Wat is de MACD indicator en hoe moet hij worden geïnterpreteerd?

Wie op de financiële markten en aandelenmarkten speculeert, moet de beste indicatoren kennen die in het kader van de technische analyse van grafieken worden gebruikt. Onder de populairste indicatoren  is de MACD of Moving Average Convergence Divergence zeer wijdverbreid.  

Begin nu met handelen!
77% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Wat is de MACD indicator en hoe moet hij worden geïnterpreteerd?

De MACD:

MACD betekent Moving Average Convergence Divergence, oftewel letterlijk een indicator voor de convergentie en divergentie van voortschrijdende gemiddelden.  Deze indicator is bedacht door Gerard Appel van het bedrijf Systems and Forecasts. Dankzij deze indicator kunnen exponentiële voortschrijdende gemiddelden heel nauwkeurig geanalyseerd worden.

De MACD gebruikt het verschil tussen twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden of EMA's die zijn gebaseerd op de slotkoersen van een effect. Het draait hierbij om het voortschrijdende gemiddelde.

Het is essentieel dat alleen de slotkoersen worden gebruikt voor de toepassing van deze analysemethode, die oorspronkelijk werd gecreëerd om de voortschrijdende gemiddelden van 26 en 12 dagen te vergelijken.

 

Weergaven van de MACD:

Zoals de meeste technische indicatoren wordt de MACD visueel weergegeven in de vorm van een grafiek. Er zijn twee manieren om deze indicatoren weer te geven en af te beelden:

  • De eerste manier is een weergave in de vorm van een curve. Deze manier wordt vooral gebruikt voor analyses voor de middellange en lange termijn.
  • De tweede methode is een weergave in de vorm van een staafdiagram, die vooral wordt gebruikt voor kortetermijnanalyses.

Sommige beleggers gebruiken deze twee manieren van weergave gelijktijdig maar als u die methode ook wilt toepassen, moet u wel rekening houden met de schaal die voor elke methode anders is.

De MACD is dankzij de grafische weergave een uitstekende trendindicator. Het voordeel ervan is dat de MACD zich baseert op de voortschrijdende gemiddelden waardoor de interpretatie van deze gemiddelden nog preciezer en betrouwbaarder wordt.

 

Hoe moet de MACD bij het beleggen worden gebruikt:

De MACD is een voortreffelijke indicator voor online handel. Hij kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd.

De eerste methode houdt in dat de kruisingen van de kromme van de MACD en de signaallijn worden opgespoord. Als de curve van de MACD onder de signaallijn loopt, is dat een indicatie dat de koers naar beneden gaat.  Als de MACD daarentegen boven de signaallijn loopt, is dat een signaal dat de koers omhoog gaat. Als de kruisingen plaatsvinden in de zogenaamde overgekochte of oververkochte zones, worden ze beschouwd als betrouwbaarder indicatoren dan de andere.

De tweede manier van interpretatie maakt gebruik van de divergentie tussen de ontwikkeling van de koersen en de MACD. Eenvoudiger gezegd gaat het erom de momenten te vinden waarop de curve van de MACD zich tegengesteld aan de signaallijn ontwikkelt.

 

Hoe de MACD te gebruiken voor de handel:

De MACD is een belangrijke indicator voor online trading. Er zijn echter verschillende manieren om het te interpreteren.

De eerste methode is het identificeren van kruisingen tussen de MACD-curve en de signaallijn. Wanneer de MACD-curve onder de signaallijn doorgaat, geeft dit een indicatie van een daling. Aan de andere kant, wanneer de MACD boven de signaallijn komt, geeft dit een teken van een toename aan. Wanneer zich kruisen voordoen in zogenaamde overbought of oversold gebieden, worden ze als betrouwbaarder beschouwd dan andere indicatoren.

De andere interpretatietechniek maakt deze keer gebruik van de verschillen tussen de prijsontwikkeling en de MACD. Duidelijker is dat het gaat om het identificeren van de momenten waarop de MACD-curve zich ontwikkelt in tegenstelling tot de signaallijn.

 

MACD kruisen en divergenties en hun interpretatie:

Zoals we zojuist in detail hebben gezien, kan de MACD een technische indicator van hoge kwaliteit zijn, zolang de belegger die hem gebruikt hem maar begrijpt en consequent interpreteert. Er zijn momenteel twee belangrijke methoden om deze indicator effectief te gebruiken in de handel, namelijk het detecteren van kruisingen met de signaallijn en discrepanties tussen de koerslijn en de evolutie van de MACD. Hier is hoe deze twee grafische elementen te gebruiken.

Interpretatie van MACD-overgangen: Om ze te detecteren, is het noodzakelijk om een andere lijn, de signaallijn genaamd, aan de MACD-lijn te koppelen die afkomstig is van een korter Exponentieel Bewegend Gemiddelde. Wanneer de MACD lijn deze signaallijn omhoog of omlaag kruist, krijgt u dus een short buy of sell signaal. Deze methode wordt door handelaren vaak de oversteek- of oversteekmethode genoemd.
Met betrekking tot de interpretatie van discrepanties wordt hier gebruik gemaakt van de discrepanties tussen de MACD en de werkelijke activaprijs. Deze verschillen maken het mogelijk om een trendverlies aan dynamiek te detecteren en zo effectief te anticiperen op een toekomstige trendbreuk of radicale verandering. Natuurlijk, en hoe sterker deze divergentie is, hoe sterker het omkeringssignaal zal zijn.

 

Wat zijn de voor- en nadelen van de MACD?

Uiteraard en zoals vaak het geval is met alle technische indicatoren die u op uw handelsplatform kunt gebruiken, heeft de MACD voordelen maar ook nadelen die u hier in meer detail kunt ontdekken voordat u deze analyse in praktijk brengt als onderdeel van uw strategie.

Laten we beginnen, natuurlijk, met te praten over de vele voordelen van deze MACD indicator. Het belangrijkste voordeel van deze indicator ten opzichte van andere trendindicatoren is dat hij zeer reactief kan zijn. De MACD maakt het dus in de meeste gevallen mogelijk om de belangrijkste trendveranderingen zeer snel te identificeren.

De MACD is ongetwijfeld vanwege zijn reactiviteit een zeer populaire indicator in de wereld van de handel, aangezien beleggers hem het vaakst verkiezen boven indicatoren op basis van traditionele voortschrijdende gemiddelden. Het is dan ook het feit dat de MACD een exponentieel gemiddelde gebruikt dat het mogelijk maakt om de lacunes en verschillen te benadrukken die deze indicator voordelig blijkt te zijn door het mogelijk te maken een interessante beweging zeer snel en in één oogopslag te identificeren.

De MACD-indicator heeft echter ook enkele gebreken en beperkingen. Het vroegtijdig opsporen en voorspellen van dit laatste is niet alleen een voordeel, maar kan ook als een gebrek worden beschouwd. We weten dat de eerste aanwijzingen vaak ook de aanwijzingen zijn die het grootste risico op fouten inhouden. Ook en als de MACD een troef is in termen van snelheid van analyse, is deze aanzienlijke foutenmarge de belangrijkste zwakte van de MACD en kan deze een aanzienlijk risico vormen voor de belegger. Daarom raden wij u aan de MACD alleen te gebruiken in combinatie met een andere technische indicator waarmee u de verkregen signalen kunt valideren of ongeldig kunt maken.

Een ander zwak punt van de MACD is dat het, zoals alle technische indicatoren, geen rekening houdt met alle beurskoersen van een actief, maar slechts met enkele recente prijzen die u momenteel analyseert. De MACD zal daarom niet de prijzen van dit actief uit het verleden samenvatten. Daarom baseert de MACD zijn voorspellingen alleen op de correlatie van de activaprijzen tussen hen gedurende de bestudeerde periode. Deze correlatie is echter zeer wisselend en kan daarom ook bepaalde risico's met zich meebrengen.

 

Onze mening over de MACD-indicator:

Zoals we u zojuist hebben uitgelegd in dit gedetailleerde artikel, is de MACD-indicator een interessante technische indicator vanwege zijn kracht en snelheid, maar heeft hij ook bepaalde zwakke punten die verband houden met deze sterkte.

De MACD blijft echter een aanbevolen indicator zolang deze niet alleen wordt gebruikt. Het is inderdaad noodzakelijk om er een of meer andere technische indicatoren aan te koppelen om de geloofwaardigheid van de verkregen signalen te versterken. Tot op heden is er geen strategie waarmee u systematisch geld kunt verdienen door slechts één technische indicator te gebruiken, of het nu de MACD of een andere dergelijke indicator is.

Vergeet niet dat een winstgevende beleggingsstrategie gebaseerd is op meerdere analytische factoren, waaronder meerdere moderne technische indicatoren die u tegelijkertijd kunt weergeven in een aanpasbare grafiek, maar ook op gegevens uit fundamentele analyses zoals nieuws en economische kalendergegevens.

Begin nu met handelen!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.