Hoe handelen met de RSI indicator op de aandelenmarkt?

Handel is een activiteit die lucratief kan zijn, maar ook veel risico's met zich meebrengt. Handelaren gebruiken verschillende instrumenten en indicatoren om weloverwogen beslissingen te nemen op de financiële markten. Van deze indicatoren is de Relatieve Sterkte Index (RSI) een van de populairste en meest gebruikte. In dit artikel gaan we in detail in op wat de RSI-indicator is, hoe hij werkt en hoe handelaren hem kunnen gebruiken om hun handelsstrategie te verbeteren. We kijken ook naar de voordelen en beperkingen van het gebruik van deze indicator in trading en geven praktisch advies over hoe deze effectief en verantwoord te gebruiken. Of u nu een beginner of een ervaren trader bent, dit artikel geeft u een diepgaand inzicht in de RSI indicator en het gebruik ervan in trading.  

Begin nu met handelen!
79% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Hoe handelen met de RSI indicator op de aandelenmarkt?

Definitie en werking van de RSI indicator :

De Relatieve Sterkte Index (RSI) indicator, ook bekend als de relatieve sterkte index, is een momentum indicator gebruikt in de technische analyse om de sterkte of zwakte van een financieel actief te meten door recente winsten en verliezen te vergelijken.

De RSI wordt berekend door de gemiddelde winsten over een bepaalde periode te vergelijken met de gemiddelde verliezen over dezelfde periode. Het resultaat wordt vervolgens genormaliseerd tot een waarde tussen 0 en 100.

Meer bepaald wordt de ROI berekend aan de hand van de volgende formule:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Waarbij RS staat voor de gemiddelde verhouding van de winsten over een bepaalde periode gedeeld door de gemiddelde verliezen over dezelfde periode.

RSI wordt gewoonlijk uitgezet op een verticale schaal tussen 0 en 100. Een RSI-waarde van 70 of meer wordt doorgaans beschouwd als een financieel overbought actief, wat betekent dat de koers op korte termijn waarschijnlijk zal dalen. Omgekeerd wordt een RSI-waarde van 30 of minder beschouwd als een financieel oververkocht actief, wat betekent dat de koers op korte termijn kan stijgen.

Naast deze overbought- en oversoldniveaus gebruiken traders ook RSI-kruisingen met een voortschrijdend gemiddelde om koop- of verkoopsignalen te genereren. Zo kan een stijging van het RSI voortschrijdend gemiddelde worden beschouwd als een koopsignaal, terwijl een daling van het voortschrijdend gemiddelde kan worden beschouwd als een verkoopsignaal.

 

Hoe handelen met de RSI indicator?

De RSI indicator is een populair instrument in de technische analyse om traders te helpen markttrends en handelsmogelijkheden te identificeren. Hier zijn enkele gebruikelijke manieren om te handelen met de RSI indicator:

  • Identificeer overbought en oversold niveaus: De 70 en 30 niveaus worden vaak gebruikt als respectievelijk overbought en oversold niveaus. Wanneer de RSI de 70 overschrijdt, kan dit erop wijzen dat de financiële activa overgekocht zijn en kunnen traders overwegen te verkopen. Evenzo kan een daling onder 30 aangeven dat de financiële activa oververkocht zijn en kunnen traders overwegen te kopen.
  • Spotten van divergenties: Een divergentie tussen de RSI en de prijs kan wijzen op een potentiële trendomkering. Bijvoorbeeld, als de prijs van een financieel activum hogere hoogtepunten bereikt, maar de RSI volgt dit niet, dan kan dit erop wijzen dat de uptrend zwak is en een ommekeer kan optreden.
  • Moving Average Crossovers: Traders kunnen RSI moving average crossovers gebruiken om potentiële trendwijzigingen te identificeren. Bijvoorbeeld, een kruising van het kort voortschrijdend gemiddelde boven het lang voortschrijdend gemiddelde kan worden beschouwd als een koopsignaal, terwijl een kruising van het kort voortschrijdend gemiddelde onder het lang voortschrijdend gemiddelde kan worden beschouwd als een verkoopsignaal.

Er zij op gewezen dat de RSI-indicator, zoals elke andere technische indicator, valse of misleidende signalen kan geven, en het is belangrijk de indicator te gebruiken in combinatie met andere indicatoren en fundamentele analyse om weloverwogen handelsbeslissingen te nemen.

 

De voordelen en beperkingen van de RSI indicator in trading : 

Er zijn bepaalde voordelen en beperkingen aan het gebruik van de RSI indicator in trading, hier is een lijst van de belangrijkste:

Voordelen:

    1. De RSI kan snel overgekochte en oververkochte gebieden identificeren. Dit kan handelaren helpen bepalen wanneer een financieel actief overgewaardeerd of ondergewaardeerd is.
    2. De RSI kan traders helpen divergenties tussen de RSI en de koers te spotten, die kunnen wijzen op potentiële trendomkeringen.
    3. De RSI kan worden gebruikt in combinatie met andere technische indicatoren om koop- of verkoopsignalen te bevestigen.
    4. De RSI indicator is vrij eenvoudig te gebruiken en te interpreteren, waardoor het een populair instrument is voor traders.

Beperkingen :

    1. De RSI is een momentum indicator en houdt geen rekening met de fundamentele factoren die de markt beïnvloeden. Traders moeten dus andere analyses gebruiken om hun tradingbeslissing te voltooien.
    2. De RSI kan valse of misleidende signalen geven wanneer de markt zich in een sterke trend of range bevindt. In deze situaties kan de RSI gedurende langere tijd in het overbought of oversold gebied blijven.
    3. Het gebruik van dezelfde overbought- en oversoldniveaus (70 en 30) voor alle financiële activa is misschien niet voor alle markten geschikt. Traders moeten deze niveaus dus aanpassen aan elke markt.
    4. RSI moving average crossovers kunnen signalen geven die achterblijven bij de werkelijke trend.
Kortom, de RSI indicator kan een nuttig instrument zijn om traders te helpen trends en handelsmogelijkheden te identificeren, maar hij moet worden gebruikt in combinatie met andere analyses en indicatoren om weloverwogen handelsbeslissingen te nemen. Handelaren moeten zich ook bewust zijn van zijn beperkingen om te voorkomen dat zij worden misleid door valse of misleidende signalen.

 

Enkele tips voor het gebruik van de RSI indicator in trading: 

Hier volgen enkele tips voor het gebruik van de RSI-indicator in de handel:

    1. Gebruik de RSI indicator in combinatie met andere indicatoren: De RSI indicator moet niet geïsoleerd worden gebruikt. Traders moeten hem samen met andere technische indicatoren gebruiken om koop- of verkoopsignalen te bevestigen.
    2. Pas de overbought en oversold niveaus aan voor elke markt: De overbought en oversold niveaus van 70 en 30 zijn niet geschikt voor alle markten. Traders moeten deze niveaus aanpassen aan de kenmerken van elke markt.
    3. Vermijd het nemen van handelsbeslissingen uitsluitend op basis van de RSI indicator: De RSI-indicator houdt geen rekening met de fundamentele factoren die de markt beïnvloeden. Traders moeten andere analyses gebruiken om hun trading beslissing aan te vullen.
    4. Vermijd uitsluitend te vertrouwen op RSI voortschrijdend gemiddelde crossovers: RSI moving average crossovers kunnen signalen geven die achterblijven bij de werkelijke trend. Traders moeten daarom signalen bevestigen met andere technische indicatoren of fundamentele analyses.
    5. Gebruik RSI over langere periodes voor meer betrouwbare signalen: Signalen over kortere periodes kunnen misleidend zijn door prijsvolatiliteit. Traders moeten daarom de RSI over langere perioden gebruiken om betrouwbaardere signalen te verkrijgen.
    6. Vermijd overtrading: Traders moeten vermijden handelsbeslissingen te nemen uitsluitend op basis van de RSI. Zij moeten zich concentreren op de algemene analyse van de markt en overtrading door impulsieve beslissingen vermijden.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat betekent RSI?

RSI staat voor 'Relative Strength Index'. De RSI indicator wordt gebruikt in de technische analyse om de sterkte en de richting van een trend te meten, en om overbought en oversold niveaus in een financieel actief te identificeren. De indicator werd ontwikkeld door technisch analist J. Welles Wilder in de jaren 1970 en is een van de populairste en meest gebruikte indicatoren in de handel geworden. De RSI wordt gewoonlijk berekend over een periode van 14 dagen, maar dit getal kan worden aangepast afhankelijk van de handelsstrategie van elke handelaar.

Welke indicatoren moeten worden gebruikt met de RSI?

De RSI indicator wordt vaak gebruikt in combinatie met andere indicatoren en technische analyse instrumenten om meer accurate trading signalen te verkrijgen en om trends en steun en weerstand niveaus te bevestigen. Hier zijn enkele indicatoren die vaak worden gebruikt in combinatie met de RSI indicator: Bewegende gemiddelden, Bollinger bands, stochastische oscillatoren, Fibonacci niveaus.

Kan de RSI indicator worden weergegeven op een grafiek?

Ja, het is mogelijk om de RSI indicator op een grafiek weer te geven. De meeste handelsplatformen bieden de RSI indicator aan als één van de beschikbare technische indicatoren voor financiële marktanalyse. De procedure voor de weergave van de RSI indicator op een grafiek kan enigszins variëren afhankelijk van het gebruikte handelsplatform, maar is meestal zeer eenvoudig.

Begin nu met handelen!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 79% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.