Hoe een aandelenportefeuille opbouwen en diversifiëren?

In een tijd waarin spaargeld niet meer oplevert wat het vroeger was, wenden veel particulieren zich tot de beurzen en besluiten een portefeuille op te bouwen met een effectenrekening of een PEA. Maar het is nog steeds noodzakelijk om te weten welke aandelen te kopen en wanneer. Dit artikel biedt u natuurlijk geen wonderbaarlijke oplossing, maar het doel ervan is u te helpen bepaalde fouten te vermijden en u te helpen de juiste vragen te stellen om uw beursportefeuille onder de best mogelijke omstandigheden op te bouwen.  

Handel online in aandelen!
77% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Hoe een aandelenportefeuille opbouwen en diversifiëren?

Wat zijn de huidige manieren om een aandelenportefeuille op te bouwen?

Laten we eerst eens kijken naar de middelen die u ter beschikking staan om uw beursportefeuille op te bouwen. Er zijn verschillende oplossingen om een deel van uw spaargeld op de financiële markten te beleggen.

De meest klassieke is het opbouwen van een eigen portefeuille door het kopen van aandelen in beursgenoteerde bedrijven. Maar het is ook mogelijk om indexen te kopen via specifieke producten zoals trackers of ETF's.

Een andere manier om een beursportefeuille op te bouwen is ten slotte de keuze voor icbe's of instellingen voor collectieve belegging in effecten, die door beleggingsprofessionals worden beheerd.

Als u kiest voor de eerste oplossing, namelijk het opbouwen van een eigen beursportefeuille, moet u er natuurlijk rekening mee houden dat u een stabiel en duurzaam kader nodig heeft dat u in staat stelt om beleggingsmogelijkheden te detecteren die overeenstemmen met de doelstellingen die u zich heeft gesteld, maar ook met uw profiel en uw risicomijding.

Aan de andere kant zijn producten zoals icbe's, die door derden worden beheerd, geen garantie voor uw succes op de beurs, omdat speculatie op de financiële markten een risicovolle activiteit blijft.

Hierbij moet ook worden opgemerkt dat u met beleggingsproducten op de beurs meestal effecten kunt kopen die op Franse of Europese beurzen zijn genoteerd, maar dat sommige fondsen u ook de mogelijkheid bieden om te speculeren op andere internationale markten, zoals de Amerikaanse of Aziatische markten. U moet echter vertrouwd zijn met deze markten voordat u dit soort activa kiest.

 

Ken uw beleggersprofiel voordat u een beursportefeuille opbouwt:

Het eerste wat u moet doen voordat u uw beursportefeuille opbouwt, is uw beleggersprofiel kennen. Om dit te doen, moet u uw beleggingshorizon kennen, de tijd die u aan deze speculatieve activiteit kunt besteden, de risico's die u bereid bent te nemen en het budget dat u aan deze portefeuille kunt toekennen.

De beleggingshorizon komt hier overeen met de gemiddelde looptijd die u voor uw beleggingen overweegt. Met strategieën zoals daytrading kunt u in enkele uren of dagen een eenvoudige rondreis naar de markten maken, maar het is ook mogelijk om een beleggingsstrategie voor activa te hanteren over perioden van 10 of zelfs 15 jaar of meer. De keuze van deze beleggingshorizon zal echter ook afhangen van uw risicoaversie en de tijd die u aan deze activiteit kunt besteden. Een kortetermijnbelegging zal immers meer tijd vergen dan een langetermijnbelegging en zal een veel groter risico inhouden.

Daarom geven veel beleggers er de voorkeur aan zich niet te wagen aan strategieën op zeer korte termijn en de voorkeur te geven aan middellange-termijn horizons van 2 tot 5 jaar of lange-termijn horizons van meer dan 5 jaar.

Ook moet worden opgemerkt dat het bezit van aandelen in de meeste gevallen de mogelijkheid biedt om dividend te ontvangen. De strategie om in aandelen te handelen in de hoop dat hun waarde op de beurs stijgt om bij wederverkoop een meerwaarde te realiseren is dus niet de enige die u kunt overwegen.

 

Het goed beheren van de risico's van een aandelenportefeuille :

Zoals gezegd is het, alvorens te speculeren op de beurs, hetzij door het opbouwen van een aandelenportefeuille, hetzij op enige andere wijze, van essentieel belang om rekening te houden met de risico's die ermee gepaard gaan. Inderdaad, alle financiële investeringen van welke aard dan ook brengen risico's met zich mee voor uw kapitaal. Inderdaad, en als de koers van een aandeel niet nul kan zijn, kan het gebeuren dat de volatiliteit van bepaalde effecten tijdens bepaalde periodes leidt tot het verlies van een groot deel van het geïnvesteerde kapitaal voor sommige handelaars.

Daarom is het belangrijk om nooit te investeren in een beursportefeuille die je later nodig zou kunnen hebben. U moet bereid zijn om verlies te lijden in het geval van een crash of gewoon als u op het verkeerde bedrijf wedt. Het heeft weinig zin om alleen te beleggen in de effecten van één enkel bedrijf of één enkele bedrijfstak, en veel beleggers geven er de voorkeur aan om het risico van een impact op hun hele portefeuille te beperken door de aandelen in die portefeuille te diversifiëren.

Aan de andere kant vereist het investeren in de aandelenmarkt in ieder geval enige kennis van de aandelenmarkt. Voordat u uw portefeuille opbouwt op de beurs, moet u dus zorgen dat u weet hoe de markt zich gedraagt, wat een aandeel kan doen stijgen of dalen in prijs, en de financiële en economische gegevens van het bedrijf waarin u zult kiezen om te investeren.

Meer in het algemeen is het altijd belangrijk om bij het opbouwen van een beursportefeuille te controleren of het gebruikte product overeenkomt met uw persoonlijke risicoprofiel. Vraag u systematisch af of u bereid bent het risiconiveau van een actief, een fonds of een BEVEK te aanvaarden om de door u vooropgestelde prestatiedoelstelling te bereiken. Elk beleggingsproduct op de beurs heeft immers zijn eigen specifieke risico's die voor potentiële beleggers in DICI worden aangegeven, zoals wisselkoersrisico's, renterisico's of marktrisico's. In het geval van icbe's kunnen deze risico's met name de door de portefeuille-beheerder uitgevoerde portefeuille-diversificatie verminderen.

Een aantal veelgestelde vragen

Hoe bouw je een aandelenportefeuille op?

Om uw aandelenportefeuille zo goed mogelijk op te bouwen, moet u een paar eenvoudige regels volgen: investeer alleen geld dat u niet nodig hebt, stel voor uzelf een precieze beleggingshorizon vast, bepaal uw beleggersprofiel en -strategie en diversifieer uw activa zo veel mogelijk. Door deze eenvoudige regels te volgen, kunt u beginnen intelligent te investeren in de aandelenmarkt en beginnen te handelen naargelang uw resultaten.

Hoe kunt u uw aandelenportefeuille diversifiëren?

Een goede diversificatie van de aandelenportefeuille is van essentieel belang om uw strategieën te maximaliseren en de risico's te beperken. Diversificatie van een effectenportefeuille is dus een activiteit die erin bestaat uw beleggingen te spreiden over verschillende activa met verschillende effecten of lijnen binnen uw effectenrekening. Deze spreiding zal u uiteraard in staat stellen het aan elk activum verbonden risico te verdunnen en u tegelijkertijd op verschillende opportuniteiten te positioneren.

Hoe voegt u aandelen of obligaties toe aan uw portefeuille?

Het is mogelijk om aandelen of obligaties te kopen wanneer deze door de leners op de primaire markt worden uitgegeven. Maar u kunt ze ook rechtstreeks op de beurs of op de secundaire markt kopen. In beide gevallen en om deze effecten te verwerven, moet u een beursorder plaatsen via een erkende tussenpersoon die deze effecten vervolgens in uw portefeuille opneemt. Deze tussenpersoon kan een online makelaar zijn.

Handel online in aandelen!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.