Handel nu in Goud!

Hoeveel is goud vandaag waard in euro's?

Handel nu in Goud!
KOPEN   VERKOPEN
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Wilt u weten wat de goudprijs vandaag is en in euro's? In dit artikel leggen wij uit hoe u aan deze informatie kunt komen en geven wij u enige aanvullende informatie over de historische ontwikkeling van deze prijs, alsmede over de wijze waarop deze wordt berekend en wat daarop van invloed is.  

Analyse nr. 1

De wereldwijde economische gezondheid is een van de meest invloedrijke factoren op de goudprijs, omdat de waarde van goud de neiging heeft te stijgen wanneer beleggers het vertrouwen in andere financiële markten verliezen en vanwege de speciale status van veilige haven.

Analyse nr. 2

Een ander element dat de prijs van een ons goud beïnvloedt, is de inflatie. Goud wordt immers gebruikt als een indekking tegen inflatie en devaluatie van valuta. Dus, hoe hoger de inflatie, hoe hoger de waarde van goud.

Analyse nr. 3

De waarde van de Amerikaanse dollar, de valuta waarin goud wordt genoteerd, zal eveneens leiden tot een grotere aan- of verkoop van goud op de markt vanwege de wisselkoers ten opzichte van andere valuta.

Analyse nr. 4

Het is ook belangrijk de verschillende publicaties van de Amerikaanse Federal Reserve, of Fed, te volgen, die onzekerheid kunnen scheppen over de wereldwijde economische toekomst en tot een toename van de goudbeleggingen kunnen leiden. Met name de rentevoeten zullen de goudprijs doen stijgen of dalen met een omgekeerd evenredige correlatie.

Analyse nr. 5

De toename van de geldhoeveelheid zal indirect ook leiden tot een daling van de rentevoeten en dus tot een stijging van het goud en zal van nabij moeten worden gevolgd.

Analyse nr. 6

Uiteraard zal de activiteit van de goud- en goudjuwelenindustrie van invloed zijn op de vraag en dus op de prijs van deze grondstof. Met name de vraag van bepaalde landen zoals India zal worden gevolgd, maar ook de vraag van de industrieën voor de produktie van bepaalde produkten.

Analyse nr. 7

Tenslotte zal ook de ontwikkeling van de goudproduktie ten opzichte van de vraag in het oog moeten worden gehouden. De productie heeft de neiging te dalen terwijl de vraag stijgt.

Handel nu in Goud!
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Waar vind ik de goudprijs vandaag en in euro?

Er zijn verschillende manieren om de goudprijs in real time te controleren. U kunt naar een website gaan die gespecialiseerd is in beleggingen in edele metalen en de "goudprijs" live raadplegen.

U kunt ook naar een beurssite of een andere site die gespecialiseerd is in grondstoffen en financiële markten gaan om een real-time grafiek van de goudprijs te zien.

Het is ook mogelijk om deze goudprijs over verschillende voorbije periodes te raadplegen om de evolutie ervan in de tijd te begrijpen.

 

Geschiedenis van de goudprijs sinds zijn eerste notering :

Het was bij het einde van de goudstandaard in 1971 dat deze grondstof in dollars werd genoteerd. Sindsdien is de prijs van een ounce goud aanzienlijk veranderd. Tussen 1971 en 1980, bijvoorbeeld, steeg de prijs van 35 dollar tot 850 dollar.

Wij weten dat bepaalde crisissen of geopolitieke gebeurtenissen de goudprijs in meer of mindere mate beïnvloeden. Dit was met name het geval na de grote olieschokken, zoals in 1974, toen de prijs met 60% steeg, of in 1979 na de Iraanse revolutie en de tweede olieschok, toen de goudprijs in een paar maanden tijd steeg van 216 dollar tot 500 dollar. In 1980 bereikte de ounce goud zelfs 850 dollar na de Sovjet-invasie van Afghanistan.

Daarna volgde een minder voorspoedige periode voor goud tot aan het begin van de 21e eeuw. In september 2001, na de aanslagen op het World Trade Center, veerde goud op de beurs op.

De afgelopen twintig jaar of zo is de goudprijs veel meer punten gestegen. In januari 2020 bedroeg het meer dan 1.553 euro, terwijl het in januari 2000 slechts 303 euro bedroeg. Natuurlijk is deze ontwikkeling op en neer gegaan.

Na een lichte opwaartse trend tussen 2000 en 2005, begon goud in 2006 sterker te stijgen. De subprime-crisis die in 2008 begon, heeft deze tendens alleen maar versterkt, met een recordhoogte van 972 dollar in februari 2008 en 700 euro in januari 2009. Terwijl de crisis in de eurozone de beleggers op de beurzen steeds meer zorgen baart, blijft de goudprijs stijgen tot 1.373 euro in oktober 2021, een stijging met 1.000 euro ten opzichte van januari 2000.

Tussen 2021 en 2018 stagneert de goudprijs opnieuw, maar in 2018 komt er een nieuwe opwaartse trend na het besluit van de centrale banken om van de beurskoersen te profiteren om hun eigen goudreserves te versterken.

Tot slot zal goud begin 2020 opnieuw een sterke opwaartse tendens vertonen als gevolg van de coronavirus pandemie die andere financiële markten treft en de ongekende economische crisis die daardoor wordt veroorzaakt. Goud speelt opnieuw zijn rol als veilige haven en bereikte medio april 2020 een niveau van 1 562 euro per ounce. In dollar uitgedrukt komt dit neer op een prijs van $1.686 per ounce, wat nog steeds iets lager is dan de recordprijs van $1.899 in 2011.

 

Hoe wordt de goudprijs bepaald en wat beïnvloedt hem?

Sinds 2004 is er geen officiële goudprijs meer in Frankrijk, maar de goudprijs wordt nog steeds berekend door de LBMA of London Bullion Market Association, de autoriteit die zich op de financiële markten met deze waarde bezighoudt. Deze vereniging verenigt goudhandelaars, fabrikanten, raffinadeurs en banken zoals Goldman Sachs, de Bank of China, HSBC en Société Générale.

De door de London Bullion Market vastgestelde goudprijs, bekend als de "London Fixing", wordt tweemaal per dag berekend, om 10.30 uur en om 15.00 uur. Bij deze berekening wordt rekening gehouden met vraag en aanbod van goud in de wereld. Hieruit kan worden afgeleid dat de economische, politieke en sociale situatie in de wereld een sterke invloed heeft op de prijs van deze waarde.

Een andere factor die de goudprijs in meer of mindere mate beïnvloedt, is de vraag naar edele metalen door de juweliersbranche en de industrie. Zo neemt in bepaalde perioden van het jaar de vraag naar gouden juwelen aanzienlijk toe, met name in India of China, afgezien van bepaalde crisissituaties zoals die welke begin 2020 door het coronavirus werd veroorzaakt. In deze periode wist de goudprijs echter toch nog te stijgen tot 1.428 euro per ounce als gevolg van de aanzienlijke risico's die deze gezondheidscrisis met zich meebracht en de gevolgen ervan voor de wereldeconomie.

Zoals u ziet, zijn er betrekkelijk weinig factoren die de goudprijs beïnvloeden, maar ze moeten wel allemaal bekend zijn.

Er zij ook op gewezen dat de London Fixing, die door de LBMA wordt vastgesteld, hoofdzakelijk betrekking heeft op de prijs van papiergoud of ETF's.

Gelukkig wordt het, met de groeiende belangstelling van particulieren om in goud te beleggen, steeds gemakkelijker om de prijs van dit edelmetaal in real time te kennen, de evolutie ervan op korte en middellange termijn te volgen en zelfs de historische gegevens te raadplegen aan de hand van aanpasbare grafieken. Beleggen in goud kan zelfs rechtstreeks online dankzij de diensten van gespecialiseerde makelaars die u in staat stellen goud te kopen en te verkopen zonder het te hoeven bezitten en dus op te slaan. Dit verklaart ongetwijfeld voor een groot deel het succes van deze beursactiva in de afgelopen jaren.

Een aantal veelgestelde vragen

Waar en hoe kan ik de goudprijs in euro's volgen?

De meeste brokers die goud verhandelen bieden u toegang tot grafieken in dollars, de traditionele noteringsmunt voor een ounce goud, maar ook in euro's als dat de munt is die u gebruikt om te handelen. Vergeet niet dat de EUR/USD wisselkoers hier invloed kan hebben op uw goudinvesteringen.

Hoe maak je een technische analyse van de goudprijs?

Voor een goede technische analyse van de goudprijs moet u gebruik maken van innovatieve en aanpasbare grafieken, waarin u de periodiciteit kunt wijzigen en verschillende technische indicatoren kunt weergeven, zoals MACD, voortschrijdende gemiddelden, RSI of draaipunten, steun- en weerstandsniveaus, om relevante trend- en volatiliteitssignalen te detecteren.

Kan men in goud beleggen in euro?

U hoeft uw euro's niet in dollars om te zetten om in goud te beleggen. CFD-brokers die dit type belegging aanbieden, zullen automatisch uw basisvaluta omrekenen naar de genoteerde valuta van het instrument wanneer u een positie inneemt, met gebruikmaking van de huidige wettelijke wisselkoers.

Handel nu in Goud!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 78% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.