Handel in de DAX 30 Index!
DAX 30

DAX 30-Index koersanalyse

Handel in de DAX 30 Index!
KOPEN
VERKOPEN

77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
 
Grafiek van Tradingview

De DAX 30 is ongetwijfeld de Europese beursindex die het nauwst wordt gevolgd en die het meest representatief is voor de economie van de eurozone. Het is uiteraard mogelijk te speculeren op de koers van de index zelf of op één van de samenstellende aandelen. Maar voordat men zich aan dit avontuur waagt, moet men natuurlijk in staat zijn de marktontwikkelingen te analyseren en dus goede analyses uit te voeren op basis van kwalitatief goede basisinformatie. Het is deze informatie die wij u aanbieden om hier te ontdekken met gegevens over de werking, de notering, de waarden of de analyses die moeten worden uitgevoerd alvorens er handel in te drijven.  

Elementen die in overweging moeten worden genomen alvorens in deze activa te beleggen

Analyse nr. 1

Handelsconflicten met schommelingen in de tarieven voor bepaalde producten, die gevolgen kunnen hebben voor de Duitse economie.

Analyse nr. 2

De valutamarkt omdat valutaschommelingen de winsten van exporteurs kunnen beïnvloeden en gevolgen kunnen hebben voor hun aandelenkoersen, maar ook voor de waardering van bedrijven. De schommelingen van de euro ten opzichte van andere belangrijke valuta's zullen uiteraard met voorrang in het oog worden gehouden.

Analyse nr. 3

Sectoriële crisissen, vooral in het buitenland, die kunnen waarschuwen voor een dreigend gevaar voor dezelfde sector in Duitsland.

Analyse nr. 4

De weging van de bedrijven die deel uitmaken van deze index is eveneens belangrijk, aangezien sterke schommelingen in de index een directe invloed kunnen hebben op de waarde ervan.

Analyse nr. 5

Tenslotte kunnen politieke beslissingen die direct of indirect van invloed zijn op de economie van het land en belangrijke externe gebeurtenissen belangrijke factoren zijn om in het oog te houden.

DAX 30-Index koersanalyse
Handel in de DAX 30 Index!
Kopen met CFD's
Verkopen met CFD's
77% van de retailbeleggers verliest geld met CFD's - eToro.com
Handel in de DAX 30 Index!

Algemene presentatie van de Duitse beursindex Dax 30 :

Eerst en vooral stellen wij u voor om wat meer details te ontdekken over deze beursindex en zijn algemene werking. Een uitstekende kennis van de DAX 30 is uiteraard van essentieel belang om te begrijpen hoe deze zich op min of meer lange termijn kan ontwikkelen.

De DAX is een beursindex die rechtstreeks door de effectenbeurs van Frankfurt is gecreëerd. De effectenbeurs van Frankfurt is de grootste effectenbeurs van Duitsland en tevens het tiende grootste financiële centrum ter wereld. Het was dus op 30 december 1987 dat deze index het licht zag met een basisnotering van 1.000 punten. Een ander bijzonder kenmerk van de DAX 30-index is dat het de oudste Europese beursindex op de wereldmarkt is.

De DAX 30 beursindex werd in feite in de jaren tachtig gecreëerd, maar verving toen in feite een andere, oudere index. Deze index stond bekend als de Börsen Zeitung en werd in 1959 door een Duits financieel dagblad in het leven geroepen.

Later en mettertijd heeft de Deutsche Böerse, die de DAX beheert, andere indexen toegevoegd aan de hoofdindex, de DAX 30. Daartoe behoren de MDAX, een index van de 50 grootste Duitse ondernemingen die de indexen van de DAX 30 volgen, en de TecDAX, een index van de 30 grootste Duitse ondernemingen die gespecialiseerd zijn in de technologiesector, vergelijkbaar met de Amerikaanse NASDAQ.

Sommige gegevens betreffende de Duitse markt zijn ook belangrijk om te weten en het is belangrijk te weten dat Duitsland de eerste economische macht in Europa is, maar ook de vijfde grootste economie ter wereld. Dit wordt met name mogelijk gemaakt door de ondernemingen die deel uitmaken van de DAX 30, die alleen al meer dan 75% van de totale marktkapitalisatie van de effectenbeurs van Frankfurt voor hun rekening nemen. Dit verklaart mede waarom deze index zo interessant is voor de markten.

 

Wat is de samenstelling van de DAX 30 beursindex?

Zoals de naam al doet vermoeden en zoals hierboven vermeld, bestaat de DAX 30 beursindex uit de 30 grootste ondernemingen op de Duitse markt in termen van totale marktkapitalisatie.  Het omvat dus bedrijven uit verschillende sectoren. In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, en hoewel de Duitse economie vaak met de automobielindustrie wordt geassocieerd, staan bedrijven in de chemische sector, waaronder de Bayer- en de BASF-groep, bovenaan de ranglijst van de index. Natuurlijk zijn ook autofabrikanten zoals Daimler of BMW en natuurlijk Volkswagen aanwezig met een aanzienlijk aandeel in de weging van de index.

In dit verband moet ook worden opgemerkt dat de beursindex DAX 30 weliswaar bijzonder volatiel is, maar dat hij bestaat uit ondernemingen die zeer veerkrachtig zijn. Van de 30 ondernemingen die deel uitmaken van deze index, waren er 17 reeds aanwezig toen hij in 1988 werd gecreëerd.

Hier volgt een lijst van de ondernemingen die begin 2021 deel zullen uitmaken van de DAX 30 index met hun respectieve weging in de index:

Uiteraard verandert de samenstelling van de DAX 30-index in de loop van de tijd en verlaten sommige ondernemingen de index om door andere te worden vervangen naar gelang van de ontwikkeling van hun marktkapitalisatie.

 

Wat is de methode die wordt gebruikt om de koers van de DAX 30 te berekenen?

Om verder te gaan, geven wij nu enige uitleg over hoe de prijs van de DAX 30-index wordt berekend.

Laten we eerst de criteria bekijken waaraan een onderneming moet voldoen om in de samenstelling van deze index te worden opgenomen. Om in de DAX 30 te worden opgenomen, moet een onderneming genoteerd zijn aan het Prime Standard-segment van de effectenbeurs van Frankfurt. Ook moet ten minste 15% van de aandelen van de onderneming beursgenoteerd zijn en in handen van de staat zijn. Ten slotte moet de onderneming sinds ten minste drie jaar aan de beurs genoteerd zijn.

Om uit de DAX 30-index te worden verwijderd, moet een onderneming in termen van marktkapitalisatie terugvallen tot de 45e plaats of minder. Uiteraard zal een onderneming die insolvent wordt, ook uit de index worden verwijderd. Er zij ook aan herinnerd dat het Duitse beurscomité elk kwartaal bijeenkomt om te beslissen of ondernemingen al dan niet worden toegelaten tot de DAX-index op basis van hun marktkapitalisatie en orderboekvolume.

Wat de berekening van de DAX 30-index zelf betreft, deze is afhankelijk van de marktkapitalisatie van de ondernemingen en maakt gebruik van een methodologie die gebaseerd is op het free float-beginsel, waarbij alleen rekening wordt gehouden met de werkelijk beschikbare aandelen. Voorts zij erop gewezen dat geen van de ondernemingen die deel uitmaken van deze index een weging van meer dan 10% mag hebben.

 

Enkele gegevens die u moet weten voordat u de koers van de DAX 30 analyseert:

Alvorens te beginnen met uw analyse van de koers van de DAX 30, is het ook noodzakelijk om bepaalde specifieke kenmerken en bijzondere eigenschappen van dit aandeel te kennen. Het is niet mogelijk de DAX 30 op dezelfde manier te kopen als een aandeel op de beurs, en daarom wordt op dit aandeel gespeculeerd via derivaten.

Het is ook zeer belangrijk op te merken dat de DAX 30-index een zeer hoge volatiliteit vertoont en zelfs een hogere volatiliteit vertoont dan sommige andere internationale beursindexen. Dit vormt derhalve een risico voor beleggers waarmee rekening moet worden gehouden. Historisch gezien heeft de DAX 30 een aanzienlijke groei gekend tijdens de eerste paar jaar van zijn notering: meer dan 2.000 punten in 1993, vervolgens 5.000 punten in 1998 en ten slotte 7.500 punten in 2000. Tussen 2003 en 2007 kon deze index dankzij een bullmarkt ook een nieuwe opwaartse piek bereiken op 8105,69 punten.
Nog steeds vanuit historisch oogpunt, moet ook worden opgemerkt dat de DAX 30 in het bijzonder werd beïnvloed door de speculatieve zeepbel aan het begin van de jaren 2000 met een berenmarkt gedurende 3 jaar die de prijs van deze index deed terugvallen tot 2.500 punten alvorens geleidelijk te herstellen.

De sterke groei van bepaalde Duitse ondernemingen die in deze index zijn opgenomen, is verantwoordelijk voor deze zeer hoge volatiliteit en moet derhalve van zeer nabij worden gevolgd.

Een aantal veelgestelde vragen

Wat zijn de handelsuren op de DAX 30?

Het is mogelijk om te handelen op de DAX 30 beursindex tijdens de openingsuren van de Duitse beurs. Tot 8:50 uur is dit de voorhandelsperiode, gevolgd door de veilingfase waarin de orders in één keer worden opgeslagen en uitgewisseld tussen 8:50 uur en 9:00 uur. Van 9.00 uur tot 13.00 uur is dit de doorlopende handelsfase met een directe match tussen vraag en aanbod. Tussen 13.00 uur en 13.02 uur worden in een veilingfase de orders die in één keer worden geruild, opgeslagen. Tussen 13:02 en 17:30 uur volgt een nieuwe fase van doorlopende handel tussen 17:30 en 17:35 uur, gevolgd door een nieuwe veilingfase. Post-trading vindt plaats na 17:35 uur.

Wat is de berekeningsmethode die wordt toegepast op de DAX 30?

Voor de berekening van de prijs van de DAX 30-index wordt een berekening gemaakt waarbij de aan de aandeelhouders uitgekeerde dividenden en andere bonussen worden geherinvesteerd, wat niet het geval is voor andere indexen zoals de CAC 40 bijvoorbeeld. De formule die wordt gebruikt om deze berekening uit te voeren is de Laspeyeres-formule. Meer details over dit onderwerp kunt u online vinden.

De verschillende manieren om te investeren in de DAX 30?

Er zijn verschillende manieren om te investeren in de DAX 30 beursindex. U kunt ervoor kiezen om te beleggen via op de EUREX genoteerde futures- en optiecontracten, te beleggen via CFD's of contracts for difference, te beleggen via Trackers die worden aangeboden door emittenten of door gebruik te maken van beursproducten zoals Warrants en Turbo's.

Handel in de DAX 30 Index!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.