Informatie over de MSCI World Index

Beursindexen zijn bijzonder populaire activa voor beleggers vanwege hun liquiditeit, hoge volatiliteit en de enorme hoeveelheid informatie die over hen op het internet kan worden gevonden. De meeste aandelenindexen die u online kunt verhandelen zijn gekoppeld aan de economie van een bepaald land of een bepaalde bedrijfstak, maar er zijn wereldwijde indexen die meerdere landen bestrijken. De bekendste van deze indexen is de MSCI, die zelf weer is onderverdeeld in verschillende subindexen, afhankelijk van de groep landen in kwestie. Hier is wat informatie en advies over hoe de MSCI te analyseren.  

Handel MSCI World CFD's!
82% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
Informatie over de MSCI World Index

Wat is de MSCI?

De afkorting MSCI staat eigenlijk voor "Morgan Stanley Capital International". Zoals de naam al aangeeft, wordt deze berekend door de in de VS gevestigde onderneming Morgan Stanley.

Maar de MSCI is niet echt één enkele index, maar eerder een groep van de meest gebruikte benchmarks ter wereld voor houders van aandelenportefeuilles. Naast de MSCI World of MSCI Mondial zijn er immers een groot aantal MSCI-indices die betrekking hebben op groepen van landen, landen of bepaalde economische sectoren. Elk van deze indexen is op zijn beurt verbonden met een reeks subindexen, "afgeleide indexen" genoemd, die rekening houden met de omvang van de betrokken bedrijven (zoals small cap of large cap), maar soms ook met de managementstijl van deze bedrijven (zoals value of growth).

In totaal zijn er niet minder dan 11.000 verschillende MSCI-indices over de hele wereld, aangezien deze indices op verzoek kunnen worden gecreëerd.

 

De MSCI World :

De MSCI World of MSCI Mondial is de bekendste van deze indexen, omdat zij is samengesteld uit beurswaarden die over de hele wereld zijn genoteerd. In werkelijkheid is de naam misleidend, aangezien alleen de meest ontwikkelde landen in de berekening zijn opgenomen. Op dit moment zijn er 23 van dergelijke landen. Aandelen uit opkomende en onderontwikkelde landen zijn niet in de index opgenomen.

In totaal telt de MSCI World Index tussen 1.500 en 2.000 aandelen met een totale marktkapitalisatie van enkele biljoenen dollars.

Er zij op gewezen dat bijna de helft van deze kapitalisatie in handen is van Amerikaanse bedrijven. Daarna komen Britse ondernemingen met 25% van de totale kapitalisatie en slechts 10% van dit volume is in handen van Europese ondernemingen.

 

Historische ontwikkeling van de MSCI World Index :

De MSCI World Index begon met een waarde van 100 punten en steeg gedurende 30 jaar gestaag tot hij 1.500 punten bereikte. Met het uiteenspatten van de internetzeepbel daalde de waarde van deze index vervolgens langzaam tot 700 punten om vervolgens te stijgen tot een niveau dicht bij 1.700 punten aan het einde van 2007.

De crisis die de ontwikkelde landen momenteel treft, is de reden voor de verdere daling van de waarde tot 700 punten.

 

Andere belangrijke MSCI-indices:

De MSCI-indexen die op online handelsplatforms kunnen worden verhandeld, omvatten de volgende subindexen:

  • De MSCI European Index, die alleen rekening houdt met de beste marktkapitalisaties in de Europese Unie.
  • de MSCI Emerging Markets Index, waarin niet langer rekening wordt gehouden met de ontwikkelde landen, maar met de opkomende markten, zoals die in Azië.
  • De MSCI All Markets Index, die werkelijk rekening houdt met alle kapitalisaties van de wereldmarkten, zowel ontwikkelde als opkomende.

 

Wat is de samenstelling van de MSCI World Index vanuit een geografisch oogpunt?

Om meer te weten te komen over welke economieën in de MSCI World Index zijn opgenomen, gaan wij u nu iets meer vertellen over de samenstelling ervan. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, houdt deze index namelijk niet echt rekening met alle landen van de wereld.

De samenstelling van de MSCI World Index omvat aandelen uit dezelfde landen als de MSCI EAOE Index plus Canada en de Verenigde Staten. Samenvattend zijn de landen die deel uitmaken van deze index: Australië, Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, Ierland, Israël, Italië, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Portugal, Singapore, Spanje, Zweden, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Er bestaat echter een MSCI-index die, naast de landen die zijn opgenomen in de MSCI World, ook rekening houdt met de landen die zijn opgenomen in de MSCI EM-index voor opkomende markten. Deze index, MSCIACWI voor All Country World Index genaamd, houdt ook rekening met de prestaties van de opkomende landen, die hieronder per zone worden vermeld:

  • De markt van Noord- en Zuid-Amerika omvat Brazilië, Chili, Colombia, Mexico en Peru.
  • De Europese markt omvat Griekenland, Hongarije, Polen, Rusland en de Tsjechische Republiek.
  • De Afrikaanse markt omvat Zuid-Afrika, Egypte en Marokko.
  • In het Midden-Oosten vinden we Turkije.
  • Azië omvat China, Zuid-Korea, India, Indonesië, Maleisië, de Filippijnen, Taiwan en Thailand.

Beleggers die denken dat zij door in de MSCI World Index te beleggen, in een index beleggen die uiterst gediversifieerd is over alle internationale aandelenmarkten, vergissen zich dus in werkelijkheid. Afgezien van het feit dat niet alle landen van de wereld daadwerkelijk in deze index zijn opgenomen, moet namelijk worden opgemerkt dat de componenten van deze index ook worden gewogen naar gelang van hun omvang op de markt. Als gevolg daarvan is bijna de helft van de aandelen in deze beursindex Amerikaans. Op de tweede plaats komen de Japanse aandelen, die bijna 8% van het totaal vertegenwoordigen. Daarna volgen het Verenigd Koninkrijk met 5,6% van de voorraden, Frankrijk met 3,4% van de voorraden, Zwitserland met 3,2% van de voorraden en Duitsland met 3,1% van de voorraden voor de belangrijkste landen.

Ook wat de in deze index vertegenwoordigde activiteitensectoren betreft, zijn er twee grote sectoren: financiën en informatietechnologie, die samen meer dan 35% van de MSCI-wereldindex vertegenwoordigen. De energiesector is goed voor 6% en de vastgoedsector voor 3%.

Wanneer u in de MSCI World Index belegt, moet u dus bijzondere aandacht besteden aan de Amerikaanse markt en aan financiële en IT-bedrijven.

 

Rangschikking van de bedrijven in de verschillende MSCI-indices volgens grootte :

De MSCI-classificatie van bedrijven varieert naar gelang van de grootte van het bedrijf. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de omvang van een beursgenoteerde onderneming in feite haar totale beurswaarde is, d.w.z. de waarde van de onderneming, maar dat ook andere indicatoren in aanmerking kunnen worden genomen, zoals de omzet of het aantal werknemers.

Wij weten dat de zogenaamde standaard MSCI-indices rekening houden met de effecten van grote en middelgrote ondernemingen, d.w.z. large cap en mid cap. Hierbij moet worden opgemerkt dat een MSCI-index zonder precisie als een standaardindex wordt beschouwd. Deze indexen zijn zodanig gestructureerd dat de marktkapitalisatie van de aandelen in totaal 85% van de kapitalisatie van de betrokken beurs bedraagt.

Kleine bedrijven, hier small cap genoemd, zijn niet opgenomen in de standaardbedrijven. Standaardondernemingen en kleine ondernemingen zijn echter opgenomen in de IMI (Investable Market Index).

Tenslotte vinden we onderaan deze classificatie van bedrijven in de MSCI-indexen de zogenaamde microkaps, die ongeveer 1% van de totale marktkapitalisatie vertegenwoordigen.

Dankzij de verschillende gegevens die u in dit artikel hebt ontdekt, weet u nu hoe deze beursindex en zijn verschuivingen werken en dus hoe u erin kunt beleggen. Om dit soort investeringen te doen, of het nu op de index zelf is of op een van de aandelen die er deel van uitmaken, kunt u gebruik maken van verschillende financiële dragers en contracten zoals ETF's of CFD's (Contracts for Difference) die deze prestaties nabootsen. Op de handelsplatforms van vandaag hebt u immers toegang tot de overgrote meerderheid van de aandelen van de grote ondernemingen die de MSCI World index vormen en kunt u dus speculeren op hun koers, zowel opwaarts als neerwaarts.

Een aantal veelgestelde vragen

Hoe kan ik beleggen in de MSCI World?

Het is niet mogelijk om de MSCI World rechtstreeks te kopen, aangezien het een beursindex is. Maar er zijn verschillende manieren om in de MSCI World te beleggen. U kunt bijvoorbeeld ETF's gebruiken als u een effectenrekening heeft of CFD's of contracts for difference, dat zijn derivaten waarmee u kunt handelen op de stijging of daling van een benchmarkindex.

Wat is de landenweging van de MSCI World?

Het aandeel van elk land dat in de MSCI World vertegenwoordigd is, varieert naargelang van het aantal bedrijven in die landen en hun gewicht. De MSCI World index bestaat bijvoorbeeld voor 66% uit Amerikaanse aandelen, voor 4,3% uit Britse aandelen, voor 3,4% uit Franse aandelen, voor 3,2% uit Canadese aandelen, voor 2,9% uit Zwitserse aandelen, voor 2,8% uit Duitse aandelen, voor 2,2% uit Australische aandelen, voor 1,2% uit Nederlandse aandelen, voor 1% uit Zweedse aandelen en voor 5,2% uit andere landen.

Wat is de sectorale verdeling van de MSCI World Index?

De MSCI World Index telt een groot aantal sectoren en hun weging varieert van sector tot sector. Zo is de informatietechnologiesector goed voor 21,7% van de index, de gezondheidszorg 12,9%, de financiële sector 12,7%, de cyclische consumptiegoederen 12%, de industrie 10,6%, de communicatie 9%, de niet-duurzame consumptiegoederen 7,6%, de materialen 4,5%, de nutsbedrijven 3,1% en de energie 2,9%.

Handel MSCI World CFD's!
82% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500