Day trading : De intraday strategie

Een van de meest gebruikte handelsmethoden door online beleggers is daytrading of microtrading, waarbij korte posities worden ingenomen en slechts in één enkele sessie wordt gehandeld. Dit is handel op korte of zeer korte termijn. Natuurlijk zijn niet alle strategieën geschikt voor dit soort snelle investeringen en wij stellen voor dat u via dit artikel de methoden ontdekt die het meest worden gebruikt door day traders en micro traders.  

Handel online!
{etoroCFDrisk}% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Day trading : De intraday strategie

Wat is daytrading of micro-trading?

Alvorens verder te gaan met een presentatie van strategieën die aangepast zijn aan de handel op korte termijn, laten we even de tijd nemen om te herinneren wat day trading of micro trading inhoudt.

Day trading is een beleggingsmethode waarbij in één enkele handelssessie koop- en verkoopposities op financiële instrumenten worden ingenomen. Het is daarom belangrijk dat alle posities aan het einde van elke beleggingsdag worden gesloten. Natuurlijk vereist deze methode vaak veel investeringen in één enkele sessie door vele malen posities te openen en te sluiten. Het doel is te profiteren van kleine prijsschommelingen en te wedden op volume en niet op duur.

Micro-trading is ongeveer hetzelfde en bestaat, zoals de naam al aangeeft, uit het handelen in microbewegingen, d.w.z. bewegingen op zeer korte termijn.

Deze manier van beleggen, bekend als intraday trading, is echter een techniek die is voorbehouden aan handelaren die veel tijd hebben om op de markten te beleggen. Als u slechts een paar uur per dag handelt, zult u niet in staat zijn de juiste strategieën toe te passen. Een day trader heeft tijd, concentratie, toewijding en een hoog moreel niveau nodig, evenals een uitstekende kennis van de markt en van technische en fundamentele analyse. Om te speculeren met daghandel of microtrading is het inderdaad nodig om zeer snel orders te kunnen plaatsen en te kunnen reageren op de geringste koersbeweging.

Aangezien het hier natuurlijk gaat om het vermenigvuldigen van posities met een klein prijsverschil, is het noodzakelijk een precieze strategie te volgen die u moet toepassen in overeenstemming met uw persoonlijke doelstellingen.

Uiteindelijk zijn daytrading of microtrading beleggingsmethoden die in tegenstelling staan tot long term trading, waarbij een actief of een positie voor een langere periode wordt aangehouden, d.w.z. meerdere dagen, weken, maanden of zelfs jaren.

 

Wat u moet weten over intraday handel:

Er zijn een aantal zaken waar u op moet letten en waarmee u rekening moet houden wanneer u een intraday-belegging doet. De meeste conventionele beleggingen hebben een lange looptijd en dagelijkse prijsveranderingen hebben weinig invloed op de marktstrategieën. Maar bij daytrading of microtradingmethoden kunnen bepaalde elementen een aanzienlijke invloed hebben op het marktgedrag.

Daartoe behoort de marktliquiditeit, d.w.z. het gemak en de snelheid waarmee men een positie kan innemen en verlaten. Wanneer de liquiditeit hoog is, zijn er meer tegenpartijen bereid om de verhandelde activa te kopen of te verkopen en worden orders sneller uitgevoerd, hetgeen van cruciaal belang is bij speculatie binnen de dag.

De volatiliteit van een activum of markt is ook belangrijk omdat zij de snelheid bepaalt waarmee de prijzen bewegen. Hoe hoger de volatiliteit van een activum, hoe meer de prijs ervan zal veranderen in een kortere tijdspanne.

Ten slotte moet ook het handelsvolume van het (de) activum(en) in kwestie bekend zijn, dat aangeeft hoe vaak het activum (de activa) in een bepaalde periode is (zijn) gekocht of verkocht. Een actief dat een hoog handelsvolume laat zien, is een actief waarin beleggers geïnteresseerd zijn.

Beleggers die aan day trading doen, zijn vaak op zoek naar activa of markten die aan deze criteria voldoen, zoals een hoge liquiditeit, hoge volatiliteit en een hoog handelsvolume.

 

Wat zijn de meest gebruikte intraday strategieën voor micro of day trading?

Daghandel of microhandel zijn beleggingsmethoden, maar zijn op zichzelf geen handelsstrategieën. Daarom stellen wij voor dat u de handelsstrategieën ontdekt die het meest worden gebruikt door beleggers die speculeren in intradayhandel.

  • Trend trading is één van de meest populaire strategieën onder daghandelaars. Hier proberen traders de richting van de koers van een actief te analyseren en het actief te kopen en verkopen in overeenstemming met de richting van de trend. In een trend trading strategie wordt een kooppositie ingenomen wanneer de trend duidelijk stijgend is en een verkooppositie wanneer de trend duidelijk dalend is. Deze eerste strategie is uiteraard niet uitsluitend voorbehouden aan intraday traders maar wordt soms ook gebruikt voor langere posities. Sommige traders besluiten hun positie open te houden zolang de trend aanhoudt. In de daghandel zal het echter nodig zijn deze positie voor het einde van de sessie te sluiten.
  • Swing trading is de tweede meest populaire strategie in day trading. Deze strategie bestaat erin voordeel te halen uit koersschommelingen op korte termijn, rekening houdend met het feit dat een aandelenkoers binnen een trend nooit in één richting gaat. Een swingtrader zal dus trachten voordeel te halen uit zowel opwaartse als neerwaartse koersbewegingen over een korte periode. Hier is de swing trading strategie uitsluitend geschikt voor de korte termijn handel en swing traders richten zich op kleine omkeringen in de bewegingen van een actief. Daartoe moeten zij natuurlijk in staat zijn deze omkeringen van tevoren te onderkennen.
  • De volgende is descalpingstrategie. Dit is ook een korte termijn handelsstrategie, die gericht is op het maken van kleine maar frequente winsten. Daarom is het succespercentage bij het innemen van posities hier van belang. Zoals u begrepen zult hebben, vereist scalping dat er veel transacties in een sessie worden gedaan, met een vermenigvuldiging van transacties op kleine bewegingen en dus met zeer kleine prijsverschillen. Er is geen sprake van om de winsten te laten lopen. Een van de specifieke kenmerken van deze strategie is dat zij een strikte en reactieve exit-strategie vereist, omdat de verliezen snel groter kunnen zijn dan de winsten als het omgekeerde het geval is. Ook moet worden opgemerkt dat, hoewel scalping niet specifiek is ontworpen voor intradayhandel, de meeste beleggers die er gebruik van maken er de voorkeur aan geven hun posities voor het einde van de dag te sluiten om nachtelijke financieringskosten te vermijden.
  • Tenslotte, de laatste intraday strategie die we hier zullen bespreken is mean reversion. Dit is een strategie die gebaseerd is op de theorie dat prijzen en andere maatstaven van een aandeel, zoals de koers-winstverhouding of P/E, altijd de neiging hebben om terug te keren naar het historisch gemiddelde. De "mean reversion"-strategie maakt daarom hoofdzakelijk gebruik van technische analysegegevens met bepaalde indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden om activa te identificeren waarvan de recente prestatie afwijkt van het historische gemiddelde en die derhalve naar dit gemiddelde kunnen terugkeren. Zoals u zult begrepen hebben, is het hoofddoel hier om te trachten voordeel te halen uit koersbewegingen terug in de richting van het historisch gemiddelde.

 

Risicobeheer bij intraday-strategieën :

Zoals we hierboven snel hebben vermeld, is intradayhandel ook een riskante beleggingswijze die een goede kennis van de markt, analytische vaardigheden en ervaring met online beleggen vereist.

Risicobeheer is hier dan ook zeer belangrijk en daghandelaren zetten over het algemeen een echte risicobeheerstrategie op en voeren maatregelen in om de ergste situaties te vermijden en zo te proberen hun mogelijke verliezen tot een minimum te beperken. Risicobeheer kan worden bereikt door het plaatsen van specifieke orders, zoals stop- of limietorders, die door veel online makelaars worden aangeboden. Deze orders sluiten automatisch een positie af als een vooraf bepaalde verliesdrempel wordt bereikt.

In staat zijn uw verliezen te beperken in geval van een verkeerde anticipatie op de trend is inderdaad één van de noodzakelijke voorwaarden voor elke trading strategie, maar is waarschijnlijk nog belangrijker voor korte of zeer korte termijn strategieën zoals day-trading of micro-trading. Ook hier is het de ervaring die het verschil zal maken, wat verklaart waarom intraday-beleggingen voorbehouden zijn aan de meest doorgewinterde beleggers die niet de fout maken om hun verlieslatende posities te laten lopen in de hoop op een trendombuiging.

De beste manier om risico's doeltreffend te beheren is een strategie uit te stippelen om dat te doen en dus over voldoende ervaring te beschikken om een risico/opbrengstverhouding te bepalen die past bij uw kapitaal en profiel. Ervaring is hier uiteraard van belang, want het vergt tijd en oefening om dit soort risico's juist in te schatten.

 

Hefboomwerking bij intraday-strategieën :

Laten we dit artikel afsluiten met een specifiek punt over een instrument dat vaak wordt geassocieerd met intradayhandel, maar dat belangrijke risico's inhoudt waarmee rekening moet worden gehouden. Dit is het hefboomeffect.

Veel traders die beginnen met daytrading of microtrading worden aangetrokken door deze functie die hen in staat stelt het in een positie geïnvesteerde bedrag te vermenigvuldigen en zo te hopen op interessante winsten met een klein prijsverschil. Dit instrument moet echter met de grootste omzichtigheid worden gebruikt, omdat ook hier de verliezen veel groter zullen zijn.

Daarom raden wij u aan zoveel mogelijk het gebruik van hefboomeffecten te vermijden om posities in te nemen op zowel de korte- als de langetermijnmarkten. Bedenk dat handelen, ongeacht de gebruikte methode of strategie, een riskante onderneming is en dat uw kapitaal op het spel staat telkens wanneer u een positie inneemt.

Een aantal veelgestelde vragen

Welke grafiek en periodiciteit te gebruiken voor day trading?

Day trading vereist het gebruik van specifieke beursgrafieken die u toelaten het weergegeven tijdsbestek aan te passen. Een daghandelaar gebruikt immers kortere tijdseenheden dan een gewone handelaar. Over het algemeen wordt de voorkeur gegeven aan eenheden van 30 minuten of zelfs minder voor deze strategieën en voor het uitzetten van steunen en weerstanden en het bepalen van de trend.

Wat is het verschil tussen intraday trading en traditionele trading?

Er zijn natuurlijk verschillen tussen intradayhandel en gewone handel. Het eerste verschil is de timing van het sluiten van posities. Terwijl een positie meerdere dagen, weken of zelfs maanden of jaren kan worden opengehouden, zal een intraday handelspositie automatisch voor het einde van de dag moeten worden gesloten. Dit betekent dat een daghandelaar systematisch de dag begint met geen open posities. Reguliere handel is handel waarbij posities worden aangehouden gedurende meerdere sessies of ten minste twee.

Welke analyse moet worden gebruikt voor day trading?

Day trading is een beleggingsmethode die van nature vereist dat u trends snel detecteert om zeer reactief te zijn. Daartoe moet men natuurlijk de technische en grafische analyse beheersen met zijn verschillende indicatoren van volatiliteit, trend of strategische niveaus. Natuurlijk is fundamentele analyse ook belangrijk omdat bepaalde gebeurtenissen interessante koersbewegingen op korte termijn kunnen veroorzaken.

Handel online!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. {etoroCFDrisk}% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.