Handel de SMI!
SMI

Hoe de koers van de Swiss Market Index (SMI) analyseren?

Handel de SMI!
KOPEN
VERKOPEN

86% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - Plus500.com
 
Grafiek van Tradingview

De beurs van Zürich is natuurlijk het belangrijkste Zwitserse financiële centrum. Als zodanig is het zeer populair bij handelaren die willen speculeren op Zwitserse aandelen of aandelenindexen. Daartoe is het natuurlijk van essentieel belang de koers van deze beurs live te kunnen volgen, en te begrijpen wat deze koers precies voorstelt. Om u daarbij te helpen, reiken wij u de nodige grafieken aan en leggen wij u in dit artikel alles uit wat u moet weten over de beurs van Zürich en haar specifieke kenmerken.  

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens in deze activa te beleggen

Analyse nr. 1

De economische gezondheid van Zwitserland moet uiteraard worden gevolgd aan de hand van een analyse van belangrijke publicaties zoals het BBP, de handelsbalans, de detailverkoop of vertrouwensindicatoren.

Analyse nr. 2

Ook het nieuws en de financiële resultaten van de 20 ondernemingen die in de index zijn opgenomen, moeten nauwlettend worden gevolgd en van belang worden geacht in verhouding tot het gewicht van elk bedrijf in de index.

Analyse nr. 3

Uiteraard zullen de economische en regelgevende besluiten van de Zwitserse regering direct of indirect van invloed zijn op de index.

Analyse nr. 4

Ten slotte is het belangrijk de valutamarkt en de waarde van de Zwitserse frank ten opzichte van de andere belangrijke valuta's op deze markt in het oog te houden.

Hoe de koers van de Swiss Market Index (SMI) analyseren?
Handel de SMI!
Kopen met CFD's
Verkopen met CFD's
86% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - Plus500.com
Handel de SMI!

Presentatie en geschiedenis van de beurs van Zürich :

De beurs van Zürich is beter bekend als SIX voor Swiss Exchange. Zij is uiteraard gevestigd in de stad Zürich, waar zij in 1873 werd opgericht, 13 jaar na die van Genève, die de allereerste effectenbeurs van het land was. De derde Zwitserse beurs, Basel, werd opgericht in 1876.

De beurs van Zürich werkt sinds 1996 met een elektronische handelsdienst. Voordien gebeurde de handel per opbod. Sindsdien exploiteert de beurs van Zürich de Nationale Beurs, die is ontstaan uit de fusie van de drie grote Zwitserse beurzen. De beurs van Zürich verhandelt ook financiële effecten zoals staatsobligaties, derivaten en aandelenopties.

De belangrijkste beursindex van de beurs van Zürich tenslotte is de SMI.

 

De belangrijkste beursindex van de beurs van Zürich :

De belangrijkste beursindex die de koers van de beurs van Zürich volgt, is de SMI voor Swiss Market Index. Deze index is gebaseerd op de gewogen aandelenkoersen van 20 Zwitserse bedrijven die zijn geselecteerd op basis van hun totale marktkapitalisatie.

Zoals de meeste nationale beursindexen weerspiegelt de SMI de Zwitserse economische activiteit door rekening te houden met de representativiteit van de sectoren waarin deze ondernemingen actief zijn.

Hoewel Zwitserland een nieuwe index heeft geïntroduceerd die de mid-caps van het financiële centrum van Zürich volgt, blijft de SMI de benchmarkindex en de index die u op live handelsplatformen kunt verhandelen.

 

Wat is de SMI of Zwitserse Marktindex?

Laten we even de tijd nemen om te begrijpen wat de SMI of Swiss Market Index is en hoe hij werkt. De SMI of Swiss Market Index is de benchmarkindex voor de Zwitserse aandelenmarkt. Het is natuurlijk de belangrijkste index in dit land. Zoals de naam soms doet vermoeden, bestaat de SMI 20 uit de 20 best presterende en meest liquide ondernemingen met middelgrote en grote kapitalisaties.

Zoals de meeste prijsindexen is de SMI geen dividendindex maar een rendementsindex die rekening houdt met een deel van deze uitkeringen. Deze index werd in 1988 gecreëerd met een referentiewaarde van 1.500 punten. De samenstelling ervan wordt elk jaar opnieuw geëvalueerd.

De SMI-index wordt in real time genoteerd. Dit betekent dat telkens wanneer een nieuwe transactie plaatsvindt, de indexprijs automatisch wordt bijgewerkt op basis van een real-time berekening.

De aandelen die zijn opgenomen in de SMI-index vertegenwoordigen momenteel bijna 80% van de totale Zwitserse marktkapitalisatie. Zij zijn ook goed voor meer dan 90% van de transacties van alle Zwitserse en Liechtensteinse aandelen die aan de SIX of de Zwitserse beurs genoteerd zijn.

Het jaarlijkse rendement van de Zwitserse beursindex is meer gaan lijken op dat van de Dow Jones, DAX 30, CAC 40 en FTSE 100 naarmate de belangrijkste beurzen in de afgelopen 15 jaar steeds afhankelijker van elkaar zijn geworden.

Als vertegenwoordiger van de gehele Zwitserse aandelenmarkt wordt de SMI ook gebruikt als onderliggende index voor veel afgeleide financiële instrumenten zoals opties, futures en indexfondsen zoals ETF's.

 

Hoe is de SMI-index opgebouwd?

De SMI-benchmark in Zwitserland wordt berekend aan de hand van de eenvoudige weging van de free float-kapitalisatie van de aandelen, gedeeld door de deler. Deze free float-kapitalisatie is de totale kapitalisatie van de beursgenoteerde aandelen.

De SMI-index bestrijkt een groot deel van de totale Zwitserse marktkapitalisatie en de drie grootste kapitalisaties op de SIX-markt, d.w.z. Nestlé in de voedingssector, Novartis in de medische sector en Roche eveneens in de medische sector, zijn alleen al goed voor meer dan 77% van deze index. Het is dan ook begrijpelijk dat deze aanzienlijke weging van enkele ondernemingen ten opzichte van de rest van de in deze index opgenomen ondernemingen een probleem vormt, aangezien de SMI niet langer een getrouwe afspiegeling is van alle marktkapitalisaties, maar sterk wordt beïnvloed door slechts enkele entiteiten. Om dit probleem aan te pakken, heeft de SIX Swiss Exchange in 2017 besloten om het wegingssysteem van deze index te wijzigen, zodat geen enkel bedrijf een weging van meer dan 18% van deze index kan hebben.

Hoewel de SMI-index eenmaal per jaar wordt herzien op basis van de prestaties van de ondernemingen op de markt, kunnen uitzonderlijke gebeurtenissen in de loop van het jaar tot een herziening van de samenstelling leiden. Dit kan het geval zijn na belangrijke overnames of acquisities van bedrijven door buitenlandse ondernemingen.

Met betrekking tot de criteria waaraan ondernemingen moeten voldoen om in de SMI-index te worden opgenomen, merken wij op dat zij moeten voldoen aan strikte vereisten inzake liquiditeit en marktkapitalisatie. Ten eerste moeten deze ondernemingen ten minste 50% van de gemiddelde liquiditeit van de samenstellende emissies van de SPI vertegenwoordigen en een free float-kapitalisatie hebben van ten minste 0,45% van de totale kapitalisatie van de SPI. Er zij ook op gewezen dat het handelsvolume en de kapitalisatie bepalende factoren zijn voor de rangschikking van de ondernemingen in deze index, die elk kwartaal verandert. De index wordt elk jaar op de derde vrijdag van september herzien.

Vermeldenswaard is ook dat de SMI vroeger 25 aandelen telde en niet 20 zoals thans het geval is. In september 2007 besloot de SWISS Exchange bepaalde bedrijven, waaronder Ciba Specialty Chemicals, Lonza Group, Givaudan, SGS en een van de twee aandelenklassen van de Swatch Group, uit de notering te halen, waardoor er nog slechts 20 aandelen in de index overbleven.

 

Uitleg van de afgetopte weging van de SMI-index :

Zoals hierboven vermeld, is de weging van de SMI-index in 2017 gewijzigd. Aangezien de drie grootste ondernemingen van deze index, Nestlé, Roche en Novartis, destijds meer dan 70% van de waarde van de SMI-index vertegenwoordigden, besloot de SIX Swiss Exchange de berekeningsregel van de index te wijzigen door een systeem van maximale weging in te voeren. Sindsdien mag het gewicht van elke onderneming in de index niet meer dan 18% bedragen.

De herevaluatie van het gewicht van elke onderneming om deze 18% niet te overschrijden en van haar rangschikking gebeurt gewoonlijk elk kwartaal voor de SMI. Indien de weging van een beursgenoteerde onderneming in een bepaald kwartaal echter meer dan 20% bedraagt (een zogenaamde "intra-kwartaalpauze"), wordt de weging automatisch verlaagd tot 18% zonder dat op de volgende evaluatie behoeft te worden gewacht.

Om deze overgang minder abrupt te laten verlopen, is er een eerste overgangsperiode waarin deze veranderingen geleidelijk en in fasen van ten hoogste 3% per kwartaal werden doorgevoerd. Er zij op gewezen dat de SPI 20-index parallel werd gecreëerd met de bedoeling de 20 SMI-ondernemingen te blijven indexeren zonder deze regeling met gewogen bovengrens.

 

Wat is de huidige samenstelling van de SMI-aandelenindex?

Op dit moment (maart 2023) is de SMI-index samengesteld uit de volgende 20 bedrijven:

Uiteraard kan deze samenstelling in de loop der tijd veranderen naargelang de jaarlijkse herzieningen.

 

Geschiedenis van de beurs van Zürich vanaf het begin tot heden:

Om meer te weten te komen over de beurs van Zürich, nemen wij nu een kijkje in haar geschiedenis.

Zwitserland is een van de landen ter wereld waar de beurzen het meest recent zijn. De eerste effectenbeurs werd in 1850 in Genève opgericht op initiatief van de Société des agents de change, met als doel de Zwitserse spoorwegen in te halen in een radicale politieke omgeving. Deze beursprojecten veroorzaakten in die tijd veel ongerustheid bij de makelaars, gezien de zeer strenge voorschriften die zij met zich meebrachten.

Pas ongeveer 25 jaar later was de beurs van Genève echter niet meer de enige beurs in Zwitserland en werd in 1873 de beurs van Zürich opgericht. Maar deze datum was in feite de datum die was gekozen voor het begin van de bouwwerkzaamheden die het mogelijk zouden maken een gebouw op te richten dat specifiek voor de beurs bestemd zou zijn, ook al werden er reeds vele noteringen verricht zonder een fysieke locatie. Later, in 1876, werd in Zwitserland de Beurs van Bazel opgericht om de twee andere beurzen aan te vullen. Dit werd gevolgd door de oprichting van talrijke kleinere regionale effectenbeurzen.

De handel op de beurs van Zürich geschiedde aanvankelijk bij opbod, maar deze methode werd in 1996 vervangen door een elektronisch handelssysteem. Het was ook in die tijd dat de drie grote Zwitserse beurzen, namelijk die van Zürich, Genève en Basel, fuseerden tot een nationale beurs met zetel in Zürich, die nu de Zürichse beurs wordt genoemd. De SIX Swiss Exchange is vandaag nog steeds belast met het beheer van deze nationale beurs.

Eind 2007 en begin 2008 zal de SWX Group echter fuseren met de Telekurs Group, die gespecialiseerd is in financiële informatie en elektronische betalingen. De twee entiteiten zullen aldus SIX Group vormen.

In 2015 zal Deutsche Boerse het belang van 49,9% in STOXX overnemen van SIX Exchange voor 697 miljoen USD.

Tot slot, meer recent, in 2018, kondigde SIX Group de aankoop aan van de 75% van de aandelen die het nog niet bezat in Swiss Euro Clearing Bank, een financiële onderneming die belast is met de financiële verbinding tussen Zwitserland en de Europese Unie, en waarvan het de belangrijkste klant was.

 

Wat zijn de openingsuren en handelstijden van de beurs van Zürich?

Voordat u gaat beleggen op de beurs van Zürich en de vele aandelen die er worden verhandeld, wilt u misschien iets meer weten over de openingstijden en handelsuren van dit financiële centrum. Hier volgt enige praktische informatie over dit onderwerp.

Om te beginnen is de beurs van Zürich, net als de meeste andere beurzen wereldwijd, dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag, behalve op federale feestdagen. De openingsuren en handelstijden van de beurs zijn vermeld in de handels- en afwikkelingskalender, waarin ook de verschillende officiële feestdagen zijn aangegeven.

Er zij echter op gewezen dat in bepaalde specifieke situaties de openingsuren van de beurs van Zürich in meer of mindere mate kunnen verschillen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de permanente markt wordt verlengd of verkort, hetzij voor individuele effecten, hetzij voor hele marktsegmenten of de hele markt. Dit kan ook het geval zijn voor individuele effecten of marktsegmenten met een tijdelijke opschorting van de handel. In dit geval vindt er geen opening of permanente markt plaats voor deze effecten.

Hier zijn wat meer details over de cut-off tijden voor orders op deze beurs:

Wat de citaten en hun tijden betreft, hier zijn de details om te weten:

Een aantal veelgestelde vragen

Wat is de belangrijkste beursindex van de beurs van Zürich?

Vandaag is de enige beursindex op de Zwitserse beurs en derhalve de benchmark-index voor de financiële markt van Zürich de SMI, die staat voor Swiss Market Index. Deze beursindex omvat de 40 grootste aandelen in dit financiële centrum, d.w.z. de 40 Zwitserse bedrijven met de grootste marktkapitalisatie en dus de aandelen die u het vaakst op handelsplatforms zult aantreffen.

Welke organisatie beheert momenteel de beurs van Zürich?

De financiële onderneming SIX Group beheert momenteel de beurzen van Zürich, Genève en Bazel. Voorheen bekend als SWX Swiss Exchange, vertegenwoordigt zij de Zwitserse nationale beurs sinds de fusie van deze drie belangrijkste beurzen in 1996. SIX Group behandelt echter ook andere soorten financiële effecten, waaronder staatsobligaties, derivaten en aandelenopties.

Is het mogelijk om alle aandelen op de Zwitserse aandelenmarkt online te verhandelen?

Hoewel veel Zwitserse aandelen nu toegankelijk zijn via online handelsplatforms, zijn niet alle op deze markt genoteerde aandelen toegankelijk via CFD's. In feite zijn over het algemeen alleen de aandelen die deel uitmaken van de SMI benchmark index beschikbaar voor online handelaren, aangezien dit de meest liquide aandelen zijn.

Welke andere beursindexen zijn vergelijkbaar met de SMI?

Andere beursindexen die vergelijkbaar zijn met de SMI zijn uiteraard de representatieve beursindexen van andere landen in de wereld. Daartoe behoren de Franse CAC 40-index, de Duitse DAX 30-index, de Britse FTSE 100-index en de Amerikaanse Dow Jones-index. Er zijn bijna evenveel dergelijke indexen als er economieën in de wereld zijn. Meestal weerspiegelen deze beursindexen de beste waarden van een financieel centrum en werken zij door middel van een marktkapitalisatie-gewogen berekening.

Handel de SMI!
86% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500