Wat is de PER van een aandeel?

De PER van een aandeel, oftewel Price Earning Ratio, is een indicator die vaak wordt gebruikt door aandeelhouders en beleggers op de beurs. Het is inderdaad een waarderingsratio van onder andere een bedrijf, maar het is de meest populaire. De koers/winstverhouding zal het inderdaad mogelijk maken om, door middel van een eenvoudige berekening, het aantal jaren winst uit te drukken dat een investeerder bereid is te betalen door een aandeel te kopen. In dit artikel geven we u meer uitleg over deze indicator en hoe u deze kunt interpreteren in de context van uw beleggingsstrategieën.  

Handel online in aandelen!
78% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Wat is de PER van een aandeel?

Begrijp de financiële ratio's en hun relevantie in de aandelenhandel :

Laten we eerst een paar momenten nemen om beter te begrijpen hoe financiële ratio's nuttig zijn in uw beursbeleggingsactiviteiten. Vergeet niet dat financiële analyse door middel van beursvergelijkingen momenteel een van de voorkeursmethoden van analisten is en dat analisten deze ratio's gebruiken om hun doelstellingen voor de prijs van een effect te bepalen.

Deze methode is dynamischer en uitgebreider dan de andere voor de beoordeling van de waardering van beursgenoteerde ondernemingen door middel van een beursvergelijking. Het gebruik van ratio's geeft een nauwkeuriger inschatting van de waarde van een aandeel en maakt het dus mogelijk om te anticiperen op toekomstige aandelenbewegingen.

Als u echter geïnteresseerd bent in de analyse van sleutelfiguren, kan het zijn dat u verbijsterd bent over hun zeer grote aantal. Daarom zullen we ons richten op enkele van deze ratio's, waarvan de PER of Price Earning Ratio de bekendste is.

 

Wat is de Price Earning Ratio of PER?

De koers/winstverhouding is daarom de meest geanalyseerde verhouding op de beurs. Het is een basismultiplement dat het mogelijk maakt om te beoordelen of een effect al dan niet duur is en wordt uitgedrukt als een verhouding tussen de beurskoers en de nettowinst per aandeel of tussen de beurskapitalisatie en de nettowinst.

Deze koers/winstverhouding geeft het aantal jaren winst aan dat de investeerder bereid is te betalen bij de aankoop van een effect. Wanneer de berekende PER aan het einde van het jaar lager is dan die van het voorgaande jaar, geeft dit aan dat de winst stijgt. Zo niet, dan wijst het op een risico van lagere winsten.

De Price Earning Ratio zal vooral nuttig zijn om verschillende waarden met elkaar te vergelijken, maar er moet voor worden gezorgd dat de berekening niet wordt gemaakt wanneer het bedrijf in het voorgaande jaar verliesgevend was. Deze verhouding moet worden vergeleken met de historische niveaus of met de niveaus van de sector waarin de onderneming actief is.

Het is daarom begrijpelijk dat de PER, hoewel het natuurlijk niet mogelijk is om precies te voorspellen in welke richting de koers van een aandeel zal evolueren, het mogelijk maakt om te weten of een aandeel overgewaardeerd of ondergewaardeerd is, of zelfs tegen zijn reële waarde wordt gewaardeerd. Zo kunt u onder bepaalde voorwaarden de goedkoopste aandelen vinden om te kopen en de duurste aandelen om te verkopen.

 

Voordelen en nadelen van de PRE voor de waardering van een aandelenkoers :

Laten we nu de verschillende voor- en nadelen van het RAP bekijken in het kader van de beoordeling van de waarde van een aandeel.

Aan de andere kant is een van de nadelen dat de Price Earning Ratio geen rekening houdt met de aard van de industrie en de gevolgen van de inflatie. Als er geen rekening wordt gehouden met de aard van een bedrijfstak, heeft het immers geen zin om twee bedrijven die in dezelfde bedrijfstak actief zijn, met elkaar te vergelijken. Bovendien hebben bedrijven bij een hoge inflatie de neiging hun prijzen te verhogen om hun winsten te verhogen, en in het geval van een lage of nulinflatie zal de trend naar lagere prijzen gaan. Tegelijkertijd hebben deze bedrijven de neiging om de opslagkosten en de afschrijvingskosten te onderschatten als gevolg van de stijging van de prijzen van de voorraadvernieuwing. Als gevolg daarvan wordt het RIP vaak naar beneden gedreven.

De PER heeft echter het voordeel dat deze snel kan worden berekend, hoewel het wordt aanbevolen om deze berekening over een lange periode uit te voeren, rekening houdend met de inflatie. Er kan dus worden geconcludeerd dat deze verhouding een interessante indicator is die snelle en relatief betrouwbare signalen afgeeft, maar dat hij in geen geval op zichzelf moet worden gebruikt. De waardering van een aandelenkoers via de Price Earning Ratio is immers geen doel op zich. U kunt dus andere financiële en beursratio's parallel gebruiken om effectief op deze tekortkoming in te spelen.

Een aantal veelgestelde vragen

Hoe kan je een goede PER spotten?

Een Price Earning Ratio is hoog wanneer investeerders bereid zijn een hogere prijs te betalen op basis van de groeiverwachtingen voor de toekomst. De koers/winstverhouding van een aandeel op de beurs kan worden vergeleken met de koers/winstverhouding van de aandelenindex waaraan dat aandeel is genoteerd om deze analyse verder te verfijnen. Een hoge koers/winstverhouding wordt echter aantrekkelijker geacht dan een lage koers/winstverhouding.

Hoe bereken je de Price Earning Ratio?

De koers/winstverhouding van een beurswaarde is zeer eenvoudig te berekenen en de formule is eenvoudigweg om de huidige koers van die waarde te delen door de winst per aandeel. Als u niet bekend bent met deze EPS, kan deze ook gemakkelijk worden berekend. Om dit te doen, hoeft u alleen maar de preferente dividenden van een bedrijf af te trekken van het netto-inkomen en vervolgens het resultaat te delen door het totale aantal uitstaande aandelen.

Waar staat PER voor?

PER staat voor Price Earning Ratio. In het Frans vertaalt zich dit in Ratio cours bénéfice. Het is dus logischerwijs een maatstaf voor de koers van het aandeel ten opzichte van het jaarlijkse nettoresultaat dat de onderneming per aandeel realiseert. Het geeft dus de huidige vraag van investeerders naar een aandeel in de onderneming aan.

Handel online in aandelen!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 78% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.