Hoe beleggen in grondstoffen via de handel?

Tegenwoordig is het mogelijk om online in grondstoffen te beleggen. In deze rubriek van onze site, zult u dus de essentiële informatie voor dit type belegging leren kennen met een voorstelling van deze markt en zijn activa en de elementen waarmee rekening moet worden gehouden om de prijs ervan te analyseren. Alvorens grondstoffen op de beurs te kopen of te verkopen, is het belangrijk te begrijpen dat de handel in deze aandelen riskant is en dat een grondige analyse noodzakelijk is.

Begin nu met handelen
Il {etoroCFDrisk}% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro.com
Analyse van grondstoffen vóór belegging

De prijs van de belangrijkste grondstoffen

Voeg deze widget toe aan uw website

Naast aandelen en andere valuta's omvatten de activa waarop vandaag de dag kan worden belegd grondstoffen zoals edele metalen, energiegrondstoffen of landbouwgrondstoffen. In deze categorie van onze site vindt u de essentiële informatie voor dit soort investeringen met een presentatie van deze markt en zijn activa en de elementen waarmee rekening moet worden gehouden bij de analyse van de prijs ervan.

 

Werking van de grondstoffenmarkt:

Er zijn twee soorten grote spelers op de grondstoffenmarkt:

 • De producenten
 • Financiële instellingen, beleggingsondernemingen en particulieren

De afgelopen decennia zijn de meeste grondstoffen die opdeze markt worden verhandeld, verhandeld via derivaten zoals forwards, futures, opties, warrants of swaps. De transacties worden uitgevoerd op georganiseerde markten of op de OTC-markt, ook wel de "over-the-counter-markt" genoemd.

De georganiseerde markten zijn de beurzen en de termijnmarkten. De transacties zijn daarom gestandaardiseerd op verschillende criteria zoals kwantiteit, kwaliteit of looptijd voor derivaten. Een clearing-instelling die verantwoordelijk is voor de controle van de kredietwaardigheid van kopers en verkopers met margin calls voorkomt het risico dat een tegenpartij in gebreke blijft op deze markten.

De over-the-counter markt daarentegen is een markt waar transacties rechtstreeks tussen kopers en verkopers worden gesloten, zonder tussenkomst van buitenaf. Er is dus geen sprake van standaardisering van transacties, maar deze markt biedt de verschillende spelers meer flexibiliteit.

 

Welke grondstoffen kan ik online kopen?

Bijna alle grondstoffen die op de financiële markten worden verhandeld, kunnen het voorwerp zijn van investeringen of plaatsingen.   Maar om meer te weten te komen, hier zijn de details van de activa die het vaakst in deze markt te vinden zijn:

 • Energiegrondstoffen: Met olie, aardgas, ethanol, uranium en steenkool.
 • Metalen en edelmetalen: Met goud, zilver, nikkel, aluminium, palladium, platina, koper, staal, ijzer, lood of zink.
 • Landbouwgrondstoffen: Met koffie, suiker, tarwe, maïs, cacao, rijst, sojabonen, haver of katoen.

 

Grondstofnotering op de markt:

Veilingtransacties zijn vrijwel onbestaand in de grondstoffenmarkt, die nu bijna volledig gedematerialiseerd en elektronisch is.

De meeste handel vindt nu plaats via de CME-groep, waaronder de CBOT of Chicago Board  Of Trade, de NYMEX of New York Mercantile Exchange en de COMEX of New York  Commodity  Exchange.

Het is de grootste beurs voor termijncontracten en biedt de ruimste keuze aan grondstoffencontracten.

Maar er zijn ook twee andere markten waar grondstoffen worden genoteerd, zij het op kleinere schaal. Dit zijn de LME of London Metal  Exchange en de ICE of Intercontinental Exchange, voorheen de NYSE.

 

Voor wie is de handel in grondstoffen?

De handel in grondstoffen, ooit voorbehouden aan institutionele beleggers, is nu voor veel individuele beleggers interessant. Maar alvorens grondstoffen te kopen of te verkopen, is het natuurlijk essentieel om voldoende kennis en ervaring te hebben met beursinvesteringen in het algemeen.

Beleggers die ervoor kiezen om grondstoffen te verhandelen, kunnen dit doen om verschillende redenen, afhankelijk van de strategie die ze kiezen. Zo zullen sommigen er de voorkeur aan geven om langetermijnposities in te nemen op bepaalde activa die als veilige havens worden beschouwd, zoals bijvoorbeeld goud, met de bedoeling om eventueel andere posities in andere soorten activa af te dekken.

Nog andere, meer doorgewinterde, zullen de hoge volatiliteit van sommige van deze activa gebruiken om te speculeren met een kortere termijn strategie.

 

Openingstijden van de grondstoffenmarkt:

Laten we eerst eens kijken naar de openingstijden van de financiële markten waarop de belangrijkste grondstoffen zijn genoteerd. Het is tijdens deze uren dat de prijzen het meest volatiel zullen zijn, aangezien veel beleggers verbonden zullen zijn en posities zullen innemen. Hier zijn de handelsuren van de markt:

 • De markt voor energiegrondstoffen zoals gas of olie opent van 00:05 tot 22:55 uur.
 • De markt voor edelmetalen, waaronder goud, zilver, koper en palladium, opent eveneens van 00:05 tot 22:55 uur.
 • De markt voor andere metalen zoals zink, aluminium en nikkel opent van 14.05 tot 18.55 uur.

Merk op dat deze markten van maandag tot en met vrijdag tijdens deze uren open zijn, maar dat ze op zondag gesloten zijn.

 

Op welke momenten kunnen we speculeren over grondstoffen?

De openingstijden van de zojuist genoemde markten zijn slechts ter informatie, aangezien u continu kunt handelen, dat wil zeggen 7 dagen per week en 24 uur per dag op deze grondstoffen. Inderdaad, zelfs als de markten gesloten zijn op zondag of tijdens de paar uur in kwestie, stellen de handelsplatformen u in staat om posities in te nemen op deze activa.

Er zij echter op gewezen dat de handel tijdens de sluitingsuren van de grondstoffenmarkten meer kennis en ervaring vereist, aangezien deze ook risicovoller kan zijn.

 

Anticiperen op de prijs van de grondstoffen met technische analyse:

Zoals we hierboven al snel hebben uitgelegd, zijn grondstoffen zeer volatiele activa. Ze zijn namelijk bijzonder reactief op verschillende aankondigingen, op de publicatie van bepaalde indicatoren en gebeurtenissen of op psychologische gevolgen voor de markten. Het is dus van belang ze te kunnen opsporen en er rekening mee te houden alvorens grondstoffen op de beurs te kopen of te verkopen.

Terwijl een fundamentele analyse het mogelijk maakt om de waarschijnlijke effecten van een publicatie op de prijs van een actief te analyseren, zal een technische analyse het mogelijk maken om de sterkte van een trend en de volatiliteit van een markt te bestuderen en de meest waarschijnlijke scenario's af te leiden met het oog op wat zich in het verleden heeft afgespeeld. Het is dus echt belangrijk om dit soort analyses onder de knie te krijgen en om historische beursgrafieken van grondstoffen te kunnen bestuderen.

Dankzij de innovatieve beursgrafieken die u online, op een handelsplatform of op een gespecialiseerde site kunt vinden, kunt u de displays aanpassen en complexe technische analyses uitvoeren. Het is met name zinvol om meerdere indicatoren tegelijkertijd te gebruiken en weer te geven op deze grafieken. Dit kan de meest voorkomende trend- en volatiliteitsindicatoren zijn, zoals BollingerBands, MACD of voortschrijdende gemiddelden, maar ook steun- en weerstandsniveaus en draaipunten. Deze laatste technische drempels kunnen het beginpunt zijn van een stijgende of dalende trend, het signaal voor een trendbreuk of een versnelling van een beweging.

Natuurlijk is het ook belangrijk om de periodiciteit te kiezen van de grafieken die gebruikt worden voor de technische analyse van de grondstoffen. Deze periodiciteit moet worden gekozen op basis van de handelshorizon van elk individu en de beschouwde korte-, middellange- of langetermijnstrategie. Er zijn inderdaad displays in minuten, uren, dagen, zelfs maanden of jaren.

Hoewel het tegenwoordig niet meer nodig is om zelf de berekeningen te maken die nodig zijn om de belangrijkste technische indicatoren te begrijpen, aangezien deze automatisch worden berekend door software die door makelaars wordt aangeboden, is het sterk aanbevolen om te begrijpen op basis van welke elementen en hoe deze worden berekend om hun interpretatie beter te kunnen begrijpen.

Wees u er ten slotte van bewust dat een goede technische analyse niet betrouwbaar is als u geen rekening houdt met de fundamentele analyse. U moet deze twee soorten analyses tegelijkertijd uitvoeren om rekening te houden met zowel de grafische bewegingen als de nieuwsindicatoren.

 

Analyseer de koers van grondstoffen met fundamentele analyse:

Zoals we zojuist hebben gezegd, is de fundamentele analyse het tweede type analyse dat essentieel is om te begrijpen hoe de prijs van een grondstof kan veranderen. Deze specifieke analyse maakt gebruik van verschillende economische gegevens en bepaalde nieuwsberichten om te anticiperen op toekomstige prijsbewegingen van een actief.

Fundamentele analyse van grondstoffen houdt in dat de relatie tussen de prijs van een goed en economische grondbeginselen zoals werkloosheid, inflatie, groei of rentevoeten wordt bestudeerd. Deze economische fundamenten, die voortdurend veranderen ,worden ook beïnvloed door geopolitieke gebeurtenissen of overheidsbeslissingen. Zij hebben over het algemeen een aanzienlijke invloed op de meeste grondstoffen. Weten hoe deze gegevens in het kader van de fundamentele analyse moeten worden geïnterpreteerd, is daarom een essentiële voorwaarde voor de analyse van de prijs van een product.

Natuurlijk zijn de hier te gebruiken fundamentele gegevens die de prijs van de grondstoffen kunnen beïnvloeden iets diverser. Onder de elementen die u absoluut moet analyseren, alvorens te kopen of te verkopen, zijn de volgende publicaties, gegevens en informatie:

 • Inflatie: Historisch gezien zijn inflatie en grondstoffen positief gecorreleerd. Als de inflatie stijgt, stijgen de grondstoffenprijzen immers ook, en omgekeerd , omdat sommige handelaars de aankoop van grondstoffen gebruiken als indekking tegen de inflatie.
 • Economische groei: Net als de inflatie is de economische groei gecorreleerd met de grondstoffenprijzen. Wanneer een land zich in een fase van economische groei bevindt, verbruikt het immers meer grondstoffen, waardoor de vraag toeneemt en de  prijzen kunnen stijgen, en omgekeerd, wanneer de groei laag is, heeftde prijs van de grondstoffen de neiging om te dalen.
 • De rente: Een stijging van de grondstofprijs heeft de neiging om de rente te verhogen en de prijs van obligaties te verlagen.
 • Het verbruik van bepaalde activiteitensectoren: Afhankelijk van de grondstof die u verhandelt, is het belangrijk dat u de economische activiteit van de sectoren die er het meest gebruik van maken, opvolgt en dat zal een zeer grote invloed hebben op de evolutie van de prijzen.
 • De waarde van de Amerikaanse dollar: Het is bekend dat de meeste grondstoffen in Amerikaanse dollars worden geciteerd. Er is dus een vorm van inverse correlatie tussen deze valuta en deze activa. Inderdaad, wanneer de dollar zwak is, wordt het interessanter voor kopers met een andere valuta om grondstoffen te kopen en vice versa.
 • Geopolitieke betrekkingen: Met betrekking tot bepaalde grondstoffen, zoals olie, kunnen de conflicten die zich tegen bepaalde exporterende of importerende landen kunnen keren, een sterke invloed hebben op de prijzen.
 • Klimatologische omstandigheden: Als u handelt in landbouwgrondstoffen, is het uiteraard essentieel om ook het effect van bepaalde klimaatrampen op de productie en dus op de prijs van deze activa in de gaten te houden.

Uiteraard verschillen de te analyseren fundamentele gegevens per grondstof en zullen we u in elk specifiek artikel vertellen op welke elementen u zich moet richten.