Dividend payment dates and calendar

De dividendkalender is een waardevol instrument voor beleggers en traders op de aandelenmarkt. Dit is belangrijk voor aandeelhouders of beleggers die rendabele aandelen willen kopen, maar ook voor traders, aangezien de vrijgave van het dividend zal leiden tot een daling van de aandelenkoers. Het schema van de dividenden en de betaaldata zijn gegevens die wettelijk door beursgenoteerde ondernemingen worden verstrekt en die vrij gemakkelijk kunnen worden geraadpleegd op hun officiële websites. Het is ook mogelijk om alle dividenduitkeringsdata te volgen op de websites van online brokers en dealers.  

Beginnen met online beleggen
77% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Dividend payment dates and calendar

Wanneer en hoe de data voor de dividenduitkering worden vastgesteld :

Het is de algemene vergadering van aandeelhouders van elke beursgenoteerde vennootschap die het bedrag van de dividenden op de aandelen zal vaststellen. Elk jaar wordt een vergadering gehouden om de rekeningen goed te keuren, en daarom wordt het dividend gewoonlijk één keer per jaar uitgekeerd.

Hoewel de meeste Franse bedrijven één keer per jaar dividend uitkeren aan hun aandeelhouders, is dit niet het geval voor alle bedrijven. De groep TotalEnergies, bijvoorbeeld, keert zijn dividend uit in vier schijven, dat wil zeggen elk kwartaal. Dit wordt een interim-dividend genoemd, dat ook moet worden goedgekeurd door de raad van bestuur, die vier keer per jaar moet bijeenkomen. Van de aandelen die zijn opgenomen in de CAC 40-index betalen slechts enkele bedrijven elk kwartaal dividend, maar op de Amerikaanse markt betalen de meeste bedrijven om de drie maanden dividend en sommige hebben zelfs gekozen voor een maandelijkse betaling.

 

De datum van de dividendaankondiging in de kalender :

De eerste belangrijke datum die u in de dividendkalender zult vinden, is de datum van bekendmaking. Dit is de datum waarop het bedrag van het dividend en de betalingsvoorwaarden worden bekendgemaakt, met inbegrip van de ex-dividenddatum, de aard van de betaling en of het dividend in aandelen of in contanten zal worden uitgekeerd. Voor Amerikaanse aandelen wordt deze datum de "declaratiedatum" genoemd in de dividendkalender.

Voor ondernemingen die eenmaal per jaar dividend uitkeren, is deze datum eveneens jaarlijks, maar voor ondernemingen die elk kwartaal dividend uitkeren, wordt deze aankondiging viermaal per jaar gedaan. Voor Amerikaanse aandelen die een maandelijks dividend uitkeren, wordt dit interimdividend elk kwartaal aangekondigd, d.w.z. voor een periode van 3 maanden.

 

De onthechtingsdatum in de dividendkalender :

De tweede datum die u in een dividendkalender zult vinden is de ex-dividend datum en dit is waarschijnlijk ook de belangrijkste datum. Er is een onthechtingsdatum verbonden aan zowel jaarlijkse, driemaandelijkse en maandelijkse dividenden. Soms wordt dit de "ex-div date" of "ex-dividend date" genoemd.

De ex-dividenddatum is de datum waarop de onderneming aandeelhouders het recht toekent een dividend te ontvangen, alsook de datum waarop het dividend wordt losgekoppeld van de aandelenkoers. Om een dividend of een interim-dividend te ontvangen, moet men dus uiterlijk op de dag vóór de ex-dividenddatum aandeelhouder van de vennootschap zijn. Let op! In de Verenigde Staten moet u de aandelen in uw portefeuille ten minste twee dagen vóór deze onthechtingsdatum, die de "record date" wordt genoemd, in bezit hebben. Het is echter niet nodig deze aandelen het hele jaar in bezit te hebben om recht te hebben op het dividend. Het is zelfs mogelijk dit dividend te ontvangen als u besluit uw aandelen te verkopen op de dag van de dividendonthechting en vóór de betaaldatum. Het dividend zal dan op de betaaldatum aan u worden uitbetaald.

De datum van de losmaking van het dividend is dus belangrijk om te weten hoe lang u uw aandeel moet houden om beloond te worden, maar ook omdat de losmaking van het dividend van invloed is op de beurskoers. De beurskoers van het aandeel in kwestie zal dan immers dalen met het brutobedrag van dit dividend. Wat u als dividend in uw zak steekt, is dus afhankelijk van de aandelenkoers en de waardering van het bedrijf.

De variatie in de beurskoers die op de beurssites en -platforms wordt berekend, houdt uiteraard rekening met deze loskoppeling. De prijsdaling wordt derhalve niet als een daling berekend.

 

De datum van dividendbetaling in de kalender :

De betaaldatum van het dividend wordt ook wel de "betaaldatum" of "betaalbaarstelling" genoemd. Zoals de naam al aangeeft, is dit de datum waarop het dividend op de rekening van de aandeelhouders wordt gestort. Deze datum verschilt uiteraard van aandeel tot aandeel.

In de meeste gevallen, en voor Franse beursgenoteerde ondernemingen, is de betalingstermijn vrij snel en kort. Meestal en voor bedrijven die hebben gekozen voor een jaarlijkse betaling, vindt de betaling plaats binnen één tot twee weken na de detachering, maar dit is niet altijd het geval.

Zo is bijvoorbeeld voor ondernemingen die dividend in aandelen uitkeren, een extra uitstel nodig. In plaats van het dividendbedrag in contanten te ontvangen, zal de aandeelhouder immers de keuze hebben om het in aandelenequivalent te ontvangen. Aangezien deze optie vereist dat de aandeelhouder nadenkt en beslist tussen contanten en aandelen, wordt een termijn toegekend. De tijd die voor deze keuze wordt uitgetrokken, varieert van bedrijf tot bedrijf. Gemiddeld is dat een paar weken. Indien de aandeelhouder geen positie inneemt, zal de betaling altijd in contanten geschieden.

 

Waar kan ik de volgende data van dividendbetaling vinden?

Zoals we zojuist hebben gezien, is een dividendkalender de plaats waar u informatie vindt over de losmaking en uitbetaling van dividenden op aandelen op de beurs.

Deze kalender kan voor elke beursgenoteerde onderneming afzonderlijk worden geraadpleegd, hetzij door een bezoek te brengen aan de officiële websites van deze ondernemingen in het gedeelte dat is voorbehouden aan aandeelhouders en beleggers, hetzij door contact op te nemen met de makelaar of handelaar die dit effect aanbiedt.

Maar de meeste brokers en online brokers bieden ook marktkalenders met alle belangrijke dividenddata voor bedrijven in die markt en per jaar.

Andere informatie is ook te vinden in de dividendkalender, zoals

  • Jaarlijkse opbrengst: dit is het bedrag van het dividend in verhouding tot de aandelenkoers, uitgedrukt als percentage.
  • De evolutie: dit is een percentage dat de stijging of daling van het dividend van het ene jaar op het andere aangeeft.
  • Het soort dividend: het kan een traditioneel dividend zijn of een uitzonderlijk dividend, bijvoorbeeld als de onderneming meer winst heeft gemaakt dan verwacht.

Een aantal veelgestelde vragen

Hoe ontvang je het dividend van een aandeel op de beurs?

Om een dividend te ontvangen, moet u natuurlijk aandeelhouder zijn van de vennootschap die het dividend uitkeert. Dit betekent dat u aandelen van de onderneming in uw portefeuille moet hebben. Deze aandelen moeten uiterlijk de dag vóór de detacheringsdatum in uw bezit zijn voor Franse aandelen en twee dagen vóór voor Amerikaanse aandelen. Het is niet nodig deze aandelen daarna aan te houden.

Wat is het uitkeringspercentage van het dividend?

De frequentie van de dividenduitkering varieert naar gelang van de keuze van de onderneming. In de meeste gevallen en voor Franse aandelen, op enkele uitzonderingen na, wordt het dividend eenmaal per jaar uitgekeerd. Maar voor andere aandelen, zoals Amerikaanse aandelen, kan deze betaling elk kwartaal of elke maand worden verricht. In dit geval worden de eerste betalingen beschouwd als tussentijdse betalingen en de laatste betaling als het saldo van het dividend.

Betalen alle aandelen dividend?

U hebt misschien gemerkt dat sommige aandelen geen dividend uitkeren. Dit geldt met name voor aandelen in innoverende of recent genoteerde ondernemingen die hun cashflow en winsten liever gebruiken om te investeren en hun groei te maximaliseren. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen rendementsaandelen, die dividend uitkeren, en groeiaandelen, die dienen om een meerwaarde te realiseren.

Beginnen met online beleggen

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.