Wat is de nominale waarde van aandelen en hoe bereken je die?

Als u een van de mensen bent die geïnteresseerd zijn in de aandelenmarkt en in beleggen, hebt u waarschijnlijk al gehoord van de term nominale waarde van aandelen. Maar wat is de nominale waarde van aandelen en hoe bereken je die? Wat vertegenwoordigt deze nominale waarde en wat is het verschil tussen de nominale waarde en de reële waarde van een aandeel? In dit artikel leggen wij uit waarom de nominale waarde belangrijk is bij beursbeleggen en hoe deze te begrijpen en te interpreteren.  

Begin nu met handelen!
Uw kapitaal is in gevaar. Prestaties zijn geen richtlijn voor toekomstige prestaties en zijn niet constant in de tijd.
Wat is de nominale waarde van aandelen en hoe bereken je die?

Wat is de nominale waarde van aandelen op de beurs?

Laten we niet vergeten dat in economische termen de nominale waarde overeenkomt met de waarde van een goed of een meubelstuk op de markt op verschillende tijdstippen. Deze nominale waarde houdt dus geen rekening met de inflatie. Dankzij deze nominale waarde kunnen wij de ontwikkeling van bepaalde aspecten in de tijd waarnemen. Bijvoorbeeld, in het geval van de onroerendgoedmarkt maakt de nominale waarde het mogelijk het verschil te beoordelen tussen de prijs van onroerend goed in dit jaar en 10 jaar geleden.

Maar in de financiële wereld verwijst de nominale waarde naar de waarde van een effect op het moment dat het aandeel werd uitgegeven. Kortom, de nominale waarde is de beginwaarde van het aandeel bij de eerste notering op de beurs.

Dankzij de nominale waarde, die de beginwaarde van het aandeel op de beurs is, is het mogelijk de verschillende evoluties te berekenen volgens verschillende factoren zoals de jaarresultaten van een onderneming of de beurswaarde. Zo en dankzij deze berekening zal de nominale waarde van het aandeel in de loop der jaren naar boven of naar beneden worden bijgesteld.

De nominale waarde van een aandeel kan ook worden uitgelegd door het te definiëren als de waarde van elk uitgegeven aandeel van de vennootschap. De waarde van het aandeel beweegt dus volgens vraag en aanbod en kan meerdere keren veranderen zonder rekening te houden met de factor tijd. Als de nominale waarde van een aandeel vooral gaat afhangen van het moment waarop deze wordt berekend.

 

Hoe wordt de nominale waarde van aandelen berekend?

Voor de berekening van de nominale waarde van een aandeel moeten de aandeelhouders rekening houden met het aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen. Het volstaat de totale waarde van het maatschappelijk kapitaal te delen door het aantal aandelen dat door de belanghebbenden is vastgesteld. Dit is belangrijk omdat aandeelhouders hun dividend ontvangen op basis van de aandelen die zij eerder hebben gekocht.

Kortom, de berekening die wordt gebruikt om de nominale waarde van een aandeel te bepalen, houdt in dat het bedrag van de nominale waarde gelijk is aan het kapitaal gedeeld door het aantal aandelen.

Een beursgenoteerde onderneming heeft bijvoorbeeld een kapitaal van 5 000 euro, verdeeld over 500 aandelen. De nominale waarde van elk aandeel bedraagt dan 10 euro. Dit betekent dat de 500 aandelen kunnen worden verdeeld onder de oprichters van de onderneming of via de beurs kunnen worden opengesteld voor andere investeerders. Naarmate het aantal aandelen toeneemt, daalt de nominale waarde van dat aandeel. En omgekeerd, wanneer een aantal aandelen wordt verminderd, stijgt hun nominale waarde.

Om de nominale waarde van een aandeel beter te begrijpen, kan dit voorbeeld in verband worden gebracht met het voorbeeld van bankbiljetten. Dus als je vandaag met 5 euro 4 broden kunt kopen, kun je daar over 10 jaar misschien nog maar 2 broden van kopen. De nominale waarde van het geld zal niet veranderen en €1 blijft €1. Wat zal veranderen is het gewicht van deze euro op de economie. Het gewicht van deze euro komt overeen met de werkelijke waarde.

Bij beleggen op de aandelenmarkt gebruiken beleggers de nominale waarde van een aandeel om het rendement ervan te berekenen.

 

Wat is het verschil tussen de nominale waarde en de reële waarde van een aandeel?

Veel beginnende beursbeleggers verwarren de reële waarde en de nominale waarde van aandelen. In werkelijkheid zijn deze twee waarden echter niet hetzelfde. De berekening van de nominale waarde en de reële waarde van een aandeel is ook verschillend.

De nominale waarde is de waarde van een aandeel door het aandelenkapitaal te delen door het aantal uitgegeven aandelen, wat de nominale waarde van elk aandeel oplevert.

De nominale waarde is dus anders dan de prijs van een aandeel. Er zij aan herinnerd dat de beurskoers het bedrag is dat wordt betaald wanneer een bepaald aandeel op de beurs wordt verworven. Deze prijs wordt op zijn beurt beïnvloed door een andere reeks geaggregeerde variabelen, waaronder vraag en aanbod op de markten zelf.

De nominale waarde is de waarde van een enkel gewoon aandeel zoals vastgesteld in de statuten van een beursgenoteerde onderneming. Deze waarde wordt gewoonlijk niet in verband gebracht met de werkelijke waarde van de aandelen. In de meeste gevallen is de nominale waarde van een aandeel lager dan de reële waarde ervan. Wanneer voor de verworven aandelen een certificaat wordt afgegeven, moet daarop de nominale waarde worden vermeld. Evenzo heeft een vennootschap, wanneer zij de uitgifte van aandelen toestaat, de keuze om aan deze effecten al dan niet een nominale waarde toe te kennen. Wanneer u bijvoorbeeld deelneemt aan een beursgang of een aandeel in een onderneming koopt, staat de nominale waarde duidelijk vermeld op uw aankoopbewijs. 

 

Wat is de nominale waarde van een obligatie?

Hoewel het concept van de nominale waarde van een aandeel op de beurs betrekkelijk eenvoudig te begrijpen is, is de nominale waarde van een obligatie iets ingewikkelder.

Deze nominale waarde is in feite het exacte boekhoudkundige bedrag dat op het moment van creditering aan de debetzijde wordt toegekend. De som wordt dus verdeeld in meerdere coupons om de nominale waarde van de obligatie te verkrijgen. Het zijn deze kleine aandelen die de handel op de markt zullen vergemakkelijken in geval van een beweging.

Maar op de obligatiemarkt heeft de nominale waarde ook een andere functie, omdat daarmee de rentevoet van de obligatie kan worden herkend. Op basis van alle factoren, waaronder vraag en aanbod, maar ook emissies, zal de rekeningbeheerder dus het uiteindelijke aflossingsbedrag van de nominale waarde tot de hoofdsom kunnen bepalen.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat is een aandeel zonder nominale waarde?

Zoals we op deze pagina hebben gezien, is de nominale waarde van een aandeel de waarde per aandeel die door de uitgevende onderneming wordt toegekend en die gewoonlijk op een laag bedrag wordt vastgesteld. Er zijn ook aandelen zonder nominale waarde. Meer bepaald is een aandeel zonder nominale waarde een aandeel dat wordt uitgegeven zonder een bepaalde minimumwaarde.

Waarom verlagen bedrijven de nominale waarde van een aandeel?

Wanneer een beursgenoteerde onderneming verlies maakt, zal zij ernaar streven haar aandelenkapitaal te verminderen. Dit gebeurt door het aandelenbezit van de vennoten of aandeelhouders te verminderen zonder hun aandelen terug te betalen, d.w.z. door de nominale waarde van de aandelen te verlagen of door hun aantal te verminderen. Door een lage nominale waarde voor een aandeel vast te stellen, kunnen ook meer aandelen in de onderneming worden verkocht.

Wie bepaalt de nominale waarde van een aandeel?

Zoals hierboven vermeld, kan de nominale waarde van een aandeel in de loop der tijd veranderen. Het kan in de loop der jaren zowel dalen als stijgen. Het zijn de aandeelhouders van de beursgenoteerde onderneming die deze beslissing nemen op een buitengewone algemene vergadering, die naast de gewone algemene vergadering wordt gehouden om over het dividend van de aandelen van de onderneming te stemmen.

Begin nu met handelen!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. {etoroCFDrisk}% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.