S&P 500

S&P 500 Index koersanalyse

72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder.
 
Grafiek van Tradingview

Onder de grote indexen die bij particuliere beleggers het populairst zijn, bevindt zich de S&P 500. We gaan het hier uitvoerig over deze index hebben. Op deze pagina vindt u een chart met de realtime koers van deze index en een analyse van zijn historische notering in de afgelopen tien jaar.  

Elementen die de prijs van dit actief kunnen beïnvloeden:

Analyse nr. 1

Eerst en vooral zullen we de prestaties van de aandelen die deel uitmaken van deze index nauwlettend in de gaten houden. Het is natuurlijk niet nodig om hier alle 500 bedrijven te volgen die op de index staan, maar gewoonweg de belangrijkste in termen van marktkapitalisatie en die dus de grootste invloed zullen hebben.

Analyse nr. 2

Het zal ook nodig zijn om de economische gezondheid van de Verenigde Staten nauwlettend in de gaten te houden. Verschillende indicatoren worden maandelijks of zelfs vaker gepubliceerd, zodat u deze factor in de gaten kunt houden. Het gaat onder meer om het werkloosheidspercentage, de handelsbalans, de niet-agrarische betalingen, het inflatiepercentage, het groeipercentage van het BBP, de detailhandelsverkoop, duurzame goederen en industriële bestellingen, het ondernemerssentiment en het consumentenvertrouwen.

Analyse nr. 3

De publicaties, vergaderingen en beslissingen van de Amerikaanse Federal Reserve of de Fed hebben uiteraard ook invloed op de koers van deze beursindex. U moet daarom de door de Fed of een eventuele persconferentie vastgestelde rentetarieven nauwgezet volgen.

Analyse nr. 4

In het algemeen weten we ook dat de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van andere valuta op de valutamarkt een belangrijke rol zal spelen in de winstgevendheid van Amerikaanse bedrijven. Deze indicator zal dus ook moeten worden gecontroleerd.

Analyse nr. 5

Tot slot zullen we het economische nieuws in het land in het algemeen in de gaten houden dat van invloed kan zijn op deze troef.

Handel in de S&P 500 Index!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500

Over de S&P 500:

De S&P 500, ook wel SPX genoemd, is een Amerikaanse beursindex. Zoals de naam al aangeeft, omvat de index de 500 grootste beursgenoteerde bedrijven van de Verenigde Staten.  De naam komt van Standard & Poor’s, een van de drie grootste financiële ratingbureaus.

De S&P 500-index is opgezet in 1950. Tegenwoordig is hij de meest representatieve Amerikaanse beursindex, zelfs nog voor de Dow Jones. De index is samengesteld uit een groot aantal bedrijven en houdt rekening met de beurswaarde van elk van deze bedrijven. Zo geeft de index een goed beeld van de best presterende bedrijfstakken in de Verenigde Staten.

 

De grootste bedrijven die deel uitmaken van de S&P 500 Index:

Om meer te weten te komen over de S&P 500 aandelenindex, bieden wij u nu de mogelijkheid om iets meer te weten te komen over de samenstelling ervan. Natuurlijk zullen we hier niet de 500 bedrijven noemen die deel uitmaken van de groep, maar gewoon de belangrijkste. Er zij echter op gewezen dat deze beursindex alle effecten in de Dow Jones beursindex en 470 andere beurzen omvat.

De bekendste effecten die in deze index zijn opgenomen, zijn onder meer Apple, Oracle, Bank of America, Google, Qualcomm, Berkshire Hathaway, Wells Fargo, Citigroup, Kraft Foods, Microsoft, PepsiCo en Comcast.

De belangrijkste zijn waarschijnlijk Google en Apple, die essentiële onderdelen van de S&P 500-index zijn omdat hun aandelenkoersen te hoog zijn om in de Dow Jones te worden opgenomen. Deze bedrijven zijn uiteraard zeer gewogen maar verstoren de S&P-index niet, zoals ze dat bij de Dow Jones zouden kunnen doen, gezien de veel grotere samenstelling van deze eerste index.

 

De activiteitensectoren die vertegenwoordigd worden door de S&P 500-index en hun verdeling:

Om de S&P 500 aandelenindex beter te begrijpen, bieden wij u nu de mogelijkheid om meer te weten te komen over de sectoren die op de index vertegenwoordigd zijn. Om dit te doen, hebben we een rangschikking opgesteld op basis van het gewicht van elk van deze sectoren, van de belangrijkste tot de minst belangrijke.

Uiteraard zal deze allocatie veranderen naarmate de samenstelling van deze beursindex verandert en het is dus aan u om u op de hoogte te houden van deze veranderingen.

 

Hoe kunnen bedrijven de S&P 500-index invoeren en verlaten?

Laten we nu iets meer in detail treden door uit te leggen hoe bedrijven waarschijnlijk zullen worden opgenomen in de S&P 500-index. Om in deze index te worden opgenomen, is het natuurlijk noodzakelijk dat de beurskapitalisatie van een bedrijf tot de 500 grootste in de Verenigde Staten behoort. Maar ook andere criteria worden beoordeeld in het kader van de toelating van ondernemingen tot de S&P 500.

Een bedrijf moet immers een minimale marktkapitalisatie van ongeveer 4 miljard dollar hebben. Deze onderneming moet ook over een voldoende aantal acties beschikken die door het publiek worden versoepeld. Wat de liquiditeit betreft, is het minimale handelsvolume 250.000 aandelen per maand voordat een onderneming kan worden gewaardeerd.

Een bedrijf dat is opgenomen in de S&P500-index moet een duidelijke branche-indeling hebben en gedurende een voldoende lange periode genoteerd zijn aan de New York Stock Exchange of de Nasdaq.

Ten slotte is de laatste voorwaarde voor opname in de S&P 500 de financiële levensvatbaarheid van een onderneming. Telkens wanneer een onderneming aan deze index deelneemt, stijgt de koers van haar aandelen. Dit is te wijten aan het feit dat indexfondsbeheerders over het algemeen de effecten van deze onderneming kopen om de S&P 500 te repliceren. Het is ook interessant om deze specificiteit te gebruiken om koopposities in te nemen in effecten die in de samenstelling van deze index zijn opgenomen.

 

Hoe wordt de S&P 500 Index prijs berekend en hoe wordt deze gewogen?

Laten we nu eens kijken hoe de S&P 500 Index gewogen wordt. De methode die wordt gebruikt om deze index te wegen is namelijk niet dezelfde als die welke wordt gebruikt voor de Dow Jones-index, in die zin dat hij ondernemingen weegt op basis van hun totale marktkapitalisatie.

Dankzij deze specificiteit geeft de S&P 500 aandelenindex beter de omvang en de totale waarde van een bedrijf weer, omdat hij niet alleen rekening houdt met de prijs van elk effect afzonderlijk. Er zij ook op gewezen dat de wegingstechniek van de kapitalisatie van deze index een vlottende techniek is in die zin dat zij geen rekening houdt met alle aandelen die beschikbaar zijn voor de handel tussen particuliere en institutionele beleggers. Het houdt dus absoluut geen rekening met de aandelen van de onderneming zelf of van de overheden.

De S&P 500 Index prijs wordt berekend met behulp van een deler bepaald door Standard a Poor's. De S&P 500 Index prijs wordt berekend met behulp van een deler die bepaald wordt door Standard a Poor's. Dit houdt in dat de totale marktkapitalisatie van elk van de 500 ondernemingen die er deel van uitmaken, wordt opgeteld en dat het resultaat door dit cijfer wordt gedeeld.

Natuurlijk, de deler evolueert in de loop van de tijd. Deze wordt met name naar boven of naar beneden bijgesteld in het licht van bepaalde gebeurtenissen, zoals de uitgifte van effecten, fusies, wijzigingen in de samenstelling van de index of effectenbeurzen. Deze wijziging is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de prijs van deze index niet wordt beïnvloed door deze gebeurtenissen.

 

Hoe kan de prijs van de S&P 500 aandelenindex effectief worden geanalyseerd?

Om een effectieve handelsstrategie te implementeren op de S&P 500 koers van het aandeel, moet u eerst een paar eenvoudige regels onthouden en de belangrijkste informatie erover kennen.

Ten eerste, de meeste S&P 500 Index futures contracten zijn verhandelbaar tussen 20:14 p.m. en 22:01 p.m. Alleen van maandag tot vrijdag. Daarom moet u zich bij deze analyses concentreren op dit tijdvenster.

Een ander specifiek kenmerk van de S&P 500-index is dat deze schommelt in stappen van 0,25 punt. U moet daarom uw beursgrafieken en hun periodiciteit aanpassen aan deze fluctuatie.

De meeste brokers of brokers die u in staat stellen om te speculeren op de S&P 500 prijs hebben een minimale marge van 0,5% nodig met een hefboomeffect van ongeveer 30:1. De meeste brokers of brokers die u in staat stellen om te speculeren op de S&P 500 prijs hebben een minimale marge van 0,5% nodig met een hefboomeffect van ongeveer 30:1. Daarnaast is het minimale transactiebedrag 1 index.

Tot slot moet worden opgemerkt dat de munteenheid die wordt gebruikt om de S&P 500 te verhandelen, de Amerikaanse dollar is.

Wat betreft de strategieën die op dit soort indexen moeten worden toegepast, kunt u grotendeels vertrouwen op de technische analyse die door de meerderheid van de beleggers op deze waarde wordt gebruikt. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om de evolutie van de marktkapitalisaties van de ondernemingen die er deel van uitmaken en de factoren die deze beïnvloeden, op de voet te volgen. Zo kunt u anticiperen op toekomstige veranderingen in elk aandeel en in de S&P-index als geheel.

Tot slot dient eraan herinnerd te worden dat bepaalde belangrijke gebeurtenissen, zoals de toetreding of het vertrek van een onderneming uit deze index, een aanzienlijke invloed zullen hebben op haar prijs, evenals gebeurtenissen die een rechtstreeks effect hebben op de financiële gezondheid van een van de bedrijfstakken die in deze index vertegenwoordigd zijn.

Handel in de S&P 500 Index!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500