Genereer uw eigen trading signalen door analyse

Hoewel beleggen op de beurs steeds meer individuele beleggers aantrekt, is deze praktijk niet voorbehouden aan beginners, maar vereist zij het vermogen om handelssignalen op te sporen alvorens een strategie toe te passen. In dit artikel zullen wij uitleggen hoe u dergelijke signalen kunt verkrijgen door gebruik te maken van twee methoden die welbekend zijn bij online handelaren, namelijk technische analyse en fundamentele analyse. ONZE SITE EN ONZE PARTNER PLUS500 BIEDEN GEEN SIGNALEN AAN  

Begin nu met handelen!
78% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Genereer uw eigen trading signalen door analyse

Handelssignalen opsporen met technische analyse :

Laten we beginnen met de technische analyse. Deze methode bestaat erin de prijsbewegingen op de financiële markten te bestuderen om te anticiperen op toekomstige bewegingen aan de hand van de historische grafieken van een bepaald activum. Deze analyse is derhalve gebaseerd op het feit dat een belegger markttendensen vanuit een zuiver grafisch en mathematisch standpunt kan identificeren en deze kan gebruiken als signalen voor toekomstige koersbewegingen. Deze technische analyse is een van de twee belangrijkste methoden van marktanalyse, samen met fundamentele analyse, die wij hieronder zullen toelichten. Technische analyse verschilt van fundamentele analyse in die zin dat zij uitsluitend gebaseerd is op de grafieken van een activum, terwijl fundamentele analyse tracht de werkelijke waarde van een activum te bepalen op basis van externe factoren en indicatoren.

Tot de technische analyse-instrumenten die kunnen worden gebruikt om opwaartse of neerwaartse prijssignalen te identificeren en derhalve trends op langere of kortere termijn, behoren psychologische drempels zoals steun- en weerstandsniveaus, voortschrijdende gemiddelden en Bollinger Bands. Deze indicatoren, die we meer in detail zullen bespreken in speciale artikelen, zijn allemaal ontworpen om technische beleggers te helpen grafieken beter te begrijpen door visueel trends en marktsterkte te identificeren.

Het belangrijkste voordeel van technische analyse is dat zij het mogelijk maakt prijstrendsignalen in een markt op te sporen, hetgeen de basis is van elke beleggingsstrategie. Veel mensen gebruiken deze technische indicatoren om koop- of verkoopsignalen te identificeren. Het is ook bekend dat technische analyse zo populair is geworden dat sommigen het beschouwen als een methode die handelsregels heeft gecreëerd die zichzelf vervullen. Aangezien veel beleggers deze methode gebruiken om posities in te nemen, groeperen kopers en verkopers zich steeds meer rond dezelfde prijsniveaus, wat uiteindelijk tot de verwachte trends leidt.

Technische analyse is echter ook geen 100% betrouwbare methode, omdat er altijd externe elementen zijn die de markt beïnvloeden. Historische prijsgegevens van een activum vanuit een grafiekperspectief geven immers slechts een glimp van de waarschijnlijke trend van een activum, zonder enige garantie. Om een grotere mate van zekerheid te bereiken, moeten beleggers ook gebruik maken van meerdere indicatoren en analyse-instrumenten en een doeltreffende risicobeheerstrategie toepassen om zich tegen ongunstige bewegingen te beschermen.

 

Handelssignalen opsporen via fundamentele analyse :

De andere soort analyse die essentieel is om doeltreffende handelssignalen te verkrijgen, is de fundamentele analyse. Het doel van deze analyse is de reële waarde van een bepaalde onderneming of bedrijfstak zo nauwkeurig mogelijk te bepalen. In werkelijkheid is fundamentele analyse ook geen exacte wetenschap, maar het snijpunt van verschillende disciplines.

Om signalen te krijgen over een aandeel op de beurs, wordt een fundamentele analyse uitgevoerd van de onderneming die het aandeel uitgeeft. Deze evaluatie beperkt zich echter niet tot een analyse van de balans of de resultatenrekening van de onderneming. Het is namelijk noodzakelijk andere studies toe te voegen, zoals de strategische analyse, die ten doel heeft de positionering van de onderneming ten opzichte van haar concurrenten of in haar activiteitensector te bepalen, de studie van de politieke en economische omgeving of van het menselijk potentieel van de onderneming.

Het zal dus nodig zijn bepaalde economische begrippen te gebruiken en te begrijpen om de onderneming in haar omgeving te situeren en haar groeimogelijkheden in te schatten naar gelang van haar investeringen of strategieën. Fundamentele analyse is dus geen eenvoudige financiële analyse, maar een meer algemene benadering van alle aspecten die een invloed kunnen hebben op de groei van een onderneming of een effect.

Het doel ervan is zo goed mogelijk te bepalen of een onderneming overgewaardeerd of ondergewaardeerd is en aldus waarschijnlijke signalen van een stijging of daling van haar aandelenkoers op te sporen. Er zijn veel online bronnen voor dit soort analyse, zoals bedrijfsbalansen, nieuws, strategische ontwikkelingsplannen en fusie- en overnamerapporten.

Natuurlijk, net als bij technische analyse, levert fundamentele analyse alleen geen consistente handelssignalen op en is het essentieel om beide analyses tegelijkertijd uit te voeren om een online beleggingsstrategie te verfijnen.

Een aantal veelgestelde vragen

Kunnen wij gebruik maken van handelssignalen van derden?

Het is u misschien opgevallen dat het web vol staat met sites die u dagelijkse of wekelijkse handelssignalen aanbieden voor een maandelijks abonnementsgeld. Hoewel het natuurlijk mogelijk is om dergelijke signalen te gebruiken om online te handelen, raden wij u aan om altijd hun kwaliteit te controleren door parallel uw eigen technische en fundamentele analyse te doen. Bovendien zijn deze signalen niet gegarandeerd.

Wat zijn de drie soorten handelssignalen?

Er zijn eigenlijk niet twee soorten handelssignalen, maar drie. Het eerste signaal is het koopsignaal. Het betekent dat, volgens de gemaakte analyse, de prijs meer kans heeft om opwaarts te bewegen. Dan is er natuurlijk het verkoopsignaal, dat aangeeft dat de trend eerder naar beneden gaat. Maar het is ook mogelijk een neutraal signaal te krijgen, wat aangeeft dat er geen duidelijke trend is en dat u geen positie moet innemen.

Zijn handelssignalen effectief?

De effectiviteit van de handelssignalen die u gebruikt zal afhangen van hoe u ze verkrijgt. Onthoud altijd dat handelen nooit een 100% betrouwbare activiteit is en dat risico's altijd aanwezig zijn, hoe goed de signalen en analyse die u gebruikt ook zijn.

Begin nu met handelen!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 78% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.