Swing Trading Strategy

Ontdek wat de Swing Trading strategie is en hoe beleggers ze gebruiken met uitleg over het basisconcept, de indicatoren die ze gebruikt en de voor- en nadelen. Swing Trading wordt vaak geassocieerd met middellange termijn trading omdat het bestaat uit het innemen van korte posities op trends met een horizon van enkele dagen tot enkele weken. Zoals we in dit artikel zullen zien, is swing trading voornamelijk gebaseerd op de technische analyse van historische koersbewegingen van een activum en zijn neiging om deze bewegingen te herhalen. Het is ook een van de oudste beleggingsmethoden op de markt. In dit artikel nodigen wij u uit om meer te leren over deze strategie.  

Begin nu met handelen!
77% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Swing Trading Strategy

Wat is Swing Trading en hoe werkt het?

Swing Trading is een beleggingsmethode die erin bestaat te trachten een swing te verhandelen die overeenstemt met de algemene trend van een markt om zo te trachten de prestatie ervan te verbeteren. Swing Trading was vroeger voorbehouden voor de valutamarkt, maar wordt nu op vele markten gebruikt en heeft de eigenaardigheid dat alleen technische analyse wordt gebruikt om de volgende prijsbeweging te bepalen.

Swing Trading wil dus vooral op regelmatige basis kleine winsten genereren. Het vereist echter niet, zoals daghandel, dat men voortdurend de grafieken in de gaten houdt. Hier zal de swingtrader gewoonlijk een marktanalyse uitvoeren, een positie innemen en deze opvolgen of stoporders plaatsen om ze op het juiste moment te sluiten.

Zoals we hieronder in meer detail zullen zien, maakt Swing Trading gebruik van verschillende technische indicatoren zoals Fibonacci lijnen, MACD, kanalen, steunen en weerstanden.

 

Wat zijn de sterke en zwakke punten van Swing Trading?

Natuurlijk en wanneer goed beheerst en gebruikt door een ervaren handelaar, is Swing Trading een beleggingsmethode die bepaalde voordelen kan hebben. Het blijft echter uiterst riskant en u moet ook rekening houden met de risico's die aan een dergelijke strategie verbonden zijn. Laten we de voor- en nadelen van deze methode eens op een rijtje zetten.

De voordelen van Swing Trading zijn onder meer de volgende:

 • Duidelijke, vooraf bepaalde limieten: Met de Swing Trading strategie bepaalt de trader precies wanneer hij een positie inneemt, alsook de stop-loss en de te nemen winst om zo nodig zijn verliezen te beperken en kleine winsten te nemen.
 • Trend trading : In tegenstelling tot andere strategieën die bestaan uit het anticiperen op trend omkeringen, tracht swing trading enkel posities in te nemen in de richting van de markt. Het maakt dus gebruik van de natuurlijke stromen en bewegingen van de markt.
 • De mogelijkheid om verliezen te beperken : Door stop loss te plaatsen met weinig afwijking van de openingskoers van de positie, tracht de Swing Trader in het algemeen zijn potentiële verliezen te beperken. Geschat wordt dat een Swing Trading strategie gewoonlijk een winst/verlies verhouding laat zien van 3:1. Dit impliceert natuurlijk dat veel posities verliesgevend worden afgesloten en het is dus noodzakelijk om met dit risico rekening te houden.
 • De vermenigvuldiging van posities: Het laatste voordeel van Swing Trading in de ogen van degenen die het gebruiken is de mogelijkheid om veel open posities tegelijk te hebben door gebruik te maken van alle marktkansen op korte en middellange termijn. Hoewel minder nerveus dan daghandel, heeft de strategie van Swing Trading de neiging om haar posities slechts voor een korte periode aan te houden, altijd proberend om zich aan de cyclische beweging van de markt te houden en in de richting van de trend te handelen.

Natuurlijk en zoals hierboven vermeld, heeft Swing Trading ook zijn beperkingen waar u zich bewust van moet zijn. Hier zijn de belangrijkste gebreken en risico's ervan:

 • Swing Trading vereist in de eerste plaats een perfecte beheersing van de technische analyse, wat niet alle beleggers gegeven is, en vereist een zekere mate van ervaring. Bovendien zijn de kapitaalverliezen frequent en kunnen zij ook hoog oplopen, hetgeen sommige beleggers zal benadelen die deze parameter niet in hun strategie hebben opgenomen.
 • De onvoorspelbaarheid van de markt is ook een nadeel voor deze strategie, die grotendeels op waarschijnlijkheden is gebaseerd. Maar, zoals u waarschijnlijk al weet, gedraagt de markt zich niet altijd volgens de gegevens van de technische analyse en blijft totaal onvoorspelbaar. Het komt dus vaak voor dat een activum een tegengestelde tendens vertoont dan verwacht en daardoor aanzienlijke en onverwachte verliezen veroorzaakt.
 • Tenslotte, en gezien het feit dat de Swing Trader open posities gedurende meerdere dagen of zelfs meerdere weken kan aanhouden, kan hij geconfronteerd worden met opening gaps. Het gebeurt dat de markt een sessie opent met zeer grote prijsgaps die, als deze gap tegen de ingenomen positie ingaat, kunnen leiden tot een plotseling en groot kapitaalverlies en ertoe kunnen leiden dat een positie wordt gesloten onder de verwachte stop-loss.

 

Technische indicatoren gebruikt in Swing Trading :

Zoals hierboven kort vermeld, is Swing Trading hoofdzakelijk gebaseerd op technische analyse en de studie van verschillende grafische indicatoren. Wij zullen nu de indicatoren presenteren die het meest worden gebruikt door beleggers die deze methode gebruiken.

 • De MACD indicator: Dit is de technische indicator die het meest gebruikt wordt door Swing Traders. Onthoud hier dat de MACD twee lijnen toont, een signaallijn en een lijn die het voortschrijdend gemiddelde weergeeft. De technische analyse is dat het kruisen van deze twee lijnen een teken is van een handelspotentieel. Een opwaartse kruising wordt beschouwd als een bullish signaal en een neerwaartse kruising als een bearish signaal. De MACD wordt ook gebruikt om de volatiliteit van een markt te bepalen.
 • Fibonacci lijnen: Deze andere indicator wordt vaak gebruikt door beleggers om de steun en technische weerstandsniveaus van een actief te identificeren. In de loop van de tijd is inderdaad geconstateerd dat de markten de neiging hebben naar bepaalde niveaus terug te vallen alvorens verder te gaan, ongeacht de langetermijntrend. Deze niveaus zijn dus als percentage van de totale marktbeweging weergegeven op 61,8%, 23,6%, 38,2% en 50%. Swing Traders gebruiken deze niveaus over het algemeen om een entry punt, stop loss of take profit niveaus te bepalen.
 • Steun- en weerstandsniveaus: Een andere technische en grafiekindicator die het meest wordt gebruikt bij swing trading zijn de steun- en weerstandsniveaus. Hier verwijst het steunniveau naar een prijsniveau waarop de koopdruk is overtroffen door de verkoopdruk en kan worden geïnterpreteerd als een teken van een verandering in de trendrichting. Een weerstandsniveau daarentegen duidt op een prijsniveau dat reeds een verkoopdruk vertoond heeft die groter is dan de koopdruk en dat waarschijnlijk zal leiden tot een neerwaartse trend. Ook hier worden steun- en weerstandsniveaus vaak gebruikt door swing traders om het beste punt van instap in de markt te bepalen, het niveau waarop zij hun stop loss en hun take profit plaatsen. De veronderstelling dat de koers op deze niveaus zal terugkaatsen is echter geen zekerheid, en het kan inderdaad gebeuren dat de koers van een activum deze steun- en weerstandsniveaus gemakkelijk overschrijdt en de trend niet omkeert maar verder gaat dan deze niveaus.  Nogmaals, deze indicator moet dus met de grootste omzichtigheid worden gebruikt.
 • Channels: Channel trading is één van de meest gebruikte swing trading strategieën op de markten. Het bestaat uit het speculeren alleen in de richting van de trend door eerst een kanaal te traceren op een opwaartse of neerwaartse trend. Meestal zal een swingtrader ervoor kiezen een positie in te nemen wanneer de activakoers de bodem van het kanaal raakt en zijn stop loss of take profit aan de andere kant te plaatsen. Aangezien de markt onvoorspelbaar blijft, komt het natuurlijk vaak voor dat de koers niet terugkaatst naar deze niveaus of dat de trend wordt omgekeerd voordat ze worden bereikt. Dit verklaart waarom de kanaalstrategie ook risico's inhoudt waarvan u zich bewust moet zijn.

Zoals we net gezien hebben, is technische analyse dus de kern van elke Swing Trading strategie. Maar hoewel fundamentele analyse niet echt wordt gebruikt door beleggers die deze methode gebruiken, mag zij niet worden verwaarloosd. Het gebeurt inderdaad dat een gebeurtenis die op een of andere manier invloed heeft op een activum, zoals een nieuwsbericht of een belangrijke strategische publicatie, een versnelling of een ommekeer van de trend veroorzaakt die de technische analyse in vraag stelt.

 

Wat is het verschil tussen Swing Trading en Day Trading?

Een van de vragen die beleggers die geïnteresseerd zijn in handelsstrategieën zich vaak stellen is het verschil tussen Swing Trading en Day Trading.

In werkelijkheid, terwijl de twee strategieën gelijkaardig of zeer gelijkaardig kunnen lijken, is het belangrijkste verschil tussen beide de geanalyseerde tijdsframes en de lengte van de tijd dat een positie open gehouden wordt. Dit lijkt logisch aangezien bij day trading alle posities voor het einde van de sessie worden gesloten, terwijl swing trading de posities verscheidene dagen of zelfs weken open kan houden. Op dezelfde manier zullen de hier gebruikte tijdseenheden verschillend zijn omdat ze afhangen van de beleggingshorizon, hier op korte termijn voor Day Trading en op middellange termijn voor Swing Trading.

Er zijn ook andere opmerkelijke verschillen tussen de Day Trading en Swing Trading strategieën. Zo weten wij bijvoorbeeld dat de posities die met een Day Trading strategie worden ingenomen vaak groter zijn dan die van Swing Trading.

Ook moet worden opgemerkt dat de handelaar die aan daghandel doet, zowel technische als fundamentele analyse zal gebruiken, terwijl de handelaar die aan swingtrading doet, zich voornamelijk zal richten op technische analysegegevens.

Ten slotte is ook het profiel van de handelaar op wie deze twee methoden zijn gericht een belangrijk punt van verschil. Daghandel vereist inderdaad dat u meer tijd doorbrengt voor het scherm en de grafieken om uw posities en de evolutie van de prijzen te volgen. Het vereist dus een groot reactievermogen, maar ook een grote weerstand tegen stress. Swing Trading vereist minder tijd en aandacht maar een grotere beheersing van trading tools zoals uitgestelde orders.

Welke methode u ook kiest voor uw beleggingen, u moet in gedachten houden dat de handel een activiteit is die aanzienlijke risico's voor uw kapitaal inhoudt.

Een aantal veelgestelde vragen

Hoe wordt swing trading beoefend?

Swing Trading is een beleggingsmethode op middellange termijn die kan worden gebruikt op verschillende markten, zoals de valutamarkt, de aandelenmarkt of de grondstoffenmarkt. Het principe bestaat erin posities in te nemen met een gemiddelde duur tussen enkele dagen en enkele weken door te trachten in te spelen op de trend.

Welke grafiek moet ik gebruiken voor Swing Trading?

Zoals we zojuist hebben gezien, is swing trading in wezen gebaseerd op technische analyse. De keuze van de grafiek is hier echter zeer belangrijk omdat u de tijdseenheden moet kunnen aanpassen en de belangrijkste indicatoren moet kunnen bekijken die gebruikt worden door swing traders zoals Fibonacci lijnen, MACD, kanalen, steun- en weerstandsniveaus.

Voor wie is swing trading bedoeld?

Gezien zijn kenmerken en specificiteiten richt de Swing Trading zich in het bijzonder tot beleggers met een goede ervaring op de markten en de trading in het algemeen, maar ook en vooral tot diegenen die de technische analyse perfect beheersen, aangezien een groot deel van deze strategie op dit soort analyse gebaseerd is.

Begin nu met handelen!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.