Handel op Euronext!
EURONEXT

Euronext: de grootste markt in de eurozone

Handel op Euronext!
KOPEN   VERKOPEN
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Als u speculeert of wilt speculeren op Franse of Europese aandelen, dan moet u absoluut alles weten over de financiële markt van Euronext. In dit artikel gaan we u de eerste beurs in de eurozone nader toelichten met de manier waarop deze is samengesteld en hoe deze werkt.  

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens in deze activa te beleggen

Analyse nr. 1

We zullen eerst de economische groei of de recessie van de belangrijkste landen die deze markt vormen, volgen. De belangrijkste economische publicaties van deze landen, zoals het BBP, de werkloosheidscijfers, de bestellingen van duurzame goederen of de vertrouwensindexen, zijn alle gegevens en statistieken die moeten worden gecontroleerd.

Analyse nr. 2

Het zal ook nodig zijn om het grote nieuws van de belangrijkste bedrijven die deel uitmaken van deze markt op de voet te volgen. Hier zal de voorkeur worden gegeven aan bedrijven met de grootste marktkapitalisatie en waarvan de gebeurtenissen echt belangrijk zijn.

Analyse nr. 3

Regelgeving met betrekking tot de handel of de economie in het algemeen in deze landen zijn ook elementen die de ontwikkeling van de Euronext-markt kunnen beïnvloeden.

Analyse nr. 4

De ECB en haar besluiten, zoals wijzigingen in de rentetarieven of financiële steun aan Europese landen, zullen ook nauwlettend in de gaten moeten worden gehouden.

Analyse nr. 5

De valutamarkt is ook een markt die u moet volgen in het kader van uw strategieën op Euronext. De waarde van de euro ten opzichte van andere wereldvaluta's zal immers het concurrentievermogen van de op Euronext genoteerde bedrijven bevorderen of benadelen.

Analyse nr. 6

Ten slotte kan elke geopolitieke gebeurtenis die gevolgen heeft voor een van de landen waarvan de bedrijven op de Euronext-markt zijn genoteerd, een min of meer sterke invloed hebben.

Handel op Euronext!
78% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro

Wat is Euronext?

Laten we eerst even de tijd nemen om Euronext wat gedetailleerder te presenteren door u de volledige definitie te geven.

Euronext is eigenlijk de naam van een beursgenoteerde onderneming. Deze onderneming is dus zelf verantwoordelijk voor de goede werking van de Europese beurzen, voor het garanderen van hun veiligheid en transparantie en voor de goede ontwikkeling ervan.

De geschiedenis van Euronext begon in september 2000 met de fusie van drie grote beurzen in Europa, namelijk de Amsterdamse Beurs of AEX, de Brusselse Beurs of BXS en de Parijse Beurs of ParisBourse. De drie entiteiten samen hebben geleid tot de oprichting van het grootste financiële centrum van de eurozone: Euronext.

Er zij ook aan herinnerd dat Euronext ook de leider is van de derivatenmarkt, die gevestigd is in Londen en bekend staat als Liffe. Later, in 2017, heeft Euronext ook de Ierse beurs overgenomen.

Vandaag is de Euronext-groep belast met het beheer van 1.300 bedrijven die genoteerd zijn in de eurozone. Haar activiteiten staan ook onder toezicht van de Autorité de Marchés Financiers of de AMF.

 

Waarom is Euronext momenteel de belangrijkste financiële markt in Europa?

Dankzij het feit dat Euronext uit verschillende grote financiële centra bestaat, is het in de loop der tijd de belangrijkste financiële speler in de eurozone geworden. Zoals hierboven vermeld, is deze markt immers verantwoordelijk voor de organisatie van de noteringen van meer dan 1.300 bedrijven die op de financiële markten van Parijs, Amsterdam, Brussel, Lissabon en Dublin zijn genoteerd. In totaal hebben deze bedrijven een marktkapitalisatie van meer dan 2.600 miljard euro.

We weten ook dat Euronext in 2017 de ISE of Irish Stock Exchange heeft gekocht, wat niets anders is dan het financiële centrum van Dublin, dat een zeer belangrijke activiteit heeft op het gebied van obligatiebeheer, vermogensbeheer en indexfondsen. Deze entiteit vormt dus een aanvulling op de hierboven genoemde marktkapitalisaties.

Om haar aanwezigheid verder te versterken en het beheer van deze ontelbare Europese activa te vergemakkelijken, heeft Euronext in 2018 een handelsplatform opgericht op basis van een specifieke, eigen technologie, Optiq genaamd. De migratie van het oude Xetra-platform naar het Optiq-platform vond plaats in het vierde kwartaal van datzelfde jaar. Het belangrijkste voordeel van dit nieuwe platform is de aanzienlijk verbeterde latentie, time-to-market en flexibiliteit, die ook in kwaliteit zijn verbeterd.

We mogen ook niet vergeten dat de Euronext-groep vandaag de dag de leider is geworden dankzij een strategie van overnames van allerlei aard op lange termijn. In 2007 weten we dat de groep de New York Stock Exchange heeft benaderd met als doel NYSE Euronext te vormen. Het was echter in 2013 dat deze nieuwe markt onder de controle kwam van de Amerikaanse groep ICG of International Exchange Group, die besloten heeft de Amerikaanse en Europese vestigingen van deze beursexploitant te scheiden.

Ten slotte is de Euronext-groep in 2014 een onafhankelijke onderneming geworden die op haar eigen markten is genoteerd, met inbegrip van compartiment A van de Parijse markt voor kapitalisaties van meer dan een miljard euro.

Het kapitaal van de Euronext-groep is ook het voorwerp van een aandeelhoudersovereenkomst. Tot de belangrijkste aandeelhouders van deze groep behoren grote internationale banken zoals BNP Paribas en Société Générale. Deze aandeelhoudersovereenkomst werd in de zomer van 2017 verlengd voor een periode van enkele jaren.

Om volledig te begrijpen waar Euronext voor staat, is het ook belangrijk om te weten dat het, zoals alle beursgenoteerde bedrijven, jaarlijkse inkomsten genereert en publiceert en dividenden uitkeert aan zijn aandeelhouders.

 

Wat zijn de belangrijkste rollen en missies van Euronext?

Laten we het nu hebben over het werkelijke nut van de Euronext-markt met zijn belangrijkste functies en rol. Onder toezicht van de Autorité des Marchés Financiers of AMF is Euronext belast met het vaststellen van de regels voor het lidmaatschap van aanbieders van beleggingsdiensten die lid willen worden van haar markten, de regels voor beursgenoteerde ondernemingen en de regels voor de werking van de markten die zij organiseert, waaronder :

Een andere belangrijke opdracht van Euronext is te zorgen voor het beheer van en het toezicht op de markten en de computersystemen voor de notering, de verspreiding van realtime koersen en de ondersteuning van beursgenoteerde ondernemingen bij de notering van hun aandelen en het beheer van al hun financiële transacties. Euronext is ook belast met het toezicht op de leden van de markt.

Nog steeds onder de rollen en functies van Euronext, moet worden opgemerkt dat de groep ook diensten verhandelt die kunnen worden gegroepeerd in drie hoofdactiviteiten. De eerste van deze sectoren is de notering, de publicatie en de bijwerking van de lijst van verhandelde effecten en derivaten en hun prijzen. Euronext is hier belast met het beheer van de markten en de geautomatiseerde noteringssystemen en verspreidt de prijzen in real time door de leden van de markt te volgen en de bedrijven te helpen bij de notering van hun effecten of het beheer van hun financiële transacties. Het tweede gebied is de handel, met de matching van koop- en verkooporders. Daartoe beheert Euronext een centraal orderboek waarmee beleggers op een uniforme manier in alle markten kunnen handelen, clearen en settelen. Het derde gebied ten slotte is de verspreiding van informatie, met name de verspreiding van prijzen en marktgegevens.

 

Hoe is Euronext georganiseerd?

Met betrekking tot haar commerciële activiteiten heeft de Euronext-groep een specifieke afdeling opgericht, "Global Markets and Sales" genaamd. Deze verdeling is momenteel georganiseerd in vijf verschillende business units, die hieronder nader worden toegelicht:

Opgemerkt moet worden dat deze afdeling ook de afdelingen omvat die verantwoordelijk zijn voor de klantenservice, de globale analyse en het projectmanagement.

 

De verschillende compartimenten van Euronext Parijs :

Laten we de financiële markt van Euronext Parijs en de organisatie ervan eens nader bekijken. Wat dit financiële centrum betreft, wordt het in twee zeer verschillende delen opgesplitst door de bedrijven die erop zijn genoteerd.

Het eerste deel van dit handelsplatform is de gereglementeerde markt en het tweede deel is de niet-gereglementeerde markt.

Voor de gereglementeerde markt gelden verschillende regels. Allereerst zijn er drie compartimenten: Vak A, Vak B en Vak C. In deze compartimenten worden de beursgenoteerde ondernemingen ingedeeld op basis van hun marktkapitalisatie, met andere woorden op basis van hun waarde op de financiële markten.

Voor een beter begrip van de wijze waarop deze toewijzing plaatsvindt, moet worden bedacht dat de bedrijven die op compartiment A van Euronext zijn genoteerd, bedrijven zijn met een marktkapitalisatie van meer dan 1 miljard euro. Compartiment B omvat bedrijven met een marktkapitalisatie van 150 miljoen tot 1 miljard EUR. Tot slot omvat segment C ondernemingen met een marktkapitalisatie van minder dan 150 miljoen EUR.

Op de niet-gereglementeerde markt zijn er bedrijven die niet op de gereglementeerde markt kunnen worden genoteerd, zoals kleinere bedrijven, waarvan vele tot het midden- en kleinbedrijf behoren. Dankzij de niet-gereglementeerde markt hebben ondernemingen die niet over de kapitalisatie en dus de waarde beschikken om zich bij de gereglementeerde markt aan te sluiten, de mogelijkheid om kapitaal aan te trekken of te profiteren van een grotere media- en commerciële exposure zonder dat zij met dezelfde beperkingen te maken krijgen als ondernemingen die ervoor hebben gekozen zich bij het gereglementeerde segment van de Euronext-markt aan te sluiten.

In de ongereguleerde markt van Euronext zijn er ook verschillende kleinere markten, waaronder Euronext Access, de voormalige vrije markt die in 2017 op deze manier werd hernoemd. Het bestaat zelf uit twee compartimenten met Euronext Access en Euronext Access +. Tot slot omvat de niet-gereguleerde markt ook Euronext Growth, de voormalige Alternext markt die in 2017 ook een nieuwe naam kreeg. In deze verschillende compartimenten wordt niet langer rekening gehouden met de marktkapitalisatie van een onderneming, maar met andere specifieke criteria.

Een aantal veelgestelde vragen

Welk type markt is Euronext?

Euronext is de belangrijkste pan-Europese beurs. Het is de beurs van de eurozone die België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk omvat. Euronext biedt ook toegang tot haar markten via 5 verschillende noteringssites. De Euronext markt heeft ook vertegenwoordigers in Duitsland, Zwitserland, Spanje en Italië. Euronext biedt verschillende soorten markten aan met meerdere toegangspunten.

Waar kan ik de lijst van de op Euronext genoteerde bedrijven raadplegen?

Het is vrij eenvoudig om de lijst van bedrijven te raadplegen die op de Europese markt Euronext zijn genoteerd. Hiervoor heeft u verschillende mogelijkheden. De eerste is om naar de officiële website van Euronext te gaan die de volledige lijst van deze bedrijven weergeeft. U kunt er ook voor kiezen om toegang te krijgen tot deze lijsten vanaf een online handelsplatform zoals een aandelen-CFD platform.

Hoe worden bedrijven gedistribueerd in de verschillende compartimenten van Euronext?

Elk jaar op 31 december evalueert Euronext de lijst van ondernemingen in elk compartiment. Euronext bepaalt hiertoe de marktkapitalisatie van elke vennootschap, rekening houdend met de aandelen op de eerste handelslijn, nieuwe aandelen en preferente aandelen, alsook de marktkapitalisatie van de onderliggende aandelen in het geval van certificaten van aandelen.

Handel op Euronext!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 78% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.