Hoe kan ik beursgrafieken lezen voor de handel?

Vandaag de dag is het onmogelijk om online te speculeren op een beursinstrument zonder een perfecte beheersing van de grafische analyse. De interpretatie van deze grafieken is inderdaad essentieel voor elke technische analyse van de prijzen. Als het begrijpen van deze grafieken nog steeds te ingewikkeld lijkt, zal dit artikel u helpen om wat nuttige kennis op te doen.  

Beginnen met online beleggen
77% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren. Dit is een advertentie voor de handel in CFD's op eToro
Hoe kan ik beursgrafieken lezen voor de handel?

Het belang van aandelengrafieken:

Welk handelsplatform of welke beursinformatiesite u ook gebruikt, u zult altijd beursgrafieken tegenkomen. Deze wildgroei aan grafieken is eigenlijk te wijten aan het belang van de interpretatie ervan om de dynamiek te begrijpen die een activum doet stijgen of dalen. Een prijs alleen, uitgedrukt op een bepaald moment, geeft geen indicatie van de trend. Dezelfde koers, geplaatst op een grafiek, stelt ons echter in staat de trend te kennen, en zelfs de trends op langere termijn.

Alvorens een belegging op de beurs te doen, is het daarom raadzaam de historische koersgegevens van het betrokken activum te observeren om te weten hoe de emitterende onderneming in de afgelopen jaren, maanden of weken heeft gepresteerd.

Het is duidelijk dat de analyse van beursgrafieken de eigenlijke basis vormt van de technische analyse en het dus mogelijk maakt om op de beste momenten de beste beslissingen te nemen op basis van concrete feiten die in het verleden werden waargenomen.

 

Continue grafieken:

De continue grafiek is zonder twijfel de meest toegankelijke van alle soorten grafieken. Hij is dus perfect geschikt voor beginners. Ze worden zo genoemd om de simpele reden dat de kromme die wordt weergegeven continu is.

De horizontale as van de grafiek geeft de tijd aan en de verticale as het koersniveau.

Deze continue kromme geeft de slotkoersen weer van het gevolgde actief voor elke dag of elk uur. Deze koersen worden vervolgens met elkaar verbonden, waardoor een continue kromme wordt gevormd.

 

Staafdiagrammen:

Staafdiagrammen tonen de belegger tegelijkertijd verschillende gegevens over de koers van het actief. Behalve de slotkoers geven ze ook de hoogste en de laagste waarde van de sessie weer en de openingskoers.

De top van elk staafdiagram komt overeen met de hoogst bereikte waarde en de onderkant met de laagste waarde. De horizontale lijn aan de rechterkant van het staafdiagram geeft de slotkoers weer en de lijn aan de linkerkant de openingskoers.

 

De candlestickgrafieken:

Deze manier van weergave komt oorspronkelijk uit Japan maar is aangepast aan de meeste financiële markten vanwege de kwaliteit en de kwantiteit van de indicators. In deze grafieken worden geen staven maar kaarsen weergegeven. Deze kaarsen geven dezelfde elementen weer als de staven, dus de openingskoers, de slotkoers, de hoogste en de laagste koers.

Met deze weergave kan echter ook rekening worden gehouden met nog een criterium. Afhankelijk van de weergegeven kleur van de kaars is het namelijk mogelijk om te weten of de koers van het actief in deze periode is gestegen, in welk geval de kaars wit of groen is, of is gedaald, in welk geval de kaars zwart of rood is.

 

Hoe lees ik volumes op aandelengrafieken?

De meeste beursgrafieken die wij u hebben voorgesteld laten u ook toe de verhandelde volumes te kennen. Deze volumes worden uitgedrukt door middel van staafjes onderaan de kaart, met een andere schaal dan die van de vaartijden.

 

De elementen die prioritair moeten worden gebruikt bij een analyse van beursgrafieken:

Wanneer u de technische analyse van een activum op een beursgrafiek uitvoert, zijn er bepaalde elementen die u absoluut moet kennen en op elk moment moet kunnen lokaliseren en analyseren. Wij stellen voor dat u ze hier ontdekt met enkele gedetailleerde toelichtingen.

Technische steun- en weerstandspunten : De zogenaamde technische steun- en weerstandsniveaus zijn natuurlijk grafische indicatoren die u moet kennen omdat zij essentieel zijn voor elke goede technische analyse. Een steunniveau is het niveau waarop de prijs van een activum zo laag is dat het voor beleggers interessant kan zijn om te kopen. Het kan grafisch worden voorgesteld als een rechte lijn die de verschillende laagste historisch bereikte niveaus van de prijs op de algemene curve verbindt. Het feit dat deze steun standhoudt is vaak een teken van een ommekeer in de opwaartse trend en het doorbreken ervan wijst vaak op een voortzetting van de neerwaartse trend. Wat het weerstandsniveau betreft, dit is het niveau waarop de prijs van een actief zo duur wordt dat beleggers hun winsten waarschijnlijk zullen nemen. Het kan visueel worden geïdentificeerd op grafieken als een rechte lijn die de hoogste niveaus in de geschiedenis verbindt. In tegenstelling tot steun zal een opwaartse doorbraak van een weerstandsniveau wijzen op een voortzetting van de uptrend, terwijl het vasthouden van dat niveau vaak zal wijzen op een op handen zijnde daling. Merk hier op dat hoe meer punten de steun- of weerstandslijn bevat, hoe sterker deze niveaus zullen zijn.

Voortschrijdende gemiddelden: Voortschrijdende gemiddelden zijn een van de meest gebruikte grafiekindicatoren om de richting en sterkte van een trend te bepalen. Zij geven de gemiddelde koers van een aandeel over een bepaalde periode weer. Elke belegger kan de te bestuderen periode uiteraard aanpassen aan zijn behoeften en de handelsstrategie die hij toepast. Voortschrijdende gemiddelden maken het gemakkelijker en intuïtiever om beursgrafieken te lezen en te interpreteren, omdat zij de curven afvlakken door de meest abrupte correctieve bewegingen van een activum te elimineren. Voortschrijdende gemiddelden worden ook vaak gebruikt in de berekening van andere technische indicatoren zoals de MACD of de Bollinger Bands, vandaar het belang om ze te kennen.

De verschillende grafische cijfers die gemakkelijk kunnen worden gespot: Door eenvoudigweg naar een beursgrafiek te kijken, kunt u een aantal technische cijfers spotten die specialisten in deze analyse chartistische cijfers noemen. Deze cijfers, die gebaseerd zijn op frequente en terugkerende koersschommelingen van een activum, weerspiegelen de waarschijnlijkheid van een specifieke situatie en stellen u derhalve in staat op een beweging te anticiperen. Er zijn drie hoofdpatronen die essentieel zijn om te kennen. Het eerste is het omkeerpatroon, dat optreedt wanneer de prijstrend van een actief of een markt van richting verandert. Visueel neemt het de vorm aan van wat bekend staat als een afschuining, een schouderkop of een ruit. Een ander veel voorkomend type patroon is het continuatiepatroon dat, zoals de naam al aangeeft, laat zien dat de huidige trend zich consolideert. Visueel neemt het de vorm aan van een zogenaamd kanaal, driehoek of vlag.  Tenslotte, het laatste cijfer dat u moet kennen om te slagen in uw grafiekanalyse is de gap, die overeenkomt met een gat in de prijs van een actief. Het is een periode waarin geen transacties op een bepaald effect worden verricht.  Merk op dat dit patroon alleen kan worden waargenomen met Japanse kandelaars of staafdiagrammen.

 

Aanpasbare grafieken op online handelsplatformen:

Laten we dit artikel afsluiten met enkele details over de mogelijkheid dat de huidige online handelsplatformen u toegang geven tot uiterst moderne, efficiënte maar ook aanpasbare beursgrafieken. Inderdaad, deze grafieken kunnen worden gemanipuleerd zoals u wenst en bieden zeer praktische functies zoals :

  • De mogelijkheid om verschillende technische indicatoren tegelijk weer te geven op een enkele grafiek voor een bepaald activum, om in één oogopslag verschillende signalen te verkrijgen.
  • De mogelijkheid om orders te plaatsen direct vanaf de koersgrafiek van een actief of om stop- of limietorders te plaatsen om uw posities veilig te stellen.
  • De mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende weergavetypes of om de periode op elk moment te wijzigen.

Zoals u ziet, zijn de mogelijkheden van deze online beursgrafieken zeer talrijk en zou het zonde zijn om ze niet te gebruiken. Laten we ook niet vergeten dat als de grafische analyse een essentiële analyse blijft vóór elke positie op de markt, u ze alleen moet gebruiken in parallel met een goede fundamentele analyse om uw kansen en de relevantie van de verkregen signalen te maximaliseren.

Beginnen met online beleggen

eToro is een platform voor verschillende activa, waarop u in zowel in aandelen als cryptovaluta's kunt beleggen. Ook kunt u CFD's op basis van activa verhandelen.

CFD's zijn complexe instrumenten en brengen, vanwege het gebruik van hefbomen, een hoog risico op het verlies van uw geld met zich mee. 77% van de particuliere beleggers verliest geld bij het beleggen in CFD's bij deze aanbieder.Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico op verlies van uw geld kunt veroorloven.",

In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De aangegeven handelshistorie beslaat een periode van minder dan 5 jaar, hetgeen niet voldoende hoeft te zijn om als basis voor een beleggingsbeslissing te dienen.

Copy trading is een dienst voor portefeuillebeheer, aangeboden door eToro (Europe) Ltd., geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission.

Beleggen in cryptoassets is niet gereguleerd in sommige EU-landen en het VK. Geen consumentenbescherming. Uw kapitaal loopt risico

eToro USA LLC does not offer CFDs and makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication, which has been prepared by our partner utilizing publicly available non-entity specific information about eToro.