Hoe vind je veelbelovende aandelen in 2022?

Het opsporen van aandelen met een groot potentieel, d.w.z. aandelen waarvan de koers waarschijnlijk zal stijgen of waarvan het dividend aanzienlijk zal zijn, is geen gemakkelijke taak. Het is inderdaad onmogelijk om op voorhand te zeggen welke aandelen het goed zullen doen in 2022. Er bestaan echter methoden om bepaalde bewegingen op te sporen dankzij technische analyse, fundamentele analyse en financiële analyse van beursgenoteerde ondernemingen en hun aandelen, die wij hier nader zullen bespreken.  

Begin nu met handelen!
78% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Hoe vind je veelbelovende aandelen in 2022?

Technische analyse om voorraden met een groot potentieel op te sporen in 2022 :

Laten we eerst eens kijken naar een van de meest gebruikte analysemethoden door traders over de hele wereld, namelijk technische analyse. Zoals de naam al aangeeft, berust deze analyse in wezen op een wiskundig principe dat erop gericht is vroegere en huidige koersbewegingen te bestuderen om trends te ontdekken.

Het is dus aan de hand van de beursgrafieken dat deze analyse wordt uitgevoerd. Gelukkig is het vandaag de dag niet meer nodig om zelf geleerde berekeningen uit te voeren om bepaalde grafische diagrammen te ontdekken, aangezien de moderne grafieken hulpmiddelen bevatten die het mogelijk maken deze berekeningen ogenblikkelijk uit te voeren en zelfs de indicatoren direct op deze laatste weer te geven.

Om een kwalitatieve technische analyse uit te voeren, is het vaak nodig de technische indicatoren of grafieken te vermenigvuldigen om de verkregen signalen en dus uw strategie te verfijnen. Tot de veelgebruikte indicatoren behoren volume, prijs, volatiliteit, voortschrijdende gemiddelden, steun- en weerstandswaarden.

Maar het gebruik van deze indicatoren is niet het enige wat men moet doen om een technische analyse uit te voeren en aldus het potentieel van een aandeel te evalueren. Het is inderdaad ook gebruikelijk dat handelaars met verschillende tijdshorizonten werken en dus de periodiciteit van hun analyse wijzigen om te proberen tendensen op korte, middellange of lange termijn te detecteren. De verschillende periodiciteit en tijdseenheden moeten uiteraard worden aangepast aan de strategie die u wilt implementeren met korte eenheden voor intraday of korte termijn strategieën en langere eenheden voor lange termijn strategieën. De keuze voor de ene of de andere van deze strategieën zal voornamelijk afhangen van uw beleggersprofiel en de tijd die u aan uw activiteit kunt besteden.

Vergeet niet dat de handel op korte termijn de meeste beschikbaarheid en reactievermogen zal vereisen.

 

Fundamentele analyse om aandelen met hoog potentieel op te sporen in 2022 :

Naast de technische analyse is er nog een ander type analyse dat vaak wordt gebruikt om het potentieel van bepaalde aandelen op te sporen, namelijk de fundamentele analyse. Sommige beleggers maken er zelfs een specialiteit van door alleen te handelen op belangrijke aankondigingen en gebeurtenissen op de financiële markt.

De fundamentele analyse verschilt immers van de technische analyse in die zin dat zij gebeurtenissen, publicaties en aankondigingen opspoort die een sterke invloed hebben op de koers van een aandeel. Op de aandelenmarkt zijn de fundamentele indicatoren gevarieerd en uiteraard afhankelijk van de beursgenoteerde onderneming die wij volgen en van de sector waarin zij actief is. De volgende elementen kunnen in het bijzonder worden gevolgd:

  • Jaarlijks of per kwartaal gepubliceerde financiële resultaten
  • Aan de aandeelhouders meegedeelde strategische ontwikkelingsplannen met gekwantificeerde doelstellingen
  • Wijzigingen in het beheer
  • Strategische partnerschappen, fusies, afstotingen of overnames
  • Gebeurtenissen die van invloed zijn op de rechtstreekse concurrenten van de onderzochte onderneming
  • Gebeurtenissen die van invloed zijn op de bedrijfssector of het geografisch gebied van de onderneming waarop het onderzoek betrekking heeft
  • Of het mondiale politieke en economische nieuws, soms internationaal, dat de markten kan stimuleren of afremmen

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de markten vaak anticiperen op het effect van een belangrijke gebeurtenis voordat deze daadwerkelijk plaatsvindt. Dit staat bekend als het aankondigingseffect. U moet ook rekening houden met deze anticipatie, die een sterke invloed kan hebben op de richting van een aandelenkoers wanneer de gebeurtenis plaatsvindt. 

 

Financiële analyse om veelbelovende aandelen op te sporen in 2022 :

Het laatste type analyse dat wij hier zullen belichten en dat ook vaak wordt gebruikt in het kader van het opsporen van aandelen met een groot potentieel, is de financiële analyse.

Zoals de naam aangeeft, vereist deze analyse dat de belegger in de rekeningen van de bestudeerde onderneming duikt en verschillende belangrijke elementen volgt en analyseert.

Vergeet niet dat de rekeningen of de financiële balans van een beursgenoteerde onderneming noodzakelijkerwijs openbaar worden gemaakt en dat u ze dus vrij online kunt raadplegen, meestal op de website van deze onderneming in het gedeelte dat is voorbehouden aan aandeelhouders en beleggers. Deze jaarresultaten worden gewoonlijk bekendgemaakt in het eerste kwartaal van het jaar dat volgt op het verslagjaar. Ondernemingen publiceren echter ook elk kwartaal tussentijdse winstverklaringen. Deze tussentijdse resultaten zijn ook belangrijk omdat daaruit blijkt of de onderneming al dan niet op schema ligt om haar doelstellingen te halen. In feite zijn deze driemaandelijkse publicaties vaak een gelegenheid om het strategische groeiplan en deze doelstellingen te valideren of opnieuw uit te brengen.

Om te weten te komen wanneer de jaar- of kwartaalresultaten van een onderneming zullen worden bekendgemaakt, kunt u de financiële economische kalender van de onderneming raadplegen, waarop de verschillende data staan vermeld die u in de gaten moet houden.

De analyse van de financiële resultaten kan ingewikkeld lijken, aangezien niet alleen rekening moet worden gehouden met de omzet van de beursgenoteerde onderneming, maar ook met tal van andere elementen om haar rentabiliteit en groei te bepalen.

Wij zullen dus rekening houden met de omzet, maar ook met het nettoresultaat, de exploitatiemarge, de cashflow, de gedane investeringen of zelfs de lopende orderportefeuille. Bovendien moeten deze resultaten systematisch worden vergeleken met eerdere resultaten en met de doelstellingen die de onderneming eerder in het kader van haar ontwikkelingsplan heeft vastgesteld.

Tenslotte, en nog steeds in het kader van de financiële analyse van een onderneming, zal men meer geïnteresseerd zijn in de ratio's die door de beleggers worden gewaardeerd om te trachten de werkelijke waarde van een onderneming te evalueren in vergelijking met haar beurskoers. Dit stelt ons theoretisch in staat overgewaardeerde of ondergewaardeerde aandelen op te sporen en ons derhalve een beeld te vormen van de marktcorrectie op middellange of lange termijn.

 

Onderscheid maken tussen aandelen met opwaarts potentieel en winstgevende aandelen:

Om dit artikel af te ronden, willen wij ook uw aandacht vestigen op het verschil tussen aandelen met een hoog opwaarts potentieel en aandelen die als winstgevend worden beschouwd.

Een aandeel met een hoog potentieel is een aandeel waarvan de koers een goede kans heeft om punten te winnen en dus in de loop van de tijd te stijgen. Deze aandelen zijn vaak in trek bij speculatieve beleggers die aandelen kopen met als enig doel ze met een meerwaarde te verkopen of die online handelen met derivaten.

Een winstgevend aandeel is een aandeel dat zijn aandeelhouder goed zal betalen en dus een aandeel met een hoog toekomstig dividend. Deze aandelen zijn bijzonder gewild bij beleggers die een portefeuille op de beurs hebben en die speculeren met behulp van een beleggingsproduct.

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen deze twee soorten aandelen omdat een aandeel met een hoog potentieel niet noodzakelijk winstgevend is en omgekeerd een winstgevend aandeel niet noodzakelijk een hoog groeipotentieel zal hebben. 

Een aantal veelgestelde vragen

Hoe kan ik aandelen kopen op de beurs in 2022?

Is het mogelijk om aandelen op de beurs te kopen via een financiële tussenpersoon? Dit kan een bank of een online makelaar zijn. Daartoe moet u een effectenrekening openen of een aandelenspaarplan of PEA of zelfs een levensverzekeringspolis. Maar het is ook mogelijk om op de koers van een aandeel te speculeren zonder het te kopen, door gebruik te maken van derivaten.

Wat zijn de meest veelbelovende aandelen in 2022?

Het is niet mogelijk om een lijst van veelbelovende aandelen voor 2022 op te stellen vanwege de volatiliteit en onvoorspelbaarheid van de financiële en aandelenmarkt. Technische en fundamentele analyse zullen u ongetwijfeld helpen om potentieel interessante bewegingen op te sporen, maar het zal vooral nodig zijn om een degelijke kennis van de markt en haar schommelingen te hebben om de goede waarden te kunnen vinden waarop kan worden belegd.

Hoe te trainen in aandelenmarkt analyse?

Als u wilt leren over beursanalyse en dus over de analyse van aandelen op de beurs, kunt u zich inschrijven voor een online cursus die wordt aangeboden door een gespecialiseerde school of door sommige makelaars. Maar het zijn vooral de ervaring en de opleiding die van u een goede handelaar zullen maken. 

Begin nu met handelen!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 78% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.