Hoe te handelen met Bollinger Bands?

Analysemethoden waarmee de volatiliteit van een markt kan worden bestudeerd zijn heel handig voor het vaststellen van een efficiënte beleggingsstrategie. Een van de betrouwbaarste methoden op dit gebied is waarschijnlijk de methode van de Bollinger Bands.  

Begin nu met handelen!
77% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Hoe te handelen met Bollinger Bands?

De Bollinger Bands:

De Bollinger Bands zijn een indicator die is uitgevonden door John Bollinger en die is bedoeld om het volatiliteitsniveau van de koers van een effect te analyseren. Daarvoor vergelijken de Bollinger Bands deze volatiliteit met het prijsniveau over een bepaalde periode.

In werkelijkheid worden de Bollinger Bands afgebeeld in de vorm van 3 verschillende banden:

  • De bovenste band geeft het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde weer plus x keer de standaardafwijking
  • De bovenste band geeft het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde weer
  • De onderste band geeft het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde weer plus x keer de standaardafwijking

Over het algemeen worden de koersen van het effect geacht zich binnen de middelste band te ontwikkelen, dus tussen de bovenste en de onderste band. Je kunt dus zeggen dat de Bollinger bands zich aanpassen aan de volatiliteit van de markt.

Als deze volatiliteit gering is, is de standaardafwijking eveneens gering en liggen de Bollinger Bands dus dichter bij elkaar. Omgekeerd verwijderen de banden zich van elkaar als de volatiliteit groot is.

 

Hoe moeten de Bollinger Bands gebruikt worden bij het beleggen?

We zijn het er dus over eens dat de Bollinger Bands vooral dienen om het volatiliteitsniveau van de koers van een effect in een bepaalde periode vast te stellen.  Maar deze indicator kan ook worden gebruikt om andere nuttige gegevens te verkrijgen, waarvan dit de belangrijkste zijn:

  • De kracht van de trend: Deze is te herkennen als de koers van het effect de Bollinger Bands doorkruist. Als de koersen de bovenste band doorbreken, zijn we getuige van een sterk stijgende trend. Als de koersen daarentegen door de onderste band gaan, is er een sterke dalende trend.
  • Steun- en weerstandsgrenzen: Als de markt geen sterke specifieke trend vertoont, kunnen de Bollinger Bands dienen om de steunniveaus en weerstandsniveaus aan te geven, omdat de koersen van het effect meestal tussen de bovenste en onderste band schommelen.
  • Een verlaging van de volatiliteit: Als de bovenste en onderste banden dichter bij elkaar komen betekent dit dat het volatiliteitsniveau van de koers van het effect daalt. Het is bekend dat perioden met een lage volatiliteit vaak een aanwijzing vormen dat de prijzen gaan stijgen.
  • De richting van de trend: Grafieken met dubbele bodems of dubbele toppen kunnen helpen om in te spelen op een omkering van de trend.  Als zich op het niveau van de bovenste band een dubbele bodem vormt, met een bodem in de band en een andere net eronder, dan is dit een signaal voor een dalende koers. Omgekeerd, als er sprake is van twee opeenvolgende toppen, de eerste ter hoogte van de onderste band en de tweede net boven deze band, dan is dit een duidelijk signaal van stijgende koersen.

Het is ook interessant om de indicator te gebruiken die de afstand tussen de twee banden van Bollinger (de bovenste en onderste) aangeeft en vergelijkt. Als deze afstand de neiging heeft groter te worden, houdt dat in dat de afstand tussen de twee buitenste banden in vergelijking met het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde groter wordt. Dit betekent dus dat de volatiliteit groter aan het worden is. Het wil dus zeggen dat de koers van het effect in een duidelijke trend zit en dat het goede moment om een positie te nemen is aangebroken. Wanneer de afstand tussen de banden vermindert, wordt de trend zwakker en is de volatiliteit minder sterk.

 

Wat is het ideale moment om een standpunt in te nemen met de Bollinger Bollinger Bands?

Wilt u Bollinger strips gebruiken om te bepalen wat het beste moment is om een positie in de markt in te nemen? Dit is hoe je het moet doen.

Eerst en vooral is het tijd om een kooppositie in te nemen wanneer u een prijs in te nemen in het bovenste gedeelte van de Bollinger Bollinger Bands vanuit een grafisch oogpunt. Integendeel, het zal tijd zijn om een positie voor verkoop in te nemen wanneer de prijs van uw activa in het onderste gedeelte van de Bollinger Bands verschijnt.

Uiteindelijk zullen de Bollinger bands je niet altijd vertellen wanneer je een positie moet innemen. U moet wachten tot de koers in het bovenste of onderste deel van deze banden verschijnt, zodat uw positie op het juiste moment wordt ingenomen, d.w.z. aan het begin van een sterke trend. Als u de koers van uw activa in de neutrale zone van deze banden observeert, is het nutteloos om een positie in te nemen als u een trendstrategie overweegt. U kunt in deze periode echter wel handelen door een zeer korte termijn strategie te volgen en binnen de huidige range te handelen. 

Bollinger banden zijn daarom uitstekende indicatoren voor marktintroductie- en -uitgangspunten voor middellange- en langetermijnstrategieën, maar zijn niet de beste indicatoren als u een kortetermijnstrategie overweegt.

 

Handelaar op trends met Bollinger Bands:

De beste manier om Bollinger bands te gebruiken is om een trendstrategie te volgen. Trendhandelaren zullen immers vaak de voorkeur geven aan prijsexits buiten de Bollinger-banden om te profiteren van de verschijnselen van een rangebreuk en dus zo snel mogelijk te profiteren van een nieuwe trend die zich voordoet.

Hier is ons advies als u deze technische indicator voor het eerst gebruikt: Het ideaal is om te wachten tot grafisch, of de trend nu naar boven of naar beneden gaat, het sluiten van een stick aan de andere kant van de banden wordt gedaan om een positie in te nemen en zo te profiteren van de volledige amplitude van de waargenomen beweging en het herstel van de hoge volatiliteit.

Een andere manier om trends te verhandelen met Bollinger bands is om te wachten op een eerste golf van momentum zichtbaar door de bands heen voordat er een correctie wordt gemaakt om een meer traditionele trading opportuniteit te grijpen met de onderste band test als het een stijgende trend is en de bovenste band als het een dalende trend is.

 

Range trading met Bollinger Bands:

Een andere strategie die vaak gebruikt wordt om te handelen vanuit de Bollinger Bands indicator is de Range strategie. Dit is hoe je het moet toepassen.

De focus ligt hier op de rebounds die als signaal op de hoge en lage banden optreden. Wanneer aan de voorwaarden voor range trading is voldaan, zal de belegger in staat zijn om te profiteren van deze rebounds met de Bollinger bands om winst te zoeken in het midden en onderin het bereik. Eenmaal onderaan de range, zal de trader een reverse position nemen tot hij/zij voor winst in het midden en boven aan de range gaat.

Ten slotte moet hier worden opgemerkt dat in de context van een assortimentsmarkt de bovenste en onderste banden van de Bollinger-banden moeten worden beschouwd als weerstanden en technische ondersteuning waarop het assortiment zich ontwikkelt.

 

Enkele extra tips om Bollinger strips goed te gebruiken bij de handel:

Om dit artikel af te sluiten zijn hier enkele zeer nuttige tips als u de Bollinger Bands indicator wilt gebruiken in uw online trading.

Laten we in de eerste plaats niet vergeten dat Bollinger-banden indicatoren zijn die een relatieve definitie geven van de volatiliteit van een aandeel.  Aangezien deze volatiliteit en het begrip trend reeds zijn geïntroduceerd in de constructie van de banden, zullen ze niet worden gebruikt om een prijs te bevestigen.

Bollinger banden zijn vooral trendindicatoren. Ook is het voor u niet nuttig om andere indicatoren in deze klasse tegelijkertijd te gebruiken. Integendeel, u moet zich richten op andere soorten indicatoren, zoals volume- of volatiliteitsindicatoren, die meer complementair zullen zijn.

Er zij ook aan herinnerd dat de prijs van een actief gemakkelijk buiten de bovenste band of onder de onderste band kan gaan. Wanneer een kaars zich buiten deze Bollinger banden bevindt, kan deze configuratie worden geïnterpreteerd als een signaal van continuïteit van de trend en niet van omkering.

Het moet ook worden opgemerkt dat het gemiddelde gegeven door de Bollinger Bollinger Bands is niet degene die je moet voorkeur geven als u wilt handelen in trendveranderingen, maar om een trend op de middellange of lange termijn te volgen.

Begin nu met handelen!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.