EUR/USD

Technische en fundamentele analyse van de EUR / USD-prijs

72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Als u interesse heeft in de valutamarkt en u de Forex een beetje heeft bestudeerd, weet u waarschijnlijk wel dat de koers van valutaparen zoals het paar EUR/USD heel vaak wordt beïnvloed door de zogenaamde rentevoet van de valuta. Deze rentetarieven, die door de centrale banken worden vastgesteld, worden namelijk door de beleggers bestudeerd voordat ze een positie innemen. Hier vindt u enkele adviezen voor het analyseren van het paar EUR/USD op basis van dit rentetarief.  

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

De EUR/USD-wisselkoers wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de economische gezondheid van de eurozone en de Verenigde Staten. Alle economische en financiële gegevens van deze gebieden zullen daarom van belang zijn om in overweging te nemen.

Analyse nr. 2

Uiteraard zullen ook de gegevens van de twee belangrijkste centrale banken van deze valuta's, waaronder de Europese Centrale Bank of de ECB en de Amerikaanse Federal Reserve of Fed, nauwlettend worden gevolgd, met name wat betreft de aangekondigde rentetarieven of het monetaire beleid in het algemeen.

Analyse nr. 3

De euro en de dollar worden ook rechtstreeks beïnvloed door de meest impactvolle geopolitieke gebeurtenissen en u zult daarom het nieuws in de gaten moeten houden om op de hoogte te blijven van de meest interessante publicaties.

Analyse nr. 4

De politieke en economische betrekkingen tussen de Verenigde Staten en de Europese landen zullen ook met de grootste belangstelling worden gevolgd, aangezien conflicten of andere handelsovereenkomsten de wisselkoers van dit valutapaar kunnen beïnvloeden.

Analyse nr. 5

Ten slotte, en gezien het zeer speculatieve karakter van de valutamarkt, zal er ook systematisch een volledige technische analyse van dit valutapaar worden uitgevoerd, waarbij de best presterende trend- en volatiliteitsindicatoren zullen worden gevolgd.

Handel nu in EUR/USD!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Voorstelling van de EUR/USD :

Om de schommelingen van de EUR/USD op de valutamarkt beter te begrijpen, is het noodzakelijk met dit kruispunt vertrouwd te zijn.

De EUR/USD of Euro Dollar komt overeen met de wisselkoers van de euro in Amerikaanse dollars en geeft de waarde van één euro in dollars weer. Dit valutapaar kan derhalve worden gebruikt in de reële handel van de economie, in valutatransacties in het kader van reizen of als financieel instrument om te speculeren op de Forex-markt.

Ook dient te worden opgemerkt dat de EUR/USD momenteel het meest verhandelde valutapaar op de valutamarkt is en dit lange tijd is geweest. Het is zeer populair bij beleggers om een aantal redenen die gemakkelijk te begrijpen zijn. Het is algemeen bekend dat het valutapaar Euro/Dollar uiterst liquide is en dat de Euro en de Dollar de meest gebruikte valuta's zijn in de internationale handel. De volatiliteit is echter ook belangrijk en vraagt om de grootst mogelijke voorzichtigheid bij het gebruik van dit kruispunt als een financieel activum om te verhandelen.

De ontwikkeling van de wisselkoers EUR/USD geschiedt vrij en in een stelsel van zwevende wisselkoersen. Deze ontwikkeling is derhalve een functie van vraag en aanbod op de interbancaire markt. Het zijn de twee centrale banken die verantwoordelijk zijn voor deze valuta's, te weten de Europese Centrale Bank of ECB voor de euro en de Amerikaanse Federal Reserve of Fed, die als enigen in staat zijn op uitzonderlijke wijze in te grijpen om het verloop van de koers te beïnvloeden.

Zo is het euro-dollar valutapaar ook het meest verhandelde op spotbasis, aangezien het goed is voor bijna 33% van de transacties met de dollar.

 

Technische analyse van de EUR/USD :

Een van de soorten analyse die Forex beleggers gebruiken om het Euro/USD paar te verhandelen is technische analyse, waar we ons hier op zullen richten. Deze analyse gebruikt de bewegingen op de grafieken om te proberen specifieke patronen te vinden die wijzen op de vorming, versnelling of omkering van een trend.

Meer bepaald maakt de technische analyse van de EUR/USD gebruik van verschillende technische indicatoren. Meestal gaat het om trendindicatoren, maar ook om volatiliteits- of liquiditeitsindicatoren. Tot de indicatoren die hier het vaakst worden gebruikt, behoren :

Als het mogelijk is een van deze indicatoren te kiezen, verdient het toch de voorkeur er verscheidene tegelijk te gebruiken om bevestiging of ontkrachting van de verkregen signalen te verkrijgen. Men mag evenwel niet uit het oog verliezen dat de technische analyse geenszins een garantie biedt en ons niet in staat stelt indicatoren van stijgingen of dalingen te verkrijgen die 100% betrouwbaar zijn. Inderdaad, deze analyse is niets meer dan een wiskundige en statistische analyse die geen rekening houdt met de psychologie van de markt en andere externe factoren die moeten worden onderzocht en bestudeerd door middel van de fundamentele analyse waarover we het hieronder zullen hebben.

Een ander belangrijk element om rekening mee te houden bij een technische analyse van de EUR/USD is de periodiciteit die op de grafieken wordt gebruikt. De tijdseenheden die worden weergegeven op de EUR/USD grafieken zijn aanpasbaar en variëren van één jaar tot één minuut. Afhankelijk van de gekozen strategie en de horizon ervan, zal het dus nodig zijn deze weergave aan te passen om de korte, middellange of lange termijnbewegingen van dit valutapaar te bestuderen.

Tenslotte zal bijzondere aandacht moeten worden besteed aan de keuze van de gebruikte grafieken. Meestal integreren de EUR/USD grafieken van online makelaars of dealers de functionaliteiten die nodig zijn voor technische analyse, maar dit is niet altijd het geval. Daarom is het belangrijk na te gaan of de gekozen grafieken de weergave van live-indicatoren, de aanpassing van het type weergave (curve, Japanse kandelaar...) en de keuze van de periodiciteit met de aanpassing van de tijdseenheden mogelijk maken.

De berekeningen die nodig zijn om de technische indicatoren te verkrijgen, behoeven niet door u te worden uitgevoerd, aangezien zij vaak automatisch door de software worden berekend. U zult echter moeten leren hoe u deze indicatoren correct moet interpreteren om er signalen uit te kunnen afleiden.

 

Fundamentele analyse van de EUR/USD :

Nu we hebben ontdekt waar het bij de technische analyse van de EUR/USD om gaat, laten we eens kijken naar een ander type analyse dat essentieel is voor dit valutapaar. Het gaat hier natuurlijk om een fundamentele analyse die, zoals wij hierboven hebben vermeld, in de eerste plaats bestaat uit een analyse van de externe factoren die vraag en aanbod en dus de prijs van dit kruisje zullen beïnvloeden.

Om deze analyse te begrijpen, is het belangrijk te onthouden dat het euro-dollarkruis de relatie weergeeft tussen de grootste economische macht ter wereld, de Verenigde Staten, en de eurozone, die ook een grote economische macht is. Zoals u zich kunt voorstellen, kan hieruit worden afgeleid dat economisch nieuws uit deze twee zones een directe invloed zal hebben op de EUR/USD wisselkoers op de valutamarkt. Maar ook andere indicatoren kunnen een invloed hebben op dit kruis. Hier volgt een niet-uitputtende lijst van Amerikaanse en Europese publicaties die u in deze analyse in het oog moet houden:

Natuurlijk moet de fundamentele analyse, net als de technische analyse, niet alleen worden gebruikt, maar naast andere analyses of zelfs aanvullende analysemethoden die wij hier niet zullen bespreken.

Een aantal veelgestelde vragen

Hoe te beleggen op EUR/USD-pariteit?

Er zijn twee verschillende manieren om te beleggen in het EUR/USD valutapaar. De eerste is CFD's of contracten voor het verschil, wat betekent dat er wordt ingezet op de opwaartse of neerwaartse beweging van deze waarde op de spotmarkt. De tweede oplossing is het gebruik van een beursproduct dat een derivaat is zoals een warrant of een turbo en dat het mogelijk maakt om een hefboomeffect te gebruiken met een looptijd, een uitoefenprijs en een deactiverende barrière.

Wanneer was de eerste notering van de EUR/USD?

De EUR/USD-wisselkoers werd voor het eerst gerealiseerd op 1 januari 1999. Dit eerste citaat volgde op de invoering van de Europese eenheidsmunt voor de eurozone na het Verdrag van Maastricht. Bij dit evenement werd de eerste notering van dit valutapaar vastgesteld op 1,1722 pips, wat overeenkomt met 1,1722 dollar voor één euro.

Waarom beleggen op het EUR/USD-tarief?

Het EUR/USD-kruis is momenteel een van de belangrijkste valuta's op de valutamarkt. Het vertegenwoordigt namelijk twee van de grootste economieën ter wereld, namelijk de eurozone en de Verenigde Staten. Ook moet worden opgemerkt dat de EUR/USD momenteel nog steeds het valutapaar met de hoogste liquiditeit is, wat het natuurlijk interessanter maakt voor de Forexhandel.

Handel nu in EUR/USD!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500