Bid en Ask: Definitie van deze termen in de aandelenmarkt

Een van de termen waarmee u automatisch te maken krijgt wanneer u begint te beleggen op de financiële markten zijn natuurlijk de begrippen bid en ask, die nauw verbonden zijn met het begrip spread. Maar wat betekenen deze termen en wat stellen ze voor? Dat is wat wij u hier voorstellen te ontdekken dankzij enkele concrete uiteenzettingen over dit onderwerp.  

Handel online!
77% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Bid en Ask: Definitie van deze termen in de aandelenmarkt

Algemene definitie van de termen bid en ask op de aandelenmarkt :

In de wereld van het beleggen op de aandelenmarkt zijn de termen bid en ask termen die handelaren en makelaarstussenpersonen gebruiken om het beste bod en aanbod voor een activum aan te duiden. Het bod is hier het aanbod om te kopen en de vraag het aanbod om te verkopen.

Om preciezer te zijn, deze voorwaarden komen overeen met de prijzen waartegen een tegenpartij een transactie kan afronden. Er zij aan herinnerd dat voor de verkoop van een goed noodzakelijkerwijs een koper moet worden gevonden die bereid is het goed te kopen. Omgekeerd moet er voor de aankoop van een goed noodzakelijkerwijs een verkoper tegenover staan.

Wanneer u dus op de aandelenmarkt speculeert, wordt het marktorder voor het activum van uw keuze geplaatst tegen de vraagprijs als u het activum koopt en de biedprijs als u het verkoopt. Maar waarom zijn bied- en laatkoersen verschillend? Dit is wat wij u hieronder zullen uitleggen aan de hand van de spread, d.w.z. het verschil tussen het bod en de vraag op de aandelenmarkt.

Het belangrijkste om hier over bid en ask te onthouden is dat deze twee prijzen worden genoteerd wanneer u orders op de beurs plaatst, maar ook als u derivaten zoals CFD's op de beurs gebruikt.

 

Hoe worden bied- en laatkoersen op uw orderboek of handelsplatformen weergegeven?

Het is ook belangrijk om te weten hoe de bied- en laatprijs worden weergegeven wanneer u online belegt, hetzij in uw orderboek of op een CFD-platform.

Wanneer u uw orders op de beurs plaatst via een orderboek, worden deze marktorders systematisch in het orderboek opgenomen, ongeacht of het om een koop- of een verkooporder gaat. Hier vormen verkooporders op het betrokken activum het bod en het beste bod wordt het beste bod genoemd en wordt helemaal bovenaan in dit boek genoteerd. Het beste bod is hier de prijs waartegen u het goed kunt kopen. Voor kooporders op het activum wordt dit weergegeven door de vraag. Het beste bod wordt hier de beste vraag genoemd en staat ook bovenaan in het orderboek. Dit is de prijs waartegen het activum kan worden gekocht.

De weergave van de vraag- en laatkoersen op een handelsplatform is ongeveer hetzelfde. Hier worden, wanneer u een koop- of verkooporder op een effect wenst te plaatsen, deze twee prijzen systematisch aan weerszijden van de werkelijke beurskoers van het effect aangegeven. In de meeste gevallen wordt de vraagprijs in het rood weergegeven en de laatprijs in het groen voor een betere leesbaarheid.

 

Wat zijn de elementen die de vraag- en laatprijzen beïnvloeden?

Net als de prijs van het activum waarop zij betrekking hebben, bewegen vraag en aanbod in real time naar gelang van vraag en aanbod van dat activum.

Wanneer de vraag groot is, willen de verkopers van het activum hun effecten dus tegen een hogere prijs verkopen. Zij besluiten dan hun verkoopprijs te verhogen, waardoor ook het bod stijgt. In dit geval zijn de kopers verplicht deze verhoging van de verkoopprijs te compenseren door hun aankoopprijs te verhogen, waardoor ook de vraag stijgt.

In het tegenovergestelde geval en wanneer de vraag laag is, zullen kopers alles in het werk stellen om het goed goedkoper te kopen. Kopers zullen daarom hun biedprijs verlagen, waardoor ook de vraagprijs zal dalen. Verkopers, die gedwongen worden zich aan te passen, zullen hun verkoopprijs verlagen, waardoor ook het bod zal dalen.

Maar pas op! Het verschil tussen bied- en laatkoers is niet altijd hetzelfde. Ook deze kloof zal in de loop van de tijd veranderen. Wij stellen vaak vast dat een hoge volatiliteit van een activum een geringe spreiding tussen deze twee waarden tot gevolg heeft. Voorts zij opgemerkt dat de volatiliteit van een activum ook een belangrijke invloed zal hebben op de ontwikkeling van de bied- en laatkoers. Dit betekent dat hoe volatieler een activum is, hoe sneller de bied- en laatkoersen zullen bewegen.

 

De spread of het verschil tussen de biedprijs en de laatprijs:

Een ander concept dat we hierboven kort hebben genoemd en dat rechtstreeks verband houdt met de begrippen bid en ask is de spread. Maar wat is een spread op de aandelenmarkt? Dit begrip "spread" is in vele opzichten belangrijk en u moet inderdaad weten wat het inhoudt, met name wat de kosten van uw transacties betreft.

De spread is het verschil tussen de bied- en dus de laatkoers en de laat- en dus de laatkoers. Eenvoudiger gezegd, het is een weergave van het prijsverschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs van een aandeel of effect.

Het is ook van belang hier op te merken dat de spread een van de elementen is van de beloning van effectenmakelaars, afgezien van provisies en andere kosten zoals swap fees. Deze spreads worden meestal geïnd wanneer de belegger een positie opent. Door een activum te kopen tegen een prijs die iets hoger ligt dan de werkelijke marktprijs, wordt het verschil immers rechtstreeks door de makelaar geïnd. Natuurlijk is de spread van de broker van tevoren bekend en wordt deze voor elk activum duidelijk weergegeven. Op online handelsplatformen zoals CFD-platformen wordt deze spread uitgedrukt in pips of punten.

Daarom is het belangrijk om het verschil tussen bid en ask te begrijpen alvorens een positie op de markt in te nemen.

Een aantal veelgestelde vragen

Voor welke soorten transacties worden de termen bid en ask gebruikt?

De term bid en ask wordt algemeen gebruikt, evenals de term spread natuurlijk, bij alle soorten transacties op de aandelenmarkt. Het wordt gebruikt in de obligatiehandel, derivatenhandel, aandelenhandel, valutahandel en grondstoffenhandel. De begrippen 'bid' en 'ask' moeten dus perfect gekend en begrepen zijn door de handelaars.

Wat is de vraag en wat betekent het?

Het begrip 'vraag' is de aankoopprijs van een activum op de markt. Dit betekent dat het de vraag weergeeft die op een bepaald moment naar dat activum bestaat. Als u een activum wilt kopen, is dit de prijs waartegen u uw transactie zult doen. De vraagprijs is gewoonlijk iets hoger dan de werkelijke prijs van het activum, d.w.z. iets hoger dan de marktprijs. Wanneer u belegt via een handelsplatform, wordt deze koers in het groen weergegeven.

Wat is het bod en wat betekent het?

Het begrip 'bod' komt overeen met de verkoopprijs van een goed op de markt. Deze term staat voor het aanbod dat op een bepaald moment voor dit activum bestaat. Als u een activum wilt verkopen, is dit de prijs waartegen u de transactie zult verrichten. Deze biedprijs is altijd iets lager dan de werkelijke prijs van het activum en dus de marktprijs ervan. Het wordt vaak in het rood weergegeven.

Handel online!

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.