Handel de EUR/GBP!
EUR/GBP

Analyse van de EUR/GBP koers

Handel de EUR/GBP!
KOPEN
VERKOPEN

{etoroCFDrisk}% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

Tot de elementen die het meest van invloed zijn op de aantrekkelijkheid van bepaalde valuta's voor beleggers in vergelijking met andere, en derhalve op de opwaartse of neerwaartse beweging van valutakruisingen, behoren uiteraard de door de grote centrale banken vastgestelde rentetarieven. Aangezien het EUR/GBP-kruis zeer weinig volatiliteit kent, houden traders die op dit effect speculeren veel rekening met de steun- en weerstandsverschijnselen die in real time op de grafieken worden waargenomen. Technische analyse speelt dus een fundamentele rol bij het afleiden van toekomstige trends en men moet klaar staan om op het juiste moment te handelen in overeenstemming met deze verschillende psychologische drempels. Het ideale is natuurlijk om de informatie van de fundamentele analyse te koppelen aan die van de technische analyse om een concreet zicht op de markt te krijgen.

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens in deze activa te beleggen

Analyse nr. 1

Zoals vele Forex valuta's is de EUR/GBP zeer gevoelig voor vele externe factoren. In eerste instantie hebben aankondigingen ongetwijfeld de grootste invloed op de kortetermijnkoersen. Om geen belangrijke aankondigingen te missen, moet u dagelijks de economische kalender raadplegen, vooral 's ochtends tussen 10 en 11 uur voor nieuws over het pond en vóór 14.30 uur voor nieuws over de eurozone.

Analyse nr. 2

De belangrijkste signalen die moeten worden gevolgd zijn, in volgorde van belangrijkheid, het BBP van elk van deze zones, de in- en uitstroom van kapitaal, het monetaire beleid, de inflatie en, in het algemeen, alle politieke en economische gebeurtenissen die een psychologisch effect op beleggers kunnen hebben en hen ertoe kunnen aanzetten hun posities te kopen of te verkopen.

Analyse nr. 3

Vergeet ook niet rekening te houden met de wisselkoers van elk van deze munteenheden ten opzichte van de andere belangrijke internationale munteenheden. Het is bijvoorbeeld bekend dat wanneer de euro of het pond sterling ten opzichte van de Amerikaanse dollar aan waarde inboet, dit het concurrentievermogen van hun uitvoer ten goede komt en op middellange termijn bijdraagt tot het herstel van de economie en dus tot het herstel van de opwaartse tendens.

Analyse van de EUR/GBP koers
Handel de EUR/GBP!
Kopen met CFD's
Verkopen met CFD's
{etoroCFDrisk}% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
Handel de EUR/GBP!

Presentatie van EUR/GBP

De EUR/GPB cross is het 8ste meest verhandelde valutapaar in Forex en wordt genoteerd met 4 decimalen op basis van vraag en aanbod.

Een ander kenmerk van dit valutapaar is dat het in beide richtingen kan worden genoteerd. U kunt de GBP/EUR pariteit dus bij sommige brokers vinden.

Aangezien de EUR/GBP zeer weinig volatiliteit vertoont, wordt hij erkend als een trendkruising. Dit betekent dat op dit kruis vaak zeer lange opwaartse of neerwaartse tendensen met weinig tussentijdse schommelingen kunnen worden waargenomen.

 

Analyse van de euro

Laten we nu elk van deze twee valuta's nader bekijken en nagaan hoe ze te analyseren en te verhandelen. De euro is, zoals hierboven vermeld, de officiële munteenheid van de eurozone, die deel uitmaakt van de Europese Unie. Het is ook de tweede meest verhandelde valuta ter wereld na de Amerikaanse dollar met bijna 33,4% van de handel. Deze belangstelling voor de euro kan worden verklaard door het belang van deze munt in de internationale handel.

De koers van de euro is ook nauw gecorreleerd met de mondiale economische cycli. Wanneer er dus sprake is van wereldwijde groei, is de risicoaversie laag, wat de euro ten goede komt, en omgekeerd, wanneer er een wereldwijde economische crisis heerst, is de risicoaversie hoog en heeft de euro de neiging aan waarde in te boeten. Daarom kan worden gesteld dat de euro een risicovol activum is en geen veilige haven.

In het verleden hebben verschillende crises en gebeurtenissen een sterke invloed gehad op de koers van de euro, zoals het einde van de subprimecrisis in 2009, dat leidde tot een positieve correlatie tussen de euro en het pond sterling tot 2013 en opnieuw in 2015 gedurende een paar maanden.

Tijdens de subprime-crisis bleef de euro relatief stabiel ondanks de grote risicoaversie op de markten, die te wijten was aan de ineenstorting van de VS-dollar in diezelfde periode. Vaker zijn het echter interne crises in de eurozone die op de koers van de munt wegen.

Dat was het geval in 2010 met de Griekse crisis. Griekenland was bijna failliet en bedreigde de stabiliteit van de eurozone. De vrees dat Griekenland de eurozone zou verlaten, deed bij beleggers twijfels rijzen over de houdbaarheid van het model van de monetaire unie. Dit leidde tot een aanzienlijke waardedaling van de euro op de valutamarkt, maar uiteindelijk werd Griekenland van het faillissement gered door de uitvoering van een reddingsplan, waardoor de euro zich kon stabiliseren.

In die periode is de euro op de financiële markten ineengestort. Uiteindelijk zal Griekenland worden gered met een hulppakket en zal de euro stabiliseren.

Maar Griekenland is niet het enige land dat de stabiliteit van de euro in het begin van de jaren 2010 zal bedreigen. Andere landen, zoals Italië en Portugal, zullen de markten inderdaad zorgen baren. Het Europees Fonds voor Financiële Stabiliteit (EFSF) is opgericht om landen in ernstige moeilijkheden te helpen. Maar in 2015, net toen men dacht dat het land gered was, kwam Griekenland opnieuw in het nieuws met de komst van radicaal links aan de macht, waardoor het akkoord tussen het land en de Europese Unie op losse schroeven kwam te staan en tot nieuwe onderhandelingen leidde. Deze nieuwe angsten doen de euro opnieuw dalen.

Wij kunnen ook de schommelingen van de eurokoers analyseren in relatie tot de Europese economie in het algemeen. Zo was tussen 2008 en 2009 de financiële crisis in de eurozone in volle gang en stortte het bbp in, maar bleef de munt relatief stabiel. Pas vanaf eind 2009 ondervindt de euro de gevolgen van deze crisis, die nu zijn einde nadert, nu de groei tot 2011 weer aantrekt. In 2011 en tot 2013 zijn we getuige van een nieuwe vertraging van de Europese economie, maar zonder echte gevolgen voor de eurokoers, die relatief stabiel blijft. Tot slot zal de zwakke groei van de eurozone in 2013 en tot 2016 leiden tot een aanzienlijke volatiliteit van deze munt, die eerder in stijgende lijn evolueert. Daarom kan worden gesteld dat de Europese economische groeicijfers niet echt van grote invloed zijn op deze munt.

Om de euro en zijn koers te analyseren, moet worden gekeken naar de crises in de eurozone, die vaak leiden tot een aanzienlijke daling van de koers. Dit is te wijten aan het feit dat de euro een jonge munt is die de traders op lange termijn nog niet volledig geruststelt. Risicoaversie is inderdaad de meest invloedrijke factor voor het innemen van posities op de euro, terwijl de groei van de eurozone weinig invloed heeft.

De euro vertoont dus veel gelijkenis met het pond sterling of GBP in die zin dat het een zeer volatiele valuta is die als risicovol wordt beschouwd.

 

Hoe analyseer je het Pond Sterling

Laten we nu overgaan tot de analyse van de koers van het Pond Sterling of GBP. Het pond is de officiële munteenheid van het Verenigd Koninkrijk en de op drie na meest verhandelde munteenheid op de valutamarkt, goed voor bijna 12% van de handel. Het belang van het pond is te danken aan het feit dat de City een belangrijk mondiaal financieel centrum is.

Evenals de euro is het pond sterling bijzonder gevoelig voor risicoaversie en dus afhankelijk van de mondiale economische cycli. Hij heeft de neiging te stijgen wanneer de economie in goede vorm is en te dalen in tijden van crisis.

Afhankelijk van de periode kan de koers van het pond sterling een positieve of negatieve correlatie vertonen met andere risicovaluta's zoals de euro. Zo was er tussen 2010 en 2013 een positieve correlatie tussen deze twee munten, terwijl in 2008 en 2009 het pond sterling instortte terwijl de euro standhield. Er kan dus worden gesteld dat het GBP gevoeliger is voor risicoaversie dan de euro. Wat de negatieve correlatiefasen tussen het GBP en de EUR betreft, zijn 2014 en eind 2015 voorbeelden van andere factoren waarmee u rekening moet houden.

Andere factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de handel in het Britse pond zijn onder meer de Britse economie. De groei van dit land is zeer variabel met vele pieken en daardoor zeer volatiel. Zo daalde het bbp van het land in 2009 met bijna 5% als gevolg van de financiële crisis, waarna het zich tussen 2010 en 2012 langzaam herstelde en in 2013 versnelde met een recordgroei in 2014. Als we deze perioden vergelijken met de grafieken van het Britse pond, zien we dat de waarde van het pond sterk is gestegen, zelfs terwijl de euro is gedaald. De perioden van crisis en groei in de Britse economie kunnen dus gemakkelijk als een fundamentele indicator worden gebruikt.

Sinds eind 2015 is de wisselkoers van het Britse pond echter sterk gedaald, uiteraard als gevolg van de aankondiging van het Brexit-referendum en vervolgens het feitelijke vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

Het pond sterling kan derhalve worden geanalyseerd aan de hand van hoofdzakelijk de risicoperceptie van de beleggers op de financiële markten, aangezien deze valuta bijzonder gevoelig is voor risicoaversie in het algemeen, met een koersstijging in het geval van een hoge risicoaversie en een koersdaling in het geval van een lage risicoaversie. Risicoaversie daarentegen hangt voornamelijk af van de economische groei in de wereld en is derhalve gemakkelijk te voorzien. Ook de economische situatie in het VK zal op de voet worden gevolgd, omdat deze gevoelig is voor conjunctuurcycli en ook een sterke invloed heeft op de valuta. Het GBP wordt beschouwd als een groei-actief en wordt daarom sterk beïnvloed door deze fundamentele factoren.

Uiteindelijk zal de groei van de Britse economie tijdens een crisis het beste teken zijn voor een daling van de EUR/GBP, terwijl een crisis die de hele Europese Unie en Groot-Brittannië treft eerder gunstig zal zijn voor deze valutakruising, waarbij de euro blijft staan en het pond sterling daalt.

Een aantal veelgestelde vragen

Hoe kan ik het EUR/GBP valutapaar volgen?

Er zijn verschillende manieren om het EUR/GBP valutapaar en zijn evolutie te volgen. U kunt deze wisselkoers inderdaad rechtstreeks op het Internet en via gespecialiseerde sites raadplegen, maar u kunt ook vertrouwen op de Forex grafieken van uw makelaar, die u meer indicatoren zullen geven zoals de volatiliteit en de huidige tendensen in de prijs van deze pariteit

Waar kan ik informatie vinden om de EUR/GBP-koers te analyseren?

Als u een goede EUR/GBP-koersanalyse wilt maken, moet u de gegevens over zowel de economie van de eurozone als die van het VK goed in de gaten houden. Het is mogelijk om de meest invloedrijke publicaties voor dit valutapaar te kennen door de economische kalender te raadplegen die Forex makelaars aanbieden of door u te abonneren op een gepersonaliseerde nieuws feed.

Waar en hoe beleggen in de wisselkoers van de euro en de pond sterling?

De enige manier om te beleggen in een wisselkoers als de EUR/GPB is door u aan te melden bij een handelsplatform. Hierdoor kunt u een opwaartse of neerwaartse positie innemen op de koers van dit valutapaar. Het is mogelijk om de euro omhoog te verhandelen ten opzichte van het Britse pond, maar ook in de tegenovergestelde richting door de euro omlaag te verhandelen ten opzichte van het Britse pond, afhankelijk van de trends die u ziet.

Handel de EUR/GBP!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. {etoroCFDrisk}% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.