Hoe gebruik je een economische kalender om te handelen?

Waarschijnlijk is de economische kalender een van de meest waardevolle bondgenoten van Forex-traders. Dankzij deze kalender kunnen namelijk de beste indicatoren voor allerlei valuta opgespoord worden.  

Begin nu met handelen!
77% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Hoe gebruik je een economische kalender om te handelen?

Wat is de economische kalender ?

De economische kalender is een agenda waarop alle belangrijke economische gebeurtenissen staan vermeld, maar ook bepaalde politieke gebeurtenissen die de koers van valuta's kunnen beïnvloeden.

Vanzelfsprekend zijn dankzij de economische kalender van tevoren de data van toekomstige belangrijke gebeurtenissen bekend. Hierdoor kunnen aankondigingseffecten voorspeld worden, en kan dus geanticipeerd worden op versnellingen of omkeringen van de trend.

Het is daarom sterk aan te bevelen om deze kalender goed in de gaten te houden om de beste toekomstige kansen op te sporen.

Op een beursagenda vindt u bijvoorbeeld gebeurtenissen als:

 • Het bekendmaken van de bedrijfsresultaten: deze resultaten worden door de grote meerderheid van beleggers gevolgd en hebben dus een grote invloed op de trend van de aandelen.
 • Aandeelhoudersvergaderingen: deze vergaderingen kunnen het begin zijn van belangrijke wijzigingen in het beleid van het bedrijf waardoor de aandelenkoersen stijgen of dalen.
 • Data waarop nieuwe producten of diensten worden gelanceerd. Dit zijn vaak gelegenheden die u moet aangrijpen om een positie in te nemen op de aandelenmarkt.
 • Tot slot kunnen andere, minder alledaagse maar even invloedrijke gebeurtenissen op een beursagenda worden vermeld.

 

Hoe moet de economische kalender worden verklaard?

Bijna alle economische kalenders die u op het internet aantreft hebben de vorm van een tabel. De gegevens worden op datum en in chronologische volgorde gerangschikt.  De tabel bevat meestal verschillende kolommen waaronder:

 • De naam van de gebeurtenis
 • Het tijdstip van de gebeurtenis
 • Het belang van de gebeurtenis (alleen bij sommige kalenders)
 • De waarde van de gebeurtenis
 • De vorige waarde
 • De consensus (of de verwachte waarde)

Sommige kalenders geven zelfs het effect aan dat door het bericht zal worden beïnvloed.

De interpretatie van de economische kalender is bijzonder belangrijk. Hiervoor moet u vooral rekening houden met het verschil tussen de waarde van een gebeurtenis en de voorgaande waarde waarbij u gebruikmaakt van de verwachte waarde. Het verschil tussen de consensus en de reële waarde zal de richting bepalen waarin het effect zich ontwikkelt.

 

De indicatoren op de economische kalender die u niet mag missen:

Natuurlijk zullen niet alle gegevens van de economische kalender voor u van belang zijn. U moet, indien de kalender die u gebruikt dit niet vermeldt, kunnen nagaan welke activa door het nieuws zullen worden beïnvloed en hoe groot die gevolgen zullen zijn.

 

Voor de handel in CFD's zijn de volgende indicatoren van bijzonder belang:

 • Rentetarieven : Deze worden vastgesteld door de belangrijkste centrale banken na monetaire beleidsvergaderingen en hebben een sterke invloed op valutaparen. Maar meestal blijven deze tarieven ongewijzigd.
 • BBP : ook dit is een belangrijke indicator in die zin dat het in het algemeen de totale welvaart vertegenwoordigt die door een land of een groep landen op jaarbasis wordt geproduceerd. Een scherpe verandering in dit cijfer leidt gewoonlijk tot belangrijke bewegingen.
 • Consumentenprijsindex : Deze index, ook wel CPI genoemd, wordt gebruikt om het inflatieniveau in een land of geografisch gebied te beoordelen op basis van lonen, beroepsbevolking en werkloosheid.
 • Detailhandelsverkopen : net als de consumentenprijsindex wordt deze gebruikt om het niveau van de koopkracht van een land en dus de inflatie te beoordelen. Zij wordt hoofdzakelijk gebruikt om toekomstige bewegingen van andere indicatoren te voorspellen.
 • Werkgelegenheids- en werkloosheidscijfers : Deze statistieken, die zeer populair zijn bij beleggers, weerspiegelen doorgaans goed het groeiniveau in een land en kunnen derhalve worden gebruikt als een teken van een mogelijke wijziging van het monetaire beleid van het land.

Natuurlijk kunnen, afhankelijk van het valutapaar dat u volgt, andere indicatoren van belang zijn. Van sommige valuta's is bijvoorbeeld bekend dat zij worden beïnvloed door de ontwikkeling van grondstoffen en aandelen.

Bovendien is het van essentieel belang nooit alleen de indicatoren van de economische kalender te gebruiken, maar deze informatie te koppelen aan die van de fundamentele analyse.

 

Andere fundamentele gegevens die niet in de economische kalender zijn opgenomen:

Hoewel de economische kalender een zeer interessante bron van informatie is om op de financiële markten te beleggen en op de hoogte te blijven van de gebeurtenissen die de prijs van activa het meest beïnvloeden, is het mogelijk om elders dan op deze kalender fundamentele informatie te vinden.

Ook als u aandelen op de beurs verhandelt, is het interessant en zelfs verstandig om enkele specifieke gegevens te raadplegen over de economische publicaties van de onderneming die de aandelen uitgeeft. Onder meer gegevens over resultaten, winst of omzet zijn onontbeerlijk.

U kunt zich ook abonneren op asset news feeds die u gewend bent te volgen en waarmee u elke dag gevoed kunt worden met vers nieuws van de markten.

U moet zich er ook van bewust zijn dat op handelsplatformen het marktnieuws in de loop van de tijd wordt gepubliceerd en vrij beschikbaar is voor handelaars-gebruikers.

 

Kan de economische kalender alleen worden gebruikt om een strategie uit te voeren?

Hoewel de economische kalender een onmisbaar instrument is voor de tenuitvoerlegging van een beleggingsstrategie, volstaat hij niet om veilige winsten op de markten te boeken. De economische kalender moet bij voorkeur worden gebruikt in combinatie met technische analyse.

Hoewel fundamentele gebeurtenissen en gegevens de activaprijzen sterk beïnvloeden, mag niet uit het oog worden verloren dat beleggers hun strategieën ook baseren op grafieken en technische gegevens. Het zou dan ook een vergissing zijn deze gegevens te negeren.

Een volledige en doeltreffende analyse is daarom een slimme mix van technische en fundamentele analyse, waarbij gebruik wordt gemaakt van de economische kalender en andere instrumenten zoals aanpasbare grafieken of technische indicatoren.

 

Waar en hoe kan ik een goede economische kalender raadplegen?

In het algemeen wordt een economische kalender gebruikt om belangrijke gebeurtenissen op de Forex kalender of op andere financiële markten bij te houden. Overal waar u deze kalender raadpleegt, zult u toegang hebben tot min of meer dezelfde informatie en gebeurtenissen, met de precieze data en tijdstippen van de publicatie van economisch nieuws, maar ook andere nuttige informatie zoals het belang van deze publicatie voor de markt en dus het belang ervan naargelang het effect dat u verhandelt.

Deze economische kalenders worden aangeboden door financiële informatie websites maar ook door alle online Forex en CFD makelaars. Maar pas op! Niet alle economische kalenders bieden dezelfde voordelen.

Afhankelijk van de makelaar die u kiest, hebt u namelijk toegang tot economische kalenders met meer of minder praktische functies. Tot de meest interessante kenmerken behoren bijvoorbeeld de anticipatie van de markt en de analisten op bepaalde gegevens. Dankzij deze anticipatie kunt u de werkelijke gegevens, zodra ze gepubliceerd zijn, gebruiken als een bevestiging of ontkenning van het marktsentiment en er dus naar handelen.

Nog steeds wat betreft de specifieke functionaliteiten van bepaalde economische kalenders, bieden sommige brokers u ook de mogelijkheid om alleen de gegevens weer te geven die u waarschijnlijk interesseren, afhankelijk van de activa die u verhandelt. Op die manier kunt u alleen de belangrijke publicaties bekijken en afleidingen elimineren, wat u veel tijd bespaart.

Het is dus gemakkelijk te begrijpen hoe belangrijk het is de juiste makelaar te kiezen voor de kwaliteit van de informatie die hij u zal verstrekken en in het bijzonder voor de kwaliteit en de aanpassing van zijn economische kalender. Verwaarloos dit element niet want u zult snel beseffen dat u deze economische kalender zeer vaak nodig hebt tijdens uw handelssessies.

 

Kunnen we echt vertrouwen op de gegevens die in de economische kalender worden gepubliceerd?

Zoals wij hierboven hebben gezien, kan de economische kalender alleen niet de toekomstige ontwikkeling van een activum bepalen, ook al is de informatie die u er vindt zeer nuttig. Maar kunnen we echt vertrouwen op de gegevens die in de kalender worden gepubliceerd?

Laten we in de eerste plaats niet vergeten dat het belangrijkste nut van een economische kalender is dat hij u in staat stelt te anticiperen op de reactie van de markt dankzij de data van toekomstige publicaties en, wanneer dit kenmerk wordt voorgesteld, de verwachtingen van de analisten. Logischerwijze is het echter bekend dat de overgrote meerderheid van de beleggers de informatie in de economische kalender raadpleegt en deze ook gebruikt om hun posities in te nemen. Er moet dus rekening worden gehouden met de anticipatiereactie van deze beleggers, die uiteraard van invloed zal zijn op de prijs van de activa.

Voor een goed gebruik van een economische kalender is het immers belangrijk te begrijpen dat het effect van een belangrijke publicatie op de koers van een activum meestal plaatsvindt vóór de datum van de publicatie, aangezien beleggers bijna altijd anticiperen op deze reactie. Wanneer de release echter daadwerkelijk plaatsvindt, zijn er gewoonlijk prijscorrecties in verschillende mate, afhankelijk van eerdere verwachtingen.

Er zijn dus twee manieren om te handelen op basis van de gegevens die in een economische kalender worden gepubliceerd. U kunt in de trend handelen door een positie in te nemen in de richting van de verwachting van de markt maar te letten op de officiële publicatie om uw winst op het juiste moment te nemen in geval van een sterke correctie en u kunt er ook voor kiezen te wachten op de eigenlijke publicatie om te handelen op de trendcorrectie die zal plaatsvinden afhankelijk van het feit of de gepubliceerde gegevens overeenkomen met de verwachtingen van de markt.

Zoals u ziet is het lezen, interpreteren en gebruiken van een economische kalender als onderdeel van een trading strategie veel complexer dan het lijkt en vereist het een goed begrip van marktdynamiek en beleggerspsychologie.

Anderzijds is het ook belangrijk te weten hoe u het effect van een publicatie in uw tradingstrategie kunt integreren. Zoals u waarschijnlijk snel zult inzien, volgen de markten immers niet systematisch de economische resultaten die in de economische kalender worden gepubliceerd. Daarom is na elke raadpleging een goede analyse van de verschillende indicatoren noodzakelijk.

Daarom raden wij u sterk aan om dit type fundamentele analyse te oefenen door bijvoorbeeld een gratis demo rekening te gebruiken die u bij de meeste serieuze brokers vindt. Met dit soort opleiding zult u snel begrijpen welke gegevens de prijs van de activa die u verhandelt beïnvloeden en met welke strategieën u het risiconiveau van uw posities kunt verlagen, het beste ingangs- of uitgangspunt van de markt kunt vinden en uw trades kunt structureren.

Een aantal veelgestelde vragen

Welke informatie kan worden gevonden in een economische kalender?

De economische kalender is in die zin interessant dat hij veel informatie bevat over gebeurtenissen die de markt waarschijnlijk zullen beïnvloeden: de naam van de gebeurtenis, de datum en het tijdstip van de gebeurtenis, het door sommige kalenders voorgestelde belang van de gebeurtenis, de waarde van de gebeurtenis, de vorige waarde van de gebeurtenis en de consensus die overeenstemt met de verwachte waarde.

Hoe handelen op basis van economische aankondigingen?

Veel traders passen een trading strategie toe die gebaseerd is op de economische aankondigingen in de economische kalender. Daartoe richten zij zich op een belangrijke economische aankondiging, die vaak synoniem is met volatiliteit op de markt. Het is dus belangrijk te weten of de consensus door de markt is verwerkt en te zien of er een aankondigingseffect is dat de trend verandert of versnelt op het moment dat de gebeurtenis plaatsvindt. Natuurlijk vereist deze manier van handelen grote concentratie en beschikbaarheid op het juiste moment.

Waar kan ik een goede economische kalender vinden?

De economische kalender is een essentieel instrument als u een goede fundamentele marktanalyse wilt maken, maar u moet wel een goede kalender vinden die de juiste informatie bevat. Meestal vindt u economische kalenders van hoge kwaliteit op de platforms of websites van online makelaars en handelaren die ze aan hun gebruikers aanbieden om hen te helpen goede strategieën op te zetten met complete elementen.

Begin nu met handelen!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.