De RSI-indicator of Relative Strength Index

Voor beleggers kan het interessant zijn om de dynamiek van een markt te meten. Zo kunnen namelijk de winsten en verliezen van een actief in een bepaalde periode worden vergeleken. Er zijn verschillende technische indicators waarmee dergelijke informatie kan worden verkregen, maar één indicator wordt door beleggers in het bijzonder gewaardeerd, namelijk de RSI, die ook de "Relative Strength Index" wordt genoemd.  

Beginnen met online beleggen
77% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
De RSI-indicator of Relative Strength Index

Wat is de Relative Strength Index of RSI?

De RSI is een techniek uit de technische analyse die in 1978 werd ontwikkeld door de analist J. Welles Wilder. Hij schreef er zelfs een boek over: "New Concept in Technical Trading Systems", oftewel "Nieuw concept in technische beleggingssystemen".

Tegenwoordig is de Relative Strength Index een van de indicatoren die door technische analisten, institutionele en particuliere beleggers wereldwijd het meest wordt gebruikt.

De functie van deze indicator is om vast te stellen wat de dynamiek, ofwel de kracht, van een bepaalde markt is door de winsten en verliezen over een bepaalde periode met elkaar te vergelijken.

Hiervoor houdt de RSI alleen rekening met de slotkoersen van het onderliggende actief. De waarde van de indicator ligt tussen 0 en 100.

Let op: in tegenstelling tot andere indicators van dit type en ondanks de naam "Relative Strength", vergelijkt de RSI het actief niet met een index of een markt, maar meet hij alleen de interne kracht van het actief. De verliezen worden hier trouwens uitgedrukt in een absolute en niet in een relatieve waarde.

Het is mogelijk om verschillende perioden te gebruiken om de RSI te analyseren, maar geadviseerd wordt om zich te beperken tot de perioden 5, 9 en 14. Natuurlijk verdient het de voorkeur om verschillende perioden te testen om te bepalen welke het meest efficiënt is.

 

Berekening van de RSI-indicator:

Zoals we eerder hebben gezien, gebruikt de RSI een vergelijking van de geregistreerde winsten en verliezen over een bepaalde periode. De formule voor de berekening van de RSI is als volgt:

100 - (100/1 + (W/V))

W staat hier voor het gemiddelde van de winsten en V voor het gemiddelde van de verliezen.

 

Hoe kan de RSI-indicator bij het beleggen worden gebruikt?

Het doel van de interpretatie van de RSI is om aanwijzingen te krijgen over de snelheid waarmee de markt stijgt of daalt. Voor een goede analyse van de RSI worden de volgende zones gebruikt:

  • Tussen 0 en 30 geeft de RSI een oververkochte zone aan. Op dat moment kan men dus beter niet verkopen.
  • Tussen 70 en 100 geeft de RSI een overgekochte zone aan. Op dat moment kan men dus beter niet kopen.
  • Tussen 30 en 70 geeft de RSI geen specifieke informatie.

Wel wijzen we erop dat hoewel de RSI een interessante indicator is, hij niet als enige moet worden gebruikt om een koop- of verkoopmogelijkheid te bepalen. Het is namelijk heel belangrijk om de hieruit verkregen informatie te koppelen met andere soorten indicators, vooral met de steunen en weerstanden. Door de aanwijzingen van verschillende indicators met elkaar te koppelen worden veel duidelijker koop- of verkoopsignalen verkregen.

Een andere interessante indicator om samen met de Relative Strength Index te gebruiken is die van de divergenties. Deze indicator doet zich voor wanneer de koersen van een actief in de omgekeerde richting van die van de indicator gaan. Deze divergenties zijn bijzonder betrouwbaar wanneer ze worden gebruikt in de oververkochte of overgekochte zone van de RSI-indicator.

Beginnen met online beleggen
77% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500