Steun- en weerstandsniveaus

In het kader van de technische analyse moeten sommige indicators heel nauwkeurig gevolgd worden. De belangrijkste van deze indicatoren zijn ongetwijfeld de steun- en weerstandsniveaus. Maar je moet wel weten hoe je deze niveaus tijdens het beleggen en speculeren kunt opsporen, interpreteren en, bovenal, gebruiken.  

Beginnen met online beleggen
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
Steun- en weerstandsniveaus

Wat zijn steunen en weerstanden?

Als je het belang van technische steunen en weerstanden wilt begrijpen, moet je jezelf steeds voorhouden dat de markten reageren op de gecombineerde acties van kopers en verkopers.  Aankopen en verkopen bepalen het prijsniveau en daarmee de koers van de betreffende beleggingen.

  • De steunen: een steun is als het ware een grens vanaf waar de opgaande koersbewegingen de prijsdalingen remmen. Deze drempel wordt daarom door kopers beschouwd als een interessant punt om de markt te betreden.  Meestal geeft een steun dus aan dat de weg naar boven wordt ingezet.
  • De weerstanden: een weerstand is precies het omgekeerde van een steun. Het gaat dus om een grens vanaf waar de neergaande koersbewegingen de koersstijging remmen. Deze grens wordt dan beschouwd als een interessant verkoopsignaal en heeft dus vaak een neerwaartse correctie tot gevolg.

 

Hoe moet je steunen en weerstanden interpreteren?

Om de verschijnselen van steun en weerstand te interpreteren moet je een rechte lijn trekken die minstens twee of drie punten met elkaar verbindt. Deze lijn wordt de "steunlijn" of "weerstandslijn" genoemd. Hoe meer punten deze lijn verbindt, hoe betrouwbaarder.

Als een lijn overigens verschillende keren wordt aangeraakt, geeft dat aan dat een doorbraak van de lijn heel waarschijnlijk is.

Een steunlijn of weerstandslijn is immers geen garantie dat er een koerscorrectie zal optreden. Het komt namelijk voor dat er op een dergelijk punt niet genoeg aankopen en verkopen zijn gesloten om de verwachte koerscorrectie in te luiden, of dat een specifieke marktontwikkeling de koersen van de activa ertoe beweegt deze lijn te "doorbreken". In dat geval gaan de koersdalingen of -stijgingen door tot er een nieuw steun- of weerstandsniveau is bereikt.

 

Steunen en weerstanden gebruiken bij het beleggen:

Steunen en weerstanden zijn fundamentele onderdelen van de technische analyse. Ze kunnen op deze manier worden toegepast:

  • Een steun die is geïdentificeerd kan dienen als koopsignaal in de verwachting dat de koers van de belegging omhoog gaat. Ook is een steun een goed signaal voor shortsellen wanneer hij wordt doorbroken. Vanzelfsprekend kan een steundoorbraak ook een goed verkoopsignaal zijn.
  • Een weerstand kan op de omgekeerde manier geïnterpreteerd en gebruikt worden. Als de koers van een belegging in de beurt van deze grens komt, kan dit een goed verkoopsignaal zijn. Maar als de weerstand wordt doorbroken, wordt het een koopsignaal.

Let op: steunen en weerstanden zijn goede technische indicators voor het online beleggen maar de andere relevante verschijnselen zoals trends of onderdelen van de fundamentele analyse moeten ook in de gaten worden gehouden.

 

Laten we een eenvoudig voorbeeld nemen:

Op een Japanse candlestick chart van de EUR/USD voor dagelijkse periodes, zien we, zoals hierboven uitgelegd, de twee ononderbroken horizontale lijnen aan de boven- en onderkant van de grafiek, die ons hier precieze aanwijzingen geven van de waargenomen steun- en weerstandsverschijnselen.

Steun wordt waargenomen op 1.5360. Het is dus interessant om op dit niveau een kooporder te plaatsen. Aan de andere kant kan een verkooporder worden geplaatst op 1.6000, want dit is de waargenomen weerstand.

De ruimte tussen deze twee lijnen wordt een "tunnel" of een "kanaal" genoemd en de koers van het activum zal meestal binnen dit kanaal oscilleren.

 

Hoe gebruikt u deze informatie om te handelen?

Zoals u begrepen zult hebben, is het voor u interessant om uw aan- en verkoopstrategie hoofdzakelijk op basis van de analyse van deze twee verschijnselen vast te stellen. Men mag echter andere aspecten en variabele en niet-cartesiaanse verschijnselen, zoals psychologische effecten, niet verwaarlozen. Het is dus niet raadzaam uw hele strategie op deze waarnemingen te baseren. Deze prijzen kunnen inderdaad steunen en weerstanden breken. Het enige wat nodig is, is een plotselinge verandering in de verwachtingen van de belangrijkste investeerders. Hierdoor zal de trend versnellen.

Logischerwijze worden deze grote veranderingen veroorzaakt door een belangrijke nieuwsgebeurtenis op basis van de economische kalender.

Toch kunnen deze radicale veranderingen u een waardevolle aanwijzing geven. Inderdaad, zij zijn vaak synoniem met een bullish of bearish voortzetting, afhankelijk van of het weerstand of steun is die wordt gebroken. 

Dit verklaart ook waarom op sommige grafieken de prijzen op sommige plaatsen onder steun of boven weerstand kunnen komen. Dit wordt een "uitbraak" van de trend genoemd omdat het een "doorbraak" van steun of weerstand is.

Het is ook vermeldenswaard dat een uitbraak bijna altijd leidt tot nieuwe steun en weerstand, waarvan het niveau dus opnieuw wordt geëvalueerd in overeenstemming met de nieuwe marktelementen. Soms zien we zelfs een omkering tussen de steun en de trend, waarbij de ene overgaat in de andere en vice versa, maar dit soort configuratie blijft vrij zeldzaam.

Beginnen met online beleggen
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500