Het samenstellen van een beleggingsportefeuille

In een tijd waarin spaargeld niet meer oplevert wat het vroeger was, wenden veel particulieren zich tot de beurzen en besluiten een portefeuille op te bouwen met een effectenrekening of een PEA. Maar het is nog steeds noodzakelijk om te weten welke aandelen te kopen en wanneer. Dit artikel biedt u natuurlijk geen wonderbaarlijke oplossing, maar het doel ervan is u te helpen bepaalde fouten te vermijden en u te helpen de juiste vragen te stellen om uw beursportefeuille onder de best mogelijke omstandigheden op te bouwen.  

Handel online in aandelen!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
Het samenstellen van een beleggingsportefeuille

Wat zijn de huidige manieren om een aandelenportefeuille op te bouwen?

Laten we eerst eens kijken naar de middelen die u ter beschikking staan om uw beursportefeuille op te bouwen. Er zijn verschillende oplossingen om een deel van uw spaargeld op de financiële markten te beleggen.

De meest klassieke is het opbouwen van een eigen portefeuille door het kopen van aandelen in beursgenoteerde bedrijven. Maar het is ook mogelijk om indexen te kopen via specifieke producten zoals trackers of ETF's.

Een andere manier om een beursportefeuille op te bouwen is ten slotte de keuze voor icbe's of instellingen voor collectieve belegging in effecten, die door beleggingsprofessionals worden beheerd.

Als u kiest voor de eerste oplossing, namelijk het opbouwen van een eigen beursportefeuille, moet u er natuurlijk rekening mee houden dat u een stabiel en duurzaam kader nodig heeft dat u in staat stelt om beleggingsmogelijkheden te detecteren die overeenstemmen met de doelstellingen die u zich heeft gesteld, maar ook met uw profiel en uw risicomijding.

Aan de andere kant zijn producten zoals icbe's, die door derden worden beheerd, geen garantie voor uw succes op de beurs, omdat speculatie op de financiële markten een risicovolle activiteit blijft.

Hierbij moet ook worden opgemerkt dat u met beleggingsproducten op de beurs meestal effecten kunt kopen die op Franse of Europese beurzen zijn genoteerd, maar dat sommige fondsen u ook de mogelijkheid bieden om te speculeren op andere internationale markten, zoals de Amerikaanse of Aziatische markten. U moet echter vertrouwd zijn met deze markten voordat u dit soort activa kiest.

 

Ken uw beleggersprofiel voordat u een beursportefeuille opbouwt:

Het eerste wat u moet doen voordat u uw beursportefeuille opbouwt, is uw beleggersprofiel kennen. Om dit te doen, moet u uw beleggingshorizon kennen, de tijd die u aan deze speculatieve activiteit kunt besteden, de risico's die u bereid bent te nemen en het budget dat u aan deze portefeuille kunt toekennen.

De beleggingshorizon komt hier overeen met de gemiddelde looptijd die u voor uw beleggingen overweegt. Met strategieën zoals daytrading kunt u in enkele uren of dagen een eenvoudige rondreis naar de markten maken, maar het is ook mogelijk om een beleggingsstrategie voor activa te hanteren over perioden van 10 of zelfs 15 jaar of meer. De keuze van deze beleggingshorizon zal echter ook afhangen van uw risicoaversie en de tijd die u aan deze activiteit kunt besteden. Een kortetermijnbelegging zal immers meer tijd vergen dan een langetermijnbelegging en zal een veel groter risico inhouden.

Daarom geven veel beleggers er de voorkeur aan zich niet te wagen aan strategieën op zeer korte termijn en de voorkeur te geven aan middellange-termijn horizons van 2 tot 5 jaar of lange-termijn horizons van meer dan 5 jaar.

Ook moet worden opgemerkt dat het bezit van aandelen in de meeste gevallen de mogelijkheid biedt om dividend te ontvangen. De strategie van het wedden op aandelen in de hoop hun waarde op de beurs te verhogen om zo winst te maken op de wederverkoop is dus niet de enige die u kunt overwegen.

 

Het goed beheren van de risico's van een aandelenportefeuille :

Zoals gezegd is het, alvorens te speculeren op de beurs, hetzij door het opbouwen van een aandelenportefeuille, hetzij op enige andere wijze, van essentieel belang om rekening te houden met de risico's die ermee gepaard gaan. Inderdaad, alle financiële investeringen van welke aard dan ook brengen risico's met zich mee voor uw kapitaal. Inderdaad, en als de koers van een aandeel niet nul kan zijn, kan het gebeuren dat de volatiliteit van bepaalde effecten tijdens bepaalde periodes leidt tot het verlies van een groot deel van het geïnvesteerde kapitaal voor sommige handelaars.

Daarom is het belangrijk om nooit te investeren in een beursportefeuille die je later nodig zou kunnen hebben. U moet bereid zijn om verlies te lijden in het geval van een crash of gewoon als u op het verkeerde bedrijf wedt. Het heeft weinig zin om alleen te beleggen in de effecten van één enkel bedrijf of één enkele bedrijfstak, en veel beleggers geven er de voorkeur aan om het risico van een impact op hun hele portefeuille te beperken door de aandelen in die portefeuille te diversifiëren.

Aan de andere kant vereist het investeren in de aandelenmarkt in ieder geval enige kennis van de aandelenmarkt. Voordat u uw portefeuille opbouwt op de beurs, moet u dus zorgen dat u weet hoe de markt zich gedraagt, wat een aandeel kan doen stijgen of dalen in prijs, en de financiële en economische gegevens van het bedrijf waarin u zult kiezen om te investeren.

Meer in het algemeen is het altijd belangrijk om bij het opbouwen van een beursportefeuille te controleren of het gebruikte product overeenkomt met uw persoonlijke risicoprofiel. Vraag u systematisch af of u bereid bent het risiconiveau van een actief, een fonds of een BEVEK te aanvaarden om de door u vooropgestelde prestatiedoelstelling te bereiken. Elk beleggingsproduct op de beurs heeft immers zijn eigen specifieke risico's die voor potentiële beleggers in DICI worden aangegeven, zoals wisselkoersrisico's, renterisico's of marktrisico's. In het geval van icbe's kunnen deze risico's met name de door de portefeuille-beheerder uitgevoerde portefeuille-diversificatie verminderen.

Handel online in aandelen!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500