Wat is Forex en hoe werkt het?

Leer om op de wisselmarkt te speculeren via onze artikels die gewijd zijn aan de Forex en aan het beleggen op de belangrijkste valuta’s.

Beleg op de valutamarkt!
Il {etoroCFDrisk}% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro.com
Hoe Forex te analyseren en te handelen?

De wisselkoersen van de belangrijkste valutaparen

Voeg deze widget toe aan uw website

Definitie van de Forex:

De Forex wordt ook wel de "wisselmarkt" genoemd. De naam komt van de samentrekking van de Engelse termen "Foreign Exchange", dus letterlijk "valutamarkt".  Zoals de naam al aangeeft is de Forex de internationale markt waar de valuta van de verschillende landen of regio's van de wereld worden geruild.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om er euro's tegen dollars in te ruilen of tegen yens of tegen elke andere meer of minder exotische valuta. Maar de Forex is daarnaast een beleggingsmarkt waar beleggers kunnen speculeren met de wisselkoersen van de ene valuta ten opzichte van de andere.

 

Werking van de Forex:

De werking van de Forex is vrij eenvoudig te begrijpen. De rol van deze markt is om de wisselkoers van een munt ten opzichte van een andere munt vast te stellen, dat wil zeggen de waarde van een munt in buitenlandse valuta. Hiervoor worden de valuta dus niet individueel genoteerd maar per paar, ook wel "valutapaar" genoemd.

Deze paren worden uitgedrukt door middel van afkortingen of acroniemen die elk een bepaalde valuta vertegenwoordigen. De kruiskoers EUR/USD vertegenwoordigt bijvoorbeeld het valutapaar Euro/Dollar en drukt dus de wisselkoers van de Euro uit in Dollars. Als de kruiskoers van het paar EUR/USD 1,25 bedraagt, betekent dit dat één Euro een waarde heeft van 1,25 Dollar. De eerste valuta van het paar wordt "basisvaluta" genoemd en de tweede valuta wordt "quote valuta" genoemd.

De eenheid die wordt gebruikt om deze notering uit te drukken wordt de "pip" genoemd.

Om deze wisselkoers te calculeren voert de Forex een berekening uit op basis van het verschil tussen aanbod en vraag. Hoe meer vraag er is naar een valuta, hoe hoger de wisselkoers.

 

Notering van de valutaparen op de Forex:

We gaan nu dieper in op de wijze waarop de wisselkoersen van de valuta worden berekend. Maar eerst moet worden gewezen op de transacties die beleggers kunnen uitvoeren op de Forex.

Als men transacties uitvoert op de Forex, kan men een valuta verkopen in ruil voor een andere valuta. Maar omdat de Forex met valutaparen functioneert zijn de volgende transacties mogelijk:

  • Het kopen van een valutapaar komt neer op het inruilen van genoteerde valuta tegen basisvaluta.  Zo komt het kopen van het paar EUR/USD neer op het omruilen van dollars tegen euro's.
  • De verkoop van een valutapaar komt dus overeen met de omgekeerde beweging aangezien het dan gaat om het ruilen van de basisvaluta tegen de variabele valuta. Het verkopen van het paar EUR/USD komt dus neer op het omruilen van euro's tegen dollars.

De berekening van de wisselkoers van de valutaparen houdt dus rekening met het handelsvolume van een valuta ten opzichte van de andere valuta door gebruik te maken van het systeem van vraag en aanbod.

 

Hoe beleggen in Forex?

De Forex- of valutamarkt is om verschillende redenen een van de meest populaire markten voor particuliere beleggers. In de eerste plaats is het de enige markt die 5 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk is. Het is dus mogelijk uw vrije tijd te besteden en 's avonds of in het weekend te speculeren.
Bovendien is het een uiterst volatiele markt en biedt daarom interessante prijsverschillen op bepaalde valutaparen.

Om in de Forex markt te beleggen, moet u eerst een handelsrekening openen bij een gereglementeerde makelaar die dit soort diensten aanbiedt. Zodra deze rekening met beleggingskapitaal is gevuld, krijgt u toegang tot een online handelsplatform waar u posities kunt innemen op stijgende of dalende wisselkoersen.

Vergeet niet dat Forex altijd wordt verhandeld in valutaparen zoals EUR/USD, wat de wisselkoers is van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Het innemen van een opwaartse positie op dit valutapaar is dus hetzelfde als speculeren dat de euro ten opzichte van de dollar zal stijgen. Hier wordt de eerste valuta in het paar, de euro, de "basisvaluta" genoemd en de tweede valuta in het paar, de dollar, de "tegenvaluta".

Speculatie in Forex komt altijd neer op het speculeren op de ontwikkeling van de basisvaluta tegenover de tegenvaluta. In ons voorbeeld, als u verwacht dat de waarde van de euro zal stijgen tegenover de waarde van de dollar, zou u een koop positie innemen op dit valutapaar. Als u verwacht dat de waarde van de euro ten opzichte van de dollar zal dalen, zou u een short-positie in het valutapaar innemen.

De winst of het verlies uit deze handel zal het verschil zijn in de prijs van dat valutapaar tussen het tijdstip waarop de positie wordt geopend en gesloten, eventueel verhoogd met de hefboomwerking.

 

Voor- en nadelen van de Forex markt

De valutamarkt of Forex is een speculatieve markt die een aantal voordelen, maar ook een aantal nadelen biedt. De belangrijkste voordelen van deze markt zijn de volgende:

  • De mogelijkheid om over een langere periode te beleggen
  • Hoge liquiditeit die resulteert in relatief krappe vergoedingen of spreads
  • Prijzen die sterk reageren op aankondigingen en economisch nieuws
  • De mogelijkheid om zowel koop- als verkoopposities in te nemen en dus te speculeren op prijsstijgingen en -dalingen.

Naast deze paar voordelen zijn er ook enkele nadelen aan de Forex markt en het beleggen in wisselkoersen:

  • Het risico om uw volledige kapitaal te verliezen, vooral wanneer u een hefboom gebruikt die verliezen toepast op de volledige positie.
  • Het risico van liquidatie van uw rekening als gevolg van hoge marktvolatiliteit en soms snelle prijswijzigingen die kunnen resulteren in een nul- of negatief saldo op uw rekening indien u niet over voldoende fondsen beschikt, wat kan leiden tot de sluiting van uw posities.
  • Tenslotte, aangezien de volatiliteit van de Forex markt een van de hoogste is, kan de markt snel fluctueren en zal de spread door deze volatiliteit worden beïnvloed. Stop loss orders kunnen derhalve tegen ongunstige koersen worden uitgevoerd.

Voordat u Forex gaat verhandelen, moet u ervoor zorgen dat u de markt en hoe deze werkt begrijpt.