Wat is de Forex?

Leer om op de wisselmarkt te speculeren via onze artikels die gewijd zijn aan de Forex en aan het beleggen op de belangrijkste valuta’s.

Beleg op de valutamarkt!
72% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op Plus500
Wat is de Forex?

De wisselkoersen van de belangrijkste valutaparen

Voeg deze widget toe aan uw website

Definitie van de Forex:

De Forex wordt ook wel de "wisselmarkt" genoemd. De naam komt van de samentrekking van de Engelse termen "Foreign Exchange", dus letterlijk "valutamarkt".  Zoals de naam al aangeeft is de Forex de internationale markt waar de valuta van de verschillende landen of regio's van de wereld worden geruild.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om er euro's tegen dollars in te ruilen of tegen yens of tegen elke andere meer of minder exotische valuta. Maar de Forex is daarnaast een beleggingsmarkt waar beleggers kunnen speculeren met de wisselkoersen van de ene valuta ten opzichte van de andere.

 

Werking van de Forex:

De werking van de Forex is vrij eenvoudig te begrijpen. De rol van deze markt is om de wisselkoers van een munt ten opzichte van een andere munt vast te stellen, dat wil zeggen de waarde van een munt in buitenlandse valuta. Hiervoor worden de valuta dus niet individueel genoteerd maar per paar, ook wel "valutapaar" genoemd.

Deze paren worden uitgedrukt door middel van afkortingen of acroniemen die elk een bepaalde valuta vertegenwoordigen. De kruiskoers EUR/USD vertegenwoordigt bijvoorbeeld het valutapaar Euro/Dollar en drukt dus de wisselkoers van de Euro uit in Dollars. Als de kruiskoers van het paar EUR/USD 1,25 bedraagt, betekent dit dat één Euro een waarde heeft van 1,25 Dollar. De eerste valuta van het paar wordt "basisvaluta" genoemd en de tweede valuta wordt "quote valuta" genoemd.

De eenheid die wordt gebruikt om deze notering uit te drukken wordt de "pip" genoemd.

Om deze wisselkoers te calculeren voert de Forex een berekening uit op basis van het verschil tussen aanbod en vraag. Hoe meer vraag er is naar een valuta, hoe hoger de wisselkoers.

 

Notering van de valutaparen op de Forex:

We gaan nu dieper in op de wijze waarop de wisselkoersen van de valuta worden berekend. Maar eerst moet worden gewezen op de transacties die beleggers kunnen uitvoeren op de Forex.

Als men transacties uitvoert op de Forex, kan men een valuta verkopen in ruil voor een andere valuta. Maar omdat de Forex met valutaparen functioneert zijn de volgende transacties mogelijk:

  • Het kopen van een valutapaar komt neer op het inruilen van genoteerde valuta tegen basisvaluta.  Zo komt het kopen van het paar EUR/USD neer op het omruilen van dollars tegen euro's.
  • De verkoop van een valutapaar komt dus overeen met de omgekeerde beweging aangezien het dan gaat om het ruilen van de basisvaluta tegen de variabele valuta. Het verkopen van het paar EUR/USD komt dus neer op het omruilen van euro's tegen dollars.

De berekening van de wisselkoers van de valutaparen houdt dus rekening met het handelsvolume van een valuta ten opzichte van de andere valuta door gebruik te maken van het systeem van vraag en aanbod.

 

Andere specifieke kenmerken van Forex :

De valutamarkt of Forex verschilt in verschillende opzichten van andere financiële markten:

  • Ten eerste is het een internationale markt die alle valuta's van de wereld omvat.
  • Ten eerste is het een internationale markt die alle valuta's van de wereld omvat. Forex is ook een markt die vijf van de zeven dagen doorlopend genoteerd is. Dit betekent dat wisselkoersen 's nachts blijven bewegen.
  • Tenslotte is Forex de grootste financiële markt ter wereld, in die zin dat zij de grootste dagelijkse handelsvolumes genereert. Het wordt dan ook beschouwd als zeer vloeibaar en vluchtig.