Handel nu in de NZD/USD!
NZD/USD

Analyse van de koers van de Nieuw-Zeelandse dollar - US dollar (NZD/USD)

Handel nu in de NZD/USD!
KOPEN
VERKOPEN

77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Ook bekend als Kiwi, naar de vrucht die in Nieuw-Zeeland in overvloed groeit en ook een belangrijke rol speelt in de economie van het land vanwege de hoge export en daarom van invloed is op deze kruising, geeft de NZD/USD dus de wisselkoers van de Nieuw-Zeelandse dollar ten opzichte van de Amerikaanse dollar weer. In dit artikel zullen we dit valutapaar nader bekijken door u alle informatie te geven die u nodig hebt om het te analyseren, de toekomstige trends te ontdekken en uw posities online in te nemen vanaf een handelsplatform.  

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens in deze activa te beleggen

Analyse nr. 1

In het algemeen zullen bepaalde gebeurtenissen belangrijker zijn dan andere voor de ontwikkeling van het NZD/USD valutapaar. Dit is met name het geval wanneer de belangrijkste centrale banken van deze twee landen renteveranderingen bekendmaken, die soms drastisch zijn. Met name in Nieuw-Zeeland zijn de rentetarieven de afgelopen jaren herhaaldelijk verlaagd in reactie op de dalende grondstoffenprijzen.

Analyse nr. 2

Uiteraard zullen belangrijke economische gegevens zoals de consumentenprijzen en de inflatiepercentages ook zeer belangrijk zijn, hoewel de invloed van de Amerikaanse gegevens groter zal zijn dan die van de Nieuw-Zeelandse gegevens.

Analyse nr. 3

Tenslotte zijn ook de gegevens van het Federal Open Market Committee (FOMC) van de Fed van grote invloed op de dollar ten opzichte van andere valuta's, waaronder de NZD. De FOMC-vergaderingen worden om de zes weken gehouden en na elke vergadering wordt een persconferentie gehouden.

Analyse van de koers van de Nieuw-Zeelandse dollar - US dollar (NZD/USD)
Handel nu in de NZD/USD!
Kopen met CFD's
Verkopen met CFD's
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
Handel nu in de NZD/USD!

Algemene informatie over het handelen in het valutapaar NZD/USD :

Voordat je begint te handelen in het NZD/USD valutapaar, moet je natuurlijk begrijpen wat de voordelen van dit kruis zijn in vergelijking met andere valutaparen die je op de Forex markt kunt verhandelen. In feite is een van de belangrijkste voordelen van dit valutapaar dat het wordt beïnvloed door welomschreven factoren die vrij eenvoudig te analyseren zijn.

Ten eerste mogen we niet vergeten dat Nieuw-Zeeland en zijn economie nauw verbonden zijn met die van China. Maar waarom? Eenvoudigweg omdat Nieuw-Zeeland een belangrijke producent van melkpoeder is, en het grootste deel van de melkpoederexport naar China gaat. Dus wanneer het goed gaat met de Chinese economie en het BBP in dat land groeit, heeft dat gevolgen voor de economische gezondheid van Nieuw-Zeeland. De vraag naar melkpoeder zal inderdaad toenemen en dit zal ook leiden tot een stijging van de wisselkoers van de NZD ten opzichte van andere valuta. Een soortgelijke correlatie kan worden waargenomen met de Australische dollar, aangezien Australië ook grotendeels afhankelijk is van de Chinese vraag, waarnaar het meer dan een derde van zijn productie exporteert. Zoals we hieronder zullen zien, is er een sterke correlatie tussen de NZD en de AUD in termen van grafiekbewegingen.

Naast de verschillende handels- en economische indicatoren, waaronder de verkoop van melkpoeder, zijn er natuurlijk nog andere elementen die de koers van de NZD/USD rechtstreeks kunnen beïnvloeden, met name de activiteiten van de Reserve Bank of New Zealand of RBNZ. De RBNZ komt elke woensdag bijeen en haar persberichten worden natuurlijk met spanning afgewacht en gevolgd door Forex traders, vooral omdat Forex traders het vaakst de persberichten van de Amerikaanse Fed en het FOMC rapport in de VS volgen. Dus, vanwege de nabijheid van deze twee belangrijke releases, is deze tijd van de week belangrijk om te volgen als u belegt in de NZD/USD.

We kunnen dus stellen dat de belangrijkste indicatoren om te volgen voor de NZD de melkindex zijn, ook bekend als de GDT voor Global Dairy Trade, en de mededelingen naar aanleiding van de RBNZ-vergaderingen. We zullen hieronder in detail terugkomen op alle belangrijkste indicatoren in de NZD/USD handel.

 

De handel in de Nieuw-Zeelandse dollar of NZD begrijpen :

De Nieuw-Zeelandse dollar of NZD is natuurlijk de officiële munteenheid van Nieuw-Zeeland. Het wordt weinig verhandeld, aangezien het slechts de tiende plaats inneemt op de lijst van meest verhandelde Forex valuta's en slechts 2% van de Forex handel vertegenwoordigt. Dit is echter nog steeds een goede prestatie, aangezien Nieuw-Zeeland een klein land is en zijn economie niet tot de grootste ter wereld behoort.

In het algemeen wordt de koers van de NZD beïnvloed door twee belangrijke landen, namelijk Australië en China. Nieuw-Zeeland ligt immers in de geografische nabijheid van Australië, wat het handelsverkeer tussen deze twee landen natuurlijk bevordert. Elk jaar gaat meer dan 16% van de uitvoer van Nieuw-Zeeland naar Australië en 13% van de invoer komt uit dat land.

Het is echter belangrijk te begrijpen dat Australië niet de belangrijkste handelspartner van Nieuw-Zeeland is, aangezien Nieuw-Zeeland het grootste deel van zijn handel met China drijft. Nieuw-Zeeland exporteert namelijk elk jaar 20% van zijn uitvoer naar China en de invoer uit China vertegenwoordigt 17% van de totale invoer.

Natuurlijk is de economische invloed van deze twee landen niet het enige waar u rekening mee moet houden als u handelt in de Nieuw-Zeelandse dollar. De economie van Nieuw-Zeeland wordt ook sterk beïnvloed door de landbouw. Landbouwproducten vertegenwoordigen meer dan 50% van de uitvoer van het land, met een aandeel van 18% in de melkuitvoer, 6% in de schapenvleesexport, 5,2% in de boterexport, 4,2% in de rundvleesexport en 3,1% in de kaasexport. Het is echter vooral naar China dat deze landbouwgrondstoffen en grondstoffen worden uitgevoerd. De sterke relatie tussen de Chinese economie en de ontwikkeling van de NZD is dan ook gemakkelijk te begrijpen.

Een andere interessante correlatie voor de NZD is die met de AUD, de Australische dollar. Wederom als gevolg van de sterke afhankelijkheid van de Nieuw-Zeelandse economie van de export, vertoont de NZD een zeer grote gevoeligheid voor internationale economische cycli. Dus, wanneer de wereldwijde groei een interessante opwaartse of neerwaartse trend vertoont, wordt de NZD het vaakst zien stijgen op de Forex markt. Derhalve kan worden gesteld dat de bewegingen van deze valuta nauw verband houden met de mate waarin beleggers risico's nemen. De NZD is dus het tegendeel van een veilige haven, net als de AUD. Wanneer de Chinese economie en de wereldeconomie stijgen, hebben beide munten dus de neiging te stijgen en omgekeerd wanneer de economie daalt. De zeer sterke correlatie tussen de AUD en de NZD kan worden gezien door te kijken naar de historische grafieken van deze twee valuta's. Dit is uiteraard een positieve correlatie met iets minder variatie voor de NZD. Dit kleine verschil kan vrij gemakkelijk worden verklaard door het feit dat de door deze twee landen uitgevoerde produkten verschillend zijn. Australië is in de eerste plaats een exporteur van metalen, terwijl Nieuw-Zeeland een exporteur van landbouwproducten is, die basisconsumptiegoederen zijn en derhalve minder blootgesteld zijn aan schommelingen in de wereldeconomie en de Chinese economie.

Uiteindelijk is de methode voor het handelen in de Nieuw-Zeelandse dollar of NZD dezelfde als voor het handelen in de Australische dollar of AUD met een lagere volatiliteit. De correlatie zal nog steeds in aanmerking worden genomen, maar met de nadruk op de Chinese economische gezondheid.

 

Beter begrijpen van US dollar of USD handel:

Laten we overgaan tot wat informatie over het handelen in de US dollar of USD. De officiële munteenheid van de Verenigde Staten is ook veruit de meest verhandelde munteenheid op de Forex markt in vergelijking met andere munteenheden, omdat het meer dan 87% van de handel op deze markt genereert. Dit is te wijten aan het feit dat de Amerikaanse dollar ook de referentievaluta is in de internationale handel en op de valutamarkt en wordt beschouwd als een van de belangrijkste indicatoren voor de gezondheid van de wereldeconomie.

Natuurlijk staat de Amerikaanse dollar ook bekend als een veilige haven. Dit betekent dat de munt zelfs in perioden van zware economische crisis in waarde kan toenemen, zoals blijkt uit de verschillende grafieken. De bullish evolutie van de US-dollar is dus in het voordeel in periodes van sterke risicoaversie zoals het geval was in 2007/2008, tegelijk met een andere valuta die als veilige haven wordt beschouwd, de Zwitserse frank. Er is een zeer interessante positieve correlatie tussen deze twee munten.

De ontwikkeling van de US-dollar ten opzichte van andere valuta's wordt ook sterk beïnvloed door de Amerikaanse economie en niet alleen door de wereldeconomie. De economische groei van dit land wordt in ieder geval beïnvloed door de wereldeconomie. Deze groei is echter bijzonder onderhevig aan de economische cycli, waardoor het land in perioden van expansie of herstel een van de sterkste groeiresultaten ter wereld laat zien, terwijl de negatieve gevolgen ook zeer sterk zijn in perioden van economische vertraging of recessie. Sinds 2009 heeft de Amerikaanse economie immers een zeer sterke groei gekend, wat uiteraard ook te zien is op de USD-grafieken. Deze valuta heeft inderdaad zijn rol als veilige haven vervuld en is vaak positief gecorreleerd geweest met de ontwikkeling van de Amerikaanse economie.

Een andere belangrijke factor om rekening mee te houden bij het handelen in de USD is natuurlijk de invloed van de Fed, de Amerikaanse centrale bank. De Fed heeft veel lawaai gemaakt op de Forex markt met de uitvoering van diverse stimuleringsmaatregelen na de crisis van 2008, waaronder aanzienlijke verlagingen van haar belangrijkste rentetarieven en andere economische stimuleringsprogramma's die een stijging van de inflatie hebben veroorzaakt en daardoor een neerwaartse invloed hebben gehad op de koers van de Amerikaanse dollar. Zoals blijkt uit de verschillende historische grafieken hebben de eerste twee Fed-programma's geleid tot een zeer sterke depreciatie van de US-dollar op de valutamarkt, met een verrassingseffect in 2009 en een economie die zich midden in een recessie bevond, waardoor het effect op de munt nog groter werd, en een tweede programma in 2011, dit keer ondanks een duidelijk herstel van de economie van het land, dat nog steeds een negatieve invloed had op de US-dollar. Er kan echter ook worden vastgesteld dat het derde stimuleringsprogramma van de Fed een averechts effect heeft gehad met een waardestijging van de Amerikaanse dollar, aangezien deze besluiten werden gecompenseerd door een duidelijke groei van de economie van het land. De Amerikaanse dollar had in deze periode echter verder in waarde kunnen stijgen zonder de temperende effecten van deze besluiten en zal dat in 2014 bij het aflopen van dit stimuleringsprogramma ook doen.

Hieruit kan worden geconcludeerd dat de koersontwikkeling van de US-dollar vooral wordt beïnvloed door zijn status als veilige haven en dus door de mate van risicoaversie, maar ook door de economische gezondheid van de VS. Deze twee indicatoren alleen zijn voldoende om de onderliggende trend van deze valuta te bepalen, maar wij zullen ook rekening houden met de invloed van de Fed, die de amplitude en de volatiliteit kan variëren.

 

Belangrijke publicaties om te volgen voor analyse op de NZD/USD koers:

Om het NZD/USD valutapaar effectief te bestuderen, moet je in staat zijn om de juiste berichten op het juiste moment te volgen. De meest invloedrijke economische berichten voor beide valuta's zijn de volgende.

Wat de Amerikaanse dollar betreft, mag niet uit het oog worden verloren dat het hier gaat om de grootste economie ter wereld en dat alle publicaties uit dit land derhalve bijzonder worden gevolgd door beleggers uit de hele wereld. De economische publicaties in de VS zijn ook zeer frequent met elke week verschillende belangrijke publicaties.

Tot de belangrijkste elementen behoren de lonen buiten de landbouw, die maandelijks worden gepubliceerd, en het indexcijfer van de consumptieprijzen, dat het inflatieniveau weergeeft. Maar natuurlijk zijn ook andere publicaties van belang, gezien de omvang van dit land en het belang van zijn economie in de wereld. Het gaat onder meer om de ISM-index (Institute for Supply Management) voor de verwerkende en de niet-verwerkende industrie, de BBP-groei, de detailhandelsverkopen, de producentenprijsindex (PPI), de ADP-salarissen, de werkloosheidsclaims en de orders voor duurzame goederen.

In het geval van Nieuw-Zeeland zijn de te volgen economische publikaties beperkter, maar ook gerichter. In het bijzonder vinden wij de prijs van melkpoeder en melk die, zoals wij hierboven hebben gezien, een belangrijke rol spelen in de economische gezondheid van het land en in de ontwikkeling van de NZD. Dit is de GDT-index, waarvan de details zeer gemakkelijk online kunnen worden gevonden.

Uiteraard volgen wij ook enkele van de meer fundamentele economische indicatoren, zoals de BBP-groei, het inflatiecijfer en de consumptieprijzen, die door de RBNZ in aanmerking worden genomen alvorens de rentevoet vast te stellen. Uiteraard zal, zoals hierboven uiteengezet, ook de conferentie waar de RBNZ na elke belangrijke vergadering vragen van journalisten beantwoordt, met grote aandacht worden gevolgd. Deze analyse zal u in staat stellen meer te weten te komen over hoe deze centrale bank de toekomst van de economie van het land ziet. Deze publicaties zijn zeer belangrijk omdat zij worden gevolgd door de belangrijkste spelers op de Forex markt.

 

Onze mening over het valutapaar NZD/USD :

Tot slot dient te worden opgemerkt dat het NZD/USD valutapaar, net als alle NZD paren, vrij complex is en kleine marges heeft. Dit paar is echter vaak populair bij traders vanwege zijn positieve swap en het is daarom mogelijk dit kruis uitsluitend op basis van een renteverschilstrategie te verhandelen, waarbij moet worden opgemerkt dat de rentevoet van de NZD vaak veel hoger is dan die van de USD.

Handel nu in de NZD/USD!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.