Hoe farmaceutische aandelen op de beurs te analyseren

Nu de Covid-pandemie de wereld in 2020 treft, hebben veel beleggers besloten te beleggen in farmaceutische aandelen, de grote winnaars van deze ongekende crisis. Dus als ook u in deze sector wilt beleggen, is het van essentieel belang te weten hoe u goede analyses van de beste farmaceutische aandelen kunt maken voordat u ze koopt. In dit artikel stellen wij voor dat u wat meer te weten komt over deze aandelen en wat informatie ontdekt die u ongetwijfeld zal helpen bij uw analyse van hun koers.  

Handel in farmaceutische aandelen!
77% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Hoe farmaceutische aandelen op de beurs te analyseren

Wat is de farmaceutische sector op de beurs?

Op de beurs komt de farmaceutische sector, net als in de algemene economische beginselen, overeen met de beursgenoteerde ondernemingen die actief zijn in de farmaceutische industrie.

De "farmaceutische industrie" is de economische sector die het onderzoek, de productie en het op de markt brengen van geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik omvat.

Deze markt is ook van groot belang voor de aandelenmarkt, aangezien het de derde grootste economische markt ter wereld is, na de oliemarkt en de levensmiddelenmarkt. Binnen deze activiteitensector zijn er echter verschillende soorten bedrijven, hoofdzakelijk farmaceutische laboratoria en biotechnologische of biofarmaceutische bedrijven.

Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen deze twee categorieën beursgenoteerde ondernemingen omdat hun activiteiten en derhalve de wijze waarop zij worden geanalyseerd, verschillen. Wat de farmaceutische bedrijven betreft, deze zijn voldoende bekend en vertrouwd dat wij ze niet in meer detail hoeven te presenteren.

Maar voor biotechnologie gaat het om de toepassing van wetenschap en technologie op levende organismen, alsmede op de bestanddelen, producten en modellen daarvan, om levende of niet-levende materialen te wijzigen met het oog op de productie van kennis, goederen en diensten. Dit is de OESO-definitie. Maar om duidelijker te zijn, de biotechbedrijven waarin u kunt investeren zijn bedrijven die zich hoofdzakelijk met onderzoek bezighouden. Hun activiteiten bestaan derhalve uit het ontwikkelen van kandidaat-geneesmiddelen, het testen daarvan in verschillende fasen van klinische proeven en ten slotte het verkrijgen van de nodige vergunningen voor het op de markt brengen van die geneesmiddelen.

Het is ook belangrijk te begrijpen dat biotechbedrijven vaak samenwerken met farmaceutische bedrijven die hun onderzoek financieren in ruil voor het recht om het product op de markt te brengen of te delen in de verkoop van het product zodra het op de markt is.

 

Hoe kunnen relevante fundamentele analyses van farmaceutische acties worden uitgevoerd?

Zoals u zich kunt voorstellen, en aangezien de farmaceutische sector zeer specifiek is, kunnen beursgenoteerde aandelen van deze sector niet op dezelfde wijze worden geanalyseerd als om het even welk ander aandeel, met name wat de fundamentele analyse betreft.

De factoren en publicaties waarop u moet letten om deze fundamentele analyse over een laboratorium of een biotechbedrijf uit te voeren, zijn hier inderdaad meer specifiek voor deze activiteiten.

Zo moet u bijvoorbeeld het medisch en wetenschappelijk onderzoek dat door deze bedrijven wordt verricht, van nabij bekijken. U moet op de hoogte zijn van de vaak zeer grote investeringen die deze groepen doen in O&O, die een grote invloed hebben op hun rentabiliteit. U moet ook met grote belangstelling de verschillende fasen van de ontwikkeling van een behandeling of een geneesmiddel volgen, met de ontwikkelingsfase, de fase van klinische proeven en tests en de fase van het aanvragen en verkrijgen van een vergunning voor het in de handel brengen. Om in deze aandelen te beleggen is dus een minimum aan belangstelling voor wetenschap en geneeskunde vereist, zonder dat men een specialist op deze gebieden hoeft te zijn.

Een ander element dat zeer specifiek is voor de fundamentele analyse van farmaceutische aandelen betreft octrooien. Een octrooi is een soort zekerheid die een innovatie, in dit geval een farmaceutisch product, beschermt en zo voorkomt dat een andere onderneming de door een onderneming ontwikkelde formule voor haar eigen behandelingen gebruikt. Deze octrooien volgen echter cycli, aangezien zij voor een bepaalde periode worden verleend. Tijdens deze periode is de enige marktdeelnemer die ze kan gebruiken dus de octrooihouder en de ondernemingen waaraan hij licenties heeft verkocht. Maar zodra de termijn is verstreken, kunnen andere ondernemingen deze octrooien gebruiken, met name om hun eigen producten te ontwikkelen.

Het volgen van het gezondheidsnieuws over de hele wereld zal u ook hier helpen bij het analyseren van farmaceutische acties. Afhankelijk van de periode evolueren de te bestrijden ziekten, virussen of aandoeningen en disfuncties. Als u goed op de hoogte bent van de behoeften van de markt, kunt u uw keuzes richten op aandelen die aan deze vraag kunnen voldoen en zo gemakkelijk marktaandeel kunnen veroveren.

Ten slotte moet u ook het nieuws over deze farmaceutische bedrijven nauwlettend in het oog houden, met name de aankondiging van overnames, afstotingen, partnerschappen of zelfs rechtszaken en beschuldigingen. Vaak zijn hier veel gegevens te vinden, en die vertellen u hoe het aandeel dat u volgt kan veranderen afhankelijk van het marktsentiment en of het waarschijnlijk zal groeien of krimpen.

Natuurlijk moet u ook rekening houden met de klassieke elementen van fundamentele analyse, zoals concurrentie, financiële resultaten of strategische ontwikkelingsplannen.

 

Hoe kan men een doeltreffende technische analyse van farmaceutische aandelen uitvoeren?

Gezien de grote belangstelling van beleggers voor farmaceutische aandelen, hebben deze aandelen vaak een zeer hoge volatiliteit. Het is van essentieel belang uw strategie aan deze volatiliteit aan te passen, want hoe groter de volatiliteit, hoe risicovoller uw beleggingen zullen zijn.

De beste manier om de huidige volatiliteit van een farmaceutisch aandeel te achterhalen is via technische analyse. Deze analyse bestaat uit het gebruik van historische beursgrafieken om verschillende elementen op te sporen. Op de meest gesofisticeerde grafieken van het moment zijn er immers volatiliteitsindicatoren die rechtstreeks kunnen worden weergegeven om de aflezing te vergemakkelijken.

Maar technische analyse geeft niet alleen aanwijzingen over de volatiliteit van een farmaceutisch aandeel. Het stelt ons ook in staat de huidige tendensen en hun sterkte te detecteren, evenals tekenen van een ommekeer of versnelling van de huidige tendens. Met name steun- en weerstandsniveaus of draaipunten moeten zorgvuldig in het oog worden gehouden.

Tot de technische indicatoren die het meest worden gebruikt voor de analyse van farmaceutische en biotechnologische aandelen behoren de MACD, Bollinger bands en voortschrijdende gemiddelden.

 

Welke kennis is nodig om farmaceutische acties te analyseren?

Om farmaceutische aandelen op een zinvolle manier te analyseren, moet u uiteraard een grondige kennis hebben van elk aandeel waarop u zich richt. Met andere woorden, u moet beschikken over alle informatie en gegevens die u kunt gebruiken om de prijs van uw activum te analyseren en de toekomstige bewegingen ervan zo goed mogelijk te voorspellen.

Dit zijn in het bijzonder de gegevens en informatie die u moet weten voordat u met uw analyse van deze acties begint:

  • De onderneming en haar precieze activiteit: Hier moet u de activiteiten van de farmaceutische of biotechnologische onderneming kennen met haar belangrijkste producten, haar lopende onderzoek en haar belangrijkste winstbronnen.
  • De directe concurrenten van de onderneming: voor elk effect moet u ook een concurrentieanalyse van de uitgevende onderneming kunnen maken. Daartoe moet u bekend zijn met de voornaamste concurrenten van de onderneming en hun activiteiten, nieuws en marktaandeel.
  • Strategische partners: Net zoals het belangrijk is te weten wie de vijanden zijn van het bedrijf waarin u wilt investeren, zult u ook moeten weten wie zijn bondgenoten zijn. Farmaceutische bedrijven gaan vaak strategische partnerschappen aan met andere bedrijven om de kosten te drukken, een nieuw product te ontwikkelen of een nieuwe markt te veroveren.
  • De sterke en zwakke punten van het bedrijf: Het kennen van de sterke en zwakke punten van een farmaceutisch bedrijf is ook belangrijk om inzicht te krijgen in zowel de redenen voor zijn huidige marktpositie als zijn vermogen om toekomstige bedreigingen en kansen het hoofd te bieden.
  • Externe factoren die de waarde van het aandeel op de beurs beïnvloeden: Men moet zich ook bewust zijn van de elementen en factoren die een invloed kunnen hebben op de prijs van een farmaceutisch aandeel en die zullen worden bestudeerd in het kader van de fundamentele analyse van deze waarde.
  • Tenslotte zal het ook nodig zijn enkele globale beursgegevens te kennen zoals de totale kapitalisatie van de onderneming, het aantal uitstaande aandelen op de markt, de beurs en de markt, de belangrijkste beursindex of de sector van activiteit.

Als u niet weet waar of hoe u deze informatie kunt vinden, hebben wij op deze site uitgebreide informatiebladen samengesteld voor de belangrijkste farmaceutische en biofarmaceutische bedrijven, zodat u alles wat u voor uw analyses nodig hebt in één oogopslag en op één plaats kunt vinden.

Een aantal veelgestelde vragen

Kan je online beleggen in farmaceutische aandelen?

Dankzij de komst en groei van online brokers is het nu natuurlijk mogelijk om op de meeste farmaceutische aandelen direct online te speculeren. Daartoe kunt u gebruik maken van CFD's of Contracts for Difference, waarmee u een opwaartse of neerwaartse positie kunt innemen op de aandelen van laboratoria of biotechs die aan de belangrijkste Europese of internationale aandelenindexen zijn genoteerd. U kunt ook een aandelenrekening of een PEA gebruiken om farmaceutische aandelen te kopen

Hoe kiest u de juiste farmaceutische aandelen om in te investeren?

Er is momenteel een groot aantal ondernemingen in de farmaceutische sector aan de beurs genoteerd. De beslissing om in een bepaald aandeel te beleggen in plaats van in een ander, is gebaseerd op verschillende criteria die u zorgvuldig moet evalueren. Vergeet niet een aandeel te kiezen dat past bij uw beleggersprofiel, uw kennis en uw handelshorizon. Dit geeft u een grotere kans op succes dan met een aandeel waarvan u helemaal geen kennis hebt.

Is het tijd om farmaceutische aandelen te kopen?

Het antwoord op deze vraag is complex omdat niet alle farmaceutische aandelen in dezelfde richting of op hetzelfde moment bewegen. Daarom moet geval per geval worden nagegaan in hoeverre het interessant is een aandeel in deze activiteitensector te kopen of te verkopen. Deze beslissing mag pas worden genomen na een ernstige en volledige analyse van het aandeel waarin u geïnteresseerd bent.

Handel in farmaceutische aandelen!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.