Beginnen met handelen in de Nasdaq
NASDAQ

Analyse van de koers van de Nasdaq 100-index

Beginnen met handelen in de Nasdaq
KOPEN
VERKOPEN

77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Een van de meest verhandelde indexen ter wereld is echter de Nasdaq, die bepaalde specifieke kenmerken heeft, zoals een hoge volatiliteit.  

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens in deze activa te beleggen

Analyse nr. 1

In de eerste plaats zullen de samenstelling van deze index en de grootste ondernemingen erin nauwlettend in het oog moeten worden gehouden. De Nasdaq 100 is een marktkapitalisatie-gewogen index. Zo worden de bedrijven met de grootste kapitalisatie, die de koers van deze index kunnen beïnvloeden, beter in het oog gehouden.

Analyse nr. 2

Een ander belangrijk element dat u moet volgen als u in de Nasdaq index wenst te beleggen en er een goede analyse van wenst te maken, betreft de beslissingen van de Fed of de Amerikaanse Federal Reserve, vooral met betrekking tot het monetaire beleid van het land, aangezien deze beslissingen een directe invloed kunnen hebben op de aandelenmarkten, met inbegrip van de Nasdaq. Wij weten immers dat wanneer het monetaire beleid accommoderend is, het de neiging heeft de aandelenmarkten te ondersteunen, en dat wanneer het beleid minder accommoderend is, het de neiging heeft de aandelenmarkten te benadelen.

Analyse nr. 3

Ook zal nauwlettend moeten worden toegezien op een aantal belangrijke economische gegevens, zoals voorraden, werkloosheid, inflatie, rentetarieven en BBP, die aanwijzingen geven voor de mogelijke volgende besluiten van de Fed.

Analyse nr. 4

Ten slotte zal ook moeten worden gelet op de handelsoorlogen die gevolgen kunnen hebben voor sommige van de grote ondernemingen die samen de Nasdaq-aandelenindex vormen.

Analyse van de koers van de Nasdaq 100-index
Beginnen met handelen in de Nasdaq
Kopen met CFD's
Verkopen met CFD's
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
Beginnen met handelen in de Nasdaq

Presentatie en kenmerken van de Nasdaq:

Hoewel de Nasdaq wordt gepubliceerd en genoteerd in de Verenigde Staten, is het geen nationale beursindex. De afkorting staat voor "National Association of Securities Dealers Automated Quotations", en hij vertegenwoordigt de sector van nieuwe technologieën op internationaal niveau.

De Nasdaq werd in 1971 opgericht door de NASD (National Association of Securities Dealers) als antwoord op de snelle ontwikkeling van de elektronicasector. Zij wilden een gespecialiseerde markt, duidelijk afgescheiden van de wereldwijde economische markten. Tegenwoordig is de Nasdaq nog steeds de belangrijkste elektronische markt ter wereld.

De notering van de Nasdaq vindt plaats op Wall Street. Deze index is trouwens de op één na belangrijkste index van deze aandelenmarkt en laat zeer indrukwekkende handelsvolumes zien.

De volatiliteit die wordt waargenomen op de Nasdaq behoort tot de hoogste in de markt, waardoor het een actief is dat vaak wordt gebruikt voor daghandel of kortetermijnhandel.

 

Historische evolutie van de Nasdaq :

 

De NASDAQ markt

In dit artikel heeft u nuttige informatie gevonden over de Nasdaq beursindex, maar hoe zit het met de gelijknamige markt?

De NASDAQ-markt is een financieel centrum en effectenbeurs die in 1971 begon. Vandaag de dag is deze markt de op een na grootste aandelenmarkt van de Verenigde Staten wat de handelsvolumes betreft en is dus de op één na grootste aandelenmarkt van de New York Stock Exchange. NASDAQ is ook de grootste elektronische aandelenmarkt ter wereld. De groep met dezelfde naam is sinds 2008 in het bezit van de groep met dezelfde naam. Uiteraard is de NASDAQ-index de referentiebeursindex voor deze markt en meet daarom meestal de prestaties van ondernemingen waarvan de aandelen op de NASDAQ-index zijn genoteerd.

De totale marktkapitalisatie van deze markt bedraagt momenteel meer dan 1 biljoen dollar en vermeldt de aandelen van meer dan 3.200 verschillende bedrijven, waarvan de overgrote meerderheid aanzienlijke verliezen heeft geleden tijdens het uiteenvallen van de speculatieve zeepbellen. Uitwisselingen worden continu verwerkt op verschillende servers die in één ruimte zijn gegroepeerd. De systemen die daar zijn ondergebracht, kunnen dus meer dan 900 transacties per seconde verwerken.

Het is ook belangrijk om hier op te merken dat bedrijven die genoteerd zijn op de NASDAQ-markt zeer vaak afkomstig zijn uit de IT- en internetsector. Er zijn echter ook aandelen uit andere sectoren, zoals het bankwezen, de distributie, de biotechnologie, de industrie en de transportsector. Deze index is dus veel representatiever dan in het verleden.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat de NASDAQ-markt ook de rol speelt van een natuurlijke afzetmarkt voor durfkapitaalfondsen, een financieringsmethode waarbij het risico van geldverlies in bijna driekwart van de gevallen wordt aanvaard door het resterende kwartaal te compenseren met het resterende kwartaal, dat meestal een onderneming is die in staat is haar omvang snel te vergroten.

 

Wat zijn de elementen die de koers van de Nasdaq waarschijnlijk zullen veranderen?

Zoals het geval is met de koersbewegingen van andere toonaangevende beursindexen in de wereld, zoals de CAC 40, de FTSE 100 en de DAX 30, kan de koers van de Nasdaq stijgen of dalen naargelang van de belangstelling van de markt voor dit activum. De koers van de Nasdaq 100 zal immers stijgen wanneer het volume van de transacties toeneemt en omgekeerd zal de koers dalen wanneer de activiteit van het beursbeheer afneemt. Wij zullen hier uitleggen welke elementen een invloed kunnen hebben op de koers van deze beursindex en die u dus met belangstelling moet volgen.

Natuurlijk weten we dat de koers van de Nasdaq kan worden beïnvloed door bepaalde beursgebeurtenissen met betrekking tot de bedrijven die erop staan genoteerd, zoals de creatie van nieuwe producten of diensten, de benoeming van nieuwe directieleden of de publicatie van jaar- of kwartaalresultaten.

De koers van de Nasdaq kan ook worden beïnvloed door bepaalde economische factoren die specifiek zijn voor de Verenigde Staten. Het monetaire beleid of de rentetarieven kunnen bijvoorbeeld een sterke invloed op deze waarde hebben, evenals andere economische indicatoren die de prestaties van het land weergeven en indirect het consumptieniveau van de huishoudens en de bedrijfsinvesteringen. In het algemeen weten we dat deze beursindex en de markt waarop hij betrekking heeft, rechtstreeks worden beïnvloed door de economische cijfers die in het land worden gepubliceerd, waaronder met name de groei-, inflatie- of werkgelegenheidscijfers over een maand, zes maanden of een jaar.

Hetzelfde geldt voor politieke gegevens, zoals we onlangs hebben gezien met de sterke marktreactie op de tweets en uitspraken van Donald Trump. Deze president van de Verenigde Staten is bovendien een indicator van het marktsentiment geworden die de aandelenkoersen sterk heeft beïnvloed en daarom door veel beleggers werd gevolgd. Ook kan worden gesteld dat geopolitieke spanningen een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de koers van de Nasdaq 100 beursindex, zoals onlangs ook het geval was tegen de achtergrond van de handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Afhankelijk van de economische situatie kunnen deze spanningen leiden tot een stijging of daling van de prijs van deze waarde.

Uiteraard zal een economische of financiële crisis ook een directe, meestal neerwaartse, invloed hebben op de prijs van dit activum. Dit was met name het geval in 2008 met de fameuze subprime-crisis die tot een koersdaling van de Nasdaq 100-index leidde, maar ook tijdens de Covid-pandemie, hoewel technologieaandelen daar minder onder te lijden hadden dan andere.

Zoals bij alle andere indexen van dit type zijn conjunctuurcycli een van de elementen die de prijs van de index kunnen beïnvloeden. Cycli van recessie, expansie, herstel en oververhitting hebben immers de neiging zich te herhalen en worden gevolgd en gebruikt door beleggers in de Nasdaq 100. Hierbij dient te worden opgemerkt dat deze cycli sterk afhankelijk zijn van de sector van activiteit.

Een ander element tenslotte dat een sterke invloed kan hebben op de koers van de Nasdaq 100 index betreft het marktsentiment. Hier zijn de te analyseren gegevens meer van psychologische aard en moet u voldoende ervaring hebben met beleggen op de aandelenmarkt om te begrijpen hoe handelaren zich in een bepaalde situatie kunnen gedragen.

 

Hoe beleggen en handelen op de Nasdaq?

De Nasdaq is een van de belangrijkste Amerikaanse beursindices, bestaande uit technologie-, biotechnologie- en internetbedrijven. Beleggen en handelen op de Nasdaq biedt beleggers de mogelijkheid om te investeren in enkele van 's werelds meest innovatieve en dynamische bedrijven. In deze tekst verkennen we de verschillende manieren om op Nasdaq te beleggen en te handelen.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de Nasdaq 100 en de Nasdaq Composite?

De Nasdaq 100 Index wordt vaak verward met een andere index, de Nasdaq Composite Index. Hoewel de namen van deze twee indexen sterk op elkaar lijken, zijn zij toch zeer verschillend, vooral wat hun omvang betreft. In tegenstelling tot de Nasdaq 100 Index die, zoals de naam aangeeft, de 100 grootste niet-financiële ondernemingen omvat, omvat de Nasdaq Composite Index namelijk alle ondernemingen die op de Nasdaq-beurs genoteerd zijn. Vergeet niet dat deze beurs de op één na grootste ter wereld is, net na de NYSE of New York Stock Exchange.

Is het mogelijk om rechtstreeks op de koers van de Nasdaq 100 te beleggen?

Hoewel het uiteraard mogelijk is om aandelen te kopen van bedrijven die in de Nasdaq 100 Index zijn opgenomen, heeft u ook de mogelijkheid om rechtstreeks te speculeren op de koers van deze index als beurswaarde. Hiervoor hebt u verschillende soorten handelsinstrumenten tot uw beschikking, waaronder futures en CFD's of contracts for difference. Ook mag niet worden vergeten dat de Nasdaq 100 future wordt verhandeld op de Chicago Mercantile Exchange of CME, een van de belangrijkste futures-markten in de Verenigde Staten.

Is technische analyse nuttig voor het bestuderen van de Nasdaq 100 koers?

Hoewel fundamentele analyse essentieel is als u in de Nasdaq 100 index wenst te beleggen, mag ook de technische analyse niet worden verwaarloosd. Deze twee soorten analyses vullen elkaar aan en als u ze samen gebruikt, krijgt u betrouwbaardere opwaartse of neerwaartse signalen.

Beginnen met handelen in de Nasdaq

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.