. Wanneer de prijs van het activum boven deze neerwaartse steun stijgt, duidt dit dus op een waarschijnlijke versterking van de bearish trend, en wanneer het zich verzet, kondigt het een waarschijnlijke bullish reversal aan. Wat het verzet betreft, is dit een enkel psychologisch voordeel. Wanneer deze wordt doorbroken, is er soms sprake van een voortzetting van de bullish trend, en wanneer deze zich verzet, van een bearish reversal.

Naast uw eigen technische analyse is het ook mogelijk om toegang te krijgen tot signalen uit deze analyse die door bepaalde handelsplatformen worden aangeboden . Het is raadzaam om het risico van deze signalen te beoordelen aan de hand van de bijbehorende vertrouwensindex en te begrijpen dat geen van deze voorspellingen 100% betrouwbaar zijn.

Vergeet tegelijkertijd niet om met behulp van fundamentele analyses uitgebreide strategieën uit te voeren, waarbij rekening wordt gehouden met alle beïnvloedende factoren.